Ca sánh ngang á đại học công khai giờ học 44 tập

2 0 13- 0 5- 0 8   Sách lâu truy tung quán
 

Ca sánh ngang á đại học công khai giờ học

哥伦比亚
Giới thiệu vắn tắt
哥伦比亚

Ca sánh ngang á

Colu m bia

Ca sánh ngang á đại học (Colu m bia University) ở vào nước mỹ new york thị Mạn Cáp Đốn, nó như 1754 cuối năm cư nước anh quốc vương kiều chữa đời thứ hai ban bố 《 quốc vương hiến chương 》 mà thành lập, mệnh danh là quốc vương học viện, là châu mỹ đại lục xưa nhất một trong học viện. Thuộc về tư nhân được dây thường xuân minh giáo.

马云哥伦比亚大学商学院演讲

Mã vân ca sánh ngang á đại học thương học viện diễn thuyết Phát ra

Giảng sư: Mã vân Loại hình: Toạ đàm

Trung quốc thương mại điện tử người khai thác ngựa vân tiên sinh, tại nước mỹ ca sánh ngang á đại học thương học viện phấn khích diễn thuyết.

房地产金融学

Bất động sản tài chính học Phát ra

Giảng sư: Prof. Joshua Kahr Loại hình: Kinh tế

Những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường giới thiệu bất động sản đầu tư phân tích tài vụ phương pháp. Đầu đề bao quát ước định phương pháp, tiền mặt lưu lượng dự đoán, máy tính mô hình, mắc nợ dung tư cùng giao dịch kết cấu. Môn học này cần tỉ bình quân càng nhiều chuẩn bị bài thời gian, phương hướng của nó cường điệu như số liệu hình phân tích, án lệ học tập ký ức điện tử bảng dữ liệu cách phân tích.

史前至15世纪世界史

Tiền sử đến 15 thế kỷ lịch sử thế giới Phát ra

Giảng sư: Richard W. Bulliet Loại hình: Lịch sử

Bản những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường muốn hiện ra, đồng thời cũng muốn bình luận là tiền sử đến 15 thế kỷ thế giới lịch sử. Bản những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường được một trong những mục đích là muốn người chỉ chỗ ngồi một loại lịch sử học khoa trong lĩnh vực chính ngày ích hình thành cũng từng bước diễn biến ba cái giai đoạn: tự sự tính được sách giáo khoa kiểu lịch sử, lý luận khái niệm kiểu lịch sử cùng toàn thảo luận có nghiên cứu lịch sử.

病毒学

Vi khuẩn học Phát ra

Giảng sư: Vincent Racaniello Loại hình: Cái khác ngành học

Nó là một môn tại đầy đủ giải bệnh độc đồng dạng hình thái cùng kết cấu đặc thù trên căn bản, nghiên cứu vi khuẩn tổ người máy kết cấu cùng công năng, tìm kiếm vi khuẩn tổ người máy phục chế, cơ bởi vì biểu đạt cùng với điều tiết khống chế cơ chế, từ đó công bố vi khuẩn lây nhiễm, bạng châu bệnh phần tử bản chất.

天文学

Thiên văn học Phát ra

Giảng sư: David J. Helfand Loại hình: Khoa học tự nhiên

Những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường đại mã:Colu m bia University - Per m anent Cour sắcs Archives of Science - Frontiers of Science - Astrono m y. . .

 香儿


    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều