Lý ngang dọc: ngã xứng đáng đảng và quốc gia

2 0 13- 0 4-24   Ngàn cỗ phong ấn kẹo sữa bò

Lúc tuổi già lý ngang dọc: ngã xứng đáng đảng và quốc gia

2 0 13 năm 0 4 nguyệt 23 nhật  23: 0 6    Tân lãng tài chính và kinh tế
1 / 12   2 0 0 2 năm 1 nguyệt, kiện lực tiền tệ bán cho trương hải, tại ký kết trong nghi thức, lý ngang dọc yên lặng ngồi ở hội trường một góc, rưng rưng ngửa mặt lên trời, không nói một lời

Vương thiến trần nhược nhiên phát ra từ quảng đông phật sơn tam thủy

Cho đến lâm chung, lý ngang dọc cũng không thể quên được, ban đầu chánh phủ vì sao tướng kiện lực tiền tệ bán cho trương hải mà không phải hắn. Ức chuyện cũ, hắn thường nói nhất đúng là "Đời ta, xứng đáng tam thủy, xứng đáng nhân viên, xứng đáng đảng và quốc gia."

Hắn cùng với địa phương chánh phủ từng nhiều lần bởi vì kiện lực tiền tệ vận doanh phát sinh ý kiến xung đột, song phương mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nói về lý ngang dọc lúc tuổi già bởi vì tham ô án bị hình phạt, hắn bộ hạ cũ nói thẳng "Có người không buông tha hắn" .

Tài chính và kinh tế tác gia ngô hiểu đám [ vi bác ] Từng tại 《 từ lý ngang dọc lấy được hình nhìn kiện lực tiền tệ quyền tài sản cải cách bại cục 》 trung cảm khái nói, "Lý ngang dọc sự tích không khỏi làm người nhớ tới người mỹ ước hàn - tát đặc biệt được cố sự. Ngã rất muốn biết, dạng này cố sự có phải hay không muốn tại trung quốc tái diễn?"

"Ước hàn - tát đặc biệt, cái này nước mỹ tây tiến trong vận động được phẩm chất anh hùng, từng có thể trở thành trên thế giới người giàu có nhất, lại bởi vì Hoàng kim Được phát hiện mà bị người tham lam nhóm tước đoạt toàn bộ tài phú, cuối cùng nghèo rớt mùng tơi, cô đơn tịch mịch mà chết. Hắn trước khi chết, một lần tại liên bang hoa kỳ pháp trước viện môn khiếu nại, yêu cầu trả lại thuộc về hắn công bằng cùng chánh nghĩa, cũng không nhân lý thải."

  "Nuôi mười tám năm được hài tử đột nhiên bị người ôm đi "

Năm nay 4 nguyệt 22 nhật, kiện lực tiền tệ người sáng lập, nguyên chủ tịch lý ngang dọc bởi vì bệnh qua đời, hưởng thọ 74 tuổi. Ngày kế tiếp, người nhà của hắn tại phật sơn tam vùng nước được phòng cũ xếp đặt lâm thời linh đường. Một chùm cây hoa cúc, nửa chai rượu đế, trên sàn nhà nghiêng lập ảnh trắng đen, thân hữu tại khói xanh lượn lờ trung tiễn biệt vị này đã từng được "Trung quốc thần thủy" tới phụ.

1984 năm, lý ngang dọc khởi đầu kiện lực tiền tệ nhà máy đồ uống, đẩy ra cùng tên đồ uống nhãn hiệu. 1997 năm, kiện lực tiền tệ tại sản lượng, giá trị tổng sản lượng, tiêu thụ thu nhập cùng thuế lợi nhuận bốn gáy đồng đều xếp hạng trung quốc đồ uống ngành nghề thứ nhất, tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm vượt qua 5 0 ức nguyên, có thể nói hàng nội địa đồ uống thời kỳ cường thịnh, lý ngang dọc trở thành trong nghề truyền kỳ.

Nhưng phong vân khó dò, 2 0 0 2 năm 1 nguyệt 15 nhật là lý ngang dọc được vận mệnh bước ngoặt. Lúc ấy, tam thủy chánh phủ tướng nắm giữ được kiện lực tiền tệ công ty 75% cổ phần chuyển nhượng cấp chiết giang nước đầu được trương hải, vài ngày sau, lý ngang dọc đột phát chảy máu não, từ đây cũng không còn cách nào hạ hành tẩu.

Lý ngang dọc được bộ hạ cũ, nguyên kiện lực tiền tệ tổng giám đốc trợ lý, tổng giám đốc xử lý chủ nhiệm Lý Chí Cường nói về việc này, có chút ít cảm khái, "Đối với hắn ( lý ngang dọc ) mà nói, giống như là mình nuôi mười tám năm được hài tử đột nhiên bị người ôm đi, lấy một loại không thể giải thích vì sao phương thức."

Lý ngang dọc đã từng đưa ra nhân viên cổ phần hợp tác chế phương án, từ tầng quản lý từ tính tài chính 4. 5 ức nguyên mua xuống chánh phủ nắm giữ được cổ phần, bị chánh phủ bác bỏ. Ngoài dự liệu của hắn là, tam thủy chánh phủ cuối cùng hướng chiết giang nước đầu chuyển nhượng kiện lực tiền tệ cổ phần, định giá 3. 38 ức nguyên.

"Hắn là một trông coi công việc nghiệp như sinh mạng người, là một vĩnh cửu không nguyện ý dừng bước người. Kiện lực tiền tệ cho người khác cầm đi, hắn rất nhanh sẽ trúng gió." Lý Chí Cường nói.

Cư hắn bộ hạ cũ hồi ức, đối với tam thủy chánh phủ tướng kiện lực tiền tệ bán cho trương hải chuyện này, cho đến lâm chung, lý ngang dọc cũng không thể quên được, không thể hiểu được.

  "Đời ta, xứng đáng tam thủy, xứng đáng nhân viên "

2 0 0 9 năm, lý ngang dọc tham ô án mở phiên toà thẩm tra xử lí. Kiểm phương lên án bên ngoài cùng khác năm tên kiện lực tiền tệ cao tầng, tại 2 0 0 0 năm dụng quảng đông kiện lực tiền tệ đồ uống công ty hữu hạn công nhân viên chức phúc lợi quỹ ngân sách 1141. 385 vạn nguyên mua sắm người thương nghiệp bảo hiểm.

Kiểm phương cho rằng, lý ngang dọc "Thân là thụ cơ quan nhà nước ủy thác quản lý, kinh doanh quốc hữu tài sản nhân viên, không nhìn quốc gia pháp luật, cùng hắn người lợi dụng chức vụ chi tiện, lấy mua sắm bảo hiểm nhân thọ được hình thức, thôn tính quốc hữu tài sản 331. 88 vạn nguyên."

Lý Chí Cường biểu thị cao tầng thương nghị mua sắm bảo hiểm lúc, hắn cũng ở tại chỗ."Lúc ấy cao quản thường xuyên bay tới bay lui, dương sĩ rõ ràng đưa ra mua sắm thương nghiệp bảo hiểm."

"Lý ngang dọc lúc đương thời hai điểm tỏ thái độ, một là ‘ không có cái gì không tốt, có thể. ’ hai là ‘ không muốn chỉ là mấy cái, còn phải cân nhắc trung tầng cùng nhân viên. ’ sau khi tan họp, hắn biệt dương sĩ nói rõ, muốn thông qua ban giám đốc xử lý thủ tục, cũng hướng chánh phủ báo cáo."

Chỉ có điều, cư Lý Chí Cường hiểu rõ, thủ tục cùng báo cáo về sau cũng không chứng thực, "Tam thủy lúc ấy làm việc cũng không quy phạm." Nhưng hắn cường điệu, là xí nghiệp cao quản mua sắm bảo hiểm, là "Châu tam giác xí nghiệp lệ cũ."

Căn cứ số liệu, toà án thẩm vấn trong lúc đó, lý ngang dọc được luật sư từng trích dẫn 1993 năm ban hành 《 quốc hữu tài sản quyền tài sản giới định cùng quyền tài sản tranh chấp xử lý tạm thi hành biện pháp 》 trung quy định là bên ngoài biện hộ, tức "Có phân phối lợi nhuận cùng từ sau thuế lợi nhuận trung rút ra các hạng quỹ ngân sách hậu, đã rút ra dùng cho công nhân viên chức ban thưởng, phúc lợi đợi phân phối cho một người tiêu phí quỹ ngân sách, không thuộc về quốc hữu tài sản" .

Luật sư cho rằng xí nghiệp sau thuế tồn tại được tiền phúc lợi không thuộc về quốc hữu tài sản, không tồn tại tham ô tính chất. Chỉ có điều, đồng nhất biện hộ quan điểm không bị pháp viện tiếp thu.

2 0 11 năm 11 nguyệt, qua tuổi thất tuần lý ngang dọc bởi vì tội tham ô bị phật sơn thành thị cấp toà án nhân dân nhất thẩm phán xử tù có thời hạn 15 năm. Lúc đó, hắn bệnh nặng quấn thân, đã tại trên xe lăn ngồi chín năm. Nhớ lại chuyện cũ lúc, lý ngang dọc thường nói nhất đúng là "Đời ta, xứng đáng tam thủy, xứng đáng nhân viên, xứng đáng đảng và quốc gia."

  Lý ngang dọc bộ hạ cũ: "Có người không buông tha hắn "

Nói về lý ngang dọc lúc tuổi già bởi vì tham ô án bị hình phạt, hắn bộ hạ cũ nói thẳng "Có người không buông tha hắn" . Thế kỷ trước 9 0 niên đại hậu kỳ, lý ngang dọc cùng địa phương chánh phủ nhiều lần bởi vì kiện lực tiền tệ đưa ra thị trường, nhân viên cổ phần hợp tác chế các loại vấn đề phát sinh ý kiến xung đột, song phương mâu thuẫn trở nên gay gắt.

Nguyên kiện lực tiền tệ thượng hải cơ quan chủ nhiệm, trấn giang phân xưởng sản xuất giám đốc lục đức nhân tiết lộ một chi tiết. 1998 năm, lý ngang dọc tuổi gần sáu mươi, tam thủy thị ủy tổ chức hội nghị thảo luận hắn về hưu vấn đề."Ngay lúc đó thị ủy thư ký tương như ý uy trong buổi họp nói, ‘ kiện lực tiền tệ không thể rời bỏ lý ngang dọc ’, nhưng là dưới đài những thường ủy khác cũng không lên tiếng."

"Thế nhân chỉ biết kiện lực tiền tệ, ai ngờ tam thủy? Lý ngang dọc cá tính quật cường, yêu bằng hữu không yêu quyền lực. Ngay lúc đó cán bộ biệt lý ngang dọc được tình cảm là phi thường phức tạp." Lý Chí Cường nói bổ sung.

Một vị trước kiện lực tiền tệ cao quản tại bác khách trung lộ ra, "Lý ngang dọc chỉ nguyện ý nghe theo thị trường hiệu lệnh, từ tài trợ á vận hội, bóng đá, đến hy vọng công trình, chẩn tai, chi giấu các loại, động triệt liền mấy trăm vạn hơn nghìn vạn, bó lớn tuyến tốn ở tam thủy ngoại trừ địa phương, chưa hề liền không giống chánh phủ xin chỉ thị thương lượng, tất cả vinh quang cũng không còn cấp lãnh đạo chia sẻ."

"Kiện lực tiền tệ sự nghiệp thành tựu, bành trướng lý ngang dọc làm theo ý mình nhân tính nhược điểm; thấy không rõ thế đạo ‘ cuộc đời thăng trầm ’, tạo thành lý ngang dọc biệt quyền lực nhận biết khu không thấy được." Một vị một mực đi theo bộ hạ của hắn đánh giá như thế.

  Muốn đông sơn tái khởi cuối cùng vô lực hồi thiên

Cùng hồng tháp tập đoàn nguyên chủ tịch chử lúc kiện giống như, lý ngang dọc lúc tuổi già đã từng động đậy lần nữa gây dựng sự nghiệp suy nghĩ.

Cư Lý Chí Cường lộ ra, lý ngang dọc biệt thức ăn nhanh, đồ uống, ti rượu lĩnh vực cảm thấy hứng thú, thậm chí tại bắc kinh thời kỳ trị liệu ở giữa, còn biệt địa phương thức ăn nhanh ngành nghề tiến hành điều tra.

"Nhưng là thân thể không được." Lý Chí Cường biểu thị, "Hắn mấy lần muốn đứng lên, nhưng là đều đứng không dậy nổi. Kỳ thật hắn lại lập nghiệp đã không có khả năng thành công. Chúng ta cùng thân thuộc đều ráng sức bỏ đi hắn ý nghĩ, khiến hắn quá an ninh sinh hoạt."

Dù rằng lý ngang dọc cùng chử lúc kiện có tương đồng được cảnh ngộ, nhưng là lý ngang dọc cuối cùng chưa thể thực hiện đông sơn tái khởi.

Lý ngang dọc cuối cùng kỷ năm thời gian tại quảng châu châu giang bệnh viện trên giường bệnh vượt qua. Tạ thế hai ngày trước, người trong nhà dựa theo hắn "Lá rụng về cội" đắc ý nguyện, đem hắn từ quảng châu chuyển dời đến tam thủy bệnh viện nhân dân, ở, thân hữu cùng đã từng lão công nhân bộ hạ cũ làm bạn hắn đến cuối cùng.

  Lý ngang dọc là lý ninh được người dẫn đường

Lý ngang dọc lúc tuổi già trung, ngoại trừ đã từng bộ hạ cũ cùng lão bằng hữu, còn có một người một mực tại quan tâm hắn, cấp dư hắn duy trì, cái này nhân loại ngay cả...cũng lý ninh.

1989 năm, lý ngang dọc mời lý ninh gia nhập liên minh kiện lực tiền tệ, đồng niên 4 nguyệt, lý ninh chính thức tuyên bố đảm nhiệm lý ngang dọc được phụ tá đặc biệt, cũng đăng kí "Lý ninh" nhãn hiệu nhãn hiệu. 199 0 năm, kiện lực tiền tệ thành lập quần áo thể thao công ty, sanh con kinh doanh "Lý ninh nhãn hiệu" quần áo thể thao.

Thông qua hai người được hợp tác mở rộng, "Lý ninh nhãn hiệu" quần áo thể thao bị chọn làm thứ mười một giới á vận hội thánh hỏa truyền lại chỉ định trang phục, trung quốc nước nhà đại biểu đội lĩnh thưởng phục cùng trung ngoại ký giả chỉ định trang phục. Lý ninh cùng hắn "Lý ninh nhãn hiệu" quần áo thể thao từ đây nghe tiếng.

Lý ngang dọc được bộ hạ xưng, lý ninh hàng năm cũng sẽ mất quảng châu thăm hỏi lý ngang dọc, cũng cung cấp kinh tế duy trì, nhất là tại tiền thuốc men phương diện."Lý ngang dọc là lý ninh được người dẫn đường, hắn biệt lý ninh có ơn tri ngộ."

 

Tại lý ngang dọc tạ thế hậu, lý ninh biệt truyền thông dạng này biểu thị, "Tại trung quốc cải cách mở ra sơ kỳ, bọn hắn thế hệ này người lấy trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí, là tổ quốc từ kinh tế có kế hoạch đi hướng kinh tế thị trường chuyển hình được giai đoạn đầu trên đường làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, nhưng cùng lúc bọn hắn người cũng vì này bỏ ra trầm thống nhân sinh đại giới. Vô luận như thế nào, ngã vĩnh viễn kính nể bọn hắn thế hệ này người."

Lý ninh gần đây thời gian cũng không dễ vượt qua, công ty của hắn cự mệt 2 0 ức nguyên, tồn kho cao xí nghiệp đạt đến 900 triệu nguyên. Nhưng lập tức liền thái sơn áp đỉnh, lý ninh vẫn sắp xuất hiện tịch lý ngang dọc được lễ truy điệu.

  Kiện lực tiền tệ "Song trăm" mục tiêu tan thành bọt nước

Kiện lực tiền tệ một lần là tam thủy địa khu kinh tế trụ cột. Lục đức nhân biểu thị, 9 0 niên đại trung hậu kỳ, kiện lực tiền tệ công ty thu thuế cống hiến chiếm tam thủy toàn thành phố được 4 0 %-5 0 %, "‘ tam thủy nhân mỗi phát một trăm khối, thì có 46 nguyên đến từ kiện lực tiền tệ. ’ đây cũng không phải là ta nói, là đương thời được thị ủy thư ký nói."

Ngay lúc đó kiện lực tiền tệ hợp tác công ty, nguyên tam thủy thạch cao thợ mỏ hội chủ tịch phùng nữ sĩ nhớ lại bên ngoài thời kỳ cường thịnh nói, "Lúc ấy kiện lực tiền tệ người người đều chia phòng, thu nhập đều là cao nhất." Hắn cười xưng kiện lực bảo nhân viên quét dọn nhân viên tiền lương đều cao hơn hắn.

Huy hoàng công trạng từng kích phát lý ngang dọc được hùng tâm. Cư nguyên kiện lực tiền tệ bắc kinh cơ quan chủ nhiệm, thâm quyến kiện lực tiền tệ câu lạc bộ đá banh giám đốc, hiện tại lý ninh cơ kim hội bí thư trưởng trương kiện lộ ra, kiện lực tiền tệ chuyển nhượng trước, lý ngang dọc từng đưa ra "Song trăm" mục tiêu: "Ngay cả...cũng đến kiện lực tiền tệ 2 0 tròn năm, tiêu thụ ngạch thực hiện 1 0 0 ức, sản lượng đạt tới 1 0 0 vạn tấn." Chỉ có điều, tùy đợi kiện lực tiền tệ bị chuyển nhượng, lý ngang dọc đồng nhất mộng tưởng tan thành bọt nước.

Lý ngang dọc sau khi qua đời một ngày, kiện lực tiền tệ công ty vì kia phát báo tang. Lý ngang dọc lúc lâm chung, đương nhiệm kiện lực tiền tệ tập đoàn chủ tịch diệp hồng hán còn trong đêm từ hương cảng chạy đến tam thủy thăm viếng.

Căn cứ số liệu, thống nhất tập đoàn như 2 0 0 5 năm thu mua kiện lực tiền tệ công ty mậu dịch, toàn diện vận doanh kiện lực bảo phẩm nhãn hiệu. 2 0 11 năm, kiện lực bảo phẩm nhãn hiệu đồ uống có ga tiêu thụ ngạch ước là 14 ức nguyên.

Chỉ có điều, lúc này kiện lực tiền tệ như thế nào, cùng lý ngang dọc tái vô quan hệ. Chuyện cũ đã qua, lý ngang dọc thời đại "Thần thủy" kiện lực tiền tệ truyền kỳ đã theo hắn đi đến thế, triệt để chào cảm ơn.

  Kéo dài đọc

  Kiện lực tiền tệ người sáng lập lý ngang dọc giới thiệu vắn tắt

  Lý ngang dọc, 1939 sinh năm như quảng đông phật sơn. 1984 năm, đảm nhiệm phật sơn tam thủy huyện tam rượu nhạt quản đốc xưởng trưởng được lý ngang dọc tạo dựng kiện lực tiền tệ nhà máy đồ uống, cũng thành công tướng kiện lực tiền tệ chế tạo thành trung quốc hàng hiệu, tối cao lúc nhãn hiệu giá trị bị ước định là 6 0 ức nhân dân tệ. 2 0 0 2 năm, 63 tuổi lý ngang dọc bởi vì dính líu chuyển di quốc hữu tài sản 6 0 0 0 vạn nguyên bị người có liên quan sĩ tố giác hậu, lấy "Dính líu tội phạm tham ô lỗi" bị bắt. 2 0 0 9 năm 9 nguyệt 3 nhật, nguyên kiện lực tiền tệ chủ tịch lý ngang dọc ra tòa thẩm vấn. 2 0 11 năm 11 nguyệt 2 nhật, phật sơn trung viện đối với cái này án tiến hành nhất thẩm tuyên án, lý ngang dọc bị theo nếp phán xử tù có thời hạn 15 năm, cũng xử nữ tịch thu tài sản cá nhân 15 vạn nguyên.

  Kiện lực tiền tệ đại sự ký

  1984 năm, lý ngang dọc khởi đầu kiện lực tiền tệ nhà máy đồ uống, đẩy ra cùng tên đồ uống nhãn hiệu, cũng trở thành trung quốc áo vận đoàn đại biểu chọn lựa đầu tiên đồ uống.

  1991 năm, kiện lực tiền tệ tại nước mỹ thành lập chi nhánh công ty, tại toàn mỹ mở rộng kiện lực tiền tệ đồ uống, cũng vận dụng nhiều tiền cấu tiến new york đế quốc cao ốc trong đó ròng rã một tầng.

  1994 năm, kiện lực tiền tệ long trọng chúc mừng lập nghiệp 1 0 tròn năm, sản phẩm tiêu thụ vượt qua 18 ức nguyên, danh liệt cả nước đồ uống cất rượu nghề nghiệp thủ vị.

  1997 năm mùa thu, kiện lực tiền tệ tại hương cảng đưa ra thị trường phương án sắp thông qua, bởi vì tam thủy chánh phủ cự tuyệt phê chuẩn công ty kinh doanh đoàn đội mua sắm cổ phiếu, lý ngang dọc dưới cơn nóng giận buông tha cho đưa ra thị trường.

  1999 năm, lý ngang dọc đưa ra nhân viên cổ phần hợp tác chế phương án, từ tầng quản lý từ tính tài chính 4. 5 ức nguyên mua xuống chánh phủ nắm giữ được cổ phần, phương án bị chánh phủ bác bỏ.

  2 0 0 1 năm, kiện lực tiền tệ tiêu thụ ngạch ngã xuống đến 31 ức, tam thủy chánh phủ tổ chức kiện lực tiền tệ chuyển chế công tác hội nghị, cửu thành quan viên chủ trương bán đi kiện lực tiền tệ, nhưng không thể bán cấp lý ngang dọc đoàn đội.

  2 0 0 2 năm 1 nguyệt 15 nhật, tam thủy chánh phủ hướng chiết giang nước đầu chuyển nhượng kiện lực tiền tệ 75% được cổ phần, định giá 3. 38 ức nguyên, 28 tuổi trương hải đảm nhiệm tập đoàn chủ tịch.

  2 0 0 2 năm 1 0 nguyệt, quảng đông tỉnh nhân đại lấy dính líu tội phạm tham ô lỗi là tội danh bãi nhiệm lý ngang dọc được cả nước đại hội đại biểu nhân dân đại biểu chức vụ.

  2 0 0 4 năm 8 nguyệt, bởi vì kinh doanh công trạng không tốt, khó coi, trương hải bị miễn đi kiện lực tiền tệ tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc chức vụ, mong ước duy cát tổng giám đốc nhâm.

  2 0 0 4 năm 11 nguyệt, trương hải đoàn đội tướng cổ phần chuyển nhượng cấp lý chí đạt đến, phật sơn thị tam thủy khu chánh phủ lấy cổ đồng nhỏ thân phận cường lực can thiệp, chuyển nhượng sanh thiếu tháng.

  2 0 0 5 năm 3 nguyệt, trương hải tại quảng châu bị hình sự câu lưu. 2 0 0 7 năm 2 nguyệt, phật sơn thành thị cấp toà án nhân dân lấy chức vụ xâm chiếm cùng tham ô tài chính tội danh nhất thẩm phán xử bên ngoài tù có thời hạn 15 năm.

  2 0 0 7 năm, đài loan thống nhất tập đoàn nhập chủ kiện lực tiền tệ công ty mậu dịch.

  2 0 11 năm 11 nguyệt 2 nhật, nguyên kiện lực tiền tệ người sáng lập lý ngang dọc bởi vì tội tham ô bị phật sơn thành thị cấp toà án nhân dân nhất thẩm phán xử tù có thời hạn 15 năm.

  Bi tình lý ngang dọc:

  Lý ngang dọc truyền kỳ: từ huy hoàng đến lấy được hình cái xí nghiệp ưu tú nhà được công cùng lỗi

  Lý ngang dọc bi tình kết thúc: từng muốn mua xuống kiện lực tiền tệ bị chánh phủ cự tuyệt

  Kiện lực tiền tệ nguyên phó tổng giám đốc: lý ngang dọc mười năm gần đây cô đơn sầu não uất ức

  Lý ninh thâm thụ lý ngang dọc ơn tri ngộ xưng vĩnh viễn kính nể bọn hắn thế hệ này người

  Kiện lực tiền tệ người sáng lập lý ngang dọc cuối cùng thời gian về tam thủy thị lãnh đạo từng thăm hỏi

  Kiện lực tiền tệ tới phụ lý ngang dọc khi còn sống phải chịu tranh luận: tham ô quốc tư bị song quy

  Kiện lực tiền tệ người sáng lập lý ngang dọc chết bệnh mở thể dục kinh doanh khơi dòng

  Lý ngang dọc: cường nhân chào cảm ơn

  Kiện lực tiền tệ tới phụ lý ngang dọc án bảy năm phúc thẩm huyền cơ

  Kiện lực bảo hứng bột vong chợt: lý ngang dọc được truyền kỳ cùng bi kịch

  Tương quan bình luận:

  Kiện lực tiền tệ người sáng lập lý ngang dọc sinh ra gặp lúc đó thời vận không đủ

  Pháp luật vì cái gì quên không được lý ngang dọc

  Trương hải cùng lý ngang dọc: thương nhân hỗn thế cùng xí nghiệp gia được đắc đạo

  Trương hải chi tội cùng lý ngang dọc thời đại

  Lý ngang dọc lấy được hình: chính thương quan hệ tới vỡ tan kết quả

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  Đoán các ngươi thích
  Phát biểu bình luận Bình luận công ước
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều