Sâm ngọc hốt

Biên tập Tập trung
Sâm ngọc hốt là một địa danh, ở vào chùa hương sơn phương hướng tây bắc. Từ chùa hương sơn đi tây bắc phương hướng leo lên, trải qua bạch tùng đình, hoằng sáng chùa ( giống triều tiên kim cương núi bì lô các viên điện kiến tạo ) cùng lãng gió đình liền có thể đến.
Tên tiếng trung xưng
Sâm ngọc hốt
Sâm ngọc hốt
Ở vào Hương sơn , từ lãng gió đình hướng tây thẳng lên, có thể thấy được thật lớn một được vách đá thẳng đứng. Càn long hoàng đế nhìn nó như triều thần trong tay hốt bản, cho nên ban thưởng tên này. Sâm ngọc hốt ba chữ to khắc vào trên vách đá. Phụ cận có thật nhiều khen ngợi được đề tự và câu thơ.
Sâm ngọc hốt tại chùa hương sơn phương hướng tây bắc. Từ chùa hương sơn đi tây bắc phương hướng leo lên, trải qua bạch tùng đình, hoằng sáng chùa ( giống triều tiên kim cương núi bì lô các viên điện kiến tạo ) cùng lãng gió đình liền có thể đến.
Nơi đây địa thế dốc đứng, vách đá thẳng đứng, núi đá cao chót vót, thương tùng thúy bách, rậm rì che trời.
Từ điều nhãn hiệu:
Văn hóa thuật ngữ , Văn hóa