w Sy3347 / Thường dùng biểu hiện thẩm tra / 【 đăng lại 】 tứ trụ dự đoán học cát hung họa phúc toàn biểu hiện ( hai )

Chia sẻ

【 đăng lại 】 tứ trụ dự đoán học cát hung họa phúc toàn biểu hiện ( hai )

2 0 17- 0 3- 17   w Sy3347

Tứ trụ dự đoán học cát hung họa phúc toàn biểu hiện ( hai )

Bộ phận thứ hai ( 9- 16 Biểu hiện )

9 , địa chi chứa làm số ( Trời )

Tử

Sửu

Dần

Mão

Nhâm 1 0

 

Quý 2 0

Quý 9

Tân 3

Kỷ 18

Mậu 7

Bính 7

Giáp 16

Giáp 1 0

 

Ất 2 0

Thìn

Tị

Ngọ

Vị

Ất 9

Quý 3

Mậu 18

Mậu 5

Canh 9

Bính 16

Bính 1 0

Kỷ 9

Đinh 1 1

Đinh 9

Ất 3

Kỷ 18

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Kỷ 7 Mậu 3 Nhâm 3 Canh 17

Canh 1 0

 

Tân 2 0

Tân 9

Đinh 3

Mậu 2 0

Mậu 7

Giáp 5

Nhâm 18

 

1 0 , năm chi kiến giải chi thần giết biểu hiện

 

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Đã

Ngọ

Vị

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Bị    Chú

Địa

Tang

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

Chủ có đồ tang , có rủi ro sự tình , ngôi sao này giá trị cung phu thê , chủ khó khăn thê.

Quá

Dương

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

Thái dương , nam quá nữ nhân không , xúi quẩy mi vận đã lui sự tình có khốn nghi , thiên không đến mệnh hạn khó tích tài hình tử

Quá

Tuổi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

Thái tuế nhược đến mệnh hạn , chủ có bất trắc tai ương , mũi kiếm thân mệnh giá trị vô cùng , gia tăng niên hạn giá trị chi chủ sợ chết

Phác thảo

Giảo

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

Cương tác chủ quan tai họa đồ lưu quất kiểu tây sự tình , thái âm ,

Nữ nhân quá nam không.

Phi

Phù

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

Phi hổ , tam thai , ngũ quỷ. Mệnh hạn giá trị tới Quan tai họa tai hoạ. Nhật lúc cùng đến tam thai có khoa bảng niềm vui.

Nhỏ

Hao tổn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

Chết phù mệnh hạn giá trị chi chủ tranh luận , tai nạn bệnh tật tài không được tụ , tiêu tan tài vật nguyệt đức nam nữ quý cũng

Đại

Hao tổn

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

Tuổi phá chủ mưu sự bất thành , việc quan rủi ro , tài nguyên không được tụ , chủ tổn thương tàn máu ích sự tình , kiêng kỵ nhất đến mệnh hạn.

Tử vi

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Cát tinh cao chiếu , thêm người nhập khẩu việc vui gặp lại

Bạch

Hổ

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

Phi liêm chủ tuyển tai hoạ sợ chết , nhật chủ có việc quan cùng bệnh hoạn rủi ro.

Phúc tinh

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Phúc tinh Đồng Quý người , chủ phúc lộc sự tình ,

Thiên cẩu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Đã

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

Thiên cẩu lưu niên mệnh hạn chủ huyết quang hoặc hình khắc điếu khách chủ có đồ tang gia đình không yên.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










      
1 1 , nguyệt chi giấu làm Sâu cạn Biểu hiện          ( đơn vị: trời )

Tử ( Tuyết lớn tiết bắt đầu )

Sửu ( Tiểu hàn bắt đầu )

Dần ( Lập xuân )

Mão ( Kinh trập )

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Nhâm 9

Tân 3

Quý 18

Quý 7

Tân 5

Kỷ 18

Kỷ 7

Bính 5

Giáp 18

Giáp 9

Quý 3

Ất 18

Thìn ( Thanh minh )

Tị ( Thanh minh )

Ngọ ( Tiết mang chủng )

Vị ( Tiểu thử )

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Ất 9

Quý 3

Mậu 18

Mậu 7

Canh 5

Bính 18

Bính 9

Ất 3

Bính

Đinh 7

Ất 5

Kỷ 18

Thân ( Lập thu )

Dậu ( Bạch lộ )

Tuất ( Hàn lộ )

Hợi ( Lập đông )

Dư khí

 

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Dư khí

Trung khí

Chánh khí

Kỷ 7 Mậu 3

Nhâm 3

Canh 17

Canh 7

Đinh 3

Tân 2 0

Tân 7

Đinh 5

Mậu 18

Mậu 7

Giáp 5

Nhâm 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tại trung quốc cổ đại , nhân dân tại dùng Âm Dương Ngũ Hành học thuyết quản lý chung vạn tượng trong thể nghiệm , thần sát chiếm không nhỏ so với
Trọng. Thần sát cũng có Âm Dương Ngũ Hành tới tính , nhưng nó không theo ngũ hành sinh ra khắc nên kị phân tích , cứng nhắc quy định ý
Vị tương đối Nồng hậu dày đặc , phương pháp dễ hiểu , đơn giản.       
 
Giáp canh nhâm ất
                          
Thân ngọ ngọ tị

Tỷ như phía trên bát tự , nhật làm là nhâm , thông qua quan sát trước mặt bảng biểu , quý nhân là tị , đã là bát tự được

Lúc Chi bát tự thập thần cùng lục thân quan hệ tới

12 , thật giả trường sinh đế vượng biểu hiện

 

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Đã

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Trường sinh

Thật

Hợi

 

Dần

 

 

 

 

 

Thân

 

Giả

 

Ngọ

 

Dậu

Dần

Dậu

Đã

Tử

 

Mão

Tắm gội

Thật

Tử

 

Mão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã

 

Thân

Mão

Thân

Ngọ

Hợi

Dậu

Dần

Quan

Thật

 

 

 

Vị

Thìn

Vị

Vị

Tuất

Tuất

Sửu

Lâm

Thật

Dần

Mão

Đã

Ngọ

Đã

Ngọ

Thân

Dậu

Hợi

Tử

Vượng

Thật

Mão

Dần

Ngọ

Đã

Ngọ

Đã

Dậu

Thân

Tử

Hợi

Suy giả

Thật

 

Sửu

 

Thìn

Vị

 

Tuất

 

 

Tuất

Giả

Thìn

 

Vị

 

 

Thìn

 

Vị

Sửu

 

Nghỉ bệnh

Thật

Đã

 

Thân

 

Thân

Mão

Hợi

Ngọ

Dần

 

Giả

 

Tử

 

Mão

 

 

 

 

 

Dậu

Chết giả

Thật

Ngọ

 

Dậu

 

Dậu

Dần

Tử

Đã

Mão

 

Giả

 

Hợi

 

Dần

 

 

 

 

 

Thân

Mộ khố

Thật

Vị

 

Tuất

 

Tuất

 

Sửu

 

Thìn

 

Giả

 

Tuất

 

Sửu

 

Sửu

 

Thìn

 

Vị

Tuyệt

Thật

Thân

Dậu

Hợi

Tử

Hợi

Tử

Dần

Mão

Đã

Ngọ

Thai

Thật

Dậu

Thân

Tử

Hợi

Tử

Hợi

Mão

Dần

Ngọ

Đã

Nuôi giả

Thật

Tuất

Vị

 

Tuất

 

 

Thìn

Sửu

Vị

 

Giả

 

 

Sửu

 

Sửu

Tuất

 

 

 

Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B
, vượng bộ dạng hưu tù biểu hiện

Bốn mùa

Vượng

Bộ dạng

Đừng

Chết

Mùa xuân

Mộc

Hỏa

Thủy

Kim

Thổ

Mùa hạ

Hỏa

Thổ

Mộc

Thủy

Kim

Mùa thu

Kim

Thủy

Thổ

Hỏa

Mộc

Mùa đông

Thủy

Mộc

Kim

Thổ

Hỏa

Thìn , tuất , sửu , tháng Mùi thổ vượng kim bộ dạng những khác đều là hưu tù ( 3 Nguyệt mộc , 6 Nguyệt hỏa , 9 Nguyệt kim , 12 Nguyệt thủy có thừa khí )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 , lưu niên chi gặp tứ trụ chi thần sát biểu hiện

Lưu tứ trụ

 

Tử

 

Sửu

 

Dần

 

Mão

 

Thìn

 

Tị

 

Ngọ

 

Vị

 

Thân

 

Dậu

 

Tuất

 

Hợi

 

Tử

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

 

Sửu

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

 

Dần

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

 

Mão

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

 

Thìn

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

 

Tị

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

 

Ngọ

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

 

Vị

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

 

Thân

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

 

Dậu

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

Điếu khách

 

Tuất

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

Bệnh Phù

 

Hợi

Bệnh Phù

Điếu khách

Quý thần

Bạch hổ

Chu tước

Đại hao

Tiểu hao

Quan phù

Lục hợp

Tang môn

Thanh long

Thái tuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Năm trụ: áp vận    Nguyệt trụ: xuyên cung    Nhật trụ: thủ hộ    Lúc trụ: tuần cửa

 

15 , nguyệt chi giấu làm thập thần biểu hiện

 

Nguyệt chi giấu làm thập thần

Sánh vai

Cướp tiền

Lệch ấn

Chính ấn

Thực thần

Tổn thương Quan

Thiên tài

Chính tài

Lệch Quan

Chính quan

 

Tăng giảm nhật làm chứa khí số

Gia tăng

Gia tăng

Gia tăng

Gia tăng

Giảm

 

Giảm

Giảm

Giảm

Giảm

36

27

18

9

4

0

1 1

7

18

14

 

 

 

 

 

16 , nhật làm vượng suy nhanh tra biểu hiện sinh ra

Gia tăng giảm

± 0. 7 0

± 0. 3 0

± 1. 0

± 1. 5

± 4. 0

± 2. 0

± 1. 0

± 0. 5

Biệt nhật

Can chi

Can năm thăng khắc

Năm chi thăng khắc

Năm trụ thăng khắc

Nguyệt làm thăng khắc

Nguyệt chi thăng khắc

Nhật chi thăng khắc

Lúc làm thăng khắc

Lúc chi thăng khắc

Can năm hao tổn tiết

Năm chi hao tổn tiết

Năm trụ hao tổn tiết

Nguyệt tốn hao tiết

Nguyệt chi hao tổn tiết

Nhật chi hao tổn tiết

Lúc tốn hao tiết

Lúc chi hao tổn tiết

Gia tăng giảm

0. 3 0

- 0. 2 0

± 0. 5

- 0. 75

- 2. 0

- 1. 0

- 0. 5

- 0. 25

  Ghi chú rõ: Vận dụng lưu loát chút biểu hiện. Sinh ra , trợ giúp , khắc , tiết , hợp , vấp , hình , xung , hao tổn lực lượng. Cụ thể

Biến đang lo lắng tăng giảm số lượng. Chuẩn xác tìm ra dụng thần. ( nguyệt nhật lúc trụ nạp âm thăng khắc tiết hao tổn cũng có thể đợi tham khảo )

Một , thời tiết và thời vụ sinh ra trợ giúp nhật làm , nhật làm có 4 Thành tả hữu vượng khả năng , nhược nhật chi , nguyệt làm , lúc làm lại có một

Gáy giúp đỡ nhật làm , nhật làm một bàn lấy vượng quá luận , tình huống đặc biệt ngoại trừ.

   Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

   0 Điều bình luận

   Phát biểu

   Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

   Cùng loại luận án Càng nhiều
   Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều

   ×
   ×

   ¥ . 0 0

   Vi tín hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

   Khai thông tức đồng ý 《 cái bức tranh VIP phục vụ hiệp nghị 》

   Toàn bộ >>