Trăm độ bách khoa > Sợ nổ tung trò chơi ( trên giếng thuần tai vẽ tranh khắp nơi bức tranh ) > Lịch sử phiên bản
Sợ nổ tung trò chơi
Tổng cộng biên tập 93 thật
Phiên bản so sánh Thời gian đổi mới Toàn bộ phiên bản Cống hiến nhân Sửa chữa nguyên nhân Khu khối liên tin tức  
Phiên bản so sánh Đưa ra thời gian Toàn bộ phiên bản Cống hiến nhân Sửa chữa nguyên nhân   Khu khối liên tin tức
2 0 18- 0 6- 0 5 22:55 Xem xét w_ou Bên trong liên chữa trị   Xem xét
2 0 17- 0 1- 0 6 11:21 Xem xét Hắc ma đạo thiếu nữ MANA Bên trong liên   Xem xét
2 0 16- 0 8- 0 1 19:1 0 Xem xét Nghịch thiên quân đoàn chủ dần dần 焾 Sửa chữa tường thuật tóm lược bức tranh   Xem xét
2 0 15- 0 6-17 12:2 0 Xem xét Bách khoa ROBOT Biên tập bên trong liên   Xem xét
2 0 14-12-2 0 15: 0 8 Xem xét Đông đại máy móc a tôn Hình ảnh   Xem xét
2 0 13-12-18 21:48 Xem xét Phỉ lỵ thiến á Biên tập tường thuật tóm lược   Xem xét
2 0 13-12- 0 2 18:41 Xem xét Tịch Y chử Nội dung mở rộng điều chỉnh sắp chữ   Xem xét
2 0 13-11-29 2 0:11 Xem xét Bi thảm khang giày trẻ con Nội dung mở rộng   Xem xét
2 0 13-11- 0 1 2 0: 0 1 Xem xét Phỉ lỵ thiến á Tăng thêm bản in lẻ đem bán tin tức   Xem xét
2 0 13-1 0 -15 19: 0 5 Xem xét Phỉ lỵ thiến á ( tướng 2 0 13-1 0 -13 21:24 Phỉ lỵ thiến á Được phiên bản bao trùm làm giây bên trên phiên bản ) phiên bản lui trở về, gia nhập quá thời hạn nội dung   Xem xét
2 0 13-1 0 -15 1 0:16 Xem xét xinxinrenle99 Gia nhập bên trong liên bổ sung nội dung động bức tranh thiết kế là biên tập được nội dung cung cấp tham khảo tư liệu. Trăm độ bách khoa tất cả nội dung đồng đều xác nhận có căn cứ có thể tra được, xin xác nhận ngài biên tập được nội dung có hợp lý căn cứ, cũng cung cấp tham khảo lấy cung kiểm chứng. Bổ sung nội dung tương quan tham khảo tư liệu   Xem xét
2 0 13-1 0 -13 21:24 Xem xét Phỉ lỵ thiến á Sửa chữa chữ phồn thể là chữ giản thể   Xem xét
2 0 13- 0 8- 0 8 21:23 Xem xét Phỉ lỵ thiến á Đã trừ quảng cáo liên tiếp tham khảo tư liệu   Xem xét
2 0 13- 0 7-1 0 0 8:31 Xem xét 898PPT Đổi mới tư liệu ( bản in lẻ đệ 11 quyển đã xuất, đổi mới tài liệu tương quan ).   Xem xét
2 0 13- 0 3-13 14:15 Xem xét 2 0 12 nặc danh Đổi mới xuất bản tin tức   Xem xét
2 0 13- 0 2-27 21:12 Xem xét vibrant1234 Gia tăng nhân vật ảnh chụp.   Xem xét
2 0 13- 0 2-1 0 21:34 Xem xét 5CJHCJH Tăng thêm kết nối   Xem xét
2 0 13- 0 1-21 22:37 Xem xét Phỉ lỵ thiến á Chỉnh lý cũng hoàn thiện từ điều nội dung, xóa bỏ quảng cáo liên tiếp tham khảo tư liệu   Xem xét
2 0 13- 0 1-16 0 0: 0 7 Xem xét Cúp thế giới tha hồ vui chơi phải Tư liệu không đủ   Xem xét
2 0 13- 0 1- 0 8 1 0: 0 5 Xem xét Đông đại máy móc a tôn Tăng thêm bản in lẻ tiếng trung bản đệ 8 quyển tin tức   Xem xét
2 0 12-12-16 22:1 0 Xem xét Tuy diễm Hoàn thiện tư liệu   Xem xét
2 0 12-12- 0 1 18: 0 2 Xem xét suihu28 Đổi mới   Xem xét
2 0 12-11-27 11: 0 5 Xem xét Huyễn lệ hoa thải Tính danh lổi chính tả   Xem xét
2 0 12-11-25 13:36 Xem xét Phỉ lỵ thiến á Xóa bỏ quảng cáo liên tiếp động mạn 178 tại tuyến võng trạm tham khảo tư liệu, tăng thêm đối ứng quan lưới giới thiệu tóm tắt nhân vật hình ảnh tham khảo tư liệu   Xem xét
2 0 12-11-25 13:16 Xem xét Phỉ lỵ thiến á Sửa chữa mở ra phân loại, đã trừ quảng cáo phát ra võng trạm mở rộng đọc, khắp nơi bức tranh mục lục, tăng thêm tiếng nhật bản khắp nơi bức tranh đem bán thời gian ~   Xem xét