Khủng hoảng tài chính

Đây là một Từ đa nghĩa , mời tại hạ liệt Mục nghĩa Bên trên lựa chọn lưu lãm ( cộng 2 cái mục nghĩa )