Kháng chiến vẫn là

Biên tập Tập trung
《 kháng chiến vẫn là 》 là một cái sách lược trò chơi nhỏ, trò chơi lớn nhỏ là 7 0 0 9K.
Tên tiếng trung
Kháng chiến vẫn là
Nguyên bản tên
Rock And War
Trò chơi loại hình
Sách lược trò chơi nhỏ
Sân đấu
PC
Trò chơi lớn nhỏ
7 0 0 9K

Kháng chiến vẫn là Bối cảnh thiết lập

Biên tập
Đây là một hùng phi thường cứng rắn đối kháng, làm sao để cho địch nhân của ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đâu? Nếu như bọn hắn không đầu hàng, vậy liền hung hăng kiền điệu bọn hắn!

Kháng chiến vẫn là Thao tác chỉ nam

Biên tập
Con chuột điểm kích thao tác. [1]  

Kháng chiến vẫn là Trò chơi mục tiêu

Biên tập
Hợp lý an bài ngươi công thủ, kéo binh sĩ đến chỉ định vị trí, để chống ngoại địch xâm lược.
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Sách lược trò chơi , Trò chơi tác phẩm , Trò chơi