Sách tranh: 1 0 0 câu đáng giá ngâm tụng được tuyệt mỹ bài hát ▎ mang ngươi đi vào tuyệt đẹp bài hát thế giới

2 0 15- 0 3-17   Mộc vân tam quân
 

 
Thơ đường trang trọng, từ tống trang nhã, mà vang dội nguyên minh thanh đời thứ ba được hí khúc, càng đừng có một loại thú vị."Lúc thường sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư ", "Khô đằng cây già hôn nha, cầu nhỏ nước chảy nhà ", "Ngày tốt cảnh đẹp làm sao trời, thưởng lòng chuyện vui nhà ai viện" ... Có thể cùng khúc mà hát những này từ ngữ, ngươi quen thuộc tất mạ? Mang ngươi đi vào tuyệt đẹp bài hát thế giới!

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Nhân dân nhật báo

 

 
 

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều