Tin tức cơ bản

Tên tiếng trung
Khâu đông giang
Ngoại văn tên
Loczve
Nước      tịch
Trung quốc
Dân      tộc
Hán
Ngôi sao      kỵ
Chòm sư tử
Thân      cao
178c m
Thể      trọng
75kg
Nơi sinh
Liêu ninh thiếu đan đông thị
Ngày sinh
8 nguyệt 1 0 nhật
Chức      nghiệp
Diễn viên
Công ty kinh doanh
Bắc kinh đường nhân mộng công xưởng truyền hình điện ảnh văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn
Tác phẩm tiêu biểu phẩm
《 nhân gian chánh đạo là tang thương 》《 hổ phù truyền kỳ 》《 hồng nương tử 》
Đặc biệt      trường
Bơi lội, cỡi ngựa, trượt tuyết, điều khiển, võ thuật

Khâu đông giang Tham diễn kịch truyền hình

Biên tập

Khâu đông giang Tham gia đóng phim

Biên tập
Bên trên chiếu thời gian Kịch tên Đóng vai nhân vật Đạo diễn Hợp tác diễn viên
2 0 15 Sắc binh rống Ngựa đức rừng Trương tân vũ ----
2 0 1 0 Không hoàn toàn người yêu Long hoa ---- ----
2 0 0 8 Cổ đạo nhu tình Nhị bảo Lý hồng ----
2 0 0 8 Sơn cốc đại doanh cứu Núi bản Lý hạo ----
2 0 0 7 Sở hà hán giới Tuần ân Ngụy hàn đào ----
Trăm độ bách khoa nội dung từ dân mạng cộng đồng biên tập, như ngài phát hiện mình được từ điều nội dung không chính xác hoặc không hoàn thiện, hoan nghênh sử dụng bản nhân từ điều biên tập phục vụ ( miễn phí ) tham dự tu chánh. Lập tức tiến về >>
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Diễn viên , Ngu nhạc nhân vật , Đại lục diễn viên , Nhân vật