Sáu đinh nhật canh giờ tuất đoạn

2 0 15- 0 9-28   Giản xuống nước bác khách

Sáu đinh nhật canh giờ tuất đoạn

         Sáu đinh nhật sinh thời canh tuất, trong mộ gặp bại khó thành phúc; nhược vô cứu trợ quỷ đến tổn thương, tài bạch không được tụ tổn thương bên ngoài nhãn.

Đinh nhật canh giờ tuất, trong mộ gặp bại, đinh lấy canh tân là tài, tuất bên trong có bính là bại, không thành bên ngoài phúc. Nhược vô cứu trợ, điệp gặp quý thủy, chủ tổn thương nhãn.

Đinh sửu nhật canh giờ tuất, thời gian bộ dạng hình, ưu thương thê tử. Nhược dần hợi thân dậu thời đại, quan đến tam phẩm. Ngọ vị tử thìn, đi kim mộc vận cũng quý.

Đinh mão nhật canh giờ tuất, sinh ra hợi vị thời đại, hội tam hợp ấn, quý. Tử nguyệt, sát ấn, cát. Thời đại xây lộc, tăng đạo, chủ quý. Trụ vô cứu trợ, gặp quý vượng, nhiều hoạn nhãn tật, dậu nguyệt vô quý; thuần dậu tuất thời đại, thiên can xuyên thấu qua kỷ giáp nhân quý, trung đái hung.

Đinh tị nhật canh giờ tuất, thần tị nguyệt, kim thủy vận, phong hiến. Quý tử, nhâm hợi, phương nam vận, cực phẩm. Thuần vị, tây bắc vận, ba bốn phẩm; thân vượng quá xá tài vận làm quan, bình thường, là tăng đạo thanh cao.

Đinh mùi nhật canh giờ tuất, hình phạt chính. Hợi mão phải ấn, thân tử thìn phải quan, câu phần kết quý. Ngọ nguyệt, xây lộc, có tử xung, hung. Nhược thời đại dụng thổ sinh tài, chủ phú; dụng tài sinh ra quan, phú quý song toàn.

Đinh dậu nhật canh giờ tuất, nhật quý cách, gần quý, hiểu nghệ nghiệp, hữu cơ mưu. Dậu tuất, sáu hại, cốt nhục vô tình, thu nguyệt, năm phẩm sáu phẩm quý.

Đinh hợi nhật canh giờ tuất, nhật quý cách. Tị dậu sửu thời đại, bốn năm phẩm quý. Dần mão hợi, hỏa kim vận, vị trí đến lục khanh.

Đinh nhật lúc gặp tuất khắc thật, chìa khoá vô thìa khố đóng cửa; phụ mẫu huynh đệ khó dựa vào, lập thành danh tính từ ân cần. Đinh nhật lúc gặp canh tuất, hỏa kim hình hại yểu cô. Sửu thìn không gặp chìa khoá vô, khố bế tài có thể thu trữ. Không giữ quy tắc thác thê tùy ở, lục thân cốt nhục tiêu sơ. Lúc tuổi già mập ra đổi cửa lư, này mệnh hậu ngọt trước đau khổ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều