Tưởng niệm quê quán

Biên tập Tập trung
Là một bài vô cùng dễ nghe được ca khúc, tại giới âm nhạc được hưởng rất cao nhân khí. Bị rộng rãi người nghe việc yêu thích, đáng giá nghe xong.
Tên tiếng trung
Tưởng niệm quê quán
Làm      từ
Tôn trung sáng
Diễn      hát
Tôn trung sáng
Làm      khúc
Tôn trung sáng

Tưởng niệm quê quán Đơn khúc tin tức

Biên tập
Tưởng niệm quê quán
Viết lời: tôn trung sáng
Soạn: tôn trung sáng
Biểu diễn: tôn trung sáng

Tưởng niệm quê quán Đơn khúc ca từ

Biên tập
Quê hương của ta tại một dòng sông nhỏ bên cạnh
Cong cong tiểu hà vây quanh thôn trang nhỏ
Mùa xuân thời điểm du thái hoa phiêu hương
Từ thôn trang đến tiểu học trên đường nhỏ
Một bên chạy một bên văn đợi hương hoa
Không có ý định đã đến tiểu học bên cạnh
Mặc vào quân trang tham gia quân ngũ đến tha hương
Nhớ nhà thời điểm nhẹ nhàng giữ ca hát
Để cho tiếng ca trôi hướng tưởng niệm quê hương
Trong mộng không lớn thôn trang là ta tưởng niệm được địa phương
Tĩnh tĩnh ban đêm nhìn qua quê hương mặt trăng
Không biết cha mẹ thân thể là không còn khỏe mạnh
Cha mẹ nha hài nhi thật nhớ các ngươi nha
Bao nhiêu lần ở trong mơ mộng thấy ngã về tới
Về tới bên cạnh của các ngươi
Ưm tưởng niệm quê quán tưởng niệm cha mẹ
Ưm xinh đẹp quê quán xinh đẹp thôn trang nhỏ
Ưm là ta duy nhất tưởng niệm được địa phương
Mặc vào quân trang tham gia quân ngũ đến tha hương
Nhớ nhà thời điểm nhẹ nhàng giữ ca hát
Để cho tiếng ca trôi hướng tưởng niệm quê hương
Trong mộng không lớn thôn trang là ta tưởng niệm được địa phương
Tĩnh tĩnh ban đêm nhìn qua quê hương mặt trăng
Không biết cha mẹ thân thể là không còn khỏe mạnh
Cha mẹ nha hài nhi thật nhớ các ngươi nha
Bao nhiêu lần ở trong mơ mộng thấy ngã về tới
Về tới bên cạnh của các ngươi
Ưm tưởng niệm quê quán tưởng niệm cha mẹ
Ưm xinh đẹp quê quán xinh đẹp thôn trang nhỏ
Ưm là ta duy nhất tưởng niệm được địa phương
Là ta duy nhất tưởng niệm được địa phương
[1]  
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Âm nhạc tác phẩm , Âm nhạc , Không phải địa lý , Ngu nhạc tác phẩm , Đơn khúc