Anh quốc công mở đại học công khai giờ học 3 bộ phận

2 0 13- 0 5- 0 3   Sách lâu truy tung quán
 

Anh quốc công mở đại học công khai giờ học

Công khai đại học (The Open University) là anh quốc viễn trình giáo dục đại học, như 1969 năm thành lập, 1971 năm 1 nguyệt chiêu sinh nhóm đầu tiên học sinh. Ngoại trừ nước anh học sinh bên ngoài, đại đa số học sinh đều ở bên ngoài trường tiếp nhận viễn cách dạy học. Sở nghiên cứu học sinh ghê gớm sử dụng trong trường 48 héc ta được thổ địa cùng các loại thí nghiệm công trình, đến tiến hành nghiên cứu. Đại học nghành hành chính ở vào nước anh đông nam bộ bạch kim hán quận mễ nhĩ đốn Khải Ân Tư được ốc nhĩ đốn đại sảnh, mặt khác ở nước anh địa phương khác thiết lập có 13 kỵ trong khu vực lòng, còn lại các nước âu châu cũng phần lớn sắp đặt nên đại học khu vực trong cuộc thi. Nước anh không trung đại học trao tặng học viện cử nhân cùng bằng thạc sĩ, cũng có không phải học vị loại chứng minh, như văn bằng cùng giấy chứng nhận, hoặc tiếp tục giáo dục đơn vị.

Công khai đại học là một cái thế giới dẫn trước được hiện đại viễn trình giáo dục, dạy học cùng phương pháp học tập, khiến mọi người có thể thực hiện của mình chức nghiệp cùng sinh hoạt mục tiêu thời gian và địa phương học tập.

Anh quốc công mở đại học: ô nhiễm không khí [ tiếng trung phiên dịch đến đệ 6 tập ]

Giảng sư: Thị tần Tập số: 5 Loại hình: Khoa học hoàn cảnh xã hội

Chúng ta như thế nào vững tin tại không khí chung quanh trung hô hấp là an toàn? Bản những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường tướng giới thiệu không khí quản lý chất lượng phương châm cùng lý niệm, cũng hội đàm đến chúng ta như thế nào phân tích khống chế ô nhiễm một vấn đề này. Bản những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường được năm thị tần tại bình luận đương kim ô nhiễm không khí vấn đề đồng thời, cũng thể hiện rồi không khí chất lượng số liệu giải độc phương pháp. Nội dung của nó dính đến thuyền bè và cỗ xe thải khí ô nhiễm tương đối, từ trong không khí đã trừ vật ô nhiễm được xử lý phương pháp các loại.

 • Anh quốc công mở đại học:1 0 phút đồng hồ tiếng anh lịch sử [ tiếng trung phiên dịch đến đệ 1 0 tập ]

  Giảng sư: Clive Anderson Tập số: 1 0 Loại hình: Lịch sử văn học

  "a wolf in bắnep’s clothing( sói đội lốt cừu )" cái này đoản ngữ xuất từ nơi nào? Các nhà khoa học từ từ lúc nào mới bắt đầu cấp bộ phận sinh dục mệnh danh đâu? Từ Clive Anderson phối âm, bản những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường lấy nhẹ nhõm giải trí phương thức tướng dài đến 16 0 0 năm tiếng anh lịch sử áp súc tiến 1 0 đoạn 1 phút đồng hồ tả hữu phim ngắn, thể hiện rồi từ Toa Sĩ Bỉ Á thời kì, Chiêm Mỗ Tư' khâm định bản thánh kinh đến tiếng anh giọng mỹ, in tờ nết nói

 • Anh quốc công mở đại học: nghề ngân hàng nguy cơ —— nguyên khởi cùng hậu quả [ tiếng trung phiên dịch đến đệ 7 tập ]

  Giảng sư: V. A Tập số: 7 Loại hình: Tài chính kinh tế

  2 0 0 8 năm thu, toàn cầu khủng hoảng tài chính, toàn thế giới chánh phủ khai thác các biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa hệ thống ngân hàng sụp đổ. Trận này từ thế kỷ mười chín ba mươi năm đại đến nay nghiêm trọng nhất khủng hoảng tài chính tạo thành kinh tế suy yếu. Ở nước anh, leo lên thất nghiệp suất, giảm xuống giá phòng cùng đột nhiên tăng lên được chánh phủ nợ nần, là hệ thống ngân hàng tới gần sụp đổ tạo thành làm cho người lo lắng hậu quả. Bản giờ học xâm nhập quan sát liễu thị trường chứng khoán toàn cầu suy bại, giải độc nghề ngân hàng nguy cơ họa bắt đầu chỗ.

 • 香儿


   Đoán các ngươi thích
   Cùng loại luận án
   Tinh tuyển luận án
   Phát biểu bình luận Bình luận công ước
   Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều