Trương vương lý triệu 2 / Chu dịch kỳ môn / Kỳ môn tùy ý sử dụng bí pháp

0 0

Kỳ môn tùy ý sử dụng bí pháp

2 0 1 0 - 0 1-25   Trương vương lý triệu 2
Nếu muốn phát huy kỳ môn tùy ý được thần kỳ hiệu lực , mấu chốt ở chỗ "Ủng hộ hay phản đối dụng kỳ thật cơ ", nếu không rõ ràng pháp quyết này , dù cho ngươi đối với kỳ môn sắp xếp cục diễn thức cỡ nào tinh thông , vẫn không có pháp phát huy ra "Kỳ môn" có uy lực cực lớn , thậm chí phải dẫn đến hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Nhược phối hợp 《 ngũ đế vượng khí kết cục đã định 》《 ngũ hành bốn mùa kết cục đã định 》 liền có thể khiến kỳ môn cát phương được hiệu lực tăng lên theo cấp số nhân.
' ? 1 a" S. V( {8 lại thêm4 C- ^66 19 1. co m ( một ) ngũ đế vượng khí kết cục đã định lợi dụng pháp: 66 19 1. COM4 \9 h2 ~ 0 E  {+ o# l* u
Âm lịch chính , năm , tháng chín —— hướng bắc thuộc lòng nam ( tức tọa mặt phía nam bắc ) Bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch # V( F+ |% ~3 K
Âm lịch hai , sáu , tháng mười —— hướng tây thuộc lòng đông ( tức tọa phía đông tây )
W' u  Q. A5 r4 m' B 0 k Âm lịch ba , bảy , tháng mười một —— hướng nam thuộc lòng bắc ( tức tọa mặt phía bắc nam ) 66 19 1. co m; S2 G( p. A7 Q 0 {$ Q$ q. W9 o2 O
Âm lịch bốn , tám , tháng mười hai —— hướng đông thuộc lòng tây ( tức tọa phía tây đông )
8 P. q! h& d; Boss F+ W) nhiều bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch ( hai ) ngũ hành bốn mùa kết cục đã định vượng khí biểu hiện: 66 19 1. COM là chuyên nghiệp cổ kim bí quyết bí kíp bí tịch tuyệt hoạt chia sẻ trang web ,66 19 1. COM góp nhặt rất nhiều đặc sắc hiếm ai biết được nội dung , hy vọng mọi người thích! . A , V: V: lại thêm# ~7 d   nhiều& M* | , q
Ngũ hành     bốn mùa           tháng           vượng khí       bình khí       suy khí       tử khí          ủng hộ hay phản đối rõ ràng thủ
3 h 1 I* l* _; R Mộc       xuân          dần , mão nguyệt          đông        bắc        nam        tây           tọa đông hướng tây
/ K5 j , G2 R$ r! G bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch Hỏa       hạ          tị , ngọ nguyệt          nam        đông        tây        bắc           tọa nam hướng bắc
- S , }  R/ `' v , @; Y. M$ u Kim       thu          thân , tháng Dậu          tây        nam        bắc        đông           tọa tây hướng đông Bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch 6 C7 y , D# C' c; ~+ p% u
Thủy       đông          hợi , tháng Tý          bắc        tây        đông        nam           tọa bắc triều nam 66 19 1. COM là chuyên nghiệp cổ kim bí quyết bí kíp bí tịch tuyệt hoạt chia sẻ trang web ,66 19 1. COM góp nhặt rất nhiều đặc sắc hiếm ai biết được nội dung , hy vọng mọi người thích! $ V 1 U 0 k- _( C5 lại thêm
Đông bắc trung quốc tây nam
# \ , U* M* \ 0 H5 z& }/ ~: W bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch Thổ     bốn mùa nguyệt     thìn , thú , sửu , vị     bốn chiều        nam        tây        đông           tọa --- hướng Bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch 0 z( Z3 c3 T- A5 h- o! t
Tây bắc đông nam
3 k; _% S! y: {" o! E66 19 1. COM Chú: 1 , tháng lấy tiết khí phân chia. 2 , bốn mùa nguyệt là mỗi cuối kỳ tháng thứ ba ( tháng Thìn , tháng Mùi , thú nguyệt , tháng Sửu ) bốn chiều phương chỉ đông nam , tây nam , đông bắc trung quốc , tây bắc bốn thiên phương.
+ U8 L+ e$ F9 }5 K 0 T/ @66 19 1. co m ( ba ) ngũ hành vượng khí pháp
& f; t% v( a" u9 Q66 19 1 , bí tịch lưới , bí kíp , bí quyết , bí phương , tuyệt hoạt , tuyệt chiêu , tuyệt kỹ Phàm có bác đấu , tranh tài , thương lượng , đàm phán , kỳ bài chắc có lẫn nhau địch ta phân chia cục diện xuất hiện , tức có thể lợi dụng vượng khí pháp lấy sắc cơ hội thắng lợi.
k 0 D( C- D& c2 e66 19 1. COM 1 , công lịch 2 nguyệt 4 nhật ----5 nguyệt 5 nhật: thuộc lòng đông hướng tây mà chiến đấu thì cát , nên xuyên tái lam y phục , kị thuộc lòng tây hướng đông mà chiến đấu. Lại thêm; M! e" T4 F5 a 1 v
2 , công lịch 5 nguyệt 6 nhật ----8 nguyệt 7 nhật: thuộc lòng nam hướng bắc mà chiến đấu thì cát , nên mặc đồ đỏ áo cam phục , kị thuộc lòng bắc triều nam mà chiến đấu. 66 19 1. co m / f! w6 Z9 O$ C9 E
3 , công lịch 8 nguyệt 8 nhật ---- 1 1 nguyệt 7 nhật: thuộc lòng tây hướng đông mà chiến đấu thì cát , nên kim , quần áo màu trắng , kị thuộc lòng đông hướng tây mà chiến đấu.
' c/ k , R+ r( j3 c# p , e 1 U$ m * E- _66 19 1. COM là chuyên nghiệp cổ kim bí quyết bí kíp bí tịch tuyệt hoạt chia sẻ trang web ,66 19 1. COM góp nhặt rất nhiều đặc sắc hiếm ai biết được nội dung , hy vọng mọi người thích! 4 , công lịch 1 1 nguyệt 8 nhật ----2 nguyệt 3 nhật: thuộc lòng bắc triều nam mà chiến đấu thì cát , nên xuyên hắc quần áo màu xám tro , kị thuộc lòng nam hướng bắc mà chiến đấu.
1 z# lại thêm4 u3 lại thêm* {4 l! } 1 v ( bốn ) lục giáp cô nhẹ phương vị:
: S$ P 0 }  n( d  q 1 o5 ^; l Mười hai địa chi phối mười hai phương vị , mỗi phương 3 0 độ. Bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch 7 y- o" _- R 0 k8 S: Q
Tử phương vị trí: chính bắc 255 độ đến 285 độ. 66 19 1. co m ( R. A7 t; z+ v  r3 \+ h
Tử lúc: muộn 1 1 lúc đến sớm 1 lúc. 66 19 1. co m. K. J- ^( P4 ]! q  w+ X* [
Tử nguyệt: tuyết lớn mặt trời mọc đến tiểu hàn nhật ngăn.
M & @ 1 {. H5 lại thêm , n! j/ A7 ^& M) a5 _66 19 1 , bí tịch lưới , bí kíp , bí quyết , bí phương , tuyệt hoạt , tuyệt chiêu , tuyệt kỹ Sửu phương vị: thiên bắc 285 độ đến đông bắc trung quốc 3 15 độ.
0 K: Q- L- _# r8 c3 D: G( m; y66 19 1 , bí tịch lưới , bí kíp , bí quyết , bí phương , tuyệt hoạt , tuyệt chiêu , tuyệt kỹ Sửu lúc: sớm 1 lúc đến sớm 3 lúc.
& `$ [& m % r* L2 nhiều Sửu nguyệt: tiểu hàn mặt trời mọc đến lập xuân nhật ngăn.
# Z , Q. Lại thêm7 u+ | , G% E9 @" S Dần phương vị: đông bắc trung quốc 3 15 độ đến lệch đông 345 độ. Bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch; Z 0 }* r& R: ^7 [' i6 f7 T
Dần lúc: sớm 3 lúc đến sớm 5 lúc. 66 19 1. COM) @8 j6 B7 u( i% Y/ ~/ d) p( f 1 _
Dần nguyệt: lập xuân mặt trời mọc đến kinh trập nhật ngăn.
* G( S 1 U  n; B 0 p6 } bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch Mão phương vị: chánh đông 345 độ đến 15 độ. 66 19 1. COM là chuyên nghiệp cổ kim bí quyết bí kíp bí tịch tuyệt hoạt chia sẻ trang web ,66 19 1. COM góp nhặt rất nhiều đặc sắc hiếm ai biết được nội dung , hy vọng mọi người thích! * L! `) ]8 Y6 i5 Q4 K% Y  G
Mão lúc: buổi sáng 5 lúc chí thượng ngọ 7 lúc. 66 19 1. co m; B9 ? ; Y: l8 Y4 i
Mão nguyệt: kinh trập mặt trời mọc chí thanh ngày mai ngăn.
% p8 O- o4 nhiều: e" P+ M 1 b" F/ r66 19 1. COM Thìn phương vị: lệch đông 15 độ đến đông nam 45 độ.
! e" u , m! W7 U   m ) ^ Thìn lúc: buổi sáng 7 lúc chí thượng ngọ 9 lúc. 66 19 1. COM là chuyên nghiệp cổ kim bí quyết bí kíp bí tịch tuyệt hoạt chia sẻ trang web ,66 19 1. COM góp nhặt rất nhiều đặc sắc hiếm ai biết được nội dung , hy vọng mọi người thích!   Y6 @  }* J4 n! X- |: u 0 @ , nhiều( nhiều
Thìn nguyệt: rõ ràng từ mai đến lập hạ nhật ngăn.
$ m 1 E 1 ] , j# c. U& D: lại thêm. b66 19 1. co m Tị phương vị: đông nam 45 độ đến 75 độ. 66 19 1. co m % y , }! v7 Q5 q" V; ] , e
Tị lúc: buổi sáng 9 lúc chí thượng ngọ 1 1 lúc. 66 19 1. co m + ] 0 p 1 ]' @ 0 O& D& x2 f , u
Tị nguyệt: lập hạ mặt trời mọc đến tiết mang chủng nhật ngăn. 66 19 1. co m / S# D 1 J7 m ( k6 S , q; _/ [
Ngọ phương vị: chánh nam 75 độ đến 1 0 5 độ. 66 19 1. co m , x 0 e , A4 @' Q/ P4 u% n
Ngọ lúc: buổi sáng 1 1 lúc đến buổi chiều 1 lúc. 66 19 1. COM là chuyên nghiệp cổ kim bí quyết bí kíp bí tịch tuyệt hoạt chia sẻ trang web ,66 19 1. COM góp nhặt rất nhiều đặc sắc hiếm ai biết được nội dung , hy vọng mọi người thích! 0 _8 e 1 n# B7 k
Ngọ nguyệt: tiết mang chủng mặt trời mọc đến tiểu thử nhật ngăn. 66 19 1. COM3 D$ X6 w5 O& ]
Vị phương vị: thiên nam 1 0 5 độ đến tây nam B5 độ.
: h  h , A* y , V7 z* [! J; t66 19 1. COM là chuyên nghiệp cổ kim bí quyết bí kíp bí tịch tuyệt hoạt chia sẻ trang web ,66 19 1. COM góp nhặt rất nhiều đặc sắc hiếm ai biết được nội dung , hy vọng mọi người thích! Vị lúc: buổi chiều 1 lúc đến buổi chiều 3 lúc. Bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch ( k 0 ? 8 Z) o3 ^) a% W) lại thêm 1 L
Vị nguyệt: tiểu thử mặt trời mọc đến lập thu nhật ngăn. 66 19 1 , bí tịch lưới , bí kíp , bí quyết , bí phương , tuyệt hoạt , tuyệt chiêu , tuyệt kỹ! i* S8 f) h+ P4 H  n6 {/ ? , t
Thân phương vị: tây nam B5 độ đến 165 độ. 66 19 1. COM- F" Z9 d: w/ o+ V$ b/ b# @
Thân lúc: buổi chiều 3 lúc đến buổi chiều 5 lúc.
, Y" L* o6 `" l5 X5 X66 19 1. co m Thân nguyệt: lập thu mặt trời mọc chí bạch lộ nhật ngăn.
4 S' o+ V+ E# e8 ? 66 19 1 , bí tịch lưới , bí kíp , bí quyết , bí phương , tuyệt hoạt , tuyệt chiêu , tuyệt kỹ Dậu phương vị: chánh tây 165 độ đến 195 độ.
! n! K' U" z7 q3 w66 19 1. COM Dậu lúc: buổi chiều 5 lúc đến muộn 7 lúc.
* `) I  B2 b! ? . d; k Dậu nguyệt: bạch lộ mặt trời mọc chí hàn lộ nhật ngăn.
+ q$ x# k 0 K6 E3 |/ w66 19 1 , bí tịch lưới , bí kíp , bí quyết , bí phương , tuyệt hoạt , tuyệt chiêu , tuyệt kỹ Thú phương vị: ngã về tây 195 độ đến tây bắc 225 độ.
+ o* U3 e; S! W 0 Z* m: S66 19 1. co m Thú lúc: muộn 7 lúc đến muộn 9 lúc. 66 19 1. co m; f8 [/ t , h$ x6 k7 R* T
Thú nguyệt: hàn lộ mặt trời mọc đến lập đông nhật ngăn.
3 q3 nhiều$ k) S# A bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch Hợi phương vị: tây bắc 225 độ đến 255 độ.
" b& |9 R3 o/ t , w66 19 1. COM Hợi lúc: muộn 9 lúc đến muộn 1 1 lúc.
1 x; A3 T 0 @2 n; F" D bí kíp lưới chia sẻ cổ kim bí tịch Hợi nguyệt: lập đông mặt trời mọc to lớn tuyết nhật ngăn.

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  Đoán các ngươi thích

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều