Hướng các ngươi đề cử mấy tay điểm huyệt tuyệt kỹ

2 0 15- 0 3-31   Bạn bè phúc người. . .


Điểm huyệt phương pháp chữa bệnhn tổng hợp giản tiện dịch hành, an toàn hữu hiệu, thâm thụ quảng đại quần chúng hoan nghênh. Hiện tại tướng hồ nam truyền hình giới thiệu được lưu nhất phi đại sư 16 loại phổ biến tật bệnh điểm huyệt phương pháp, chỉnh lý như sau, cho mọi người tham khảo ứng dụng, đề cao thân thể khỏe mạnh trình độ.

    1, bị sái cổ . Điểm bình chú kim môn huyệt. Biệt danh quan lương, lương quan, đứng hàng bắp chân phía bên ngoài, mắt cá ngoài tuyến đầu thẳng xuống dưới đầu xương cạnh dưới xử nữ. Tác dụng, thư trải qua linh hoạt, ninh thần tuyệt gió. Trị được đau đầu chứng động kinh, kinh phong, lưng đau, chi dưới héo ưa thích, bắp chân chuột rút, mắt cá ngoài sưng đau nhức.

2, xương cổ đau đớn . Điểm bình chú hậu khê, xương cổ tay 2 huyệt. Hậu khê, thuộc tiểu tràng kinh, nơi tay phía bên ngoài, bản tiết hậu hãm nhân trung. Tác dụng, sơ phong thanh nóng, thông kinh linh hoạt, thư cân giảm đau, thông nhĩ mở não. Chủ trị: thủ lĩnh gáy mạnh đau nhức, ù tai tai điếc, nhãn đỏ tí nát, nhãn ế chảy máu cam, nóng lên, phát nhiệt ác hàn, mồ hôi trộm, cái cổ cáp đau nhức, kiên giáp thuộc lòng khuỷu tay đau nhức, điên cuồng, chứng động kinh các loại; xương cổ tay, thuộc tiểu tràng kinh, cùng hậu khê huyệt tại trên một đường thẳng, tiếp cận phần tay phương hướng đỏ bạch xử nữ hãm trung. Tác dụng, cùng hậu khê huyệt cơ bản giống nhau, nhưng cũng trị liệu bệnh vàng da các loại chứng. Là tiểu tràng kinh được nguyên huyệt.

3, cao huyết áp . Điểm bình chú trụ trời huyệt, cũng hướng đại chuy huyệt phương hướng chạp đẩy. Trụ trời huyệt, lệ thuộc bàng quang trải qua, ở vào gáy đi sau tế, đại cân ngoại liêm hãm trung. Tác dụng, sơ gió mời thủ lĩnh, thông kinh linh hoạt. Chủ trị, đau đầu, bóng lưng đau nhức, mê muội nhãn đỏ, chứng động kinh các loại chứng. Đại chuy, biệt danh, trăm bên cạnh, bên trên dự. Ở vào đại chuy một gian. Tác dụng, thanh nhiệt hiểu biểu hiện, sơ gió tán hàn, thông âm điệu đốc mạch, sơ gió ngăn kinh, túc phổi bình tâm. Chủ trị, sốt cao đột ngột, đau đầu gáy mạnh, nóng lạnh vô mồ hôi, ho khan thở hổn hển, chứng động kinh, bị cảm nắng, nôn mửa, ngũ tạng vất vả mà sinh bệnh các loại. Tương hỗ pha thuốc, biệt cao huyết áp có lập tức hiệu quả.

4, huyết áp thấp . Đồng thời điểm bình chú thái dương cùng huyệt phong trì. Thái dương, thái dương, biệt danh, trước quan, đương dương. Thuộc kỳ kinh. Ở vào lông mày cùng bên ngoài tí liên tuyến trung điểm bên ngoài mở 1 tấc lõm trung. Tác dụng, thanh thủ lĩnh tháo lửa, mắt sáng giảm đau. Chủ trị đau nửa đầu, nhãn đỏ mê muội, miệng mắt nghiêng lệch, đau răng. Phượng trì, biệt danh, nóng phủ, thuộc đảm kinh. Ở vào gáy hậu xương chẩm hạ hai bên lõm trung. Tác dụng, sơ phong thanh nóng, tỉnh não dịch, thông nhĩ mắt sáng, thông kinh linh hoạt. Chủ trị đau đầu mê muội, bóng lưng đau đớn, đón gió rơi lệ, bệnh quáng gà mất ngủ dễ quên, chứng động kinh các loại. Hai huyệt dùng được   biệt thăng ép hữu hiệu.

5, phát sốt . Tiểu nhi phát sốt ghê gớm đẩy ba cửa ải. Mùa đông thầy thuốc ngón cái chấm khương thủy, dụng ngón cái khía cạnh, đẩy tiểu nhi ngón trỏ, phương hướng có đầu ngón tay hướng bàn tay lòng. Liên tục 9 thật, thối lui đốt. Xuân hạ thu dược dụng xanh nhạt thủy. Đại người, điểm bình chú đại chuy huyệt liền có thể.

6, đau nửa đầu . Điểm bình chú suất cốc, trụ trời huyệt. Suất cốc, biệt danh suất sừng, thính tai. Thuộc đảm kinh. Ở vào   hai tai nhọn hướng lên, mép tóc 1. 5 tấc xử nữ hãm trung. Tác dụng, thư trải qua linh hoạt, hơi thở gió ngăn kinh, khoái cách cùng trung. Chủ trị đau nửa đầu, mê muội cách đau nhức, bực bội sợ hàn, nôn mửa, tiểu nhi kinh phong, nhãn tật. Trụ trời huyệt, ở giữa phía trước nội dung.

7, thận hư . Điểm bình chú huyệt dũng tuyền, cũng hướng kỳ cước chỉ phương hướng liên tục đẩy 9 thật. Hoặc giữ hai tay mài nóng, trong lòng bàn tay đặt ở phần eo huyệt thận du vị trí, một lần mà đến đây hướng phía dưới suy ra kỳ mạnh huyệt, liên tục 9 thật trở lên. Có thể trị thận dương nhẹ tật bệnh. Nhưng là nhất định phải kiên trì chỉ có tốt hơn.

8, lòng buồn bực ho khan . Dùng sức nén gian sử huyệt. Gian sử huyệt, thuộc màng tim trải qua. Ở vào chưởng hậu 3 tấc, lưỡng cân ở giữa lõm trung. Có thanh nhiệt bình tâm, thư cân linh hoạt. Chủ trị đau lòng, lòng rung động, sốt cao đột ngột, bực bội, điên cuồng, chứng động kinh, đau dạ dày, nôn mửa, bệnh sốt rét, nách sưng, khuỷu tay cánh tay luyên đau nhức.

9, đau dạ dày . Một dạng, điểm bình chú lá gan du huyệt liền có thể. Thuộc bàng quang trải qua. Ở vào thứ chín chuy hạ, hai bên mỗi bên mở 1. 5 tấc. Có sơ lá gan dùng thuốc lưu thông khí huyết, dưỡng huyết mắt sáng, lặn dương tuyệt gió, an thần định chí. Chủ trị bệnh vàng da, uy hiếp đau nhức, thổ huyết, hoa mắt nhãn đỏ, thấy vật không rõ, chứng động kinh lưng đau nhức các loại. Điểm bình chú huyệt này, có điều chỉnh bởi vì bệnh can khí không được thư mà đưa đến đau dạ dày.

1 0, táo bón . Mắc đi cầu nhân, nhưng cố sức điểm bình chú chi kênh huyệt, vô tiện ý nhân, có điểm bình chú gian sử huyệt. Chi kênh huyệt, thuộc tam tiêu trải qua, ở vào chưởng hậu ba tấc lưỡng cân lõm trung. Ghê gớm thanh tả tam tiêu, hoà giải thiểu dương, sơ trải qua thông lạc, thông lợi nhuận ngực uy hiếp. Chủ trị, để cho sốt cao đột ngột vô mồ hôi, ù tai tai điếc, miệng chịu đựng bạo ngầm, nhãn sưng đỏ đau nhức, cân uy hiếp đau nhức, táo bón nôn mửa, vai cõng lưng đau. Gian sử huyệt, gặp trước thuật lại.

11, bệnh tim . Nhưng đánh tám tà. Tám tà, ( lược bỏ ). Tâm huyết không đủ nhân, có từ điểm bình chú trung quản huyệt cũng hướng trái tim của hắn phương hướng đẩy, đồng thời dụng một cái tay khác điểm bình chú kiên tỉnh huyệt. Trung quản huyệt, thuộc nhâm mạch. Ở vào bên trên dưới cổ tay 1 tấc. Có kiện tỳ cùng dạ dày, tiêu tích hóa trệ, dùng thuốc lưu thông khí huyết giảm đau. Chủ trị, khoang dạ dày đau nhức, cam tích, bệnh vàng da, táo bón thổ huyết các loại. Kiên tỉnh huyệt, đang ngồi phủ phục hoặc nằm sấp, ở vào trên vai, thẳng trước sữa trung, lúc đại chuy cùng kiên sơn liên tuyến được trung điểm xử nữ. Có sơ trải qua linh hoạt, lợi nhuận khí thông suốt đàm, tiêu viêm thông sữa, dùng thuốc lưu thông khí huyết giảm đau, lưu thông máu thúc thai.

12, đau răng . Ở trên đau răng, điểm đè lên quan. Lên trên tường thành thuộc đảm kinh, ở vào nhĩ phía trước liêm bắt đầu xương bưng, mở miệng có lỗ. Có sơ phong thanh nóng, răng sắc thông quan, dịch ích thông. Phía dưới đau răng, có điểm đè xuống quan, thuộc vị kinh, ở vào nhĩ trước dưới động mạch không hạ liêm, lành miệng có lỗ, há miệng tức bế. Có sơ phong thanh nóng, linh hoạt giảm đau, thông răng sắc quan.

13, chân chuột rút . Dùng sức chút bóp quá khê, côn lôn cái huyệt vị, có thể lập ngựa thấy hiệu quả. Quá khê, thuộc thận trải qua, ở vào đủ mắt cá chân gót cốt thượng, động mạch hãm nhân trung. Có tư âm bổ thận, thanh phổi khỏi ho, thông điều nhiệm xung tác dụng. Chủ trị cổ họng đau đớn, xỉ đau nhức ngân sưng, tai điếc ù tai, tức ngực ho khan, thở hổn hển ho ra máu bệnh tiêu khát, mất ngủ, dễ quên, mộng tinh bệnh liệt dương, kinh nguyệt không đều, tiểu tiện thường xuyên, yêu cơ bắp đau nhức, mắt cá chân sưng đau nhức. Côn lôn, thuộc bàng quang trải qua, ở vào đủ mắt cá ngoài hậu, cùng cốt thượng hãm nhân trung, tế nhịp đập ứng tới tay dù cho, ghê gớm thư cân linh hoạt, thanh lợi nhuận đầu mục.

14, tiêu chảy . Tiểu nhi có thể dùng đẩy ba cửa ải chi pháp. Thuật giả, ngón tay dính khương nước, từ bệnh đầu ngón trỏ bưng bắt đầu hướng hổ khẩu phương hướng liền đẩy 9 thật, ghê gớm hữu hiệu ngăn tả. Đại người, ghê gớm điểm bình chú khí hải, quan nguyên cái huyệt vị. Khí hải, quan nguyên phân biệt ở vào dưới rốn 1. 5 tấc, 3 tấc xử nữ, đều thuộc về nhâm mạch. Khí hải, ghê gớm ích thận vững chắc tinh, thăng dương bổ khí, điều trị mặc cho xung, thông kinh tán ứ, hành khí hóa trọc, có bảo vệ sức khoẻ cường tráng tác dụng; quan nguyên ấm thận ích tinh, về dương bổ khí, điều trị mặc cho xung, dùng thuốc lưu thông khí huyết ngoại trừ hàn, cường thân kiện thể.

15, lưng đau . Dùng sức chút bình chú lòng bàn chân lên lưng đau điểm, hoặc dùng sức chút bình chú dưỡng lão huyệt, đều có thể hữu hiệu làm dịu eo chân đau nhức tật bệnh.

16, hoa mắt . Dùng sức chút bình chú dưỡng lão huyệt, liền có thể hữu hiệu giải quyết mắt mệt nhọc, hoa mắt các loại triệu chứng. Phương pháp này biệt người già hữu hiệu nhất.

2 0 15 năm 3 nguyệt 27 nhật như sâu trạch

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều