Miên thuộc

2 0 12-11-3 0   chh71

Miên thuộc

Biên tập bản đoạn Giới thiệu vắn tắt

Miên thuộc (Gossypiu m )
   Cẩm quỳ khoa (Malvaceae) được 1 thuộc, sống một năm hoặc cây lâu năm á buội cây trạng thân thảo. Có khi là tiểu kiều mộc. Lá lẫn nhau, chưởng trạng phân liệt. Hao phí đại, chỉ sinh tại nách lá, bạch đến màu vàng hoặc cơ bộ phận tử sắc; tổng bao có 3~7 mai cỡ lớn lá trạng phó ngạc, tách rời hoặc liên hợp, phân liệt hoặc một đường tua cờ trạng, có tuyến điểm; đài hoa chén hình, gần đoạn bằng trạng hoặc vi 5 nứt; cánh hoa đại, 5 mai, mần lúc xoay tròn sắp xếp; nhị đực đa số, liên hợp thành một ống xưng hùng nhụy trụ, có bao nhiêu mấy cỗ bao phấn được chỉ nhị, bưng đoạn bằng; bầu nhuỵ 3~5 thất, mỗi thất có noãn 2 nhiều nhất khỏa. Quả sóc hình tròn hoặc hình bầu dục, thất thuộc lòng nứt ra; hạt giống hình tròn, chặt chẽ bị màu trắng trường miên tóc hoặc hỗn mọc tăng cường chủng bì là bị tróc bong được ngắn lông tơ, chắc có lúc vô lông tơ. Có 3 0 dư loại, phân bố như nam, bắc bán cầu được nhiệt đới cùng á nhiệt đới, nam mỹ châu, phi châu, châu á cùng châu đại dương đồng đều sản.

棉属

Miên thuộc (5 trương )

Biên tập bản đoạn Lịch sử duyên cách

Mễ tây cơ được người anh điêng sớm ở trước công nguyên 58 0 0 năm đã hiểu được lợi dụng cũng vun trồng Bông ; mà cũ đại lục lợi dụng cây bông vải lịch sử sắp tối được nhiều, ước ở trước công nguyên 26 0 0 năm ấn ba tiểu lục địa tại "Ấn độ lòng chảo sông văn hóa" thời kì mới có cây bông vải sanh con. Tại trung quốc góc lâu đời trong cổ tịch thiếu khuyết có quan hệ miên cùng trồng miên được ghi chép, thẳng đến 11~13 thế kỷ ( tống đại ), miên chỉ có tại trường giang lưu vực trồng trọt, dần dần trở thành nhân dân quần áo được chủ yếu nguyên liệu, nhưng trung quốc phương nam cùng tây bắc được xa xôi địa khu, sớm ở trước công nguyên 1 thế kỷ ( hán đại ), tại châu nhai ( kim đảo hải nam ), ai lao nước ( kim vân nam lan thương giang lưu khu vực ), cao xương ( kim tân cương thổ lỗ phiên ) các loại dân tộc thiểu số đã bắt đầu vun trồng miên cùng nắm giữ dệt vải kỹ thuật. Căn cứ tân cương đồ cổ đào được khảo chứng, tân cương là trung quốc trồng miên sớm nhất địa khu. Tại đông hán trong mộ xuất thổ sáp chất bông, chứng minh 17 0 0 nhiều năm trước đã lợi dụng bông liễu.
Trung quốc tài bồi miên có 4 loại cùng 2 biến chủng: ① Cây miên Cùng biến chủng cùn lá cây miên ( gà chân miên ), ② bông cỏ;③ lục địa miên, ④ hải đảo miên cùng biến chủng ba tây hải đảo miên. Trung quốc trường kỳ vun trồng đều là cây miên cùng bông cỏ. Cây miên khả năng từ ấn độ, miến điện hoặc việt nam các vùng dẫn vào trung quốc, bông cỏ khả năng từ á rập hoặc ba cơ tư thản dẫn vào tân cương. Lục địa miên nguyên sản mễ tây cơ, 19 thời kì cuối lá bắt đầu truyền vào trung quốc. Bởi vì sản lượng tương đối cao, Miên sợi Trường, phẩm chất tốt, lại có thể thích ứng khí hậu, bởi vậy đã thay thế cây miên cùng bông cỏ, trở thành trung quốc mỗi bên sản miên khu được chủ yếu miên loại. Hải đảo miên nguyên sản nam mĩ nhiệt đới cùng tây ấn độ quần đảo, khoa trưởng nhung miên một trong, trung quốc gần vân nam, đài loan, quảng đông, quảng tây các vùng có chút ít trồng trọt; nó biến loại ba tây hải đảo miên, nguyên sản mỹ châu nhiệt đới, cũng là trường nhung miên, trung quốc gần vân nam, quảng đông các vùng có vun trồng; mà thế giới mỗi bên nhiệt đới địa khu thì rộng khắp vun trồng.

Biên tập bản đoạn Tác dụng

Bông là toàn thế giới công nghiệp dệt chủ yếu nhất nguyên liệu, cũng có thể dùng đến chế tạo thuốc nổ cùng tái lộ lạc; bông tẩy nhờn hậu xưng là bông thấm nước, dùng cho y dược công nghiệp. Hạt giống có ép dầu, trải qua tinh luyện hậu cung dùng ăn hoặc làm dầu bôi trơn, chế tạo xà phòng các loại, bên ngoài cặn bã tục xưng miên tử bánh, cung súc vật đồ ăn hoặc làm phân bón. Hạt giống chứa miên phân, có tránh thai công năng. Cành cây chứa sợi, có thể làm tạo giấy nguyên liệu hoặc nhiên liệu.
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách

Miên thuộc (5 trương )

Mở ra phân loại:

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều