Đang load. . .
Chánh văn Kiểu chữ lớn nhỏ: Đại Trung Nhỏ

《 văn học cùng nghệ thuật 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách

(2 0 18-1 0 -12 0 8: 0 8:34)
《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

《 văn học cùng nghệ thuật 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách


Kính báo: hiện tại tướng 《 văn học cùng nghệ thuật 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách công kỳ như sau, như có sai lầm cùng bỏ sót mời kịp thời liên hệ:

1, thông báo tuyển dụng mua chuộc ngay tại lửa nóng đang tiến hành, muốn ứng viên mời tốc Cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ ;
2, nếu như có bỏ sót hoặc lỗi lầm, mời trực tiếp cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ.
《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
1, đường to lớn

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
2, lý kế dục

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
3, hoàng ngọc long

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
4, khương trọng an

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
5, lưu cường

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
6, vương sinh huy

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
7, đông linh

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
8, vương văn quân

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
9, phùng tốt bằng

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
1 0, mai vận du

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
11, khương lan

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
12, lưu mỹ sáng

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
13, đường vốn

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
14, trương lỵ lỵ

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
15, lý phú nguyên

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
16, cao á lợi nhuận

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
17, trần hoa đẹp

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
18, hà ny

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
19, lý đổi linh

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
2 0, trương yến thanh

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
21, tuyết trắng

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
22, dương liễu gió

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
23, hàn tuấn

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
24, tôn kiến thà rằng

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
25, ngụy nguyệt mai

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
26, dương phúc trước

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
27, trần tư mưa

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
28, lý tú bột

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
29, giếng tự quân

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
3 0, trương hải yến

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
31, trần lan

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
32, tôn nhược văn

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
33, lập tức tới mẫn

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
34, giả phương đoàn

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
35, khương siêu


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
36, hồng thiệu càn

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
37, đông tuyết

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
38, rõ hồng thắng

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
39, dương quốc khánh

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
4 0, vương kiến mạnh

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
41, băng màu

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
42, lỗ băng mai

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
43, trương mới mây

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
44, hách xây vinh

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

45, Diệp văn


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

46, Kinh hiểu mẫn


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

47, lưu tiền tệ thắng


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

48, quách vạn quân


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

49, Thôi trân


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

5 0, Vương vân sơn


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

51, thơm thơm


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
52, địch phương

 

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

53, lý cửu long


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

54, lý anh rơi


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

55, A sửu


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

56, an nặc


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

57, chu minh bằng


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

58, triệu bạn bè


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
59, kham tổ tiêu

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
6 0, làm xấu vô cực

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
61, đồng đều một

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单
62 , triệu thế đồng đều


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

63 , phùng đăng học


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

64, tống súc tích ngọc


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

65, giang nguyệt anh


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

66, trần giận bút

 

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

67 , mây hoành tần lĩnh


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

68, ngô may mắn tông

 

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

69, trương kế làm


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

7 0, trương vọt hà


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

71, vương vĩ


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

72, tô hàn《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

73, hạ bảo an


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

74, triệu cùng sinh ra


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

75, lý văn cách 

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单


《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

Trọng muốn thông tri 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》《 thời đại mới thơ điển 》 Ngũ đại vi san Thông báo tuyển dụng ký kết tác gia ( Ký kết thi nhân ) Thông báo

 

Hậu đãi danh gia, không tệ tân nhân . Một mực là ngũ đại vi san xử lý san tôn chỉ, vi san thành tích lấy được là cùng Rộng rãi Tác giả Cẩn thận chu đáo che chở , Duy trì, tín nhiệm, trợ giúp, yêu mến cùng đặc sắc xuất hiện được tác phẩm Không phân ra, Nếu như không có một nhóm cố định tác giả cũ, vi san liền sẽ trở thành không có nước tới chu, đồng dạng, nếu như không có mới tác giả gia nhập, vi san cũng sẽ trở thành nước không nguồn. Vì thế, trải qua Ngũ đại Vi san ban biên tập nghiên cứu quyết định, Tại 《 văn học cùng nghệ thuật 》 Cả nước lần thứ nhất Ký kết tác gia Thành công kinh nghiệm trên căn bản, từ ngày này trở đi tiếp tục mặt hướng hải nội ngoại hán ngữ tác giả Thông báo tuyển dụng 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》 《 thời đại mới thơ điển 》 ngũ đại vi san Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) .

Số người có hạn, bình chú báo danh tuần tự xét duyệt, trán tràn đầy mới thôi.

Mời ứng viên tương tác phẩm ( thể loại không giới hạn, tiểu thuyết, văn xuôi không cao hơn năm ngàn chữ, thơ ca mười tên thủ trong vòng ), tác giả giới thiệu vắn tắt ( chứa kỹ càng thông tin địa chỉ, số điện thoại di động, điện tử hòm thư, vi tín hào ), ảnh chụp hiện ( xin đem tất cả văn tự phóng tới cái văn kiện bên trong, ảnh chụp dụng phụ kiện gởi ), gởi đến trở xuống Điện tử hòm thư: M ingjie175 0 @126. co m

Gửi bản thảo lúc mời nhất định tại chủ đề cột ghi chú rõ "Tính danh + nhận lời mời 《xxxx》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) "

Tư liệu gởi xong tất hậu mời kịp thời cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ.

Minh kiệt vi tín hào: Mingjiedeweixin123

Ngũ đại vi san ban biên tập tướng hướng nhận lời mời thành công ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Thưởng giấy chứng nhận cùng huy chương, huy chương thượng tướng tuyên khắc Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Được danh tự cùng ảnh chụp, Huy chương là 24K nạm vàng in màu, tinh mỹ tuyệt luân, ánh sáng bắn ra bốn phía, vô luận là đặt tủ sách bên trong, còn là đặt ở trên bàn dài, cũng sẽ không nói gì địa thể hiện đợi Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Được chí cao vinh quang.

《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单

        《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单《文学与艺术》签约作家(签约诗人)名单


0

 • Bình luận đang load, mời chờ một chút. . .
Phát bình luận

  Phát bình luận

  Trở lên dân mạng phát biểu chỉ đại biểu bên ngoài quan điểm cá nhân, không có nghĩa là tân lãng lưới quan điểm hoặc đứng hùng.

    

  Tân lãng BLOG ý kiến phản hồi nhắn lại tấm Điện thoại: 4 0 0 69 0 0 0 0 0 thanh âm nhắc nhở hậu bình chú 1 kiện ( bình chú nơi đó thị nói tiêu chuẩn tính phí ) hoan nghênh phê bình chỉ chánh

  Tân lãng giới thiệu vắn tắt | About Sina | Quảng cáo phục vụ | Liên hệ chúng ta | Thông báo tuyển dụng tin tức | Trang web luật sư | SINA English | Hội viên đăng kí | Sản phẩm giải đáp nghi vấn

  Tân lãng công ty Bản quyền sở hữu