Bông cây ( phụ: hạt bông vải )

2 0 11- 0 6-3 0   Rỗi rãnh phẩm hoa rơi

Bông cây ( Phụ: hạt bông vải )

Biệt danh    Màu vàng đất kỳ

Nơi phát ra Là cẩm quỳ khoa miên thuộc thực vật bông cỏ Gossypiu m  herbaceu m  L. Cây miên G.  arboreu m  L. Lục địa miên G.  hirsutu m  L. , Lấy cây làm thuốc.

Hình thái đặc thù    1. Bông cỏ: sống một năm thân thảo, cao tới 1. 5 Mễ. Chỉ lá lẫn nhau, cuống lá trường 2. 5-8 Ly mễ, có trường nhu mao, phiến lá chưởng trạng 5 Nứt, đường kính 5-1 0 Ly mễ, bình thường rộng lớn như trường, hai mặt có tóc. Mùa hạ nở hoa, hao phí chỉ sinh ra nách lá, cuống hoa trường 1-2 Ly mễ, lá bao ly hoa bên ngoài triển khai, rộng hình tam giác, trường 2-3 Ly mễ, rộng lớn như trường, gần đỉnh có 6-8 Xỉ, ngạc chén trạng, 5 Cạn nứt, cánh hoa 5 , màu vàng, bên trong mặt cơ bộ phận tử sắc, đường kính 5-7 Ly mễ, nhị đực đa số, hợp sanh thành một chùm. Quả sóc trứng hình tròn, thường 3-4 Thất. Hạt giống đại, nghiêng hình trứng, có một cạnh, dài ước chừng 1 Ly mễ, đồ màu trắng miên tóc cùng ngắn lông tơ.

2. Cây miên ( Trung quốc miên ): bản loại lá bao cơ bộ phận dán chặc như hao phí, không ngoài triển khai, hình tam giác, lớn lên như rộng, gần toàn duyên, hoặc phần đỉnh có 3-5 Thô xỉ, quả sóc phần đỉnh hẹp nhọn, đa số 3 Thất.

3. Lục địa miên ( Cao điểm miên ): bản loại thể bị màu đỏ lông cứng, lá bao cơ bộ phận hình trái tim, ranh giới có xỉ, xỉ trường nhọn, 7-13 Cái, hoa râm sắc hoặc màu vàng nhạt, hậu trở thành nhạt hồng hoặc tử sắc, nhị đực buộc ngắn, chỉ nhị dài ngắn không đủ. Quả sóc 4-5 Thất, hạt giống bị trường miên tóc cùng không dễ tróc bong được chặt chẽ ngắn tử tóc. Đồ kỳ là lục địa miên.

Sinh cảnh cùng phân bố Bông cỏ tại cam túc, tân cương, quảng đông, tứ xuyên, vân nam có vun trồng. Cây miên tại hoàng hà vào nam các tỉnh khu rộng là trồng trọt. Lục địa miên tại cả nước sản miên khu phổ biến vun trồng.

Thu thập gia công Mùa thu thu thập, phơi khô dự bị.

Dược lý tác dụng 1. Bông cỏ cây rút ra vật có thể xúc tiến chuột bạch ngực tuyến héo rút, tuyến thượng thận trọng lượng gia tăng, có tăng cường cùng cải thiện tuyến thượng thận bằng da chức năng tác dụng. Cơ thể được sinh lý công năng có tăng cường, cải thiện biệt tật bệnh sức chống cự. 2. Động vật thí nghiệm chứng minh bông cỏ cây có khỏi ho tác dụng. 3. Bông cỏ cây có co vào tử cung được tác dụng. 4. Miên phân biệt giống đực chuột bạch lớn có rõ ràng kháng sinh dục tác dụng, dụng 12-24 Hào khắc / Kí lô / Trời, ngay cả cấp 5 Tuần, tác dụng có duy trì 4-6 Tuần, ngừng thuốc lúc chuột bạch lớn ống dẫn tinh, túi chứa tinh trùng tinh trùng chết hết, tùy ngừng thuốc thời gian kéo dài, tinh trùng dần dần khôi phục mua chuộc. Dụng (12-24 Hào khắc / Kí lô ) hạt bông vải phân, mỗi ngày rót dạ dày một lần, liên tục 35 Nhật, biệt giống đực chuột bạch lớn vị biểu hiện rõ ràng độc tính. 5. Ức nấm thí nghiệm: bông cỏ cây biệt kim hoàng sắc tụ cầu khuẩn có khá mạnh ức chế tác dụng. Hạt bông vải phân có thể ức chế cảm cúm A Vi khuẩn được sinh sôi nẩy nở.

Tính vị công năng    Cam, ấm. Bổ khí, khỏi ho, bằng thở.

Chủ trị cách dùng Mãn tính nhánh khí quản viêm, thể phù phiếm sưng, tử cung thoát rủ xuống. Liều dùng 15-3 0 Khắc.

Tham khảo phối phương Mãn tính viêm khí quản: bông cây, đại lá xanh mỗi bên 3 0 Khắc, tử kim kẹo sữa bò 15 Khắc, trần bì 1 0 Khắc, thủy tiên, mỗi ngày một dược tề, phân 2 Thật phục 1 0 Nhật một đợt trị liệu, cộng phục 1 0 Cái đợt trị liệu.
 

Hạt bông vải : Tính vị công năng    Tân, nóng. Bổ can thận, mạnh yêu đầu gối, ấm dạ dày giảm đau, cầm máu, thúc sữa.

        Chủ trị cách dùng    Kinh nguyệt quá nhiều, công năng tính tình cung chảy máu, sữa tươi khuyết thiếu, đau dạ dày, yêu đầu gối bất lực. Liều dùng 1 0 -15 Khắc.
 

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều