Bát tự dịch kinh 2pzd38 / Đãi phân loại / Rõ ràng quyên manh phái người mù đoán mệnh phương pháp ( thứ ba giảng )

Chia sẻ

Rõ ràng quyên manh phái người mù đoán mệnh phương pháp ( thứ ba giảng )

2 0 2 1- 1 0 - 14   Bát tự dịch kinh 2. . .

Ngã tìm một chút có đại biểu tính nội dung

Cùng mọi người chia sẻ một chút

Thiên can năm hợp . Canh giáp kỷ giáp kỷ có hợp , có canh đến xung , thì giáp thống khổ , không muốn làm cũng phải làm. Thần tị canh đến bị hư giáp kỷ hợp , áp lực rất lớn, canh đến làm rối , không muốn làm còn phải làm , làm rối không hiểu hợp , giáp kỷ ngồi xuống dần mão thì hợp không thành.

Ất canh sợ tân làm rối bính tân sợ nhâm làm rối đinh nhâm sợ quý làm rối mậu quý sợ giáp làm rối

Thiên can năm hợp hiệu suất cao , xuất hiện làm rối thì hiệu suất thấp , ít , dương can hợp tài , hong khô hợp Quan. Đại vận lưu niên có làm rối.

Đại vận thống nhất nhìn , tại nguyên cục bát tự trên dưới giống như lúc, tỉ như , toàn đinh tị , toàn quý hợi , hoặc là đại vận trên dưới là giống như. Còn lại muốn chia nhìn.

Địa chi lục hợp:

⑴ tử sửu hợp hóa thổ , sửu là kim khố , tử sửu hợp: bế kim khố. Tỉ như giáp nhật chủ nữ nhân , trúng đích tử sửu đóng kín Quan khố , thì kết hôn muộn hoặc cưới không thành.

⑵ dần hợi hợp: hóa mộc , tăng cường gỗ lực lượng , hỏng dần trung bính , như bính làm thức ăn , thì bị là đồ đần. Nhược bính là tổn thương , thì kỹ thuật không bằng người khác , làm thức ăn thần là vô phúc. Nhược bính là giết , thì tốt , loại tổ hợp này cũng là làm quan , làm đại quan được. Nhược bính là lộc , thì thảm , lộc gặp tài Quan , đáng hận nhân tất có thể yêu , người này các ngươi hỏi đông đáp tây. Bế Quan kho thì cùng công gia vô duyên.

⑶ mão tuất hợp: này hợp có tam tượng , tất có ba chuyện phát sinh. ① hợp hóa thành hỏa , ② khắc Tuất thổ , ③ đóng hỏa khố. Hỏa chủ thần kinh. Trên người trên mặt trường khó chịu , đa số là mão tuất hợp , rụng tóc , thần kinh não không tốt lắm.

⑷ thìn dậu hợp: hợp hóa thành kim , đóng đập chứa nước , tăng cường kim lực số lượng. Thủy làm quan , thì cùng công gia không quan hệ , thi công vụ viên , đóng thủy ( Quan ) thì cùng công gia không quan hệ.

⑸ ngọ vị hợp: hợp hóa thổ , đóng mộc khố , tăng cường đất lực lượng.

⑹ tị thân hợp: hợp hóa thành thủy , tị hỏa khắc Thân kim , tị thân đều giảm lực , tị chế không được thân , tị chế không hết thân.

Địa chi tới xuyên:

Xuyên phát sinh nhanh. Tử vị xuyên: nguyên mệnh cục có ngọ vị hợp , thì xuyên xấu tử , nguyên mệnh cục tử bên cạnh có thân , tử xuyên xấu chưa trúng đinh hỏa , nhược đinh làm quan , thì tao ương.

Dần tị:

Xuyên hỏng Dần mộc , tị hỏa cũng thụ thương , ai xấu ai , nhìn lực lượng , có hợi thì dần xuyên tị , có mão tị xấu dần , có sống hợp , thì tiên sinh hợp , về sau luận khắc , nhất định phải nhìn lực lượng.

Thân hợi:

Có sửu sinh ra thân , thì thân xuyên hợi , trong đó giáp hỏng. Hợi bên cạnh có dậu thì hợi xuyên thân trung thổ , giữ thân hóa.

Mão thìn:

Xuyên hỏng mão , mặc kệ lực không sức mạnh. Khắc Thìn thổ , hỏng Mão mộc , khắc có thể sử dụng , xuyên xấu thì không thể dùng.

Dậu tuất xuyên:

Xấu dậu , đa số tai nạn xe cộ , có lửa thể là tai nạn xe cộ , giải phẫu. Không phải của ta thể ứng phạm tội , rủi ro , đoạn bệnh là đường ruột không tốt, viêm hầu , phổi.

Sửu ngọ xuyên:

Bệnh đa số là sán *( ung thư? ) , bạch huyết viêm , tuyến giáp trạng viêm , hấp độc , ngọ hỏa xuyên sửu trung tân kim , tỉ như sửu lực lớn. Thì sửu trung quý khắc ngọ trung đinh , ngọ lực lớn thì đinh xuyên tân.

Trúng đích

Xuyên tài , thì cầu tài thủ đoạn cường đại.

Sửu thổ nhất sinh ra kim , sinh ra thân dậu kim. Vị tuất nhìn bên cạnh có cái gì , bên cạnh có nước thì sống kim , vị bên cạnh có nước thì vị sinh ra kim không thông suốt.

Địa chi phá: trung thần chi ở giữa hỗ không sinh , mão tử , mão ngọ , phá . Dậu hơi sinh tử , không phá.

Mão dậu xung. Phá liền không hoàn chỉnh.

Bốn góc thần: là xuyên xung.

Cảnh giới tối cao là hóa Quan sinh ấn , ấn ruột.

Cú khắc ở người trong nhà tương đối tự tư.

Tứ mộ khố: thìn tuất sửu vị

Mệnh trung không ấn mở Quan giết khố gặp nạn. Tài Quan lâm khố vui mừng hình trùng , có điều kiện. Trúng đích có ấn , vui mừng mở Quan giết khố , làm đại quan , phát đại tài. Trúng đích có lộc sợ mở Quan giết khố , ấn lộc tương tùy có mở. Trúng đích đóng dấu mở tài khố sẽ không tốt.

Tổ hợp rất trọng yếu.

Ất đinh ất kỷ khôn

Vị hợi sửu mão

Tích: ngồi xuống Quan giết khố , sửu khố mở sinh ra hợi , vị là tỉ kiếp khố. Mở ngân quỷ dùng ta cây mở đối phương , nguyên mệnh cục có , đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khí. Vị đến một lần xông mở Quan giết khố , sát ấn sinh ra , ấn giữ Quan hóa , hợi tái sinh mão lộc rồi, là về lộc cách.

Rủi ro lúc làm dẫn động ất , trích dẫn ất có ất , canh , tân đúng chỗ. Dẫn động cướp tiền rủi ro. Nguyên cục muốn cướp tiền gặp tài , sánh vai tới có lẽ là mua nhà , nguyên mệnh cục không thấy rủi ro , sanh dã là dẫn động. Cướp tiền gặp tài dẫn động tỉ kiếp rủi ro , đa số nhẹ tin người khác nói mà rủi ro , đối phương hứa hẹn.

Tỉ kiếp lúc đến phá là tự mình biết , tỉ như mở tửu điếm loại hình. Đinh hợi từ hợp , thể cùng thể đánh nhau , phạm hồ đồ , thường xuyên phiền muộn. Thực thần cùng ấn từ hợp , làm sai lựa chọn , thực thần vui mừng sánh vai mình. Mở ngân quỷ , thiên can địa chi đều có.

Mệnh mang thực thần có tỉ kiếp sinh ra , ăn uống bất tận. Mệnh trung không tài có tỉ kiếp , đi tài vận cũng phá. Trúng đích có tài sợ gặp tỉ kiếp , đại vận lưu niên tới rủi ro. Dẫn động bao hàm sinh ra , sanh dã tính dẫn động. Phủ cực thái lai , sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại. Tỉ như nhật là giáp , gặp lại giáp , giáp quá vượng quá yếu tương phản đoạn. Giáp là nữ nhân , gặp lại giáp bị sinh ra quá vượng , bị khắc quá yếu , đi qua ca đệ mất đoạn. Này khôn là hóa Quan sinh ấn mệnh. Có lộc xem trước lộc , lộc vì tiền tài.

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Xin chú ý phân biệt trong nội dung được phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kích Một kiện báo cáo.

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều

  ×
  ×

  ¥ . 0 0

  Vi tín hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

  Khai thông tức đồng ý 《 cái bức tranh VIP phục vụ hiệp nghị 》

  Toàn bộ >>