Đang load. . .
Chánh văn Kiểu chữ lớn nhỏ: Đại Trung Nhỏ

《 thời đại mới thơ điển 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách

(2 0 18-1 0 -12 0 8:15:53)
《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单
《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

《 thời đại mới thơ điển 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách


Kính báo: hiện tại tướng 《 thời đại mới thơ điển 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách công kỳ như sau, như có sai lầm cùng bỏ sót mời kịp thời liên hệ:
1, thông báo tuyển dụng mua chuộc ngay tại lửa nóng đang tiến hành, muốn ứng viên mời tốc Cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ ;
2, nếu như có bỏ sót hoặc lỗi lầm, mời trực tiếp cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ.


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

1, âu văn tú


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

2, chu vĩ


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

3, trịnh đức lộc


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

4, trần cầu trụ

 


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

5, vương nghĩa dân


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

6, triệu thế đồng đều


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

7 , sông giữ gìn bạn bè


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

8 , lý xuân


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

9 , từ ân linh


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

1 0 , đặng phi mưa


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

11, tạ cương


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

12 , ngựa tiểu bình


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

13, thạch kiến tường


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

14 , từng rừng


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

15 , tuần á lỏng


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

16, lý linh


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

17 , dương thần du


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

18, tá điền cư sĩ《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

19 , Tuần phương hồng


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

2 0, từ du man


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

21 , dương quốc rừng


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

22 , phi phi


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

23 , bành vĩ cường


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单
24 , thả hải nguyên


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

25 , lưu văn quyên


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

26, Trương tuấn hoa


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

27 , thôi cát hạo


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

28, trần nguyệt bình thường


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

29, phương thành vừa rồi


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

3 0 , từ khắc


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

31, đường hiền quyền


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

32, trương vọt hà


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

33, râu vĩ đại


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

34, đại song ba


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

35 , ngô nhật cơ


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

36 , san san


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

37 , giang nam tử


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

38 , vương hoa bích


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

39 , đinh bồi cung


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

4 0 , trần phát minh


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

41, hạ bảo an


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

42, thẩm dũng


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

43 , vương vệ nước


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

44, trần khang

 

  《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

Chủ biên minh kiệt giới thiệu vắn tắt:

Minh kiệt, nam, hán tộc, Bút danh a kiệt, gỗ dầu, thủy mộc nhật nguyệt , nổi tiếng Thi nhân, tác gia, biên kịch, nhà hoạt động xã hội , xí nghiệp hình tượng bày ra sư. Cung xử nữ, B hình máu, 1969 năm sinh ra ở vương hy chi, Nhan Chân Khanh quê cũ sơn đông lâm nghi phí huyện. Làm thơ, chụp ảnh, hội họa hơn ba mươi năm cẩn trọng chưa hề lười biếng. Trung quốc thơ mới ca hội họa vận động nhân vật đại biểu, "Thi họa thời đại" một từ sáng tạo nhân, có "Thi họa kỳ tài" tới danh tiếng. Tuần tự học tập như tây bắc đại học, lỗ tấn văn học viện, sơn đông đại học Tác gia nghiên cứu sinh tiểu đội . 14 tuổi bắt đầu sáng tác, Tại 《 đương đại thơ ca 》 tạp chí phát biểu thơ ca tác phẩm đầu tay 《 cô độc phòng nhỏ ( bên ngoài một bài )》. 1994 năm 1 0 nguyệt 12 nhật 《 công nhân viên chức văn hóa báo cáo 》 mở "Người

Sinh ra đốn ngộ" chuyên mục, phía sau tại mấy nhà báo chí mở có tác phẩm chuyên mục. Tại cả nước các nơi báo chí phát biểu các loại thể loại được tác phẩm 1 0 0 0 0 dư thiên ( thủ ). Đã xuất bản tác phẩm riêng tập 《 cự thạch cùng thủy 》《 dụ hoặc cùng phá vây 》《 nhân sinh bản sắc 》《 thời gian khoảng cách 》《 như ca được đi tấm 》《 nhật nguyệt chi ca 》《 bản mệnh vô nhai 》《 không cách nào ẩn núp nhìn chăm chú 》《 đầy sao lóe lên bầu trời đêm 》《 tuế nguyệt như ca 》《 màu đen cuối cùng dụ hoặc 》《 tâm hoa nộ phóng 》《 tình chí 》《 thời gian nỗi lòng 》 mười tám bộ, tuần tự Xuất bản trung anh văn thi tập 《 sinh mệnh bản sắc 》《 sinh mệnh dịch trạm 》《 sinh mệnh cửa 》《 tình thơ ý hoạ 》. 4 0 0 Nhiều bài thơ ca tác phẩm bị dịch thành anh, pháp, nhật, ý, đức, á rập các loại văn tự. Tác phẩm được thu vào trong ngoài nước mấy chục loại văn tập tuyển tập, trong đó có 2 0 0 1 Giữa năm nước thơ ca tinh túy 》《 2 0 Thế kỷ thơ ca tinh phẩm thưởng tích 》《 2 0 0 3 Hàng năm trung quốc thơ ca tinh tuyển 》《 2 0 0 5 Năm thơ ca tinh phẩm tuyển đọc 》《 2 0 0 6 Trung quốc hàng năm thơ ca tuyển túy 》《 trung quốc trung bộ thơ ca đại tuyển 》, 《 trung quốc 2 0 0 7 Hàng năm thơ ca tuyển 》《 2 0 0 8 Trung quốc thơ ca tinh tuyển 》《 2 0 0 0 2 0 14 Thế kỷ mới hảo thơ tuyển 》《 2 0 13 Sơn đông thơ điển 》《 2 0 14 Sơn đông thơ điển 》《 2 0 13 2 0 14 Hán ngữ thơ ca niêm giám 》《 2 0 14 Mười tên thi nhân thi tuyển 》《 2 0 15 Trung quốc thủ bộ phận vi tín thơ

Tuyển 》. 3 0 Dư thật lấy được cấp tỉnh trở lên văn học thưởng, từng lấy được "Tiết mang chủng chén" cả nước thơ ca thưởng lớn tái giải đặc biệt, 《 tiểu thuyết tuyển san 》 cả nước truyện ngắn thưởng lớn tái giải đặc biệt, trung quốc tác gia hiệp hội lần thứ tư "Ô kim thưởng ", lần thứ nhất "Khổng tử văn học thưởng ", giới thứ ba "Mạnh tử văn học thưởng" . Từng thu được sơn đông thiếu mười tên thiên niên lớn ưu tú tác gia, trung quốc mười thanh niên tiêu biểu thi nhân   , sơn đông đại học sư phạm 2 0 1 0 hàng năm thi nhân Các loại danh hiệu vinh dự   . 1993 năm 8 nguyệt gia nhập sơn đông thiếu tế ninh thị tác gia hiệp hội, 2 0 0 1 năm 1 0 nguyệt gia nhập sơn đông thiếu tác gia hiệp hội, 2 0 0 4 năm 3 nguyệt gia nhập sơn đông thiếu chụp ảnh nhà hiệp hội, 2 0 0 6 năm 1 nguyệt bị hấp thu là thế giới hán ngữ thi nhân câu lạc bộ hội viên, 2 0 0 6 năm 6 nguyệt gia nhập trung quốc thơ ca học được. 2 0 0 8 năm 4 nguyệt người danh lục bị cất vào trung quốc văn liên nhà xuất bản 《 trung quốc thi nhân đại từ điển 》. Biên soạn 《 trung quốc tác gia thơ trong mắt người được du lịch danh thắng cảnh điểm 》 loạt sách báo, tại văn đàn gây nên cực lớn tiếng vọng. Chủ biên 《 long đằng trúc suối 》《 hẹn nhau bốn mùa 》《 phong cảnh đẹp nhất 》《 yêu tại nghi nguyên 》《 Thời đại mới thơ điển 》《 trung quốc đương đại tình yêu thơ điển 》 mấy bộ phận , nhận xã hội khen ngợi .Minh kiệt tinh phẩm sách báo, hoan nghênh thư đặt hàng

 

1, thi tập 《 tâm hoa nộ phóng 》   Minh kiệt trứ, định giá: mỗi bản 4 0 nguyên

2, thi tập 《 màu đen cuối cùng dụ hoặc 》   Minh kiệt trứ, định giá: mỗi bản 4 0 nguyên

3, thi tập 《 tình chí 》   Minh kiệt trứ, định giá: mỗi bản 4 0 nguyên  

4, thơ ca, bình luận tập 《 tuế nguyệt như ca 》   Minh kiệt trứ, phụ minh kiệt chuyên đề mảnh nhỏ đĩa cd, định giá: mỗi bản 15 0 nguyên

5, thơ ca, bức tranh tập 《 tình thơ ý hoạ 》   Minh kiệt trứ, in màu, định giá: mỗi bản 3 0 0 nguyên

6, thi tập   《 sinh mệnh bản sắc 》《 sinh mệnh dịch trạm 》《 sinh mệnh cửa 》 ( nhân sinh tam bộ khúc ) minh kiệt trứ, một bộ ba quyển, định giá: mỗi bản 4 0 nguyên, nguyên bộ 12 0 nguyên

7, thơ ca, văn xuôi tập 《 phong cảnh đẹp nhất 》   Minh kiệt chủ biên, định giá: mỗi bản 5 0 nguyên

8, thơ ca, văn xuôi tập 《 hẹn nhau bốn mùa 》   Minh kiệt chủ biên, định giá: mỗi bản 5 0 nguyên

9, thơ ca, văn xuôi tập 《 long đằng trúc suối 》   Minh kiệt chủ biên, định giá: mỗi bản 4 0 nguyên

1 0, thi tập Thời gian nỗi lòng Minh kiệt trứ, định giá: mỗi bản 5 0 nguyên

11, Thơ ca, văn xuôi, tiểu thuyết tập 《 cả nước lần thứ nhất "Đêm thất tịch • hoa nguyên chén" tình yêu tác phẩm thưởng lớn tái tác phẩm tập 》   Minh kiệt chủ biên, định giá: mỗi bản 65 nguyên

1 2 , thi tập Thời đại mới thơ điển · trung quốc ưu tú thơ ca tinh phẩm tập 》 Minh kiệt chủ biên, định giá: mỗi bản 9843 khoái đệ phí 3 0 nguyên =128 nguyên

1 3 , thi tập 《 trung quốc đương đại tình yêu thơ điển 》 Minh kiệt chủ biên, định giá: mỗi bản 9843 khoái đệ phí 3 0 nguyên =128 nguyên

1 4 , thi tập 《 trung quốc Thân tình Thơ điển 》 Minh kiệt chủ biên, định giá: mỗi bản 1 9843 khoái đệ phí 3 0 nguyên = 2 28 nguyên

15, Thi tập 《 thơ mới trăm năm · trung quốc đương đại thi nhân tác phẩm xuất sắc tuyển 》 Minh kiệt chủ biên, định giá: mỗi bản 1 9843 khoái đệ phí 3 0 nguyên = 2 28 nguyên

 

Độc giả phát vi tín hồng bao cấu sách liền có thể, mời gia tăng minh kiệt vi tín hào: Mingjiedeweixin123

Ngân hàng gửi tiền cũng có thể, Mở tài khoản đi: kiến thiết ngân hàng, hộ danh: minh kiệt, số tài khoản: 6227 0 0 23 491 0 22 0 9 386

Hai quyển bắt đầu cấu, nhiều cấu không giới hạn, mời thư đặt hàng nhân chuyển iền hậu, phát vi tín cáo tri minh kiệt đặt hàng tên sách, kỹ càng thông tin địa chỉ ( mã hoá bưu chính, địa chỉ, người thu hàng, điện thoại ). Như cần kí tên mời ghi chú rõ.

Thu khoản hôm ấy hoặc ngày kế tiếp tức miễn phí khoái đệ hoặc bưu cục đăng ký phát sách .

【 ghi chú: là cảm tạ cấu sách nhân hậu ái, phàm cấu sách hai quyển trở lên nhân, cũng có Ưu tiên gia nhập minh kiệt vòng bằng hữu, tại 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》 Thời đại mới thơ điển , trung quốc văn học cùng nghệ thuật lưới phát biểu chuyên đề, tham gia bút hội quyền lợi


《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

Trọng muốn thông tri 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》《 thời đại mới thơ điển 》 Ngũ đại vi san Thông báo tuyển dụng ký kết tác gia ( Ký kết thi nhân ) Thông báo

 

Hậu đãi danh gia, không tệ tân nhân . Một mực là ngũ đại vi san xử lý san tôn chỉ, vi san thành tích lấy được là cùng Rộng rãi Tác giả Cẩn thận chu đáo che chở , Duy trì, tín nhiệm, trợ giúp, yêu mến cùng đặc sắc xuất hiện được tác phẩm Không phân ra, Nếu như không có một nhóm cố định tác giả cũ, vi san liền sẽ trở thành không có nước tới chu, đồng dạng, nếu như không có mới tác giả gia nhập, vi san cũng sẽ trở thành nước không nguồn. Vì thế, trải qua Ngũ đại Vi san ban biên tập nghiên cứu quyết định, Tại 《 văn học cùng nghệ thuật 》 Cả nước lần thứ nhất Ký kết tác gia Thành công kinh nghiệm trên căn bản, từ ngày này trở đi tiếp tục mặt hướng hải nội ngoại hán ngữ tác giả Thông báo tuyển dụng 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》 《 thời đại mới thơ điển 》 ngũ đại vi san Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) .

Số người có hạn, bình chú báo danh tuần tự xét duyệt, trán tràn đầy mới thôi.

Mời ứng viên tương tác phẩm ( thể loại không giới hạn, tiểu thuyết, văn xuôi không cao hơn năm ngàn chữ, thơ ca mười tên thủ trong vòng ), tác giả giới thiệu vắn tắt ( chứa kỹ càng thông tin địa chỉ, số điện thoại di động, điện tử hòm thư, vi tín hào ), ảnh chụp hiện ( xin đem tất cả văn tự phóng tới cái văn kiện bên trong, ảnh chụp dụng phụ kiện gởi ), gởi đến trở xuống Điện tử hòm thư: M ingjie175 0 @126. co m

Gửi bản thảo lúc mời nhất định tại chủ đề cột ghi chú rõ "Tính danh + nhận lời mời 《xxxx》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) "

Tư liệu gởi xong tất hậu mời kịp thời cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ.

Minh kiệt vi tín hào: Mingjiedeweixin123

Ngũ đại vi san ban biên tập tướng hướng nhận lời mời thành công ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Thưởng giấy chứng nhận cùng huy chương, huy chương thượng tướng tuyên khắc Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Được danh tự cùng ảnh chụp, Huy chương là 24K nạm vàng in màu, tinh mỹ tuyệt luân, ánh sáng bắn ra bốn phía, vô luận là đặt tủ sách bên trong, còn là đặt ở trên bàn dài, cũng sẽ không nói gì địa thể hiện đợi Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Được chí cao vinh quang.

《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

   《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单《新时代诗典》签约作家(签约诗人)名单

0

 • Bình luận đang load, mời chờ một chút. . .
Phát bình luận

  Phát bình luận

  Trở lên dân mạng phát biểu chỉ đại biểu bên ngoài quan điểm cá nhân, không có nghĩa là tân lãng lưới quan điểm hoặc đứng hùng.

    

  Tân lãng BLOG ý kiến phản hồi nhắn lại tấm Điện thoại: 4 0 0 69 0 0 0 0 0 thanh âm nhắc nhở hậu bình chú 1 kiện ( bình chú nơi đó thị nói tiêu chuẩn tính phí ) hoan nghênh phê bình chỉ chánh

  Tân lãng giới thiệu vắn tắt | About Sina | Quảng cáo phục vụ | Liên hệ chúng ta | Thông báo tuyển dụng tin tức | Trang web luật sư | SINA English | Hội viên đăng kí | Sản phẩm giải đáp nghi vấn

  Tân lãng công ty Bản quyền sở hữu