Phương viễn thư phòng / Cổ điển thi từ ( 1) / Thi từ ‖ giấu diếm huyền cơ

Chia sẻ

Thi từ ‖ giấu diếm huyền cơ

2 0 18- 0 1-22   Phương viễn thư phòng

Thực bản giấu diếm huyền cơ:

1. Lưu vũ tích

Dương liễu thanh thanh nước sông bằng , văn lang trên sông đạp ca âm thanh. Bờ tây mưa đổ, bờ đông nắng , đạo là vô tình đã có trời trong xanh. ( lấy trời trong xanh so với tình )

2. Hoàng sào

Đợi cho thu đến tháng chín tám , hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Dữ dội hương trận xuyên thấu qua trường an , toàn thành tận mang hoàng kim giáp. ( chuẩn bị nảy ngược )

3. Vương quốc duy

Ẩn kỷ dòm quân tân chế làm , thuộc lòng đèn số thiếp cũ vui vẻ. Chỉ là tình hình tổng khó nổi. ( mạnh mẻ giấu triết học lý niệm , diệp gia oánh nói )

4. Phùng duyên tị

Cùng lệ thử nghiêm trang , rơi mai phi hiểu sương. ( vô ý thức triết nghĩ )

Thật no giấu gà bản:

1. Đỗ phủ

Hoa kính chưa từng duyên khách tảo , bồng môn bắt đầu từ hôm nay là quân mở. ( không được giải thích thêm )

2. Lý bạch

Hướng từ bạch đế áng mây , ngàn dặm giang lăng một ngày còn. ( cũng không giải thích )

3. Tô thức

Phải khoác cung điêu như trăng tròn , tây bắc nhìn , xạ thiên lang. ( càng già càng dẻo dai )

4. Lỗ tấn

Vượt qua hết kiếp ba huynh đệ tại , gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. ( nhắc nhở: ba người , đám , )


  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Xin chú ý phân biệt trong nội dung được phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kích Một kiện báo cáo.

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều

  ×
  ×

  ¥ . 0 0

  Vi tín hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

  Khai thông tức đồng ý 《 cái bức tranh VIP phục vụ hiệp nghị 》

  Toàn bộ >>