Truyền lại chúc phúc ấm áp đường đi

2 0 17- 0 2- 0 5   Lúc tiền tệ quan

Truyền lại chúc phúc ấm áp đường đi

《 nhân dân nhật báo 》( 2 0 17 năm 0 2 nguyệt 0 5 nhật   0 1 bản )

2 nguyệt 4 nhật, lữ khách tại trường xuân nhà ga phòng đợi bên trong dán tân xuân lời chúc phúc.

Hôm ấy, trầm dương cục đường sắt nghênh đón đường về lưu lượng khách núi cao, là bảo đảm vận lực sung túc, nên cục cố gắng đào tiềm vận có thể, tăng lớn vận lực đưa lên, toàn lực phục vụ lữ khách xuất hành, cộng khởi hành lữ khách đoàn tàu 347 biệt, gởi lữ khách 75 vạn người thật.

Bản báo cáo phóng viên    sử gia dân nhiếp

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều