Lúc trước thư, ngay cả thường dùng nói đều đẹp như vậy!

2 0 18- 0 7- 0 1   Thanh đạm lão hảiNơi phát ra: cổ điển siêu thị sách ( ID: gudianshucheng)

Đạo đọc

Hiện đại sinh hoạt rất đại tiểu tiện, QQ, vi tín để cho người ta thiên nhai như gang tấc, lại luôn thiếu một chút gặp thơ như ngộ được chờ mong. Hàng chuyển phát nhanh rất nhiều, lại không một tờ thơ châm được thân.

( một ) bắt đầu

Huệ sách kính tất, quá mức coi là an ủi.

Khoảnh tiếp đại thị, như gặp cố nhân.

Lâu bất thông văn kiện, đến coi là niệm.

Phía trước một văn kiện, lượng đã nhập giám.

Gần lũ phụng tiên, đến cảm giác tình nghĩa thắm thiết thâm tình.

Nhận tự viết, tình ý khẩn thiết, đến không vui thích.

Số phụng tự viết, nhiệt tình chân thành chi tình, bộc lộ ra lời nói.

Ngày trước từng phụng thư từ, ý bên ngoài đã để tả hữu.

Nâng đọc tri kỹ huệ sách, giọng nói và dáng điệu nét mặt tươi cười, rõ mồn một trước mắt.

Hôm qua có sách tiên, đọc tới đọc lui tới, thâm tình hậu ý, cảm giác không thể đạo.


( nhị ) tưởng niệm


Đừng hậu hơn tháng, khác biệt sâu lướt đeo.

Khuê làm trái lâu ngày, quyền niệm ân khác biệt.

Chia tay thật lâu sau, hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay.

Cố hương niệm tiếp xúc, mơ tưởng thần trì.

Chia tay đến nay, cảm giác sâu sắc tịch mịch, tình hình gần đây như thế nào, quá mức niệm.

Hồng nhạn truyền đến, ngàn dặm gang tấc, biển trời đang nhìn, không hết lưu luyến.

Cách xa nhau rất xa, không thể tụ họp, chuyển gửi viết văn, lúc thông tin tức.

Đừng cũng thật lâu, quá mức coi là nghi ngờ, ngày nào trùng phùng, lên cao kéo duyên xí nghiệp.

Phụng đọc huệ sách, uyển như thiên ngoại bay tới, quay đầu chuyện cũ, đâu chỉ lờ mờ như tạc.

Trường hoài thịnh đức, trò chuyện nôn ngu trung, cẩn bằng hồng nhạn tới truyền, trữ nhìn mây trắng tới thơ.

( tam ) uống bội phục


Đại thị được đọc, say mê khác biệt sâu.

Lâu khâm hồng chỉ có, lúc nghi ngờ khát yết.

Đức hồng chỉ có tiện, nhiều lần nghi ngờ mộ.

Mến đã lâu anh tài, bái yết như khát.

Khoảnh đọc hối nói, như văn lời vàng ngọc, hiểu ra.

Cẩn trùm hối dạy, nghi hoặc tiêu tan, hơn hẳn gió xuân cam lâm quán đỉnh.

Ân sư tài trí hơn người, học phú ngũ xa, ngôi sao sáng, ai không nhớ.

Trùm huệ sách cũng ban thưởng tác phẩm xuất sắc, hạo như sông ngân, lý do đến còn nhất định phải thật, bái phục vô cùng. Về sau nếu như có thấy, chắc có tân tác, nhìn đừng di ngu bạn bè tới nô, còn thỉnh tùy thời gặp thị là trông mong.

Tiên sinh đức cao vọng trọng, văn tài vũ lược, xâu cổ kim chi luận, hiểu trung ngoại tới văn, hạ phong dẫn dắt, dám hạ bái gia.

( bốn ) hỏi bệnh


Văn quân khiếm an, rất là lo lắng.

Khoảnh văn ngài giường nằm mấy ngày, lòng quá mức bận lòng.

Văn quân quá mức niệm, bất đắc dĩ sự vụ quấn thân, chưa thể đến đây thỉnh an, khẩn cầu thận tật tự ái.

Tri tôn việc gì tái phát, khẩn cầu tạm dừng công vụ, linh tham gia tiến, điều dưỡng đừng lầm, quá mức niệm quá mức niệm.

Tôn việc gì đã lớn bình phục không? Quý thể mới toàn, nhìn giữ gìn sức khoẻ tự trọng, áo cơm tăng vừa, động định tất cả đều hợp. Chư riêng chỉ trân trọng, bì tới không còn, tóc há phụ thì mới, còn nhiều thời gian, cấp bách nhìn trân trọng.

Tôn việc gì bình phục không, niệm niệm.

Hân văn quý thể khôi phục, quá sức an ủi.

Bệnh nặng mới bình phục, nhìn điều dưỡng có thứ tự, giảm hoạt động cơ thể là trông mong.

Văn quân ôm việc gì, không sao...nổi lo lắng, đặc biệt văn kiện ân cần thăm hỏi, mong ước sớm ngày khôi phục.

( năm ) mùa ân cần thăm hỏi


Xuân hàn se lạnh, hòa hợp từ trân trọng.

Mùa xuân ba tháng, yến nói oanh ca, chắc hẳn thần thái sáng láng.

Mùa hè nóng nực nhật chưng, ngàn vạn trân trọng.

Ngày nắng gắt về sau, kế lấy viêm thu, ắt nhìn còn từ trân là trông mong.

Sắc thu nghi nhân, nhìn nuôi chí cùng thần.

Thu phong tiêu tiêu, đến cầu giữ sức khoẻ.

Mấy ngày gần đây hàn uy càng mãnh liệt hỏa, nằm duy phúc cung không việc gì.

Hàn phong chịu đựng một cơn mưa dài, khẩn cầu dày từ trân ái.

Gần văn quý địa đại phong bạo mưa, ở không an không, niệm niệm.

Gió bắc nổi lên, hàn triều bức đến, nghĩ ngụ trung đồng đều an?

( sáu ) chúc mừng


Khoảnh văn gia tin tức, lại mong ước hồng du đại triển, vạn dặm bằng trình.

Hân văn... , cẩn gửi mấy lời, bày tỏ chúc mừng cùng hy vọng lòng của.

Vui mừng văn... , từ đáy lòng khuây khoả, dao mong ước tiền đồ như gấm, vạn sự như ý.

Cẩn đồ đao bút sách yết, chúc mừng gia sự tình cát lễ.1, chúc mừng tân hôn


Chợt minh yến chúc mừng, lại mong ước năm mới hạnh phúc.

Hân văn túc hạ hoa chúc tiệc mở, phụng một đường lễ mọn, trò chuyện cẩn chi nghi.

Phụ một đường vi vật, trò chuyện tá vui mừng nghi, chợt bỏ là hạnh.

Vui mừng văn các ngươi hữu duyên cuối cùng thành thân thuộc, quá sức vui mừng.

Hân văn các ngươi vui mừng kết liễu lương duyên, vô hạn vui mừng.

Gần văn túc hạ yến nhĩ tân hôn, do đó chúc mừng.

Khoảnh tất ngươi không nhật tây sương tự tình, lam điền có ngọc, tự nhiên giai ngẫu, cẩn mong ước tần tấn cùng quần, bạch đầu giai lão.

Khoảnh văn cát thanh âm, hân gặp gia lễ, dao mong ước như cá gặp nước, tịnh đế hoa nở, gia chúc mừng gia mong ước.2, chúc thọ


× nhật là tiên sinh ×× đại thọ, dao mong ước thọ tỷ nam sơn, phúc như đông hải.

Cung chúc duyên niên thọ thiên thu.

Cẩn tụng thụ thọ nhà nhiều, sống lâu trăm tuổi.

Vui mừng chúc mừng phúc thọ song toàn, chúc mừng cả nhà mạnh khỏe, thọ tinh vĩnh viễn chiếu rọi.3, chúc mừng sinh nhi nữ nhân


Văn dục tường lân, cẩn này chúc mừng.

Văn tôn vợ chồng vui mừng thêm thiên kim, nhiệt tình bạng châu chúc mừng. ( chúc mừng sinh ra nữ nhân )

Sinh con trai niềm vui, có khánh đáng chúc. ( chúc mừng sống chết )

Sinh con gái tới khánh, dao cho nên chúc mừng. ( chúc mừng sinh ra nữ nhân )

( bảy ) gửi tới lời cảm ơn


Đại thị tụng tất, cảm giác sâu sắc cần cù chăm chỉ dạy không biết mệt chi ý.

Dày tình đượm tình, ứng tiếp không kịp, tiếp xúc tạ tiếp xúc tạ.

Phụng báo tiên sinh tha thiết chi nghị, lúc chờ tương lai nhĩ.

Cảm giác hà cao tình, không phải chỉ nói vài câu có khả năng tỏ ý cảm ơn.

Nhận được ân cần lời thành thật khuyên bảo, khắc sâu trong lòng năm trung.

Nhận được chỉ giáo, thu hoạch rất nhiều, đặc biệt bên trên tấc tiên, lấy cảm tạ thầm.

Nhận được được tặng mỗi bên vật, chân thành cảm tạ, hết sức vinh hạnh.

Nhận được tồn hỏi, lại tặng hàng cao cấp, cảm ân không hết.

Như thế hậu tặng, thật sâu khủng hoảng, nhưng từ đường xa, từ chối thì bất kính, bởi vì tức bái lĩnh.

( tám ) tạ lỗi


Huệ sách kính tất, cảm thấy thịnh tình, chậm phục là khiểm.

Phụng đọc huệ sách, lâu không trả lời, lỗi quá mức lỗi quá mức.

Huệ sách đã tất, nguyên nhân gần tỏa ắt, vị tức phụng đáp là khiểm.

Số phụng cái văn kiện, vị hạ chữa trị, thật có lỗi lương sâu.

Chỗ tuần sự tình, trước mắt còn khó trả lời, kính thỉnh dư dả vi hoài.

Chuyện lúc trước có nghịch cao kiến của bạn, không sao...nổi hổ thẹn, vạn mong rộng lòng tha thứ.

Chuyện lúc trước có phụ nhã ý, hết sức xin lỗi, còn hi tha thứ tới.

Gặp có không hợp chỗ, hạnh tại tri kỷ, còn hi gặp rộng giáng tha thứ.

( chín ) xin nhờ


Mạo vị đường đột can mời, duy nhìn hạnh hứa.

Xin nhờ chỗ, khất hao tâm tốn sức làm thay, không sao...nổi cảm giác hà.

Cẩn bố trí chỉ là, còn hi giám rõ ràng, hao tâm tốn sức tương trợ.

Chỗ khẩn sự tình, nhược trùm khảng khái chấp nhận, tướng cảm kích khôn cùng vô cùng.

Đặc biệt lịch tấc văn kiện bố đạt, cầu chợt hắn đạo từ chối.

Là sách mời tới, thế thì cũng xin một tuần là hà.

Khất ban thưởng... , lấy chí tình nghĩa thắm thiết.

Xét thấy tình này, nhìn ngài có thể đại tiện hòa hợp túi, hết sức tương trợ.

Nhân sinh hữu nghị, riêng chỉ quân nhiều nghị, ao ước ân trạch đại ủy, to lớn vì đó.

Năm tháng dằng dặc, cùng người nhiều nghị, mong rằng tưới nhuần liên tục, trạch bị kéo dài.

( mười tên ) chia buồn với


Nghe tin bất ngờ ×× qua đời, nhà mất tòa nhà phẩm, bi thống vạn phần.

Tôn × bất ngờ mất, sâu chia buồn với điệu, còn nhìn bớt đau buồn đi.

Trước nghe lệnh × mất đi, là sự bi thảm, người chết không thể sống lại, còn nhìn nén bi thương.

Văn tất ×× đi về cõi tiên, không sao...nổi đau buồn, túc hạ hồi này bất hạnh, thương cảm tất quá mức, khẩn cầu rộng tích ai tình, hòa hợp từ trân ái.

Người chết đã chết rồi, người sống khẩn cầu nhiều hơn bảo trọng.

Hi người có tuổi giữ gìn sức khoẻ, miễn ức niềm thương nhớ. Cẩn văn kiện lướt trần, tạ thân thăm hỏi.

Sợ nhận báo tang, thương tiếc không thôi, phàm tại nhân tình, đều cùng sâu tiếc hận.

( thập nhất ) tặng vật


Phụng một đường gầy chi phí, còn nhìn vui vẻ nhận là hạnh.

Chỉ là tiểu vật hai bao, trò chuyện cung trên đường tới cần, tức khất phơi nạp.

Chỗ phụng lễ phẩm mặc dù không có ý nghĩa, nhưng vật nhẹ tình ý trọng, nhìn chớ ghét bỏ.

Của ít lòng nhiều, hơi tỏ tấc lòng.

Vi vật dâng lên, trò chuyện mong ước cát an, hạnh cầu vui vẻ nhận.

Gửi phụng trăm nguyên, trò chuyện tá tiền lương, số lượng quá mức bé nhỏ, tướng ý mà thôi.

( mười hai ) thỉnh giáo


Đồng hội đồng thuyền, nguyện nghe minh giáo.

Thảng trùm chỉ giáo, suốt đời không quên, một ngày làm thầy, cả đời vi phụ.

Thảng nhận vui lòng chỉ giáo nhà, hi vọng hi vọng.

Quá mức trông mong lúc ban thưởng vật, sửa ngã không được tóm.

Có hạ nhìn lên chỉ giáo đạo là cầu mong.

Hết thảy khẩn cầu tường thị, vạn mong đừng lấy quê mùa là chịu dạy cũng.

Đau khổ có chỗ lợi, cầu tùy thời ban thưởng thị là trông mong.

Nếu có sở văn, còn cầu cho biết, tỷ chi phí cải tiến, không sao...nổi là trông mong.

( mười ba ) thương thảo


Ngu một mạch chi ngôn, còn cầu gia nạp.

Trùm thanh nhã yêu, lịch đảm thẳng thắn can gián.

Lẩm bẩm xưng bạn tốt, cho nên dám giam trở, cỏ lịch mấy hàng, mời giám nạp.

Gặp nhau dĩ thành, xin thứ cho không được khiêm.

Khẽ mở chi ngôn, hạnh vô gặp khoát, không sao...nổi đại nguyện.

Lẩm bẩm tại khế mạt, cả gan một mạch trần, nằm duy lãng chiếu, không hết sợi trung.

Ngô kính tiên sinh, vưu yêu chân lý, cho nên chấp bút một mạch trần, hi tha thứ tới là cầu mong.

Duyên nhận hạ tuần, cỏ phục tấc tiên, đủ loại còn cần châm chước chỗ, cao kiến của bạn như thế nào?

Chuyện như thế vốn không mệt mỏi thuật, duy đã lũ nhận hạ hỏi, xúc động như cảm giác, toại lược bỏ bố trí bỉ nghi ngờ, vạn khất khúc mâu lượng xét là hạnh.

( mười bốn ) kết thúc


Thông này trước phục, dư dung hậu bẩm.

Sắt miếng vải này ức, dư dung tục trần.

Lâm sách vội vàng, không hết muốn nói.

Mấy ngày gần đây sự tình nhũng, tha thứ không nhiều tự.

Sách không hết ý, dư đạo đến tiếp sau.

Thảo suất sách này, cầu tha thứ vô lễ.

Lướt văn kiện ngụ ý, trữ nhìn thị phục.

Thông cỏ này liền, bất thành văn tiến, tha thứ là hạnh.

Trong vội vàng tức sách, nghĩ một đằng nói một nẻo, chỗ thiếu sót, tha thứ thứ lỗi.


Hồi phục' buổi sáng tốt lành' mỗi ngày sáng sớm tiễn ngươi một phần ưu nhã tâm tình

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều