Trung hoa thi từ học được

2 0 14-1 0 -12   Lạnh phượng

Liêu vĩ đại hồ

Thấm vườn xuân · chúc mừng kiến đảng 93 tròn năm

     Loại khánh phương thìn, ca xáo trời cao, vui vẻ tấu vạn bang. Tụng trung tâm mấy đời, công phong tích vĩ đại; chính thi lưỡng chế, kinh diễm liên hương. Bị Vũ Tu Văn, duy hòa chống lại chủ nghĩa bá quyền, dẫn đầu độc chiếm trên đời rõ. Giương đặc sắc, dẫn toàn cầu chú mục, tứ hải xưng thương. Thần châu vô hạn phong quang, nhìn vạn dặm giang sơn phệ màu trang phục. Hỉ xuân mở mới tự, ngôi sao lướt tuấn màu; nước đạt đại trị, nhạc cụ dân gian thường thường bậc trung. Cộng khắc lúc gian, cùng viên mộng đẹp, một mạch quải vân phàm phấn đi xa. Cờ phần phật, nhìn phẩm chất anh hùng 1 tỉ, vĩnh cửu hướng phía trước.

Cao nghi ngờ trụ

Tổng bí thư trời đông giá rét sơn thôn phỏng nông gia

Đường núi cong cong quá hiểm sườn núi, đi xe trằn trọc đến nông gia.

Đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi đối diện tuần sinh kế, trên lò vén nồi nếm khoai lang.

Dắt tay ẩn tình hư ấm lạnh, thoát khỏi nghèo khó gửi ý nói cây dâu tằm.

Chuyện nhà đạo khó nói hết, chưa phát giác trước cửa ánh trăng nghiêng.

Trình lương tiền tệ

Chim chàng vịt trời · nhân dân là trời

     Máu nhiệt tâm lương dám làm quan, phong vân tế hội làm sao khó. Giữ sự trong sạch chỉ cần ngây thơ niệm, xử sự chỉ cầu nhiều chính đạo. Tên buông xuống, mặc cho đi đầu. Bụng dạ bằng phẳng danh tiếng truyền. Ô sa lớn nhỏ đều công bộc, đỉnh đầu nhân dân mới là trời.

Dương quốc bằng

Cái nông thôn cơ sở cán bộ tự thuật

Thân vi vẫn đọc nhạc dương lầu, tại chức vì ai tướng lợi nhuận mưu?

Vị dám trái lương tâm thường thúc ngựa, thấy nhậm chức một trâu cày.

Bỏ qua một bên đương thời phí lời nói suông, trằn trọc hồi hương lớn nhỏ khâu.

Nhất là nông gia bắp rượu, chua ngọt điểm tích nhuận trong lòng.

Vương kim

Cao dương cái · loại trên lá cờ thi từ

Thơ động trời đất, chùy lưỡi hái biệt vận, nam hồ thuyền viết phần mới. Trở lại nông công, giếng cương tinh hỏa liệu nguyên. Thiết lưu vạn dặm gió tây liệt, ngạc vị tàn, đừng nói hùng quan. Đi nê hoàn, muôn sông nghìn núi, bảo tháp nụ cười.

Phong tao dẫn dắt tinh kỳ săn. Vịnh thấm vườn xuân tuyết, rung động quần hiền. Vẫy tay một cái, dòng nước xiết ngăn cơn sóng dữ. Như chuyên kiếm bút khu giặc cùng đường, đưa ôn thần, gà hát nghiêu trời. Trắc bằng ngâm, giải mộng trung hoa, quốc tuý lộng lẫy.

Lưu hồng diễm

Thanh bình vui vẻ · trung quốc mộng

Cờ đảng phiêu xử nữ, người cộng đông quân múa. Vạn dặm sơn hà xuân ý trú, một đường hoa nở vô số.

Thành nhỏ mây trôi nước chảy, khu nhà mới liễu mị cửa sổ rõ ràng. Đạo là ngàn năm mộng tưởng, thả bấy nhiêu tiếng lòng.

Diêu vĩ

Lâm giang tiên · lôi phong tinh thần

     Xích đảm lòng trung nghĩa ngày mai nguyệt, trong lồng ngực rất yêu thích vô tận. Trung thành viết cờ đảng hồng. Bỏ sinh ra nghi ngờ tín ngưỡng, chính khí xáo trời cao.      Tuế nguyệt trải qua thân không ngã, hôm nay vưu ức anh dung. Đọng lại thành nhỏ hòa hợp trăm năm công. Một nhóm quan điểm hạ, 1 tỉ sống lôi phong.

Lý văn trung

Có cảm giác như lại nhìn 《 tiêu dụ lộc 》

Văn quân quân đã đi trải qua nhiều năm, lại lãm giọng nói và dáng điệu lệ dũng tuyền.

Đồng cây hữu duyên tiêu làm họ, cát bồi có hạnh địa sinh liêm.

Phẩm chất anh hùng không sợ nặng nề hiểm, nhi nữ mới có thể hàng tháng an.

Nhật nguyệt cùng sáng lăng tẩm xử nữ, hoàng hà không dạy lạo gia viên.

Trần thiên bồi

Tây bách sườn núi trữ nghi ngờ

Cùng năm vùng đất thiêng liêng tụ quần anh, đi thi tinh thần trên đời sợ.

Hôm nay cùng viên trung quốc mộng, hưng bang hàng đầu trọng dân sanh.

Đàm nam tuần

Tụng liêm chánh kiến thiết

Thùy tướng kinh vị phán rõ ràng, một xứng lòng người là lại đi.

Chấp chánh mỗi mưu lê dân thủ sự tình, cúi người chào lúc ôm áo vải tình.

Giới xa xỉ cầm đức ngoại trừ chiếm chức vị mà không làm việc, bức tranh trị an bang trứ chính thanh.

Cộng nhìn sớm viên trung quốc mộng, liêm gió gột rửa thói đời thanh.

Lục nghiễm dạy bảo

Thủy âm điệu ca thủ lĩnh · cáo biệt thuế nông nghiệp

Thuế ruộng bao lâu có? Nâng thủ hỏi trời xanh. Xuân thu tần hán sau đó, kéo dài mấy ngàn năm. Nhiều lần đao quang kiếm ảnh, vô số thêm bớt tăng giảm, đánh nát vừa nặng viên. Chí sĩ đau lòng nói: một mạch so với trời khó!

Đảng cộng sản, cầu nước phú, trọng dân an. Nhận thầu đến hộ, nam bắc thôn trại tận hoan nhan; lại miễn đồng ruộng mỗi bên thuế, thôi động tất cả nhân viên xã giữ gìn, cử động lịch sử chưa từng có. Thực hiện trung hoa mộng, khắp nơi trên đất khải ca toàn!

Vương bồi cơ

Hàng không mẫu hạm chi mộng

Giáp ngọ bụi mù lâu đau nhức tổn thương, trăm năm đau khổ đẩu mộng đồ cường.

Oanh thiên đạn hạt nhân công lao to lớn chế tạo, xuyên sương quân kỳ viễn khu vực giương.

Gào thét hàng ưng lược lam thủy, lên xuống chiến hạm vượt trùng dương.

Trung hoa cố quốc tôn nghiêm lập, uy vũ trường côn tịnh hải bờ cõi.

Trần khả phú

Đọc mao chủ tịch thi từ cảm giác phú

Ngâm đến gấp bội cảm thấy chấn tinh thần, ngọc vận âm vang hoàn vũ trân.

Tả tuyết cẩm thiên tăng chí khí, qua sông hùng quy tắc phấn lòng dạ.

Cửu thiên lãm nguyệt hào hùng liệt, ngũ nhạc đằng long ngôn ngữ choang thật.

Thơ lĩnh từ hà đồ tráng lệ, trung hoa mạnh nhất trong lịch sử thanh âm.

Phùng hiểu vĩ đại

Tác phong đảng liêm chánh kiến thiết có cảm giác

Làm quan mặc dù bị cũng đạo khó, mặc cho có thai tôn dùng cẩn thận quyền.

Dương tục huyền cá tồn chánh nghĩa, lục hình tái thạch cây thanh liêm.

Đình tài trúc thúy lòng say mê, thất có lan hinh ý thản nhiên.

Một lòng trung can đi đại đạo, thần châu vạn dặm là thanh thiên.

An ngọc sơn

Tố nỗi lòng · kêu gọi hoa cúc đẹp

     Cách tang hoa tàn đau thương nội tâm, che mặt nói bi thương. Đại sơn kêu gọi hoa cúc đẹp, hy vọng của con người trông mong quân về.

Người tận tụy, yêu thành tro, ảnh bộ dạng truy. Thần châu một lại, nhìn như hèn mọn, đúc thành tấm bia đá.

Phiền mới vượng

Trung hoa cảm giác phú thiên

Liêm đao thiết phủ bổ giang sơn, đầy rẫy mới nhan đổi chỗ trời.

Lưỡng đàn mây nhảy sa mạc xử nữ, thần mười tên thẳng lên quá không gian.

Tây thông thiên đường lạp tát địa, nam điều thanh lưu yến triệu bên cạnh.

Trăm nghề kinh thiên còn vĩ địa, cờ giương mộng đẹp giữ gìn bình an.

Phan hiếu chính

Nam hồ hồng thuyền

Nam hồ chỗ sâu sương mênh mông, rạng rỡ chùy lưỡi hái lộ hiểu sáng.

Quốc tế ca trung hoàn vũ động, thần châu phong vũ một thuyền trang phục!

Từ thế bằng

Phá trận tử · giếng cương núi

     Năm giếng trước núi đường nhỏ, hồng quân dưới chân kế hoạch lớn. Ổn thỏa thạch yên mài ngựa liệt, giận tảo địch ngoan chính khí thư. Thúy bãi mới mặt trời mọc.      Nước chảy hoan ca hát muộn, tiên chương cười kèm huyên lô. Tàn vách lờ mờ đạn dấu vết, trùng điệp lù lù sắt pháo cô. Hỏa hà thiêu đỏ đều.

Dương hoài thắng

Tướng mạo nghĩ · thiểm bắc tình ca

Một

     Sông lớn trường, tiểu hà trường. Loại đưa thanh lưu đến yêm hương, hồng quân hậu phương lớn.      Loại thái dương, thu vào thái dương, bé hát nhạc thiếu nhi lang sát thương, bà di biết chữ bận bịu.

Nhị

     Quốc lộ trường, đường sắt trường, làm giàu giòng xe chạy lui tới bận bịu, mọi nhà chạy thường thường bậc trung.      Kim mãn thương, ngân đầy kho, lòng có cảnh xuân mộng cũng hương, ngô đồng dẫn phượng hoàng.

Trịnh tổ vinh

Hoàng hà

Mãi mãi âm thanh bi tráng, đào phách cảnh quốc hồn.

Dám kỳ triều ngược dòng trướng, duệ thế quyết côn lôn.

Tần đi nước

Kỷ niệm trung quốc đảng cộng sản 93 tròn năm làm

Mạc ưu sông nhét hiểm, rủ xuống cánh khảm đường thông.

Tuyết tràn đầy núi vàng hạ, sương phi cống thủy đông.

Cửu thiên ngân hà bích, tứ hải cờ màu hồng.

Còn nhớ trung hoa mộng, áo bào cùng tử cùng.

Mặc cho chiến đấu bạch

Tụng đặng công

Ngày xuân nam tuần khí tự hùng, nâng cờ cải cách múa gió đông.

Sóng to lực vãn từ đầu càng, thu thập xứ sở kém đặng công.

Bị vệ đông

Bướm luyến hao phí

     Gió táp mưa sa quan điểm cây. Vì cứu thương sanh, phong hỏa trường chinh đường. Trải qua nguy nan mở rộng vũ, hồng kỳ cắm vào mây chỗ cao. Chấp chánh là dân bắt yếu vụ.      Tứ hải quy tâm, triển khai lực bay lên đường. Kinh tế dân sanh đi hổ bộ, thần châu đại địa hào quang độ.

Dư hợp trí

Trung hoa tụng

Viêm hoàng 1 tỉ trán tâm hoa, giải mộng liên quan đến nước cùng nhà.

Thiên hạ phong quang nơi nào tốt, người người tận thủ ngã trung hoa.

Kim hoàn kính

Chim chàng vịt trời · chúc mừng hằng nga số ba lên mặt trăng thành công

     Dò xét nguyệt phi thuyền bên trên cửu thiên, mây ngũ sắc rực rỡ phổ phần mới. Ngô cương đưa rượu nghênh tam muội, ngọc thố âm điệu dây túy vạn tiên.      Ca uyển chuyển, múa chân đi ngã nghiêng, hồng vịnh cảnh trí thắng lúc trước. Trung hoa nhi nữ tình hoài tráng, vui mừng giữ thiên thu nước mộng viên.

Lưu kiếm trung

Tỉnh táo

Khang trang trên đường bốn phong hàn, chính khí thật có thể thủ tấc đan.

Nâng lên hài hòa trung quốc mộng, trường tin tưởng niệm chính y quan.

Ngô từ lỏng

Cảm hoài

An nhạc không cần đợi ta trước, lúc thường cam nguyện gác giáo ngủ.

Hà thanh còn có ưu thời sự, lạc nghiệp biết được chữa nỏ dây.

Sóng đen từng sợ truyền thú sừng, vịnh biển lại gặp quyển khói lửa.

Nam nhi tự cổ trọng yên giáp, bảy thước cần gì phải từ vì nước quyên.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều