Bữa sáng luận điệu nhiều kiểu mới — xào màn thầu

2 0 14- 0 3-11   lq rừng tổ tường
 
Hôm nay ngã dụng hai cái bắp ngô màn thầu, 24 chỉ hoành thánh làm điểm tâm ( tủ lạnh hiện có được )
Màn thầu cắt thành 5×1. 5 bất đồng dài mảnh
 
Gầy thịt heo, rau cần cắt thành điều, trứng gà một đánh nát dầu tiên hậu cắt thành điều, hành số lượng vừa phải
Mở ra đại hỏa gia nhập dầu ăn hậu thả sợi gừng thịt heo tơ tằm xào
Thịt heo tơ tằm biến sắc hậu gia nhập rau cần điều, lại thêm vào muối, bột ngọt, hành tơ tằm bắt đầu nồi trang phục bàn đãi dụng
Trong nồi gia tăng dầu ăn cùng màn thầu điều trộn xào đến kim hoàng sắc hậu gia nhập thịt heo rau cần tơ tằm, trộn xào trộn đều bắt đầu nồi trang phục bàn
Đắp lên trứng tơ tằm
 
Hoành thánh nấu xong hậu liền có thể dùng cơm, trước sau vừa mới 2 0 phút đồng hồ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều