[wáng jūn]  

Vương quân

( quốc gia thuế vụ tổng cục đảng tổ bí thư, cục trưởng )

Biên tập Tập trung
Vương quân, nam, hán tộc, 1958 năm 11 nguyệt sinh ra, hà nam thương khâu người, 1977 năm 12 nguyệt gia nhập trung quốc đảng cộng sản, 1976 năm 7 nguyệt tham gia công tác, bắc kinh đại học chánh phủ quản lý học viện chính trị học lý luận chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp, lấy được luật học tiến sĩ học vị.
Đương nhiệm mười chín giới trung ương uỷ viên, quốc gia thuế vụ tổng cục đảng tổ bí thư, cục trưởng. [1]  
Tên tiếng trung
Vương quân
Dân      tộc
Hán tộc
Nơi sinh
Hà nam thương khâu
Ngày sinh
1958 năm 11 nguyệt
Tốt nghiệp viện giáo
Bắc kinh đại học
Thơ      ngửa
Chủ nghĩa cộng sản

Vương quân Nhân vật lý lịch

1987 năm đến 1992 niên phân đừng mặc cho bộ tài chánh kế toán tư một chỗ phó trưởng phòng, trưởng phòng.
1992 năm đến 1993 năm mặc cho bộ tài chánh văn phòng bộ trưởng phòng bí thư trưởng phòng cấp thư ký.
1993 năm đến 1994 năm mặc cho trung quốc đăng kí kế toán viên cao cấp hiệp hội phó bí thư trưởng.
1994 năm đến 1998 năm mặc cho bộ tài chánh văn phòng phó chủ nhiệm (1996 năm về sau chủ trì công việc ).
1998 năm 7 nguyệt chí 2 0 0 3 năm 9 nguyệt mặc cho bộ tài chánh văn phòng chủ nhiệm, tin tức phát ngôn viên.
2 0 0 3 năm 9 nguyệt mặc cho bộ trưởng bộ tài chánh trợ lý, loại tổ thành viên.
2 0 0 5 năm 1 0 nguyệt chí 2 0 12 năm 4 nguyệt mặc cho bộ tài chánh phó bộ trưởng, loại tổ thành viên.
2 0 12 năm 4 nguyệt chí 2 0 13 năm 3 nguyệt mặc cho bộ tài chánh phó bộ trưởng, đảng tổ phó thư kí.
2 0 13 năm 3 nguyệt mặc cho quốc gia thuế vụ tổng cục đảng tổ bí thư, cục trưởng.
2 0 18 năm 7 nguyệt mặc cho quốc gia thuế vụ tổng cục đảng ủy thư ký, cục trưởng.
Trung cộng thứ mười tám giới trung ương ủy viên dự bị, mười chín giới trung ương uỷ viên, trung cộng mười bảy đại, mười tám đại, mười chín đại đại biểu. [2]  

Vương quân Nhân vật sáng tác

Vương quân Nhân vật vinh dự

2 0 14 năm 12 nguyệt, được tuyển 2 0 14 hàng năm toàn cầu thu thuế lĩnh vực lớn nhất lực ảnh hưởng nhân vật. [5]  
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Điện ảnh , Nhân vật chính trị , Quan viên , Nhân vật