Tô châu lâm viên tới kiến trúc loại thức

2 0 15- 0 6-3 0   Tô mê
Tào rừng đệ

Tô châu tới có lâm viên, thủ có giang sơn trợ giúp: ngô địa độc cụ được sơn lâm thủy thạch vẻ đẹp, phong cỏ tan tác, gia hao phí bật phân, nhiều quát bách lỏng tử, tông nam sam quế các loại nhân tài trụ cột; thạch tộc tới giáp đá thái hồ, hoa văn tinh tế đá xanh, cổ phác khả ái nghiêu sơn thạch, sắc thái xinh đẹp đá hoa cương, "Gõ chi tác kim thạch thanh âm ", "Đoạn tới vô lỗ" được "Gạch vàng" ... Đều cấu vườn thiên nhiên đẹp phẩm.
Tô châu riêng có "Thiên đường của nhân gian ", nam đô nhân nhục, thiên hạ lương thương chư thanh danh tốt đẹp, nhân văn tài phú giáp khắp thiên hạ."Ngô trung phú hào mạnh mẽ lấy hồ thạch trúc trì kỳ phong âm động, đến chư quý chiếm cứ danh đảo lấy tạc, tạc mà khảm không diệu tuyệt, trân hao phí dị mộc, thác chiếu lan phố, mặc dù xóm bình dân hạ hộ, cũng đồ trang sức nho nhỏ chậu đảo là chơi" ."Chủ tốt cung thất thì công tượng xảo, chủ tốt văn thải thì nữ công mị ", thế là tô châu "Cư dân hơn phân nửa công kỹ ", "Doanh nắm khí, đủ để lúc cuối cùng tuổi tới cày; mệt mỏi tấc tới hoa, đủ để lúc cuối cùng tuổi tới đan dệt cũng" !
Bắt đầu như "Họ nam cung" xã hương sơn giúp, là thủy thợ mộc nghiệp số một. Hương sơn giúp từ đại mộc làm thợ mộc người kí tên đầu tiên trong văn kiện, tập thợ mộc, thợ nề, thợ sơn, đống xám tượng ( đống tố ), pho tượng tượng ( mộc điêu, điêu khắc trên gạch, thạch điêu ), điệp sơn tượng ( giả sơn ) các loại cổ điển kiến trúc toàn bộ ngành nghề làm một thể. Bọn hắn thừa truyền liễu trung hoa cổ kiến kỹ nghệ được hạch tâm cùng tinh hoa, mấy ngàn năm qua, xuất tại bọn hắn thủ được hoàng gia vườn ngự uyển, tư gia sân nhà, lộng lẫy, trở thành trung hoa cổ kiến được loại thức.
Cấu vườn có thành tựu pháp mà vô định thức, xấu hổ thập xem nhẹ, nhận ngoại trừ cũ vỏ, chỉ huy vận cân, khiến ngoan nhân xảo, trệ nhân thông.
Tô châu trong lâm viên được kiến trúc loại hình đa dạng, như là phòng, nhà, quán, hiên, lâu, các, đình, hành lang, nhưng lâu vô giống nhau, càu hành lang khác biệt thức, hao phí cửa sổ tránh sét cùng, lương đỡ độc đáo, núi khác nhau thú, trì vô cùng hình... Nhập gia tuỳ tục, không được tự tương tập kích: như đều là uyên ương phòng: lưu lâm viên suối kỳ to lớn tới quán, phòng nam lương đỡ là ngũ giới về đỉnh viên làm, phòng bắc viên lấy tư cách ngũ giới dẹp làm, ở giữa là ngân hạnh mộc cửa ngăn, thật ở giữa là tuyệt đẹp viên quang tráo, bên cạnh ở giữa là sa cách, để mà ngăn cách nam bắc. Hai bên đầu chái nhà bên trên tích cảnh cửa sổ, nam là hình bát giác, bắc là hình vuông. Phòng mặt phẳng năm mở ở giữa, chung quanh có hành lang, nghỉ đỉnh núi. Sư tử lâm yến danh tiếng nhà phòng nam bộ lương đỡ là ngũ giới về đỉnh dẹp làm, chuyên là củ ấu hình; phòng bắc bộ lương đỡ là ngũ giới về đỉnh viên làm, chuyên là hạc hĩnh hình. Phòng nam, bắc dụng cửa ngăn cùng sa cách liên lụy ngăn cách, hai bên đầu chái nhà có gạch chịu mòn chân tường, phòng trước sau có hành lang ngoài. Di vườn có từ di trai, kiến trúc tạo hình một đường tứ phía phòng hình thức, bốn phía sắp đặt vây hành lang, quyển lều nghỉ núi ngói xám nóc nhà, nội bộ lại ngăn cách làm nam bắc nhị phòng, phân biệt là tam giới cùng ngũ giới về đỉnh viên làm. Chuyết chính vườn 36 uyên ương quán là "Trọng hiên được uyên ương phòng" được hình dạng và cấu tạo, xưng là "Tràn đầy hiên" ...
Hoặc tập số thức làm một thể: như sư tử rừng đích thực thú đình, đình mặt phẳng hình chữ nhật, quyển lều nghỉ đỉnh núi, nộn thương phát thương. Trong đình hai vị trí đầu trụ là lẵng hoa xâu trụ, sử dụng sau này sa cách thành bên trong hành lang, trong đình thiên hoa trang trí tính mạnh, lược bỏ lại tựa như lẵng hoa phòng; dẹp làm lớn lương, bên trên là củ ấu hiên cùng thuyền bồng hiên, như phòng thức cách làm; rường cột chạm trổ, hoa văn màu mạ vàng, nga cái cổ ghế dựa ngắn trụ, đầu cột là kỵ sư, độc cụ phong cách.
Kiến trúc trang trí tiểu phẩm cũng đều hoa thức đa dạng, gần lâm viên cửa động hình thức thì có viên, ngang dài, một mạch trường, khuê hình, dài sáu sừng, chính bát giác, dài tám sừng, định thắng, hải đường, đào, hồ lô, thu diệp, hán bình các loại nhiều loại. Mỗi thức còn có biến hóa, như hình chữ nhật cửa động được bên trên duyên, ngoại trừ làm cấp độ bên ngoài, lại có trung bộ nhô lên, hoặc lấy tam, năm đường vòng cung kết nối mà thành. Cửa động thượng giác, đơn giản gần làm hải đường văn, phức tạp thường gia tăng sừng hao phí, tương tự tước thế; hoặc làm về văn, vân văn, kết cấu đa dạng.
Lâm viên nóc nhà văn thủ lĩnh, hôn tốt có long vẫn sống lưng, ngư long hôn sống lưng, mớm xương rồng, mớm gà sống lưng, phượng thủ lĩnh sống lưng, văn thủ lĩnh sống lưng, mái tóc sống lưng, cây mía sống lưng, du sống lưng các loại, mỗi loại kiểu dáng cũng phú biến hóa. Sống lưng đồ trang sức có nhân vật, động vật, thực vật, như đào uyên minh yêu hoa cúc, rừng cùng tĩnh yêu mai, phượng tê mẫu đơn, con sóc ăn bồ đào, tùng hạc, linh chi, hoa mai, đào mừng thọ, dương lá, lúa tuệ, thiên hình vạn trạng.
Công nghệ tinh thanh nhã linh xảo, trong nước không có chim bay lên bay xuống nhân. Như điêu khắc công nghệ, có điêu khắc trên gạch, mộc điêu, thạch điêu, "Vô khắc không thành phòng, có khắc tư là đắt ", khởi văn cổ sơ, tinh xảo đặc sắc, diệu tại từ nhiên, có thể xưng "Điêu lương" .
Điêu khắc trên gạch cửa lầu chính là trang trí trung "Phương nam tới xuất sắc" được tác phẩm tiêu biểu một trong. Gần tô châu khu cổ thành vẫn còn tồn tại 295 kỵ điêu khắc trên gạch cửa lầu, như bao quát nguyên huyện ngô mỗi bên hương trấn, số lượng nhiều đạt đến 8 0 0 dư kỵ.
Sử dụng thiên nhiên vật liệu đá tạo hình xuất ưu mỹ đồ án thạch điêu, có thể chia làm thẳng tắp tạc khắc, hoa thức mặt phẳng tuyến khắc, dương khắc, âm khắc, phù điêu, sâu khắc, một kiểu điêu khắc các loại bảy loại. Đồ án có rồng, sư, động vật biển, phượng, hoa sen, con dơi, mẫu đơn, như ý, tiên phật nhân vật, sóng nước, ngầm bát tiên các loại.
Mộc điêu kỹ nghệ lấy "Tinh, tế, thanh nhã, lệ" vang danh xa gần: phùng mỗ là nào đó đại sát bàn thờ phật tứ trụ điêu khắc bàn long, "Nã mây nắm trảo, nỏ nhãn dòm người ", "Bên ngoài xảo tới xuất nhân ý biểu, loại nhiều như này" ; từ chính dân làm ra hải đường đình, đông tây hai cửa có thể tự động khép mở, nhân dân "Tứ phương đế xem xét, đừng tri kỳ cơ quan ở đâu" ; diêu nhận tổ chế hoa mai đình, nóc đình là vô số đóa tiểu mai hao phí làm nổi một đóa đại hoa mai, bên trên sừng sững một màu đồng hạc, hạc hạ đưa ổ trục, gió thổi hạc chuyển, sinh khí ngang nhiên, thật giả khó nói; "Mai thê hạc tử" được cao nhân rừng cùng tĩnh được phong thái du nhiên nhi sanh, ý cảnh ra hết, đẹp không sao tả xiết.
Kiến trúc trang sức trọng yếu mẫu đề, nhiều trung hoa văn hóa danh nhân phong nhã chuyện văn thơ, chư như thượng cổ dật sĩ hiền nhân, tấn người phong lưu, thi tiên phong thái, người tống thanh nhã thưởng, vân lâm dật vận các loại, trở thành tô châu lâm viên đọng lại phong nhã.
Kiến trúc trang trí vẻ đẹp được kết cấu hóa, khiến mỹ quan cùng tiết kiệm năng lượng xảo diệu kết hợp, công năng tính cùng trang trí tính hoàn mỹ thống nhất. Như ở vào trụ cùng lương ở giữa, như huy tư phi, ưu mỹ nguy nga đấu củng, đã nổi lên chuyển tiếp, truyền lại tải trọng được tác dụng, đồng thời lại biến tướng rút ngắn lương, hành các loại cấu kiện được khoảng cách, tăng cường kiến trúc sử dụng tuổi thọ, cũng có thể giảm bớt địa chấn, bão các loại biệt kiến trúc tổn hại.
Có khác trước khổ sau sướng, sân nhà thật sâu, màn che vô trọng mấy cấp độ sắp xếp chia cắt nghệ thuật các loại đều tại trung quốc trong lâm viên dẫn đầu độc chiếm, kham vi phương đông cổ kiến được điển hình.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều