Dinh dưỡng bữa sáng —— da mỏng đại nhân bánh thịt heo hoành thánh

2 0 16- 0 6- 0 1   Thời gian ấn tượng

Dinh dưỡng bữa sáng —— da mỏng đại nhân bánh thịt heo hoành thánh:

Nguyên liệu chính

Mì vắt (2 0 0 khắc )

Bánh nhân thịt (2 0 0 khắc )

Cải trắng lá (15 0 khắc )

Chuẩn bị xong bánh nhân thịt.

Bột mì phóng tới trong chậu.

Chậm rãi gia nhập nước lạnh cùng thành mì vắt, đường 2 0 phút đồng hồ.

Tướng đường tốt mì vắt can thành phiến mỏng, cắt thành hoành thánh bì.

Thả bánh nhân thịt bao thành hoành thánh.

Cải trắng cắt nhỏ hậu phóng tới trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải nước lạnh đốt lên.

Để vào hoành thánh, sủi tăm hậu tăng thêm một chút nước lạnh.

Đổ vào sớm đánh tốt trứng dịch.

Để vào sớm cắt gọn được rau thơm nát, gia nhập dầu vừng, muối, kê tinh liền có thể ra nồi.

Xới vào trong chén.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều