Tử nguyệt

2 0 1 0 -11-23   Thu thuỷ phong rừng

Tử nguyệt

Giáp ất nhật có con nguyệt là ấn tín và dây đeo triện, vui mừng gặp quan lộ ấn, kị tọa trời tài, tổn thương ấn. Tuổi vận hỉ kị cùng.


Bính đinh nhật làm quan, quý, âm dương hòa hợp. Vui mừng lộ tài, quan, gặp tam hợp, lục hợp, quan ấn hợp, cần khảo thời tiết và thời vụ trung khí. Thân vượng vui mừng tài, quan, thân yếu vui mừng ấn vượng. Kị thất sát tổn thương quan, tuổi vận tổn thương thành phúc chi địa, đinh có được lệch quan, lưỡng âm bộ dạng công, vui mừng thân vượng có hợp chế, kị thân yếu vô hợp lộ, chính quan cùng tứ trụ đái nhiều vô chế phục, vận vui mừng thân vượng hợp lệch quan, kị thân yếu.


Mậu kỉ nhật là tài, vui mừng lộ tài thân vượng, kị tọa lưỡi xuyên thấu qua tỉ. Không gặp hợi tí nhật sinh ra, khó khăn tài vận. Vui mừng thân vượng cùng tài, thân yếu vui mừng vượng, kị cướp.

Canh tân nhật vì trường sinh tài, vui mừng tọa lộ tài thân vượng, kị vô tài thân yếu. Như tứ trụ hoàn toàn không có tài ngôi sao, liền không trường sinh tài, chỉ là tổn thương quan thuộc lòng lộc, thời tiết và thời vụ cần lúc đái lệch quan, ngày canh bính lúc giờ tỵ, tân nhật đinh lúc buổi trưa liền vì có chế, cát. Thật nên nhật lúc đái chư không thấy tới hình, quý. Như năm lúc tam quan đều không gặp, kỳ mệnh có biết. Hành vận thân vượng vui mừng tài, thân yếu vui mừng vượng. Thông kị tỉ, cướp.

Nhâm quý nhật, nhâm là vượng, quý là xây lộc, chỉ là thân cường, nhịn danh lợi nhị nhân lại bị thời tiết và thời vụ nung chảy lấy hết, có phần nên lúc đái lệch quan, quý, như nhâm nhật mậu giờ tỵ, quý ngày tỵ buổi trưa thị dã. Thật nên nhật lúc đái chư không thấy tới hình, quý. Như thời đại lúc tam cung đều không gặp, kỳ mệnh có biết, vận vui mừng đi lệch quan, kị chính quan.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều