Nhỏ phần tử

Biên tập Tập trung
Nhỏ phần tử, tức OCO nhỏ phần tử. Phàm phân tử lượng nhỏ 5 0 0 được phần tử xưng là nhỏ phần tử, nhỏ phần tử một dạng, là đơn giản đơn thể vật chất. Nhỏ phần tử mạch sống ngược dòng tìm hiểu đến xuất hiện, đã tồn tại mấy trăm triệu năm.
Từ hóa học được góc độ đã nói, nhỏ phần tử ngay cả...cũng phân tử lượng rất nhỏ thiên nhiên hoá chất, bình thường là thủ phân tử lượng nhỏ 1 0 0 0 Đạo nhĩ đốn ( nhất là nhỏ 4 0 0 đạo nhĩ đốn nhỏ phần tử ) được sinh vật công năng phần tử; từ sinh vật góc độ đã nói, nhỏ phần tử ngay cả...cũng có Sinh vật hoạt tính Được Nhỏ thái , Quả thái , quả kẹo, Quả nhiệt hạch đại chua xót , duy sanh làm, khoáng vật chất, Nhỏ phần tử đoàn thủy , thực vật Tái sinh thay thế sản phẩm Cùng với Thoái biến sản phẩm Như Đại nguyên , hoàng đỗng nguyên, đại nguyên, kiềm sinh vật các loại; từ dinh dưỡng góc độ đã nói, nếu như giữ chất lòng trắng trứng, mỡ, kẹo, duy sanh làm, khoáng vật chất, sợi làm, xưng là "Đời thứ nhất chất dinh dưỡng ", nhỏ phần tử là nguyên tố dinh dưỡng được "Đời thứ hai ", giản xưng là "Đời thứ hai chất dinh dưỡng" .
Tên tiếng trung
Nhỏ phần tử
Giản      giới
Phân tử lượng nhỏ 5 0 0 được phần tử
Mở ra phân loại
Sinh vật, khoa học, phần tử, RNA, tế bào
Xuất      xử nữ
Bắc kinh trung sinh áo phổ quả thái viện nghiên cứu kỹ thuật Tổng kết

Nhỏ phần tử Giới thiệu vắn tắt

Biên tập
Phàm Phân tử lượng Nhỏ 5 0 0 được phần tử xưng là nhỏ phần tử, nhỏ phần tử một dạng, là đơn giản đơn thể vật chất. (CNKI bách khoa )
Mở ra phân loại: sinh vật, khoa học, phần tử, RNA, tế bào
Nhỏ phần tử RNA(s m all RNA)
Tồn tại ở Thật nhiệt hạch sinh vật Nhân tế bào cùng tế bào chất trung, bọn chúng chiều dài là 1 0 0 đến 3 0 0 cái Kiềm cơ ( diếu mẫu trung dài nhất ước 1 0 0 0 cái kiềm cơ ). Hơn trong mỗi tế bào có chứa 1 0 5 ~1 0 6 cái loại này RNA phần tử, thiếu thì không thể nào trực tiếp kiểm trắc đến, bọn chúng từ RNA tụ hợp môi Ⅱ hoặc RNA tụ hợp môi Ⅲ chỗ hợp thành, trong đó một ít tượng m RNA giống như có bị Gia tăng mũ .
Chủ yếu có lưỡng chủng loại hình được nhỏ phần tử RNA: một loại là snRNA (s m all nuclear RNA), tồn tại ở nhân tế bào trung; một cái khác loại là scRNA (s m all cytoplas m ic RNA), tồn tại ở tế bào chất trung.
Nhỏ phần tử RNA Bình thường cùng chất lòng trắng trứng tạo thành hợp chất, tại tế bào sinh mệnh trong hoạt động bắt đầu tác dụng trọng yếu, một ít snRNPs cùng cắt nối tác dụng mật thiết tương quan, bọn chúng phân biệt cùng Cung thể Cùng thụ thể Cắt nối điểm vị trí Cùng chi nhánh trình tự tương hỗ tu bổ. scRNA tham dự chất lòng trắng trứng được hợp thành cùng vận chuyển, như SRP Hột liền là một loại từ một 7SRNA cùng chất lòng trắng trứng tạo thành Nhiệt hạch kẹo nhiệt hạch lòng trắng trứng thể Hột, chủ yếu công năng là phân biệt Tín hiệu thái , cũng tướng Nhiệt hạch kẹo thể Dẫn đạo đến Bên trong chất lưới .

Nhỏ phần tử Định nghĩa

Biên tập
Nhỏ phần tử, tức OCO nhỏ phần tử. Từ hóa học được góc độ đã nói, nhỏ phần tử ngay cả...cũng phân tử lượng rất nhỏ thiên nhiên hoá chất, bình thường là thủ phân Tử lượng nhỏ như 1 0 0 0 Đạo nhĩ đốn ( nhất là nhỏ 4 0 0 đạo nhĩ đốn nhỏ phần tử ) được sinh vật công năng phần tử; từ sinh vật góc độ đã nói, nhỏ phần tử ngay cả...cũng có Sinh vật hoạt tính Được Nhỏ thái , Quả thái , quả kẹo, Quả nhiệt hạch đại chua xót , duy sanh làm, khoáng vật chất, Nhỏ phần tử đoàn thủy , thực vật Tái sinh thay thế sản phẩm Cùng với Thoái biến sản phẩm Như Đại nguyên , hoàng đỗng nguyên, đại nguyên, kiềm sinh vật các loại; từ dinh dưỡng góc độ đã nói, nếu như giữ chất lòng trắng trứng, mỡ, kẹo, duy sanh làm, khoáng vật chất, sợi làm, xưng là "Đời thứ nhất chất dinh dưỡng ", nhỏ phần tử là nguyên tố dinh dưỡng được "Đời thứ hai ", giản xưng là "Đời thứ hai chất dinh dưỡng" .

Nhỏ phần tử Lý luận

Biên tập
"Nhỏ phần tử" lý luận, là Bắc kinh trung sinh áo phổ quả thái viện nghiên cứu kỹ thuật , tổng hợp ở Nhỏ thái , quả kẹo các loại " Quả dinh dưỡng " lĩnh vực nghiên cứu khoa học thành quả, cùng tại đồ trang điểm, dinh dưỡng thực phẩm, đồ bổ, y dược các lĩnh vực ứng dụng thực tiễn, tổng kết ra được lý luận hệ thống, nó hàm cái nạp mễ khoa học cùng sinh vật khoa học, đồ trang điểm khoa học, dinh dưỡng khoa học, trung thảo dược khoa học, trung y khoa học, y dược khoa học các loại học nhiều khoa lĩnh vực, thông qua giao nhau, tổng hợp, tại thực tiễn trên căn bản hình thành lý luận hệ thống.
Khỏe mạnh cùng mỹ lệ, là OCO nhỏ phân tử mục tiêu cuối cùng."Người chỉ có khỏe mạnh chỉ có có thể nói chân chính đẹp, mới có thể có khoái hoạt, sự nghiệp, trường thọ làm bạn đẹp cuộc sống tốt" . Giản dị không màu mè một câu lại sắc bắc kinh trung sinh áo phổ quả thái sở nghiên cứu đỗ lấy đám sở trưởng hơn mười năm mỹ dung bảo vệ sức khoẻ nghiên cứu sanh nhai được tiếp xúc thân thể sẽ. Từ khi 15 năm trước, hắn đi theo Bắc kinh hóa chất đại học Đoạn tuyết Viện sĩ tòng tự khoa học nghiên cứu tiếp xúc đến "Nhỏ phần tử —— nạp mễ khoa học kỹ thuật" về sau, khoa học thế giới liền vì hắn mở ra một cái mới đại môn. Hắn căn cứ hứng thú, từng bước giữ nhỏ phần tử từ hóa học lĩnh vực chuyển đến sinh vật lĩnh vực, coi đây là sự nghiệp bày ra đến cùng mỹ lệ cùng khỏe mạnh tương quan mỹ dung bảo vệ sức khoẻ lĩnh vực, lấy một không phải nhân viên y tế được thân phận thực hiện giải quyết khỏe mạnh lĩnh vực vấn đề cao thượng hy vọng, xây dựng khỏe mạnh, xinh đẹp nghiên cứu nền tảng.
1 0 năm trước, vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp không lâu đỗ lấy sóng lớn bệnh không có, bệnh nhẹ không ngừng, ăn số lớn trung tây thuốc, nhưng hiệu quả không hết nổi bật, tổng có sinh mạng lực ngày càng suy yếu, thanh xuân không còn, gần đất xa trời được cảm giác. Cả ngày lao lực hối hả, đối mặt trôi đi thanh xuân cùng khỏe mạnh cũng không có đổi lấy tài phú cùng thành công, hoang mang bất đắc dĩ."Là tiểu phần tử khoa học kỹ thuật, cấp vào ta sinh cơ, cấp vào ta khỏe mạnh cùng lòng tin, cấp vào ta khỏe mạnh bây giờ cùng tràn ngập hy vọng cùng ước mơ tương lai." Đỗ lấy đám lấy nhiều năm chấp nhất cùng nỗ lực hướng xã hội tuyên cáo hắn lựa chọn là một đầu con đường chính xác.
Đối mặt nhỏ phần tử đồng nhất khách quan tồn tại, xã hội công chúng giữa trưa nhiều khuyết thiếu biết. Đỗ lấy đám lấy thâm hậu lý luận tích lũy cùng nhiều năm khoa học thực tiễn cho chúng ta mở ra thần bí mặt toa.

Nhỏ phần tử Quy y

Biên tập
Nhỏ phần tử mạch sống ngược dòng tìm hiểu đến xuất hiện, đã tồn tại mấy trăm triệu năm. Từ xưa đến nay, các nhà khoa học đã từ khác nhau được góc độ công bố, cũng không cùng trình độ địa ứng dụng đồng nhất khách quan quy luật tự nhiên vì nhân loại phục vụ. Tùy đợi khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiện tại nhỏ phần tử khoa học vì nhân loại là khỏe mạnh toàn diện phục vụ mở màn đã bị kéo ra.
Từ xa xưa tới nay, đối với "Nhỏ phần tử" được khái niệm, chưa từng có góc rõ ràng giới định. Đỗ lấy đám dẫn đầu đoàn đội trải qua nhiều năm nghiên cứu thực tiễn, cấp ra nhỏ phân tử khoa học định nghĩa. Hắn vạch: từ hóa học được góc độ đã nói, nhỏ phần tử ngay cả...cũng phân tử lượng tương đối nhỏ thiên nhiên hoá chất, bình thường là thủ phân tử lượng nhỏ 1 0 0 0 đạo nhĩ đốn được sinh vật công năng phần tử; từ sinh vật góc độ đã nói, nhỏ phần tử ngay cả...cũng có Sinh vật hoạt tính Được Nhỏ thái , quả thái, quả kẹo, quả nhiệt hạch đại chua xót, duy sanh làm, khoáng vật chất, nhỏ phần tử đoàn thủy, thực vật tái sinh thay thế sản phẩm cùng với Thoái biến sản phẩm Như Đại nguyên , hoàng đỗng nguyên, đại nguyên, kiềm sinh vật các loại; từ dinh dưỡng góc độ đã nói, nhỏ phần tử là nguyên tố dinh dưỡng được "Đời thứ hai ", nhân dân ghê gớm tạm thời giản xưng là "Đời thứ hai chất dinh dưỡng" .
Mọi người đều biết, ngoại bộ dinh dưỡng hấp thu vào là nhân được sinh tồn gốc rể. Ngoại bộ dinh dưỡng tại thể nội tiêu hóa thành "Đời thứ hai chất dinh dưỡng" được quá trình, là một vĩ mô đến vi mô được hệ thống công trình. Từ trớ tước lúc khoang miệng Nước bọt tinh bột môi Được bài tiết cùng đồ ăn sơ bộ hỗn hợp biết, đến vị toan, Anbumin trong dịch vị , Ngưng sữa môi Tham dự dạ dày tiêu hóa, lại đến Ruột non dịch , đại tràng dịch, Dịch tuỵ , Mật Tham dự biết tiêu hóa. Trải qua kể trên quá trình, trong thức ăn chất lòng trắng trứng, nhiều kẹo, mỡ các loại bị phân giải là an cơ chua xót, Nhỏ thái , quả kẹo, axít béo các loại nhỏ phần tử vật chất, trải qua tràng ruột niêm mô, Dạ dày niêm mô Các loại hấp thu bộ vị, tiến vào trong cơ thể Huyết dịch hệ thống tuần hoàn , bị nhân thể bên trong mỗi bên khí quan, tổ chức, hệ thống lợi dụng, nhân thể có thể dinh dưỡng cùng sinh trưởng.
Quá trình này, từ trên bản chất nói ngay cả...cũng nhỏ phần tử hóa quá trình, cấu thành doanh dưỡng vật chất nhỏ phần tử mạch sống. Nhỏ phần tử là cơ thể con người mạch sống được một cái trọng yếu tiết điểm, nhỏ phân tử số lượng, chất lượng và tạo thành kết cấu, hiệu suất làm việc quyết định nhân sanh lão bệnh tử, nhẹ thì liên quan đến làn da được biến hóa rất nhỏ, mỹ lệ dung nhan, nặng thì liên quan đến nhân sinh trưởng, sống còn, khỏe mạnh, tuổi thọ cùng cuối cùng sinh mệnh. Đối với người bình thường bầy tới nói, đầu này mạch sống là khỏe mạnh. Nhưng tùy đợi người thanh niên đối với tự thân a hộ không đủ cùng sinh mệnh chu kỳ loại nhân tố, 3 0 tuổi về sau đầu này mạch sống bắt đầu đạt được khác biệt trình độ tổn thương hoặc biến chất; nội tiết trình độ hạ xuống, ẩm thực kết cấu không hoàn thiện, ẩm thực không được quy luật, sinh hoạt tập tục xấu, hoàn cảnh ác liệt các loại đều là nhỏ phần tử mạch sống được sát thủ.
Đỗ lấy đám lão sư nói cho mọi người: bên trong cơ thể nhỏ phần tử mạch sống vốn là tồn tại tính hạn chế, tỉ như thân thể biệt nhiều kẹo lợi dụng môi hệ thống không hoàn thiện, rất rất nhiều kẹo tại ruột non bên trong không thể bị tiêu hóa, mà chỉ có mượn nhờ đại tràng Hữu ích nấm Bầy môi hệ thống đến bổ sung nhân thể tiêu hóa lực không đủ cùng dinh dưỡng bổ sung. Tùy đợi các loại người vì cùng không phải cố ý tổn thương, nhỏ phần tử mạch sống nhận khác biệt trình độ xâm hại. Những này nhỏ phần tử mạch sống được tổn thương trực tiếp ảnh hưởng nhân thể mỗi bên hệ thống cấp dưỡng, các hệ thống đều được tổn hại, cùng nhân thể các loại đã sinh bệnh biến thái hình thành Tăng gấp bội hiệu ứng , sinh ra mới không được khỏe mạnh hiệu ứng cùng mới bệnh biến.
Nói tóm lại: nhỏ phần tử tương đối với Đại phần tử Tới nói khác biệt lớn nhất ở chỗ bên ngoài phân tử lượng nhỏ, có Sinh vật hoạt tính , tuyệt đại bộ phận có từ nhân thể không cần lại chia hiểu trực tiếp hấp thu, tăng lên thật nhiều hấp thu hiệu suất. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như tướng nhỏ phần tử toàn phương vị ứng dụng như khỏe mạnh mỹ dung lĩnh vực, sẽ khai thác một loại tiệm cục diện mới.

Nhỏ phần tử Tương lai

Biên tập
Nhỏ phần tử mạch sống nhận ăn mòn, đầu tiên thể hiện tại làn da biến hóa bên trên, cùng mỹ dung cùng một nhịp thở. Làn da, là cơ thể con người bên trong dinh dưỡng hệ thống nhất bên cạnh địa phương xa, thể nội dinh dưỡng thiếu thốn trước hết nhất tại trên da đạt được thể hiện, như làn da vàng đen, cho thấy Huyết dịch hệ thống tuần hoàn Tạo huyết cơ năng hạ xuống, tạo huyết dinh dưỡng nhỏ phần tử không đủ, Tự do cơ Tăng nhiều, tự do cơ thanh trừ hệ thống nhận tổn thương các loại; làn da thô ráp, làn da quyện đãi, Làn da nhăn nheo , làn da chứng viêm, sắc bớt, khóe mắt nếp nhăn, Mắt thâm quầng , khóe mắt, có mụn, rơi phát, Rụng tóc , bàn chân thô văn, thường Ngáp Các loại các loại triệu chứng, đều có thể từ nhỏ phần tử mạch sống được thiếu thốn hoặc tổn thương bên trên tìm kiếm nguyên nhân.
Loài người một mực quen thuộc như lợi dụng chính mình trong cơ thể nhỏ phần tử xưởng gia công vì chính mình được nhỏ phần tử mạch sống bổ sung cấp dưỡng. Nếu như người có thể nhiều hơn lợi dụng bên ngoài cơ thể sinh vật công trình vì chính mình được nhỏ phần tử tuyến tiếp tế nhỏ phần tử dinh dưỡng, đó sẽ là tốt đẹp dường nào được một loại tình cảnh! Đối với nhân loại khỏe mạnh, biệt tuổi thọ, biệt thanh xuân, biệt mỹ lệ mang đến cải thiện hiệu ứng tướng không thể đánh giá.
2 0 0 6 năm, đỗ lấy đám đoàn đội trải qua nhiều năm công quan, thực hiện một loại bắt nguồn ở bổ huyết thánh phẩm —— a giao Nhỏ thái OCO—3 0 0 ( Bình quân phân tử lượng Chỉ có 3 0 0 Đạo nhĩ đốn Được giao nguyên lòng trắng trứng nhỏ thái ) được sản nghiệp hóa. Bởi vì nên sản phẩm bắt nguồn ở giao nguyên lòng trắng trứng, tăng thêm ưu dị làn da thẩm thấu hấp thu tính năng, đối với làn da khiêng nhăn, khiêng già yếu, cải thiện quang trạch cùng thô ráp độ, bóng loáng làn da tính năng ưu dị, bị rộng khắp ứng dụng vào đồ trang điểm, mỹ dung lĩnh vực, sinh ra mười phần tích cực xã hội hiệu quả.
2 0 0 9 năm tại nguyên để tích lũy được trên căn bản, bắc kinh trung sinh áo phổ Quả thái Viện nghiên cứu kỹ thuật lại thực hiện một loại quả kẹo HA—8 0 0 ( bình quân phân tử lượng chỉ có 8 0 0 đạo nhĩ đốn, quả kẹo cấp Trong suốt chất chua xót ) được sản nghiệp hóa. Loại sản phẩm này có ưu dị làn da thẩm thấu hấp thu tính năng, có thể xúc tiến mao mạch mạch máu được tái sinh công năng, ức chế bắt giữ Tự do cơ Các loại đặc tính, có cực tốt trắng đẹp, Khiêng nhăn , tu bổ thủy, Nộn phu Khiêng già yếu hiệu quả. Tại thị lực chữa trị, khớp nối bôi trơn, Nhũ tuyến cục sưng Dự phòng phương diện cũng rất có hiệu quả, có thị trường khổng lồ đào móc tiềm lực.
Tổng thể sáng tạo cái mới Chắc chắn đúc thành độ cao mới. 2 0 1 0 năm, đỗ lấy đám lão sư lực đẩy nhỏ phần tử mạch sống bên trên cái tiên phong sản phẩm OCO—3 0 0 cùng HA—8 0 0 liên thủ, dốc sức chế tạo nhỏ phần tử kinh điển sản phẩm —OCO "Tuổi trẻ bí quyết —— Nhỏ thái Đồng nhan thuốc pha nước uống" . Đây là một loại có cải thiện nhân Thời gian ngủ Cùng chất lượng, để cho người ta hồng quang đầy mặt được sản phẩm, nó không chỉ có trắng đẹp, tu bổ thủy, khiêng nhăn, Nhạt bớt , khiêng già yếu các loại mỹ dung đồ trang điểm công năng, còn có bổ huyết ( đề cao Huyết hồng làm Hàm lượng ), vững chắc cái, trong lúc kháng cự độ hoặc nặng độ hậm hực, đề cao cơ thể sức miễn dịch, làm dịu mệt nhọc, làm dịu khớp nối đau đớn các loại ưu dị bảo vệ sức khoẻ hiệu quả, là nữ tính mỹ dung, trung lão niên người dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ hiếm có được sản phẩm. Nó là nhỏ phần tử sản phẩm kiệt xuất đại biểu, đối với thân thể con người thể hiện xuất được rất nhiều hữu ích phương diện, để cho mỗi một cái nhấm nháp nó người được ích lợi không nhỏ.
Tùy đợi xã hội biệt nhỏ phần tử nhận biết được làm sâu sắc, đỗ lấy đám ngạc nhiên nhìn thấy, nhỏ phần tử khoa học lý luận cùng sản phẩm từng bước bị tiếp xúc nó người tiếp nhận cùng yêu thích, cũng từng bước trợ giúp bọn hắn giải quyết thâm thụ khốn nhiễu á vấn đề sức khỏe, suy vấn đề cũ cứ thế các nữ sĩ được mỹ dung vấn đề. Những sản phẩm này để cho nữ tính dung nhan biến đẹp, để cho mọi người khỏe mạnh chuyển biến tốt đẹp, lòng tin càng thêm kiên định, sinh hoạt trở nên càng thêm phú có chí tiến thủ cùng kích tình, chiếm được người sử dụng được phổ biến tán thành.
Nhỏ phần tử không chỉ có thể hoàn mỹ thực hiện bên ngoài đẹp, trọng yếu hơn chính là nó thực hiện từ trong ra ngoài được đẹp. Đông đảo người sử dụng sử dụng khách quan bên trên luận chứng cái này không cho phép nghi ngờ sự thật.
Tùy đợi nghiên cứu khoa học đoàn thể ngày càng thành thục, đỗ lấy đám còn ngạc nhiên phát hiện: nhỏ phần tử khoa học kỹ thuật ghê gớm toàn phương vị tham dự thân thể sức miễn dịch, huyết áp, mỡ trong máu, Đường máu , tiêu hóa, hô hấp, thần kinh, nội tiết, làn da các khí quan hệ thống á vấn đề sức khỏe được kiến thiết và xinh đẹp dung nhan được cải thiện. Cái này khiến nhỏ phần tử đoàn đội lòng tin tăng nhiều, được cổ vũ thêm mấy lần, cũng tận sức nơi này gáy kỹ thuật thọc sâu phát triển. Căn cứ số liệu, trước mắt trung sinh áo phổ quả thái viện nghiên cứu kỹ thuật đã đầu nhập số lớn tài lực cùng nhân lực, đã thành lập nên nhỏ phần tử dinh dưỡng khố, để nhìn tại tương lai không lâu cho mọi người cung cấp loạt tính được dinh dưỡng phương án giải quyết. [1]  

Nhỏ phần tử Sản nghiệp

Biên tập
Nhỏ phần tử kỹ thuật tại thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ, y dược, đồ trang điểm các lĩnh vực ứng dụng không gian cực kỳ to lớn. Chuyên gia vạch: nhỏ phần tử khoa học kỹ thuật có mở rộng thành cái lớn sản nghiệp tiềm lực, có dinh dưỡng địa phương thì có nhỏ phần tử, liền cần dùng đến nhỏ phần tử khoa học kỹ thuật, nó sẽ mang động truyền thống thực phẩm, dinh dưỡng các sản nghiệp được thăng cấp.
Nhỏ phần tử là đại sản nghiệp, nhỏ phần tử thật khỏe mạnh, thật mỹ lệ. Thời kỳ chiến quốc "Y thánh " Biển thước Nói qua: "Bên trên y vô bệnh ", để cho người ta không sinh bệnh là y đạo được cảnh giới tối cao. Nhỏ phần tử khoa học kỹ thuật chí tồn tại ở "Cự bệnh ở ngoài ngàn dặm, y tiểu tật như nghĩ lại ở giữa ", đỗ lấy đám hy vọng thông qua rộng rãi công việc nghiên cứu khoa học nhân không ngừng địa cố gắng cùng sản nghiệp hóa duy trì, để cho "Nhỏ phần tử" dẫn đầu chúng ta hướng "Vô bệnh ", thật khỏe mạnh, thật dài thọ, thật mỹ lệ phương hướng tiến lên.
Kỹ thuật đột phá nếu như không thể thực hiện sản phẩm hóa ứng dụng tướng sẽ mất đi bên ngoài cố hữu giá trị. Đỗ lấy đám không có đem chính mình nhốt tại khoa học Ngà voi tháp Trung đóng cửa làm xe không quan sát đường sá. Tại vô số lần thí nghiệm thất bại, ‘ "Khi bại khi thắng" từng bước một giải quyết kỹ thuật nan quan về sau, đỗ lấy đám dẫn đầu đoàn đội bắt đầu sản nghiệp nghiên cứu chế tạo, dùng thử, cải tiến... Từng bước một thôi động sản phẩm thị trường hóa ứng dụng. Lại lấy thị trường nuôi nghiên cứu phát minh, thôi động sản phẩm loạt hóa phát triển, để làm thành lớn sản nghiệp.
Tùy đợi Bắc kinh trung sinh áo phổ quả thái viện nghiên cứu kỹ thuật Kỹ thuật tích lũy làm sâu sắc cùng kinh doanh kiểu mẫu chỉnh hợp, bên ngoài dấu chân tất nhiên không chỉ dừng lại ở Đồ trang điểm thị trường , đã hướng thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ, y dược các loại lĩnh vực thọc sâu phát triển, kéo theo cái sản nghiệp khổng lồ dây xích, từ đó để cho cái này mới phát sản nghiệp từng bước thay thế truyền thống sản nghiệp xí nghiệp. Tại tương lai không lâu, có lẽ sẽ có một cái dân tộc được buông ra hạnh trợ giúp xuất hiện ở trước mặt chúng ta.
Đỗ lấy đám hy vọng rộng rãi bằng hữu cùng có thức chi sĩ yêu mến cùng duy trì nhỏ phần tử khoa học kỹ thuật, để cho nhỏ phần tử trở thành nhân loại khỏe mạnh, xinh đẹp thần bảo vệ."Để cho mỹ lệ thường tại, khỏe mạnh trường tồn, là ta biệt mọi người mong ước, biệt các bạn mong ước, đối thân nhân được mong ước" .
Để cho chúng ta cùng một chỗ dắt tay là OCO nhỏ phần tử cầu nguyện ba, nó ngay tại thanh xuân xinh đẹp phía trước chờ chúng ta, hy vọng lên đường bình an, để cho mọi người càng nhanh càng tốt mà ứng dụng bên trên nhỏ phần tử sản phẩm.
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Không phải sinh vật , Khoa học , Ngành học