Bắc kinh điện sinh hoạt tử cục thuế vụ ( xí nghiệp bản ) nhanh chóng thao tác chỉ nam

2 0 19- 0 1-14   Tạp tạp 2FM4

1. Điện tử cục thuế vụ nhanh chóng chỉ dẫn

1. 1 viếng thăm địa chỉ

https://dzswj. b gian thươngat. gov. cn/

1. 2 hoàn cảnh yêu cầu

Hệ thống duy trì WINXP+IE8, nhưng là vì tốt hơn thể nghiệm, đề cử IE9. Hệ thống cung cấp hoàn cảnh kiểm trắc công năng ( tại điện tử cục thuế vụ võng hiệt góc trên bên phải, điểm kích "Hoàn cảnh kiểm trắc" cái nút ). Hoàn cảnh kiểm trắc giới mặt như hạ:

1. 3 người sử dụng đăng lục

Đăng lục ô biểu tượng tại đăng lục trang trước trước mặt góc trên bên phải. Điểm kích hệ thống bắn ra "Đăng lục" cửa sổ. Hệ thống duy trì tài khoản mật mã, CA, trao quyền người ba loại đăng lục phương thức. Nguyên trên mạng xử lý thuế người đóng thuế, sử dụng nguyên tài khoản, mật mã hoặc là CA, PIN mã, không cần một lần nữa đăng kí, ghê gớm đăng lục.

1. 4 mới xử lý người đóng thuế đăng ký

Không làm thuế vụ ghi danh người đóng thuế, ghê gớm tại lần đầu đăng lục trước, điểm kích góc dưới bên trái 【 thuế vụ đăng ký 】:

Lựa chọn "Mới xử lý người đóng thuế phần món ăn" gầy dựng.

1. 5 đăng lục hậu chủ hiệt

Người sử dụng đăng lục về sau, hệ thống ở bên trái cửa sổ biểu hiện ra thường dùng công năng, phần món ăn nghiệp vụ, đặc sắc nghiệp vụ; bên phải bên cạnh phía trên cửa sổ biểu hiện ra tin tức của ta ( người sử dụng trung tâm ), ta muốn xử lý thuế ( xử lý thuế trung tâm ), ta muốn thẩm tra ( thẩm tra trung tâm ), hỗ động trung tâm, công chúng phục vụ ngũ đại trung tâm nội dung. Phía dưới cửa sổ biểu hiện ngã được chờ làm, phục vụ nhắc nhở. Người đóng thuế thông qua di động con chuột, có thể tùy ý hoán đổi mỗi bên trung tâm nội dung.

Hệ thống duy trì dựa theo chữ mấu chốt thăm dò công năng, tại trang đầu tiêu đề cột được thăm dò công năng bên trong thăm dò chữ mấu chốt "Trình báo ", tại 【 kết quả tìm kiếm 】 phía dưới lựa chọn đối ứng 【 đúng thời hạn ứng trình báo 】. Kết quả tìm kiếm như sau:

1. 6 trình báo nộp thuế

1. 6. 1 ta muốn xử lý thuế

Hệ thống cung cấp ba loại trình báo sổ ghi chép: "Đúng thời hạn ứng trình báo" là người đóng thuế nhất định phải đúng thời hạn ứng thân báo tiền thuế loại liệt biểu; "Quá hạn trình báo" biểu hiện ra người đóng thuế quá hạn vị trình báo tiền thuế loại liệt biểu; "Cái khác trình báo" biểu hiện ra người đóng thuế có thể tự do thân báo cái khác loại thuế.

1. 6. 2 đúng thời hạn ứng trình báo

Nhược người đóng thuế gần đây có tiền thuế loại nhận định, người đóng thuế tư cách, lập hồ sơ các loại phát sinh biến động, giao diện hiện ra sổ ghi chép cùng thực tế cần thiết không hợp, hoặc là sửa chữa "Trình báo tháng ", cần chút đánh giao diện được màu lam kiểu chữ " Một lần nữa thiết lập trình báo sổ ghi chép ", trọng mới sinh thành ứng trình báo sổ ghi chép.

1. 6. 3 tăng giá trị tài sản thuế trình báo

Lấy "Tăng giá trị tài sản thuế ( thích hợp với một dạng, người đóng thuế )" làm thí dụ để diễn tả quá trình. Tại ứng trình báo sổ ghi chép, lựa chọn "Tăng giá trị tài sản thuế ( thích hợp với một dạng, người đóng thuế ) ", điểm kích điền trình báo biểu hiện. Đối với có bao nhiêu cái chức năng trình báo mô hình khối, hệ thống phải bắn ra lựa chọn khuông, để cho lựa chọn trình báo; nếu như chỉ có một công năng thì trực tiếp biểu hiện ra trình báo giao diện.

Nơi phát ra: Bắc kinh thuế vụ

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều