Quy y tứ bảo / Âm dương phong thuỷ / Hướng lên hai mươi bốn sơn dương trạch mở cửa xả nước cát vị trí

Chia sẻ

Hướng lên hai mươi bốn sơn dương trạch mở cửa xả nước cát vị trí

2 0 12- 0 4- 16   Quy y tứ bảo

Hướng lên hai mươi bốn sơn dương trạch mở cửa xả nước cát vị trí   

2 0 1 1- 0 6- 14 0 7:4 1:42 |   phân loại: Dương trạch thủy pháp bí mật phổ | Danh tiếng   Đặt mua

Hướng lên hai mươi bốn sơn dương trạch mở cửa xả nước cát vị trí

Nhâm hướng cửa đi giáp quý nhâm. Quý trung đường thủy đáng giá ngàn vàng. Hoàng tuyền càn vị nhược vô phạm , con cháu eo kim mang.

Tử hướng bất luận cái gì xả nước cung , giáp nhâm tân quý nhâm quân dụng , cửa đi giáp mão nhâm tí quý , phúc thọ song toàn.

Quý hướng dòng nước nhâm ất tân. Cửa lầu giáp ất quý tân nhâm , trước mặt nước hồ. Tử tôn kèm đế quân.

Cấn hướng dòng nước ất nhâm vị trí , cửa đi càn cấn đủ điền trang , hoàng tuyền giáp quý không xâm phạm nhau. Đỏ tím vinh cửa thắng vạn kim.

Dần hướng cửa nên biệt mộc tinh. Trước cửa chỉ cần có hướng nghênh , tốt tướng trạch thủy về nhâm giáp. Thăng quan tiến chức vị trí tam công.

Giáp hướng canh được không dụng đường , bính nhâm ất thủy thiếu tai ương. Cửa lầu nên giáp chủ phương vị. Đời đời thịnh vượng,may mắn tá đế quân.

Mão hướng dòng nước muốn nhâm cung , giáp ất bính quý quá mức đạo cát. Căn nguyên đi phương pháp trên kim loan điện nhâm quân đi.

Ất hướng mở cửa sửu cấn phương nếu gặp quý tị cũng nhìn từ , dòng nước quý bính đinh phương cát , nhân vượng thịnh vượng,may mắn.

Thìn hướng trước cửa là vị vinh , dòng nước giáp ất phúc không nhẹ , cát hướng thủy tụ mặt nhà , con cháu phú nguyên trường.

Tốn hướng nước từ đinh giáp mất , tích kim đống ngân , cửa đi giáp bính nhân khẩu tài vượng tiến điền trang.

Tị hướng thủy nên ất bính đinh. Có kiến môn lâu biệt mộc tinh , đoan chánh cửa đường vô thiếu , tài đinh phú quý hứng.

Bính hướng cục trước nghi đại đường , cửa lầu Giáp Ất Bính Đinh phương , dòng nước từ giáp ất phương , đình tiền lan quế từ thịnh vượng,may mắn.

Ngọ hướng chánh nam văn khúc cung , xả nước cần từ đinh ất ở bên trong, cửa an ất mão tị bính ngọ phương , phú quý vị trí tam công.

Đinh hướng trước mặt kị thủy nhà , có đường không an khang , cửa đi ất bính phương , cát thủy đinh bính ất , quý nhân trang.

Vị hướng ất dòng nước bính thân khôn là hoàng tuyền đừng phạm , cửa nên tân tuất vị cung thật.

Khôn hướng dòng nước tân bính khôn mỗi năm tiến điền trang , tân khôn càn cửa đi đại cát , trong nhà sinh ra quý tử.

Thân hướng cửa đi canh kiêm càn hợi cũng thích hợp , dòng nước canh bính tân ba vì , trong nhà tích.

Canh hướng thủy từ chỗ nào lưu canh đinh tân chữ mất , cửa mở nhâm bính càn canh vị trí , vinh hoa phú quý.

Dậu hướng cửa đi ngọ dậu nhâm phương , lũ lụt lai triều phú quý toàn , thủy thả tân vị trí đinh nhâm cát.

Tuất hướng cửa mở tử quý sửu tuất tốt tương thông , nhược lưu canh quý thiên can mất , đại phát hoành tài thịnh vượng,may mắn.

Càn hướng mặt nhà nên thủy triều, quý khôn càn vị trí lập môn lâu , dòng nước canh quý hai bên mất , đinh nhiều tài chín hứng thiên thu.

Hợi hướng cửa lầu không để chênh lệch stator quý cung hợi hoa , quý tân canh thủy nhiều bình an , phú.

Chú ý: trở lên hai mươi bốn hướng mở cửa xả nước , là tiền nhân căn cứ thực địa kinh nghiệm đoạt được , tương đối phê chuẩn nghiệm. Nhưng thời gian sử dụng cửa cùng thủy muốn kết hợp lúc ấy nguyên vận chỉ có hữu hiệu , sửu hướng nguyên sách không được tải.

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Xin chú ý phân biệt trong nội dung được phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kích Một kiện báo cáo.

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều

  ×
  ×

  ¥ . 0 0

  Vi tín hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

  Khai thông tức đồng ý 《 cái bức tranh VIP phục vụ hiệp nghị 》

  Toàn bộ >>