Tin tức cơ bản

Tên tiếng trung
Hứa còn núi
Ngoại văn tên
XU HUAN SHAN
Nước      tịch
Trung quốc
Dân      tộc
Hán tộc
Nơi sinh
Giang tây nhạc bình
Ngày sinh
1937 năm 7 nguyệt 13 nhật
Chức      nghiệp
Diễn viên, đạo diễn
Tốt nghiệp viện giáo
Bắc kinh điện ảnh học viện
Chủ muốn thành tựu
Từng lấy được điện ảnh nghệ thuật biểu diễn học được lần thứ nhất học được thưởng
Lần thứ tư điện ảnh nghệ thuật học được thưởng
Tác phẩm tiêu biểu phẩm
Trương hành , Đại phong tổ sư
Phụ      thân
Hứa lăng thanh
Tỷ      tỷ
Hứa còn sông
Trước      thê
Duy tộc cô nương ( ly dị )
Thê      tử
Triệu áng mây ( đương nhiệm )
Tử      nữ nhân
Một trai một gái ( vợ trước sở sanh )

Hứa còn núi Trước kia kinh lịch

Biên tập
1956 năm, hứa còn núi thi vào Bắc kinh điện ảnh học viện Biểu diễn đeo học tập. 1957 năm bị thác chia làm cánh hữu phần tử, ở lại trường lao động [2]   .

Hứa còn núi Diễn nghệ kinh lịch

Biên tập
1979 năm, về bắc kinh diễn viên chính phim nhựa 《 Anh 》.
198 0 năm, bắt đầu mặc cho Tây an điện ảnh xưởng sản xuất Diễn viên. 1982 năm, diễn viên chính phim truyện điện ảnh 《 Trương hành 》, vai diễn đông hán thời kỳ nhà khoa học " Trương hành " [12]   . 1984 năm, diễn viên chính liễu căn cứ Ba kim Cùng tên tiểu thuyết soạn lại điện ảnh 《 Đêm lạnh 》, biểu diễn nhân vật chính "Uông văn tuyên " [12]   . 1986 năm, chuyển nhiệm đạo diễn. 1987 năm, đạo diễn liễu điện ảnh 《 manh lưu 》 cùng kịch truyền hình 《 chế tạo tình tuế nguyệt 》, cũng trứ có 《 điện ảnh biểu diễn thăm dò 》 các loại 4 0 dư bài luận văn, cũng bằng vào 《 Cổ việt sự tình 》 đoạt được lần thứ nhất điện ảnh nghệ thuật học được thưởng [2]   .
1993 năm, bằng vào 《 Bè khách 》 đoạt được lần thứ tư điện ảnh nghệ thuật học được thưởng. 1994 năm, tại tạ tấn đạo diễn được 《 Đại thượng hải dưới mái hiên 》 trung vai diễn trầm bá hiên. 1997 năm, tham diễn Dương khiết Đạo diễn được kịch lịch sử 《 Tư mã thiên 》, vai diễn liễu tây hán vị thứ bảy hoàng đế Hán vũ đế [3]   . 1999 năm, diễn viên chính liễu Cần gì phải bầy Đạo diễn căn cứ cùng tên tiểu thuyết cải biên mà thành màu đỏ tác phẩm 《 Hồng mỏm đá 》.
2 0 0 1 năm 1 0 nguyệt, cùng Từ buồm Cộng đồng quay chụp, Tạ phi Đạo diễn được Tào ngu Kịch bản soạn lại 《 Mặt trời mọc [13]   , 7 nhật, diễn viên chính liễu trải qua
许还山影视形象
Hứa còn sơn ảnh thị hình tượng (14 trương )
Lịch sử huyền nghi kịch 《 Giang sơn làm trọng 》, vai diễn khang hi [4]   ; đồng niên, cùng Ngô kinh , Nhã kỳ Cộng đồng diễn viên chính võ hiệp động tác kịch 《 Thiếu lâm võ vương [14]   .
2 0 0 2 năm 4 nguyệt, diễn viên chính liễu thanh triều Hiếu trang văn hoàng hậu Được cuộc đời mà soạn lại lịch sử cổ trang kịch 《 Hiếu trang bí sử 》, vai diễn thanh thái tổ, đa nhĩ cổn cùng hoàng thái cực phụ thân của [15]   ;8 nguyệt, đóng vai cải biên từ Kim dung Cùng tên tiểu thuyết cổ trang võ hiệp tình yêu kịch 《 Thiên long bát bộ 》, vai diễn phái tiêu dao chưởng môn vô nhai tử [16]   ;11 nguyệt, quay chụp biểu hiện thế giới văn hóa lịch sử di sản sơn trang dành để nghỉ mát cùng chung quanh chùa miếu trường thiên tác phẩm 《 Sơn trang dành để nghỉ mát đại truyền kỳ 》, tại khang hi thiên trung vai diễn khang hi [17]   .
2 0 0 3 năm 6 nguyệt, diễn viên chính liễu thanh cung kịch lịch sử 《 Cung đình họa sỉ lang thế ninh 》, vai diễn khang hi [5]   ; đồng niên, cùng Trương đình , Phạm băng băng Diễn viên chính cổ trang kịch lịch sử 《 Tụ bảo bồn 》, vai diễn Lưu bá ôn [18]   .
2 0 0 5 năm, cùng Thường nhung Cộng đồng diễn viên chính bắn nhau huyền nghi kịch 《 Đẫm máu tung cửa miệng 》, tại kịch trung đóng vai tung cửa miệng bang hội tổng đà chủ tư mã hào [6]   .
2 0 0 6 năm 4 nguyệt, quay chụp thủ bộ phận giảng thuật trung quốc cận đại sử thượng phúc kiến thuyền chính sáng lập cùng trung pháp mã giang hải chiến được tác phẩm 《 Thuyền chính phong vân [19]   ;5 nguyệt, tại Nhan đan thần Vai chính nhân vật truyền kỳ tác phẩm 《 Thương lượng cổ tướng quân 》 trung đồ trang sức la văn xuyên [2 0 ]   ;9 nguyệt, quay chụp lịch sử đề tài tác phẩm 《 Đại tần đế quốc tới tách ra 》, vai diễn Tần trình diễn miễn phí hình [21]   ;12 nguyệt, tham diễn liễu từ Hoàng duy đức , Nồng nhiệt rồng Vai chính dân quốc giang hồ dốc lòng kịch 《 Đông Phương Phách chủ 》, vai diễn thanh long bang lão bang chủ quan chấn nam [22]   ; đồng niên, quay chụp cải biên hiển nhiên hướng tiểu thuyết gia Hứa trọng lâm Sở hữu được giả tưởng thần thoại tiểu thuyết 《 Phong thần bảng tới phượng gáy kỳ núi 》, vai diễn văn thái sư [23]   .
2 0 0 8 năm 7 nguyệt, biểu diễn liễu Lý thiếu hồng Đạo diễn được bản mới 《 Hồng lâu mộng 》, đồ trang sức cổ chính [7]   .
2 0 0 9 năm 2 nguyệt, hứa còn núi quay chụp kiến quốc sáu 10 năm tròn gửi lời chào phim nhựa 《 Kiến quốc đại nghiệp 》, đồ trang sức như phải mặc cho [24]   ;3 nguyệt, biểu diễn Hồ mân Đạo diễn chính là nhân vật truyền kỷ điện ảnh 《 Khổng tử 》, đồ trang sức Lão tử [8]   ;6 nguyệt, cùng Lý á bằng Hợp tác, quay chụp gia tộc niên đại kịch 《 Huyết sắc trầm hương 》, đồ trang sức phản phái ngân hàng gia diệp công [3]   ;7 nguyệt, quay chụp 《 Thiếu lâm tự truyền kỳ 3 》, đồ trang sức chu tải tú [25]   ;11 nguyệt, biểu diễn kịch truyền hình 《 Gió tây liệt 》, đồ trang sức Triệu huệ văn vương [26]   .
许还山 Hứa còn núi
2 0 1 0 năm 2 nguyệt, cộng tác Vương chí phi Biểu diễn niên đại kịch 《 Sợi cỏ vương 》, đồ trang sức cao mua lớn sư bỗng nhiên một tay [27]   ;9 nguyệt, tại lấy "Bạch gia" cùng "Lộc gia" tại Bạch lộc nguyên Lên tranh đấu làm bối cảnh điện ảnh 《 Bạch lộc nguyên 》 trung đồ trang sức quách cử nhân [8]   .
2 0 11 năm 9 nguyệt, quay chụp Trương dương Đạo diễn được hài kịch điện ảnh 《 Bay qua viện dưỡng lão 》, cũng tại kịch trung đồ trang sức già cát [28]   ;12 nguyệt, biểu diễn màu đỏ đề tài trái lại đặc biệt kịch 《 Màu đỏ lợi kiếm 》, đồ trang sức lý hoằng cơ [29]   ; đồng niên, tại Trương quốc lập Đạo diễn được kiến đảng 9 0 tròn năm dâng tặng lễ vật kịch 《 Trung quốc 1945 chi trọng khánh phong vân 》 trung đồ trang sức dân minh chủ tịch trương lan [3 0 ]   .
2 0 12 năm, tham gia đóng phim 《 tiền học sâm 》, cùng Trần khôn , Trương vũ khỉ Hợp tác. Vai diễn lúc tuổi già tiền học sâm [31]   .
2 0 13 năm 7 nguyệt, hứa còn núi biểu diễn liễu Nước xây dũng Đạo diễn được chiến tranh tình báo đề tài tác phẩm 《 Mũi tên hành động 》, đồ trang sức vệ dật đức [32]   ;8 nguyệt, cùng Du hạo rõ ràng Cộng đồng diễn viên chính liễu cổ trang huyền nghi điện ảnh 《 Đại phong tổ sư 》, vai diễn tổ sư [33]   ;9 nguyệt, lấy được được trung quốc điện ảnh nghệ thuật biểu diễn học sẽ đặc biệt giải danh dự [9]   .
2 0 16 năm 2 nguyệt, tại 《 Lão tử truyền kỳ 》 trung biểu diễn thánh nhân lão tử đời thứ ba lão sư "Tử chân " [1 0 ]   ;7 nguyệt, cùng Cao dĩ tường , Tiêu tuấn diễm Các loại cộng đồng biểu diễn kịch truyền hình 《 Gặp phải vương lịch xuyên [34]   .
2 0 17 năm 7 nguyệt, tại Vương lương Đạo diễn 《 Ngã được lão binh gia gia 》 vai diễn kỳ trường phúc ( nam số một ) [11]   .

Hứa còn núi Chủ yếu tác phẩm

Biên tập

Hứa còn núi Tham gia đóng phim

Hứa còn núi Tham diễn kịch truyền hình

Hứa còn núi Đạo diễn tác phẩm

Đạo diễn niên đại Đạo diễn tác phẩm Tham dự diễn viên
1987 năm Manh lưu Trương triều, tương hồng
1987 năm 《 chế tạo tình tuế nguyệt 》 Dương tuấn dũng

Hứa còn núi Trúng thưởng ghi chép

Biên tập
Giải danh dự gáy

Hứa còn núi Nhân vật đánh giá

Biên tập
许还山 Hứa còn núi
Hứa còn núi diễn dịch tham lam nhà tư bản sở hữu một sợi ôn nhu, tránh khỏi vẻ mặt hóa, biểu hiện thu phóng tự nhiên cùng thành thạo điêu luyện [13]   . Hứa còn núi tính cách hào sảng, thẳng thắn, dám làm dám chịu [2]   . Hứa còn núi biết chơi vi tín cùng vi bác, còn có đọc sách, luyện chữ cùng hòa âm cao nhã sinh hoạt yêu thích ( Võng dịch lưới đánh giá ).
Hứa còn núi diễn dịch đại phong tổ sư, là người xem cảm nhận chính giữa thần hình kiêm bị hình tượng, có chân thật cảm giác ( Lục soát hồ ly lưới đánh giá ) [33]   .
Hứa thật đúng là giữ cái siêu phàm thoát tục được thế ngoại ẩn sĩ diễn dịch vô cùng tự nhiên, đột hiển xuất hắn cao thượng nghệ đức ( Tân lãng lưới đánh giá ) [1 0 ]   .
Trăm độ bách khoa nội dung từ dân mạng cộng đồng biên tập, như ngài phát hiện mình được từ điều nội dung không chính xác hoặc không hoàn thiện, hoan nghênh sử dụng bản nhân từ điều biên tập phục vụ ( miễn phí ) tham dự tu chánh. Lập tức tiến về >>
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách
Tham khảo tư liệu
Triển khai toàn bộ Thu hồi
Từ điều nhãn hiệu:
Diễn viên , Người làm công tác văn hoá vật , Đạo diễn , Ngu nhạc nhân vật , Nhân vật