Vận mệnh tân khởi điểm / Tùy ý phong thuỷ / Mở cơ động thổ chui từ dưới đất lên thượng lương không giới hạn dời đến nhập trạch tùy ý

Chia sẻ

Mở cơ động thổ chui từ dưới đất lên thượng lương không giới hạn dời đến nhập trạch tùy ý

2 0 12- 1 0 - 18   Vận mệnh tân khởi điểm
Chọn ngày tốt ứng lấy san hướng mệnh chủ làm chủ thể , ngày là dụng.
A , năm , nguyệt phải lớn lợi nhuận san hướng hoặc phương không đáng tam sát , năm vàng, tuổi phá , không đáng thời đại phá phương ( xung phương ); như canh dần năm tam sát tại phương bắc , tức hợi , nhâm , tử , quý , sửu. Năm hoàng tại khôn phương , vị khôn thân ( tám nhập ở bên trong, năm hoàng phi đến khôn phương ). Như dậu núi mão hướng không phạm thượng chữ , đại lợi. B , tị dậu sửu , hợi mão tháng Mùi vì không lợi nhuận , còn lại cũng chỉ có dần ngọ tuất , thân tử tháng Thìn bén. Nhưng gần tháng ngôi sao phi nhập Trung cung biết ngọ , thân , tuất bất lợi ( khiến cho năm hoàng không tới san hướng ). Cho nên chỉ có tử , dần , thìn là bén.
        C , san hướng phương phùng sinh tháng thịnh vượng thành lành lợi nhuận , như dậu núi , nên thổ nguyệt , cho nên là tháng Thìn liễu; như là tu mão phương , nên thủy , mộc nguyệt , tháng Tý hoặc dần tháng.
Nhật giờ học lấy nhật làm chủ , lúc thứ hai.

A , nhật , lúc không đáng tuổi , nguyệt phá , lúc không đáng nhật phá;

b , không nên chủ mệnh thiên khắc địa xung , như đinh mùi chủ không cần quý sửu;

c , không được xung san hướng phương ngày , như mão núi dậu hướng , không cần dậu mão;

d , tam sát không tới san hướng phương ( nhật tinh nhập trung ) hoặc chủ mệnh;


e , quý nhân Lộc Mã đến san hướng phương hoặc chủ nhân mệnh hoặc san hướng trái mệnh đến nhật giờ học. Dậu núi ngựa ngôi sao tại hợi , dậu giấu tân , quý nhân tại dần ngọ , lộc tại dậu. Theo như kể trên nguyên thì chỉ có dần ngọ liễu. Địa chi cất giấu lấy kỳ chủ khí , như dần dụng giáp , dư cứ thế mà suy ra; càn giáp , tốn canh , cấn bính , khôn nhâm , mà đến đây tìm quý nhân , chỗ kiêm địa chi tìm ngựa ngôi sao.

Như: đinh mùi chủ mệnh , quý nhân tại hợi dậu , Lộc Mã tại tị ngọ; dậu núi mão hướng hoặc tu mới là chủ , đinh mùi mệnh làm phụ. Theo như kể trên nguyên thì chỉ có ngọ có thể dùng.
Như: dậu núi mão hướng , đinh mùi mệnh
Dậu đối ứng bính đinh quý , còn có tân lộc , mão đối ứng Nhâm Quý quý , nếu chủ yếu; thứ yếu là giáp mậu canh quý nhân tại vị mệnh; nơi này thiên can phối trước mặt địa chi ngay cả...cũng nhật lớp.

Ba , nhật giờ học là Trung cung chi vị , như ý bay đến san hướng hoặc phương luận cát hung.

Như tuất núi thìn hướng , chủ mệnh đinh dậu , trạch năm kỷ sửu ngày mười bảy tháng mười hai giờ tỵ khai quang nghi thức

Quý           tân             đinh             kỷ
Tị           tị             sửu             sửu
          
Lúc           nhật             nguyệt             năm

Ghê gớm biết thời đại nhật lúc, tứ sát điệp hướng đại hung.
Bởi vì tuất núi thìn hướng thuần âm , dụng kỷ thổ bản khí , biết quý nhân tại tí thân , lộc tại ngọ , tị là dương nhận , cho nên không thể dùng

Chú: nhật giờ học phân chủ thứ , mở cơ khởi công lấy sơn tinh làm chủ; bên trên lương không giới hạn trong vòng cung làm chủ; nhập trạch khai quang , lấy hướng ngôi sao làm chủ.
Nhập trạch di cư ngày tốt
Giáp tý , ất sửu , bính dần , mậu thìn , canh ngọ , đinh sửu , mậu dần , ất dậu , canh dần , nhâm thìn , quý tị , ất vị , nhâm dần , quý mão , giáp thìn , bính ngọ , tân hợi , quý sửu , bính thìn , đinh tị , nhâm thành.
Đại minh ngày tốt
Này ngày hai mươi mốt , chính là thiên địa khai thông , thái dương chỗ chiếu tới thìn , trăm sự dụng chi đại cát.

Tân Mùi , nhâm thân , quý dậu , đinh sửu , ất mão , nhâm ngọ , giáp thân , đinh hợi , nhâm thìn , ất vị , nhâm dần , giáp thìn , ất tị , bính ngọ , đã dậu canh tuất , tân hợi , bính thìn , kỷ mùi , canh thân , tân dậu.
Lợp nhà ngày tốt
Giáp tý , mậu tử , nhâm tí , ất tị , tân sửu , giáp dần , mậu dần , canh dần , đã mão , quý mão , giáp thìn , mậu thìn , đã tị , quý tị , quý vị , kỷ mùi , ất hợi , giáp thân , mậu thân , quý dậu , ất dậu , ất quý , đã hợi , tân hợi.
Động thổ mở cơ ngày tốt
Giáp tý , quý dậu , mậu dần , đã mão , canh thìn , tân tị , giáp thân , bính tuất , giáp ngọ , bính thân , mậu tuất , đã hợi , canh tử , giáp thìn. Quý sửu.
Nên thiên đức , nguyệt đức , nguyệt không , thiên ân , hoàng đạo , cùng ngoại trừ , định , cầm , thành , mở nhật.
Kị thổ ôn , thổ phủ , thổ kị , trời tặc , nguyệt kiến cùng thiên địa chuyển giết , chín thổ quỷ cùng xây , phá. Bằng , thu vào nhật , cùng trước hung. ;
Quý vị , động vị , toàn hình táng so với kị động thổ , mậu ngọ nhật , hoàng đế chết nhật kị động thổ , phạm đại hung.
Bằng cơ ngày tốt
Giáp tý , ất sửu , đinh mão , mậu thìn , canh ngọ , Tân Mùi , kỷ mão , tân tị , giáp thân , ất vị , đinh dậu , đã hợi , bính ngọ , đinh mùi , nhâm tí , quý sửu , giáp dần , ất mão , canh thân , tân dậu.
Nên kị cùng trước.
Tường nên nằm đoạn nhật , bế nhật , cát.
Bắt đầu phong cách biểu diễn Magee nhật
Kỉ tỵ , Tân Mùi , giáp tuất , ất hợi , mậu dần , kỷ mão , nhâm ngọ , giáp thân. Ất dậu , mậu tử , canh dần , ất vị , đã hợi , nhâm dần , quý mão , bính ngọ , mậu thân , đã dậu , nhâm tí , ất mão , kỷ mùi , canh thân , tân dậu.
Nên thiên đức , nguyệt đức , nguyệt không , tam kỳ , đế tinh chư cát thần.
Kị chính bốn phí , thiên địa tặc , hoả tinh , nguyệt phá , hoang vu , tứ tuyệt , diệt không, đỏ miệng , lớn nhỏ không vong , lưỡi búa giết , ngựa gỗ giết , đao châm giết , hung bại nhật.
Dựng thẳng trụ ngày tốt
Bính dần , tân tị , mậu thân , kỷ hợi , lại nên , dần , thân , tị , hợi là tứ trụ nhật.
Thượng lương ngày tốt
Giáp tý , ất sửu , đinh mão , mậu thìn , kỉ tỵ , canh ngọ , Tân Mùi , nhâm thân , giáp tuất , bính tý , mậu dần , canh thìn , nhâm ngọ , giáp thân , bính tuất , mậu tử , canh dần , giáp ngọ , bính thân , đinh dậu , mậu tuất , kỷ hợi , canh tử , tân sửu , nhâm dần , quý mão , ất kỷ , đinh mùi , đã dậu , đinh tị , tân hợi , quý sửu , ất mão , kỷ mùi , tân dậu , quý hợi.
Nên kị cùng "Định tảng" cùng.
Nhược dựng thẳng trụ , thượng lương cùng ngày , thì không cần lại tùy ý.
Trục nguyệt cắt cỏ chui từ dưới đất lên ngày tốt
Tháng giêng: đinh mão , nhâm ngọ , canh ngọ.
Tháng hai: canh ngọ , nhâm ngọ , giáp ngọ , bính ngọ.
Ba tháng: nhâm thân , giáp thân.
Tháng tư: giáp tý , ất sửu , đinh mão , canh ngọ , canh thìn , nhâm ngọ , tân mão , nhâm thìn , canh tử , quý mão , giáp thìn , quý sửu.
Tháng năm: nhâm dần , quý mão , giáp dần.
Tháng sáu: đinh mão , nhâm thân , giáp thân , tân mão , bính thân , quý mão , ất mão.
Thất nguyệt: giáp tý , đinh mão , đã mão , nhâm ngọ , tân mão , nhâm thìn , giáp thìn , quý sửu.
Tháng tám: ất sửu , nhâm thìn , giáp thìn , quý sửu.
Tháng chín: đinh mão , canh ngọ , nhâm ngọ , tân mão , quý mão , bính ngọ , ất mão.
Tháng mười: giáp tý , đinh mão , canh ngọ , Tân Mùi , bính ngọ , ất mão.
Tháng mười một: mậu thìn , đã tị , nhâm thân , giáp thân , ất vị , bính thân.
Tháng mười hai: nhâm thân , giáp thân , bính thân , nhâm dần , giáp dần , mậu thân.
Cát ở lại: phòng , đuôi , đẩu , thất , vách , dạ dày , tất , quỷ , trương , chẩn. Dư ở lại bất lợi.
Kị trời ôn , thổ ôn , trọng tang , lặp lại , trời tặc , địa phá , bốn mùa đại mộ , âm dương sai trọng nhật.
An táng ngày tốt
Nhâm thân , quý dậu , nhâm ngọ , giáp thân , ất dậu , bính thân , đinh dậu , nhâm dần , bính ngọ , kỷ dậu. Canh thân , tân dậu. Này ngày 12 chính là đại táng nhật , bên trên cát.
Canh ngọ , nhâm thìn , giáp thìn , ất tị , giáp dần , bính thìn , canh dần. Này bảy ngày chính là nhỏ táng nhật. Thật cát.
Kị trọng tang , lặp lại , trời tặc , sao bắc đẩu , sông khôi , âm sai , dương sai , thổ chịu đựng.
Trục nguyệt an táng cát nguyệt
Tháng giêng: quý dậu , đinh dậu , kỷ dậu , bính dần , nhâm ngọ , ất dậu , nhâm dần , bính ngọ. Tân dậu.
Tháng hai: bính dần , nhâm thân , giáp thân , canh dần , bính thân , nhâm dần , kỷ mùi , canh thân.
Ba tháng: nhâm thân , quý dậu , nhâm ngọ , giáp thân. Ất dậu , bính thân , đinh dậu , bính ngọ , canh thân , tân dậu.
Tháng tư: quý dậu , nhâm ngọ , ất dậu , đinh dậu , đã dậu , tân dậu.
Tháng năm: nhâm thân , giáp thân , canh dần , bính thân , nhâm dần , giáp dần , canh dần. Dần điền nên táng , kị hợp kim có vàng giếng.
Tháng sáu: nhâm thân , quý dậu , giáp thân , kỷ dậu , canh dần , bính thân , nhâm dần , giáp dần , canh thân , tân dậu.
Thất nguyệt: quý dậu , ất dậu , đinh dậu , đã dậu , nhâm thân. Bính tý , giáp thân , nhâm thìn , bính thân , nhâm tí , bính thìn.
Tháng tám: nhâm thân , giáp thân , canh dần , nhâm thìn , bính thân , nhâm dần , bính thìn , canh thân , đã. Đinh tị.
Tháng chín: bính dần , nhâm ngọ , canh dần , nhâm dần , bính ngọ.
Tháng mười: canh ngọ , bính tý? Giáp thìn. Bính ngọ , bính thìn.
Tháng mười một: nhâm thân. Giáp thân , canh dần , bính thân , nhâm dần , giáp thìn , giáp dần , canh thân. Nhâm tí. Thân nhật nên táng , kị hợp kim có vàng giếng.
Tháng mười hai: nhâm thân , quý dậu , giáp thân , ất dậu , bính thân , nhâm dần , giáp dần , canh thân. Nhâm tí. Thân nhật nên táng , kị hợp kim có vàng giếng.
Trục nguyệt an táng , kị khôi cương , phác thảo giảo , trọng tang , lặp lại , bát tọa băng tan , âm dương sai cùng xây , phá , thu vào nhật.
                                    Vận mệnh tân khởi điểm diễn bị phòng làm việc     lữ nghĩ hừ   chỉnh lý

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều

  ×
  ×

  ¥ . 0 0

  Vi tín hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

  Khai thông tức đồng ý 《 cái bức tranh VIP phục vụ hiệp nghị 》

  Toàn bộ >>