Vương quá hồng

Biên tập Tập trung
Vương quá hồng, nam, phó bác sĩ chủ nhiệm, thuần thục nắm giữ can đảm di, tuyến giáp trạng, nhũ tuyến các loại phổ ngoại khoa khối u được khám và chữa bệnh kỹ thuật cùng tứ chi xương, mềm tổ chức khối u được giữ gìn giải phẫu. Siêu thanh tập trung đao trị liệu khối u kỹ thuật.
Bác sĩ tính danh
Vương quá hồng
Bệnh viện cấp bậc
Cấp ba giáp đẳng
Y      viện
Giang tô thiếu bệnh viện ung thư
Chức      xưng
Phó bác sĩ chủ nhiệm

Vương quá hồng Người giới thiệu vắn tắt

Biên tập
Vương quá hồng, nam, phó bác sĩ chủ nhiệm, thuần thục nắm giữ can đảm di, tuyến giáp trạng, nhũ tuyến các loại phổ ngoại khoa khối u được khám và chữa bệnh kỹ thuật cùng tứ chi xương, mềm tổ chức khối u được giữ gìn giải phẫu. Siêu thanh tập trung đao trị liệu khối u kỹ thuật.

Vương quá hồng Am hiểu lĩnh vực

Biên tập
Nắm giữ can đảm di, tuyến giáp trạng, nhũ tuyến các loại phổ ngoại khoa khối u được khám và chữa bệnh kỹ thuật cùng tứ chi xương, mềm tổ chức khối u được giữ gìn giải phẫu. Siêu thanh tập trung đao trị liệu khối u kỹ thuật.
Từ điều nhãn hiệu:
Ngành nghề nhân vật , Nhân vật