Tiêu Dao bang chủ / Cổ tịch / 《 nguyệt đàm phú 》 nguyên văn

Chia sẻ

《 nguyệt đàm phú 》 nguyên văn

2 0 1 0 - 1 0 -3 0   Tiêu Dao bang chủ

Đóng phu nghèo thông tạo hóa , nhập thánh siêu phàm , mệnh không dễ thiết lập , sách lúc nhớ kỹ. Muốn hiểu sinh bằng tạo hóa , biết được hai đường đẩy tường. Khí có doanh nhẹ tiến thối , cách có thanh trọc từ làm trái. Cách có thể lấy không thể làm , dụng có lúc đi không được lúc mất. Tài Quan yếu mà nhật chủ vượng , cần đi tài vận tới hương , phương hành hợp đạo. Nhật chủ yếu mà tài Quan vượng , lại lâm tài Quan chi địa , làm hại không nhẹ. Nói chung tài cùng Quan muốn vượng , sát cùng tổn thương nên tĩnh. Trọng trọc viêm ngoan nhân tiện , hình trùng khắc hại nhân cô. Hỗn tạp liệt nửa người , trước tước lộc sau đó yểu bần. Trung hoà thuần túy , bắt đầu nghèo hèn mà kết thúc phú quý. Mệnh chủ nhất thế đau buồn quần , vận sát lưu niên tới không yên. Thời đại gặp phụ mẫu tới ưu khuyết , nhật lúc thưởng thức thê tử tới hiền ngu. Lấy tài vi phụ , lấy ấn là mẫu , tài ấn song toàn , xuân huyên cũng mậu. Âm dương bỏ vị trí , phụ mẫu câu vong. Tài nguyên bị cướp , lệnh cha trước vong. Ấn tín và dây đeo triện bị tổn thương , mẫu năm sớm mất. Tài ngôi sao có lộc , lệnh cha trường xuân. Sánh vai đở thân , huynh đệ vẩy vui vẻ. Sát Quan hỗn tạp , cây đường lê phiêu linh. Năm vượng văn khôi , phụ tử quan cư cái các nhật. Nguyệt sinh ra chính quý , huynh đệ đứng hàng hướng tiểu đội. Tứ trụ gặp Quan , định chủ điền ngay cả bờ ruộng dọc ngang. Ba Quan gặp quan , cần biết tử quý phu vinh. Nam lấy vượng tài làm vợ , chính quan là tử , tài có lộc mà thê hiền , Quan có lộc mà tử quý , tổn thương cú hai bị , tử nọa thê ngu , tài tuyệt Quan tù , thê chậm tử muộn , nữ mệnh lương vượng Quan xuyên thấu qua , tử xuất sắc phu vinh. Ấn vượng Quan nhẹ, ngồi công đường xử án tuyển phu. Nam gặp tài nhiều thân nhược rơi xa quê hương cầu hôn. Thiên tài nhược gặp kiếp, định tổn hại thê cùng thiếp. Chính quan nhược gặp tổn thương , có con mỗi bên ly hương. Quan nhẹ nhập trong mộ , đành phải làm lệch cung. Sát vượng trong kho giấu , đành phải làm thiên phòng. Quan yếu lại giá trị tổn thương , một cái cuối cùng khó đến già. Tài nhẹ lại gặp kiếp, ba thê vị hứa tề mi. Tài nhập kho mà thê cách , Quan nhập kho mà tử tán. Đầy mắt con cháu , nhất định là năm cung gặp quý. Trăm năm phu thê , đều bởi vì bảy vị phùng sinh. Tài vượng sinh ra Quan , phu xướng phụ tùy. Ngựa hung mang lộc , xâu mục nát túc trần. Chính quan yếu mà tổn thương Quan vượng , tất chủ tôn nhận hậu duệ. Chính tài âm mà thiên tài xuyên thấu qua , cuối cùng cần thiếp đoạt vợ quyền. Phụ nam tử bắc , thân cư tuyệt địa. Huynh sở đệ tần , mệnh lạc không vong. Quan quý vùi đầu , bán nam cháo nữ nhân. Tài tinh đái hao tổn , con rơi cách thê. Tài vượng sinh ra Quan , vợ chồng như sơn như nhựa cây. So với nhiều sát bị , huynh đệ như hạt như rắn. Quan bị tổn thương , tài bị cướp , thê ly tử tán. Lương gặp cú , ấn gặp tài , cửa nát nhà tan. Nhật gặp kiếp, lúc gặp tổn thương , thê vong sinh xáo. Tuổi gặp sát , nguyệt gặp tổn thương , huynh đệ nhà tù. Tài chín cướp trọng , đoạt huynh đệ vợ làm thiếp. Tổn thương Quan quá vượng , ôm tỷ muội chi tử là nhẹ. Tứ trụ gặp Quan , ba gả thì mới có thể đến già. Đầy bàn lệch ấn , con rể trước kia vô mệt. Thực thần sinh vượng , bốn năm sáu nam có hứa. Quan cường hóa ấn , bảy tám cửu tử chịu khen. Tài quan ấn hợp , có tiện thê thê thiếp thiếp. Quan lương có lộc , chịu khen đời đời con cháu. Thê sửu vô năng , định chủ tài lâm tuyệt địa. Tử ngu bất tài , đều bởi vì Quan nhập tù cung. Chính tài vượng , thiên tài tuyệt , thích thị gặp lữ hậu. Chính quan nhược thiên tài vượng , thái công gặp được văn vương. Sát vượng thân cường , thủy tác chung thân phát đạt. Sát nhẹ chế trọng , làm người vẫn là hồi truân. Một cung hiển lộ , tử luận gai tây năm ngựa. Một lương thanh cao , tử hứa hà đông tam phượng. Tài nhẹ bị cướp , trang tử trống chậu chi ca. Quan cư giá sát , nhan lộ mời tử tới xe. Thất sát treo hai đầu , đông dã đến già vô hậu. Tứ trụ gặp tổn thương Quan , bá đạo đến chết vô nhi. Đầy bàn thất sát , cừu con củi có khấp huyết buồn. Tứ trụ tổn thương Quan , tử hạ có tang rõ ràng đau đơn. Quách cự ngay cả chôn kỳ tử , chỉ vì lúc gặp thất sát. Lữ hình đã tang nhiều , đều bởi vì tài mệnh bị tổn thương. Chính quan gặp một vị , tuân thị sinh bát long. Tổn thương Quan lập bốn chi , nhan lộ khóc bi thương nhẹ. Ấn vượng lương rõ ràng , kết luận căn cơ thâm hậu. Tài giấu Quan xuyên thấu qua , cần biết gia nghiệp thịnh vượng,may mắn. Ấn chậm hồi tổn thương , tổ nghiệp cuối cùng là khó thủ. Tài nhẹ bị cướp , gia viên há không tàn lụi. Năm xung thời tiết và thời vụ , phá tổ ly hương tới khách. Tài nhẹ cướp hao tổn , phong lưu lang thang nhân. Ấn chậm nếu gặp Quan , định hứa vào triều tiểu đội. Ấn tín và dây đeo triện nếu gặp tài , quan phi ngày ngày đến. Chính quan gặp chính ấn , danh lợi tự nhiên như ý. Chính quan rơi tù hình , gia nghiệp biến mất dần ngừng. Một Quan một thương nặng , tài nhẹ phá khắc thoái điền trang , ba Quan nhược vô ấn , thân nhu gia nghiệp làm hao mòn tận. Chính tài nếu gặp ấn , tổ nghiệp căn cơ chín. Tài nhiều gặp tỉ kiếp , Quan vượng người thịnh vượng và giàu có. Tài nhẹ gặp cướp so với , gia tư muối rơi cuối cùng. Tài nhẹ như gặp kiếp, việc nhà canh bát tuyết. Tổn thương Quan nếu gặp tài , phú quý từ ngày qua. Tổn thương Quan nếu gặp ấn , số tuổi thọ rả rích định. Tổn thương Quan nếu gặp Quan , tai ương tự sinh bưng. Tổn thương Quan nhược giá trị tổn thương , cảnh già muốn ly hương. Thực thần nếu gặp ấn , điền sản ruộng đất mỗi năm tiến. Thực thần nếu gặp cú , gia tư dần dần tiêu. Thân vượng tài Quan vượng , phú quý ép hương loại. Thân yếu tài Quan tuyệt. Tan đi nhà đừng nghỉ. Ngũ hành có đồng đều bằng , phú quý hưởng thụ xa linh. Tam kỳ cách nhược toàn , phúc thọ vĩnh cửu rả rích. Tổn thương nhập quan đồ , quân tử đừng Quan bãi chức. Tài lâm tuyệt địa , thứ người cửa nát nhà tan. Độc ấn gặp tài , định mất hồn về ngục địa. Một Quan hồi phá , lúc đoán mệnh nhập hoàng tuyền. Bảy vị gặp không , chu đế có củi tới lập. Năm cung khắc hãm , dương hổ vằn có liếm độc đau buồn. Liệt nửa người nhiều chết yểu , hỗn tạp chủ cô bần. Phú quý không dễ suy đoán , sinh tử an đủ luận. Tổn hại dụng nhân mười chết tám chín , xung xách nhân năm phòng ba bốn. Tài nhẹ gặp cướp chết , lưỡi gặp lại tài vong. Thân vượng gặp ấn chết , thân yếu gặp tài hung. Tham tài phá ấn thiên nguyên tận , chúng kiếp phân tài vận số cuối cùng. Dụng lương gặp cú tai họa khó lường , dụng tài gặp cướp mệnh khó y. Sát có thai nhẹ, giết treo cây mà thọ yểu. Tổn thương mạnh chủ nhược tổn thương nhập mạc lấy thân vong. Ngũ hành cách cục đều tổn thương , vội vã tìm điều đường về. Tứ trụ tài Quan câu bại , mang mang chuẩn bị tiền trình. Một ấn phùng sinh , tứ trụ có tổn thương cần gì phải hại. Đầy bàn chết hết , nhị tinh có thể cứu không lo. Tài bị cướp , lúc đẩy mạnh yếu. Quan nhập kho , cần luận âm dương. Thực thần vào nước , thân đầu sóng cả , thực thần gặp cú , thi gặp con đường. Giết trọng cướp nhiều, phụ vong bên ngoài thổ , tổn thương cú hai bị , tử tang hắn bang. Tỉ kiếp nặng nề , ngựa đạp phá tổn thương kết luận. Tung hoành quỷ giết , sét đánh hổ tổn thương không thể nghi ngờ. Tài ấn giao gặp , thân hồi sóng cả mà chết. Thây nằm phải lưỡi , mệnh theo sơn dã mà chết. Chúng giết tùy thân , không được nhảy sông mà tự vẫn. Bầy hung nhập mệnh , không phải sinh chết lấy treo cổ lên xà nhà tự tử. Thất sát phải mệnh , đồ lưu quất trượng khó thoát. Tam hình gặp tai kiếp , vai gông mang khóa buồn. Thủy bột gặp hình , không thiếu môi mà khác xỉ. Hỏa la mang hao tổn , không phải đầu trọc mà mặt ba. Giáp ất vượng mà mậu kỉ nhẹ , bánh tráng hoàng sưng. Nhâm Quý vượng mà bính đinh nhược mắt oông đồng. Kim gặp hỏa la , tất chủ bệnh ngay cả phế phủ. Hỏa chứa nước bột , nhiều bởi vì mệnh tại mỡ mù. Nhãn ngầm tai điếc , chủ yếu lại đi giết , eo lưng còng khúc , thân nhu càng nhập tổn thương đường , lưỡi cướp đan xen , mệnh tang tê dại đậu. Chằng chịt huyết nhận , thân sinh ra lệ lỵ. Ngày ngày cung phụng nghênh tiếp , đóng thân tài cũng vượng gặp hai đức. Mỗi năm Quan luận , đều bởi vì thiên ngục quấn cung. Bệnh sinh tại tề , chỉ vì kim hồi hỏa khắc. Cảo khanh cắt lưỡi , đều bởi vì mộc bị kim tổn thương , tỷ can moi tim , máu cổ lâm như mệnh độ. Kỷ thơ cương liệt , hỏa la cưu như thập cung. Thất sát vô chế , hàn tín công lao võng đại. Thực thần vào nước , khuất nguyên bỏ mình Miluo. Lộc phá ngựa nghiêng , hạng võ ô giang tự vẫn. Quan tù ấn tuyệt , ngu cơ chín dặm bỏ mình. Giết có thai nhẹ, nhan tử khó thoát định số. Thân nhẹ ấn trọng , bành tổ khốn lấy được nhiều năm. Mộc hướng xuân sinh , xử thế bình yên có thọ. Thủy về đông vượng , cuộc đời vui vẻ từ không lo. Quan ấn gặp cú , tăng tham ngay thẳng. Tài Quan câu vượng , tử lộ vừa rồi phương. Kim thủy phụ dương , chịu đạo miện thắng phan an. Ấn tín và dây đeo triện câu ngừng, không giảm nhan hồi chi nhạc. Tài Quan vượng bộ dạng , tất làm đào chu của cải. Mệnh tọa cường cung , định chủ điền ngay cả bờ ruộng dọc ngang. Thân ở tài địa, định chủ ngân vựa lúa sương. Lộc vinh quý hiển , kim mã ngọc đường người này. Thân tù ấn tuyệt , bần ở ngõ hẹp hàn nho. Dũng địch ngàn người , chỉ vì chín mạnh giá giết. Lòng thông vạn quyển , đều bởi vì thân vượng gặp Quan. Có tá thánh quân , quý ở xung Quan gặp hợp. Phàm nhân tính tình thiện ác , chỉ vì cách cục an bài. Mộc chủ nhân ( nhân ái nhân từ) , thủy chủ trí , kim chủ nghĩa , người gây nên hoả hoạn lễ , thổ chủ thơ. Mộc chín nhân ôn lương cung kiệm , thổ gầy nhân vọng ngữ nói nhảm , mậu kỉ chín bằng hữu có thơ , bính đinh vượng làm việc không làm nổi. Thủy hiện mộc di chuyển , phiêu xáo không nơi nương tựa. Cháy rực kim dung , yêm lưu có. Kim mộc giao chiến nhân nghĩa ít, thủy hỏa chuyển hỗ không phải là nhiều. Tứ trụ mang hợp , gặp người gặp mặt nói chuyện phi thường. Xung phá không bền lòng , mở miệng ngôn nhân bất nghĩa. Hợp đắt cỡ nào chúng , cùng hình tán sự tình nhân. Chết hết hưu tù , quy hồn hắc ngục hạng người. Lục hại Hư Hao , nô bộc lui tới. Tứ trụ hình trùng , huynh đệ thị thị phi phi. Kim hỏa viêm ngoan , phải là khuê môn tỳ nữ. Khí hậu trọng trọc , định vì đồng ruộng nông phu. Âm tuyệt dương không , đường tiền sai sử. Quan thuần ấn túy , trân châu liêm bên trong phu nhân. Hai ấn giữ mình , ba thiên dạy con. Một Quan thanh quý , tứ hải dương danh. Nam tử tốt nhất nên sức khoẻ dồi dào , nữ tử thân dụng thuần cùng. Muốn biết hiền như mạnh mẫu , thiên nguyệt hai đức đồng cung. Muốn biết có vẻ như tây thi , thủy bột kim tinh đồng độ. Quan vượng tuyển phu quý hiển , lương tiêu sinh con anh hiền. Học đường gặp dịch mã , thuở nhỏ đọc sách rõ ràng mẫn. Khôi cương mang thất sát , cuộc đời tính ngạo kiên cường. Ấn vượng thân vượng , thuở nhỏ yêu ở chợ búa. Giết cạn tài cạn , lúc thường vui mừng đi nha môn. Thân tài câu vượng , cả đời vui vẻ giữ nhà vườn. Thân tài câu nhược vẫn là khó thủ tổ nghiệp. Trường sinh tọa mệnh , nho gió cô độc cố thủ một mình thanh quy. Quý đức tới người , đức hạnh toàn vẹn phục chúng. Ngũ hành sinh vượng , định vì khẳng khái nam nhi. Tứ trụ hưu tù , phải là yếu mệt lão đây. Tam kỳ gặp được , tên là trận thượng tướng quân. Tứ trụ cùng sinh ra , định chủ trong triều tể tướng. Thất sát cùng giải quyết , là lỗ mãng kiên cường người này. Một Quan cỡi ngựa , chính là thông minh xảo trí nhân. Ấn tín và dây đeo triện đa số người tuấn nhã , thực thần vượng xử thế công bằng. Hung ác cơ quan , sánh vai trọng mà có tổn thương. Trung hoà chất phác , chính quan vượng mà tương sinh. Tổn thương quan giá giết tất thông minh , ấn tín và dây đeo triện gặp Quan tính từ thiện. Thủy trọc kim ngoan , không biết mười tên văn một trăm chữ. Hỏa rõ ràng mộc tú , có thể thông ngũ điển tam phần. Bị thương nặng cú nhiều, rất là ngon nói là không phải hạng người. Giết nặng không hiển , chính là tốt làm đạo tặc chi đồ. Tài bạch gặp kim , nôn phượng khắc long chi sĩ. Kim dời nhập hỏa , gõ màu đồng rèn sắt nhân. Thất sát phải lưỡi , tốt múa thương thanh đao kiếm. Tổn thương Quan gặp ấn , có thể lịch họa cầm kỳ. Chở vào cú hương , từ bị vách tường ngược lại tổn hại. Thân ở tuyệt địa , cần biết cái ghế bụi bậm. Mệnh trọng thương Quan , trịnh quốc chạy tới vệ quốc. Mệnh toàn tam hợp , đông gia quấy đến tây gia. Hàng đêm ưu sầu , mệnh mang tam hình lục hại. Hướng hướng yến uống , trong ô ấn tín và dây đeo triện gặp tài. Giết loạn Quan trọng , có mạnh có nhược thân suy ấn tuyệt , cũng nô tì người hầu. Tài tuyệt dụng tù , thuở nhỏ xuất gia lễ phật , Quan suy chủ vượng , thiếu niên rơi xa quê hương tham thiền. Giết mạnh vô ấn , muốn du lịch phán thủy không lên thu khoa. Thân vượng vô tài , tuy là xuất gia khó thoát tục. Tài bán đứt là tăng đạo , Quan tù tốt làm ni cô. Nhật theo gặp tụ , sáu vị định gặp ân đức. Là bộc thiên di , cung mệnh cô độc cố thủ một mình cách ngôi sao. Âm dương tuyệt không , bồng cấu đường tiền sai sử , ngũ hành toàn bị , có tiện vẻ mặt xinh đẹp mặt mày. Thất sát phải lưỡi , lư thị rút dao xỉa nhãn. Một Quan thanh tú , mạnh sáng cử án tề mi. Quan ấn đở thân , dựa hộ dựa cửa cầu sống. Thủy kim quấn độ , vượt viên chui huyệt nhìn nhau. Bính tân mậu quý tương giao , yêu đương vụng trộm như dưới ánh trăng. Giáp kỷ đinh nhâm cấu hợp , múa nhạc lấy khiến chuông. Quan yếu tài mạnh, trước lệch sau đó chính. Tổn thương quan ấn thụ , trước thiếp mà vợ sau. Nam nhiều nữ nhân ít, đều bởi vì dương thịnh âm suy. Nữ nhiều nam ít , chỉ vì âm thần quá nặng. Vinh hoa sinh tại trung hoà , chết yểu nắm như liệt nửa người. Kim thủy tổn thương Quan tuân lệnh , ngũ kinh khôi thủ luận án. Sánh vai thành cục , chính là mấy chuyến tân lang. Quấn thân tân lang , một đường tam hình lục hại. Nhất cử đăng khoa , định vì tam hợp sáu sự tình. Đọc sách quảng thức , lúc bên trên phùng sinh. Học nhiều thiếu thành , nhật làm gặp tuyệt. Mạnh yếu bao nhiêu , định phú quý với thiên làm. Hình trùng khắc hại , hợp quý tiện tại đất chi. Thần tàng giết không, người có phúc. Lộc không Quan mệt , vô dụng hạng người. Tài địa phùng sinh , tích túc ngàn kho vạn khố. Bổng lộc và chức quyền gặp tuyệt , làm việc bảy điên tám ngược lại. Sửu tuất nhật lúc, không sinh không được nuôi. Vị thìn lưỡng địa , dục sinh khó bằng. Tí ngọ nhật nguyệt tương xung , lúc đà lúc bả. Dần năm thân nguyệt tương đúng, không phải điếc không phải câm. Hai ngọ hai xung , thê tất trùng hôn. Ba canh vị kỷ , phụ sinh ra không thấy. Tân thời gian lúc, nhất định sẽ có ba phần thanh tú. Giáp tý ngày sinh giờ tý , cả đời công đạo. Kỷ hợi ngày sinh đinh mão , trăm gian ngàn giảo. Sửu nhật giờ sửu , công bằng trường dày. Tháng Dậu mão nhật , nhất định là nhu gian. Tháng Tý mão nhật giờ thìn , trường thê lòng tiện. Tháng Thìn giờ thìn , một cái không thể tặng cuối cùng. Thìn tuất sửu vị bộ dạng hình , không phải điếc không phải câm. Tí ngọ mão dậu xung phá , không phải co quắp tức bả. Ất mộc năm âm , mười phần tháng chín quả phụ. Dậu năm hỏa nhật , năm có ba bốn góa vợ ở. Mệnh định bốn ác , phụ nhân chủ nhiều ở goá. Dương lưỡi một lần , nam nhân tất nhiên không con. Lưỡng nhận gặp như thời đại , tất khắc vợ. Lưỡng nhận tam hình , nhật tuy mạnh mà trái lại ác. Tam hình ba lưỡi , nguyên thần nhược thụ mẹ goá con côi. Giáp nhật tân Quan , bộ dạng mệnh vinh hoa tới khách. Tị nhật thân cung , tham hợp nghèo hèn chi đồ. Mạnh mà vô ấn không quan , không phải tăng nói ngay. Vượng mà vô tài vô sát , phi đạo tức tăng. Thời đại xung , thời gian hợp , sát cô hạng người. Thời đại hợp , nhật lúc xung , tiện nghiệp chi lưu. Ất mộc giết mạnh, thọ nguyên tam cửu tất cuối cùng. Hai hỏa điệp Quan , tạp tuần tới khách. Một giết ba tài song thủy hỏa , cổ nhãn nhân. Tí ngọ nhật lúc hai nữ , là di bụng sở sanh. Sửu vị mệnh cung đối lập , xuống đất vô nương. Đinh hỏa nhật nguyệt gặp mậu kỉ , Quan là dần mão , chung vi tặc. Kỉ tỵ gặp giáp ất cung tí ngọ , mà chết vào hố đất. Một cây độc gặp Mão mộc lúc, tình như lá gan phổi. Nhâm thủy năm , sinh ra giờ dần , không phải bần tức yểu. Bính ngày sinh , thân gặp khắc , thọ không dài năm. Tứ trụ Quan vượng , đừng gặp quan phương. Tam nguyên tài kiếp, khó mà chiêu tài. Năm vị chết đề cương , giàu không con. Thời đại tài cung gặp ngựa , người coi là triều đình chi tài. Thời gian thất sát dương lưỡi , một lòng muốn làm đao múa thương. Nhật nguyệt gặp cú , nghèo hèn người này. Bốn hình bốn khắc gặp tứ chính , dâm mà nham hiểm. Hợp lại hai hợp mà lại hợp , trung hậu lòng lương. Dưới ánh trăng thừa không , không nhận song thân tới phúc. Nhật gặp chết hết , khó thoát nhan tử đau buồn. Đương thời chết nguyên thân , quanh năm khóc tử , lúc thủ lĩnh ngồi xuống kiếp, năm hai khóc thê. Nhật giá trị tài lúc gặp kiếp, phụ hứng tử bại. Lúc kỳ kạn thìn , con nuôi bất tuân lệnh cha. Lúc phạm thiên không , con nuôi bất tài , hao tổn bại rủi ro , không thành danh hạng người. Lúc đừng xung cung , điền vô phòng vô , sớm chiều bôn tẩu , khó mà sống tạm. Ngầm hao tổn tổn bại , đầu đường rao hàng , đại hao trùng phùng. Ngũ hành không thể quá mức , bát tự nhất định phải trung hoà , nhập cách cần ngại thực sự , hợp cục tối kỵ hình trùng , học tập cần lúc nhớ kỹ , vốn là giang hồ thần đoạn. Thực thần chế sát phát tài , phú quý song toàn. Thực thần chế sát gặp cú , không được bần tắc yểu. Tài gặp sát loại , chết yểu tuổi thơ. Giết không lưỡi không hiện , lưỡi vô giết không được uy. Sát nhận song toàn , công danh hiển đạt. Thân vượng tài suy , vận hành tài Quan phát phú. Nữ mệnh tổn thương Quan lại tiếp tục gả , nam gặp dương nhận tất trùng hôn. Giáp ất gặp kim mạnh, hồn quy thiên bắc. Canh tân gặp lửa mạnh , khí tán nam cách. Tường thành thổ đến mộc địa sầu thương. Tài Quan câu vượng , có phụ ti tài. Niên thượng tổn thương Quan , phụ mẫu không được đầy đủ. Lúc bên trên tổn thương Quan , tử nữ không hết. Tổn thương Quan gặp quan , lão niên tất tổn hại thành tài chi tử. Tổn thương Quan giáp sát , không được bả liền mò. Sát trọng chế khinh thân nhược vượng , cuối cùng cần hiển đạt. Dương nhận tổn thương Quan cùng chế sát , hoàng bảng tiêu danh. Thìn tuất sửu vị gặp hình trùng , không nhân không phát. Kim thủy tổn thương Quan thông minh nhất , mộc bỏng lửa Quan cuối cùng hiển đạt. Thổ tụ thủy kiệt , phá tổ ly hương tới khách. Hỏa viêm thổ khô , hối tính hôn mê nhân. Năm xung thời tiết và thời vụ cuối cùng rơi xa quê hương , nhật phá đề cương định tổn hại thê. Ấn vượng chở vào tài hương , tự nhiên nhà mập phòng nhuận. Ấn nhẹ thảng nhập tài địa, bỗng nhiên mộng nhập nam kha. Phu ngôi sao nhập mộ phu chết trước , thực thần nhập mộ tử tất tang. Thìn tuất sửu vị bốn mùa cô , cách bên trong toàn tới tổng không bằng. Nam mệnh phạm tới là cô độc , nữ mệnh phạm chi tác ni cô. Vận mệnh tinh vi , khó thoát tư luận. Sưu cốt xỉa tủy như thế , học giả ai có chợt chư , thành quá thay vận mệnh chí bảo.

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Xin chú ý phân biệt trong nội dung được phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kích Một kiện báo cáo.

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều

  ×
  ×

  ¥ . 0 0

  Vi tín hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

  Khai thông tức đồng ý 《 cái bức tranh VIP phục vụ hiệp nghị 》

  Toàn bộ >>