[shuō chàng w môn huyệt]  

Văn học nói hát

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
Văn học thể loại tên, cũng gọi là giảng hát văn học. Nói hát nghệ thuật ( Khúc nghệ ) được văn học bản thảo gốc. Căn cứ nói hát nghệ thuật đặc điểm, yêu cầu cơ cấu cán bộ cố sự, miêu tả cùng tạo nên nhân vật hình tượng, nhất là chú ý ngôn ngữ âm nhạc đẹp, ngoại trừ ứng minh bạch tinh thông, làm cho người nghe xong liền hiểu bên ngoài, còn có thể trôi chảy kể, có lẽ có thể hợp âm điệu nói hát. Thơ văn xuôi kiêm dụng, ghê gớm ngay cả giảng đái hát văn nghệ hình thức, như cổ đại Biến văn Cùng Điệu hát kể , hiện đại bình đàn cùng trống to.
Tên tiếng trung
Văn học nói hát
Chỗ      thuộc
Văn học thể loại
Đừng      xưng
Giảng hát văn học
Đặc biệt      điểm
Cơ cấu cán bộ cố sự, miêu tả cùng tạo nên nhân vật hình tượng
Bình thường chia làm tam loại: một loại có nói có hát, như bắn từ, trống từ các loại; một loại lấy nói là chủ, như bình thư, tương thanh các loại; một loại lấy hát làm chủ, như thanh âm, tiểu khúc các loại.
Trung quốc cổ đại văn học nói hát phát sinh quá mức sớm, tiên tần lúc đã có nảy sinh, như tuân tử 《 thành bộ dạng thiên 》 tức dụng thông tục từ khúc hình thức viết thành, cho người nói hát. Đường tống về sau, tùy đợi thị dân xã hội phát triển, ngày càng hưng thịnh. Đời đường biến văn, tống đại trống tử từ, kim đại điệu hát kể, đại minh đàn từ, đời nhà thanh hát nói các loại, đều văn học nói hát trung chi nổi tiếng nhân.
Từ điều nhãn hiệu:
Khúc nghệ , Văn học