[bǎo]  

Bảo

Biên tập Tập trung
Bảo bǎo, bình thường thủ trên quân sự phòng thủ dùng công trình kiến trúc: pháo đài, ám bảo, địa bảo, tòa thành
Bảo pù thấy ở địa danh. Thông "Trải ", dịch trạm ( kim dùng cho địa danh ): mười dặm ~, mã gia ~.
Bảo pǔ thấy ở địa danh. Cổ đã có tới, là bǎo chuyển thanh âm [1]   : phượng hoàng ~.
Bảo bǔ có thành tường thôn trấn, phiếm chỉ thôn trang ( thường dùng cho địa danh ): ~ tử, ngô ~, củi kênh ~, ngói hầm lò ~
Tên tiếng trung
Bảo
Ngoại văn tên
Fortress
Phát      thanh âm
pù hoặc bǔ hoặc bǎo
Thả      nghĩa
Trên quân sự phòng thủ dùng công trình kiến trúc

Bảo Giải thích

Biên tập
Bảo < tên >
( hình thanh. Từ thổ, giữ gìn âm thanh. Bảo là Mới xuất hiện chữ . Nghĩa gốc: thổ trúc được thành nhỏ )
Cùng nghĩa gốc
Cư hiểm trúc bảo lấy Từ vững chắc . ――《 tấn sách · phù đăng nhớ 》
Lại
Quan trung Bảo vách Hơn ba ngàn chỗ.
Lại như: Công sự ; Bảo cách trở ( dùng cho phòng thủ tiểu thổ thành )
Đưa tướng quân đăng không bảo bên trên. ―― rõ ràng · ngụy hi 《 Đại sắt chuy truyền
Lại như: tòa thành ( pháo đài thức thành nhỏ ); công sự
Bảo bǎo pháo đài: điêu ~, ngầm ~. Lại gặp bǔ;pù.

Bảo Thường dùng từ tổ

Biên tập
【 bảo đá ngầm 】 có hồ cùng lục địa chắn đá san hô. Một đường đê trạng, mà đa số một đường không được liên tục đảo trạng, vây quanh bờ biển vươn dài, cách bờ biển 1 0 -2 0 0 cây số bất đồng. Thế giới lớn nhất là Úc Đại Lợi đại bảo đá ngầm . Lại xưng cách bờ đá ngầm.
【 pháo đài 】
① thiết lập tại địa điểm trọng yếu bắt đầu phòng thủ tác dụng kiên cố công trình kiến trúc.
② ví von khó mà công phá sự tình hoặc không dễ dàng tiếp nhận tiến bộ tư tưởng ảnh hưởng nhân: khoa học ~, ngoan cố ~.
Pháo đài chánh sách 】1933 năm quốc dân đảng quân chánh phủ biệt cách mạng căn cứ địa tiến hành lần thứ năm' vây quét' lúc áp dụng chiến thuật. Loại chiến thuật này căn cứ công sự từng bước thúc đẩy, áp súc căn cứ địa, ý đồ tiêu diệt hồng quân. Chiến tranh kháng nhật thời kì, nhật bản xâm lược quân cũng khai thác quá cùng loại chánh sách.

Bảo Cổ tịch giải thích

Biên tập
Khang hi từ điển
《 rộng vận 》 bác ôm tiếp xúc 《 tập vận 》《 vận hội 》 tu bổ ôm tiếp xúc, $ thanh âm giữ gìn. Bảo cách trở, thành nhỏ cũng. 《 đường thư · ca thư hàn truyền 》 nhổ ngay cả tòa thành. Bảo chuyển thanh âm phổ. Cũng bảo đảm.
   Lại Làm 堢 bảo. [2]  
Tham khảo tư liệu
  • 1.    《 khang hi từ điển 》 dẫn "《 đường thư · ca thư hàn truyền 》 nhổ ngay cả tòa thành. Bảo chuyển thanh âm phổ."
  • 2.    Khang hi từ điển   . Hán điển [ trích dẫn ngày 2 0 18-1 0 -13]
Từ điều nhãn hiệu:
Ngôn ngữ , Chữ từ