Tạ hòa hợp cao

Biên tập Tập trung
Tạ hòa hợp cao, nam, hán tộc, 1965 năm 9 nguyệt xuất sinh, quảng tây hợp phổ người, nghiên cứu sinh trình độ, bắc kinh lâm nghiệp đại học sâm lâm giám đốc học bác sĩ. 1989 năm 7 nguyệt tham gia công tác, 1995 năm 12 nguyệt gia nhập trung quốc đảng cộng sản,
Đương nhiệm trung cộng thương ngô huyện ủy phó thư ký, huyện trưởng. [1]  
Dân      tộc
Hán tộc
Ngày sinh
1965 năm 9 nguyệt

Tạ hòa hợp cao Nhân vật lý lịch

Biên tập
Đương nhiệm trung cộng thương ngô huyện ủy phó thư ký, huyện trưởng. [1]  

Tạ hòa hợp cao Nhận đuổi tin tức

Biên tập
2 0 16 năm 8 nguyệt, tạ hòa hợp cao được tuyển là thương ngô huyện chánh phủ nhân dân huyện trưởng. [2]  
Trăm độ bách khoa nội dung từ dân mạng cộng đồng biên tập, như ngài phát hiện mình được từ điều nội dung không chính xác hoặc không hoàn thiện, hoan nghênh sử dụng bản nhân từ điều biên tập phục vụ ( miễn phí ) tham dự tu chánh. Lập tức tiến về >>
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Nhân vật chính trị , Nhân vật