11 nguyệt tập làm văn: thất tuyệt 56 pháp!

2 0 14-11-16   Lạnh phượng
Thất tuyệt 56 pháp luyện tập!
Học sinh tự do (51454783 0 )  1 0:1 0:48
Thất tuyệt đệ 1 pháp:
Thanh minh ( tự do tiểu khúc ) 2 0 14/11/ 0 1
Bạch bướm hết lần này tới lần khác múa làm thương, niềm thương nhớ vô gửi hận âm dương.
Giọng nói và dáng điệu còn tại ngày xuân còn dài xử nữ, cũng âm dương mỗi loại phương.

Thất tuyệt đệ 2 pháp:
Phòng sách chi ái ( tự do tiểu khúc )
Rỗi rãnh thư đến phòng gặp tri kỷ, gặm chữ ngâm thơ không rảnh rỗi.
Trong sách bồng lai mê say mắt, người rỗi rãnh từ đây không nhìn núi.

Thất tuyệt đệ 3 pháp:
Tìm mai ( tự do tiểu khúc )
Người nào đạp tuyết đến núi ôi, một đường hàn phong phác mặt đến.
Đã là tuyết thật sâu mấy phần, còn tìm trong tuyết vậy chi mai.

Thất tuyệt đệ 4 pháp:
Xuân nghĩ ( tự do tiểu khúc )
2 0 14/11/ 0 2
Thanh phong lược lục hà đê liễu, mưa phùn thúc mở trên bờ hao phí.
Hao phí lập đầu cành liên tiếp trông mong, thiên tầm ngày cũ ngắm hoa xa.

Thất tuyệt đệ 5 pháp:
Xuân sầu ( tự do tiểu khúc )
Năm ngoái dắt tay ổn định tân xuân, túy nhìn đào hoa liễu thảm cỏ xanh.
Hôm nay xuân lai sinh ra tịch mịch, buội hoa không thấy năm ngoái người.

Thất tuyệt đệ 6 pháp:
Mai! ( tự do tiểu khúc )
Đêm qua bắc phong hoành tứ ngược, bay tán loạn tuyết trắng đóng sơn thành.
Hôm nay trông mong băng phong xử nữ, vẫn như cũ hồng mai khuôn mặt tươi cười nghênh.

Thất tuyệt đệ 7 pháp:
Giải buồn! ( tự do tiểu khúc )
Cố hương từ biệt lại tam thu, mỗi ngửi hương hoa ức cũ du.
Hôm nay đông ly quan tiểu cúc, tìm kiếm thăm dò nguyệt loan câu.

Thất tuyệt đệ 8 pháp:
Vô đề! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/6
Ngày cũ đông ly tiểu cúc mới, đan phong như lửa đẹp như xuân.
Chỉ kim chỉ có trong hồ nguyệt, từng chiếu thuyền cô độc tịch mịch người.

Thất tuyệt đệ 9 pháp:
Tình mai! ( tự do tiểu khúc )
Ngàn dặm băng phong ngân thế giới, hàn mai ngạo tuyết trán hồng nhan.
Bồi hồi sanh non như muốn hỏi? Một lòng trung can là khách còn.

Thất tuyệt đệ 1 0 pháp:
Nhớ nhà ( tự do tiểu khúc )
Phong trần dịch lộ lãng thiên nhai, đông mất xuân lai chi lại nghiêng.
Muốn hỏi phi hồng nơi nào mất? Thử về cựu địa nhìn hoa lau.

Thất tuyệt đệ 11 pháp: 2 0 12/11/ 0 8
Tiểu hà đường! ( tự do tiểu khúc )
Sen nở tịnh đế trong nước, bờ liễu xoay người ngửi hà hương.
Thử hỏi khoan thai thả câu khách, mấy người không say ao nước nhỏ.

Thất tuyệt đệ 12 pháp:
Rỗi rãnh thú ( tự do tiểu khúc )
Tàn nguyệt nửa câu dắt cũ mộng, hàn phong một sợi gây mới sầu.
Khi nào có thể trong lòng nguyện, dắt tay tri âm tranh thuỷ mặc du.

Thất tuyệt đệ 13 pháp:
Tịch dạ văn sáo ( tự do tiểu khúc )
Tân nguyệt một vòng núi sắc tịch, gió đêm vài tiếng địch hàn.
Không biết thùy tấu đứt ruột khúc, hoàng diệp phiêu linh rơi bãi nguy hiểm.

Thất tuyệt đệ 14 pháp
Thính vũ ( tự do tiểu khúc )
Lạnh rung gió tây hoành nhập thất, thức tỉnh dưới đèn tiếng đọc sách.
Như thế nào cô độc cố thủ một mình thê lương đêm, thính vũ gõ cửa sổ quá canh năm.

Thất tuyệt đệ 15 pháp:
Xuân nghĩ ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/ 0 9
Bích trì liễu tuyến dao thanh ảnh, thanh bờ hoa đào nở tiếu mi.
Xuân sắc một khê lòng dập dờn, như thế nào gọi ta không tương tư.

Thất tuyệt đệ 16 pháp:
Yêu! ( tự do tiểu khúc )
Hương nhụy đa tình nhận mưa móc, thanh phong có yêu trình diễn miễn phí thanh xuân.
Thế nào từng cái đều được hòa hợp, cười mãn nhân ở giữa cẩm sắc mới.

Thất tuyệt đệ 17 pháp:
Đêm hè ( tự do tiểu khúc )
Mười dặm hoa sen thêm hạ vận, một giang nguyệt sắc động thơ lòng.
Không có ý định ba canh quá, vài thanh phong tịch mịch ngâm.

Thất tuyệt đệ 18 pháp:
Nhớ nhà ( tự do tiểu khúc )
Lật sách vài thước tìm câu hay, rơi lệ hai hàng nhớ cố hương.
Không biết nhưng có về hồng mất, vạn dặm đưa tình an ủi ngã tổn thương.

Thất tuyệt đệ 19 pháp:
Rỗi rãnh thú ( tự do tiểu khúc )
Rỗi rãnh vị tô đê liễu bên ngoài mát, hà gió đạm nguyệt muộn hương.
Không biết nơi nào đánh đàn sắt, tiểu khúc triền miên men say trường.

Thất tuyệt đệ 2 0 pháp:
Câu khách ( tự do tiểu khúc )2 0 12/11/1 0
Trần tâm tĩnh xử nữ tự thanh mát, đã quên thanh thiên hỏa ố vàng.
Chính xác không biết áo ướt đẫm, vẫn còn thả câu trong nước.

Thất tuyệt đệ 21 pháp:
Nỗi nhớ quê ( tự do tiểu khúc )
Hàng rào trúc nửa đêm gió sợ mộng, liễu bờ canh năm sương khóa sầu,
Trông mòn con mắt vô ảnh dấu vết, không biết lệ mưa thành thùy lưu?

Thất tuyệt đệ 22 pháp:
Vô đề! ( tự do tiểu khúc )
Ngưng thần gửi ý phía trước cửa sổ trúc, hạ bút trữ tình trên cành mai.
Bóng đêm mông lung lòng lưu luyến, không biết sanh non nhìn quân đến.

Thất tuyệt đệ 23 pháp:
Ân tình gầy! ( tự do tiểu khúc )
Ra bắc vào nam tốc độ xe khoái, chợt hồi bất hạnh đụng bị thương thân.
Trên đường quần chúng ứng vô số, có thể học lôi phong có mấy người.

Thất tuyệt đệ 24 pháp:
Chờ đợi! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/1 0
Gầy ảnh im ắng thiểu rơi lệ, mỏi mắt chờ mong đã tâm tro.
Chợt nghe bên tai ngư ca hưởng, tri có tàu về trên nước đến.

Học sinh tự do (51454783 0 ) 7:18: 0 3
Thất tuyệt đệ 25 pháp:
Không kịp ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/11
Sơn trân hải vị thèm mắt người, rượu ngon món ngon lại tựa như thạch tín.
Không kịp nông gia sơn dã đồ ăn, hữu cơ lục sắc bảo an khang.

Thất tuyệt đệ 26 pháp:
Không bằng ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/11
Hoa lê uyển chuyển phí tâm tư, làm quả ngân trang cảnh sắc kỳ.
Từ hận không bằng mai một đóa, ngâm đến xuân sắc ngàn vạn chi.

Thất tuyệt đệ 27 pháp:
Không kịp! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/12
Hải Giác Thiên Nhai bì không biết mỏi mệt, túy tình tranh thuỷ mặc đã quên cơ.
Dụng tâm viết thơ thiên thủ, không kịp xuân lai tái một nhánh.

Học sinh tự do (51454783 0 ) 6:24:29
Thất tuyệt đệ 28 pháp:
Không biết! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/13
Liệt nha cao lầu gặp nước tân, giòng xe chạy một đường hiệp bụi mù.
Trường thiên thường có một vòng nguyệt, nơi đây không bằng bà rịa thật.

Thất tuyệt đệ 29 pháp:
Rõ ràng! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/13
Đêm thu phong thanh đàn tịch mịch, phía trước cửa sổ sanh non chính bồi hồi.
Rõ ràng lại tựa như nói tương tư đau khổ, cũng hương thơm biệt ảnh mở.

Thất tuyệt đệ 3 0 pháp:
Rõ ràng! ( tự do tiểu khúc )
Dựa vào lan can trướng niệm hồng nhan cười, trông mong quả nhiên tri kỷ gặp.
Say rượu ngâm thơ quần khởi vũ, rõ ràng trong mộng gặp mặt mày.

Thất tuyệt đệ 31 pháp:
Một loại! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/13
Khoác áo độc bộ trên nhà cao tầng, nửa đêm sương xâm lãnh nguyệt cùng.
Một loại tương tư sầu lưỡng địa, ngã đàn tịch mịch nhĩ ngâm phong.

Thất tuyệt đệ 32 pháp:
Một loại! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/13
Thùy đạo thu đến bách hoa tuyệt, ta nói hàn lai cảnh sắc phong.
Khắp núi một loại cây tương tư, sương điểm tình thiêu như lửa hồng.

Học sinh tự do (51454783 0 )  7:36: 0 8
Thất tuyệt đệ 33 pháp: luyện tập!
Trường nhớ! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/15
Hồng liên lá hạ giấu u mộng, nước biếc trong lòng có ái trân,
Trường nhớ nhu nhu trên hồ nguyệt, thanh huy tổng kèm đêm người về.

Thất tuyệt đệ 34 pháp:
Học thơ! ( tự do tiểu khúc )
Nửa loan lãnh nguyệt chiếu phía trước cửa sổ, dựa bàn lật sách đêm không ngủ.
Chớ trách tự do kém kiến thức, mấy hàng chữ nhỏ tổng chịu yêu.

Học sinh tự do (51454783 0 )  12:29:29
Thất tuyệt đệ 35 pháp
Rỗi rãnh thú chớ trách! ( tự do tiểu khúc )
Tùy liễu ngắm hoa ngâm tiểu khúc, túy tình tranh thuỷ mặc quên hồi hương.
Làm theo ý mình tự do nâng, chớ trách hắn người luận ưu khuyết điểm.

Học sinh tự do (51454783 0 )  12:58: 0 1
Thất tuyệt đệ 36 pháp:
Chín trại phong quang! ( tự do tiểu khúc )
Mù sương lá đỏ chiếu thu trì, suối chảy thác tuôn thiên hạ kỳ.
Không cần tao nhân âm điệu xanh ngọc, tự thành bức hoạ tự thành thơ.

Học sinh tự do (51454783 0 )  15:26: 0 3
Thất tuyệt đệ 37 pháp:
Nhìn! ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/15
Dã kính gió thu tàn lá rụng, lãnh sương cửa hàng cùng bụi bậm.
Trung tiêu độc lập nhìn nhau từ xa, không thấy người về ánh trăng đến.

Học sinh tự do (51454783 0 )  18:35: 0 9
Thất tuyệt đệ 38 pháp:
Nói xuân ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/15
Gió xuân từng sợi đào hoa cười, chim khách song song tự tại ngâm.
Đều nói nắng chiều đẹp vô cùng, non sông tươi đẹp liễu rủ xuống kim.

Học sinh tự do (51454783 0 )  8:26:26
Thất tuyệt đệ 39 pháp:
Xuân ( tự do tiểu khúc )2 0 14/11/16
Xuân trì liễu tuyến dao thanh ảnh, thanh bờ đào hoa đợi phấn hồng.
Dậy sớm hoàng oanh vô chuyện gì, rỗi rãnh mời tử yến hí trong rừng.

Thất tuyệt đệ 4 0 pháp:
Lạc hồng ( tự do tiểu khúc )
Đang di động tóc xanh oanh bắt đầu kiệu, đào trang mặt cười đầu cành.
Tự dưng một đêm vô tình mưa, phá rơi xuân hồng trục dòng nước.


    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều