Nguyễn núi

( thổ địa cách mạng thời kì liệt sĩ cách mạng )

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
Nguyễn núi (1888-1934), từng dụng tên nguyễn đức rộng, nguyễn thủ nam, tỉnh phúc kiến vĩnh cửu định huyện hồ phách trên trấn nam thôn nhân. Trước kia tốt nghiệp ở phúc châu pháp chính đại học, hồi hương hậu khởi đầu dục tú học đường, đảm nhiệm hiệu trưởng. 1934 năm 1 0 giữa tháng ương hồng quân chủ lực trường chinh hậu, phụng mệnh lưu ở trung ương tô khu kiên trì đấu tranh. Đồng niên đông, tại trường đinh tạ phường bị phản đồ sát hại. [1]  
Tên tiếng trung
Nguyễn núi
Đừng      tên
Nguyễn đức rộng, nguyễn thủ nam
Ngày sinh
1888
Tạ thế ngày
1934

Nguyễn núi Liệt sĩ giới thiệu vắn tắt

Biên tập
1923 năm mất quảng châu, bắt đầu tiếp nhận cách mạng tư tưởng. 1925 cuối năm gia nhập trung quốc đảng cộng sản, sau đó mặc cho trung cộng hạ môn đặc biệt bí thư chi bộ nhớ, là trung cộng hạ môn loại tổ chức người sáng lập một trong. 1927 năm đại cách mạng sau khi thất bại, tại vĩnh cửu định mặc cho quá chi bộ bí thư, vĩnh cửu định huyện ủy uỷ viên, tích cực tổ chức nông dân vận động. 1928 năm 6 nguyệt tham dự lãnh đạo vĩnh cửu định nông dân bạo động, mặc cho phó tổng chỉ huy, tổ kiến nơi đó chi thứ nhất đội du kích. 1929 năm hồng tứ quân nhập mân hậu, mặc cho hồ phách hương cách mạng uỷ ban chủ tịch, vĩnh cửu định huyện cách mạng uỷ ban bí thư trưởng, huyện tô duy ai chủ tịch kiêm tài chánh uỷ ban chủ tịch, trung cộng mân tây đặc biệt ủy uỷ viên, mân tây tô duy ai chấp hành uỷ viên, mân tây công nông cách mạng uỷ ban uỷ viên, mới hồng 12 quân đệ 3 đoàn đoàn trưởng. 193 0 năm trù hoạch kiến lập trung quốc tô khu cái thứ nhất ngân hàng ( mân tây công nông ngân hàng ), mặc cho ngân hàng hành trưởng. 1932 năm âm điệu trung ương cách mạng căn cứ địa công việc, mặc cho trung hoa tô duy ai nước cộng hoà trung ương chánh phủ giáo dục nhân dân uỷ viên bộ phận bí thư trưởng, xã hội cục trưởng cục giáo dục. Tham gia trung ương tô khu nhiều lần trái lại "Vây quét" đấu tranh. 1934 năm 1 0 giữa tháng ương hồng quân chủ lực trường chinh hậu, phụng mệnh lưu ở trung ương tô khu kiên trì đấu tranh. Đồng niên đông, tại trường đinh tạ phường bị phản đồ sát hại. [1]  

Nguyễn núi Cuộc đời kinh lịch

Biên tập
Nguyễn núi gia cảnh bần hàn, không bao lâu dựa vào thân hữu giúp đỡ đến trường. Trước kia tốt nghiệp ở Phúc châu Pháp chính đại học. Hồi hương hậu khởi đầu dục tú học đường, đảm nhiệm hiệu trưởng. 1923 năm mất quảng châu, mở nhấc tiếp nhận cách mạng tư tưởng. 1926 năm 1 nguyệt gia nhập trung quốc đảng cộng sản, là trung cộng Hạ môn Loại tổ chức người sáng lập một trong. Đồng niên 4 nguyệt, mặc cho trung cộng hạ môn đặc biệt chi bộ bí thư. 7 nguyệt mặc cho trung cộng vĩnh cửu định huyện loại chi bộ bí thư. 1927 năm 8 nguyệt, mặc cho trung cộng vĩnh cửu định huyện ủy uỷ viên. 1928 năm 6 nguyệt tham dự lãnh đạo vĩnh cửu định nông dân bạo động, đảm nhiệm bạo động phó tổng chỉ huy, thành lập bắt đầu nơi đó chi thứ nhất đội du kích. 1929 năm 5 nguyệt hồng tứ quân nhập mân hậu, mặc cho hồ lôi khu cách mạng uỷ ban chủ tịch. 1 0 nguyệt mặc cho vĩnh cửu định huyện Tô duy ai Chánh phủ chủ tịch. 193 0 năm 3 nguyệt mặc cho mân tây tô duy ai chánh phủ công nông ngân hàng uỷ ban chủ nhiệm. 1932 năm âm điệu Trung ương cách mạng căn cứ địa Công việc, mặc cho trung hoa tô duy ai nước cộng hoà lâm thời trung ương chánh phủ bộ giáo dục bí thư trưởng, tham dự lãnh đạo trung ương tô khu được giáo dục công việc. 1934 năm 1 0 nguyệt Trung ương hồng quân chủ lực trường chinh Hậu, phụng mệnh trở lại trung cộng tỉnh phúc kiến ủy công việc. Đồng niên đông hi sinh như Trường đinh Bốn đều tạ phường hương.

Nguyễn núi Phúc kiến cái thứ nhất nông thôn loại chi bộ sáng tạo người

Biên tập
Nguyễn núi 1888 năm sanh ra ở cái nghèo khổ được gia đình nông dân. Thời kỳ thiếu niên bởi vì gia cảnh nghèo khó, không cách nào đến trường, hắn liền mượn tới người khác sách, ban đêm tại thần trên bàn nhỏ dưới ngọn đèn dầu, vùi đầu ra sức học hành, một mạch đến đêm khuya. Thân hữu nhóm gặp hắn thông minh hiếu học, bớt ăn giúp đỡ hắn đến trường. 19 0 8 năm nguyễn núi nghi ngờ đợi mãnh liệt tò mò đi vào phúc châu pháp chính đi học đại học. 1912 năm sau khi tốt nghiệp không muốn làm quan, kỳ vọng lấy giáo dục cứu quốc, hồi hương quyên tiền, tại Bên trên hồ Phách cầu hình vòm thủ lĩnh tạo dựng "Dục tú học đường ", từ đảm nhiệm hiệu trưởng, dụng không giống với tư thục được dạy học phương pháp giáo dục bồi dưỡng học sinh.
1919 năm phong trào ngũ tứ bộc phát hậu, hắn bắt đầu đại lượng đọc Mã Khắc Tư Chủ nghĩa thư tịch. 1922 năm hắn cảm khái vạn phần viết xuống dạng này một bài thơ: "Ba mươi bốn năm một giấc mộng tiêu, thiên thu công trạng còn bèo phiêu, lao công nhược có triển mi nhật, ném sách vải máu tái phong ấn chờ ", biểu đạt liễu hiến thân khổ cực đại chúng giải phóng sự nghiệp cùng không tiếc đổ máu hy sinh được hào tình tráng chí. 1923 năm thu, hắn tiến về quảng châu, cùng người đảng cộng sản có tiếp xúc, đồng thời đọc Mã Khắc Tư 《 vốn liếng luận 》 được chép tay, nhận thức đến "Trung quốc duy tư nghĩa ( chủ nghĩa mác ) mới có khả năng cứu, trung quốc duy tư nghĩa mới có khả năng mạnh" .
1924 năm, nguyễn núi tại quảng châu gia nhập quốc dân đảng ( phái tả ) tổ chức. Đồng niên hạ, hắn cùng với Lâm tâm nghiêu , ngô ngửa văn, Kém tuấn , gấu bên ngoài tảo bọn người ở tại hồ phách thành lập quốc dân đảng ( phái tả ) vĩnh cửu định huyện loại bộ phận trù bị xử nữ. 1925 năm 2 nguyệt, hắn lại mặc cho vĩnh cửu định huyện lâm thời loại bộ phận người phụ trách. 1925 năm đông, từ quốc dân đảng Tỉnh phúc kiến Lâm thời loại bộ phận thư ký ấm lãng trước ( vĩnh cửu định Hồng núi Người ) giới thiệu đi hạ môn trung sơn trung học dạy học ắt chủ nhiệm, 1926 năm xuân tại hạ môn từ La minh , la giương chỉ có giới thiệu gia nhập trung quốc đảng cộng sản. Đồng niên 3 nguyệt mặc cho hạ môn đảng đoàn đặc biệt chi bộ làm việc phải bí thư, 5 nguyệt mặc cho trung cộng hạ môn tổng làm việc phải bí thư. Đồng niên Hạ nguyệt , hắn thụ quảng đông khu ủy sai khiến, trở lại vĩnh cửu định huyện cùng lâm tâm nghiêu bọn người cùng một chỗ tổ kiến tỉnh phúc kiến cái thứ nhất nông thôn loại chi bộ —— trung cộng vĩnh cửu định chi bộ, nguyễn núi đảm nhiệm chi bộ bí thư. Hắn lấy "Dục tú học đường" là mua chuộc căn cứ, tổ chức bình dân lớp học ban đêm. Hắn giảng bài ngôn ngữ hài hước, dẫn chứng phong phú, ngụ ý khắc sâu, mọi người từ ở bên trong lấy được dẫn dắt, nhận giáo dục. Nguyễn núi còn kết hợp ngay lúc đó cách mạng đấu tranh tình thế, sáng tác liễu 《 cứu nghèo ca 》, 《 thổ hào ác 》, 《 quân phiệt tội ác 》, 《 cày ruộng đau khổ 》 các loại đại lượng có tươi sáng tính giai cấp cùng chiến đấu tính được sơn ca. Hắn sáng tác sơn ca thông tục dễ hiểu, xâm nhập lòng người, kéo dài vị suy, lưu truyền rất rộng. Nhân dân khen ngợi hắn là mân tây được "Sơn ca bộ trưởng ", là giữ cách mạng trống trận đánh vang nhất nhân, là thời đại kèn lệnh thổi đến nhất to rõ ràng người. Trung cộng vĩnh cửu định chi bộ thành lập hậu, nguyễn chất cao như núi cực phát động quần chúng phối hợp quân bắc phạt đông lộ quân đánh hạ vĩnh cửu định, tích cực thúc đẩy Quốc dân cách mạng vận động Tấn mãnh phát triển.
1927 năm, tưởng giới thạch phát động "Bốn mươi mốt nhị" phản cách mạng chánh biến. Sau đó, nguyễn sơn đẳng người chuyển sang hoạt động bí mật đấu tranh. Đồng niên 1 0 nguyệt, nguyễn núi cùng la thu thiên, Trương đỉnh thừa , lô triệu tây các loại tổ chức thành lập trung cộng vĩnh cửu định huyện ủy, thống nhất lãnh đạo toàn huyện cách mạng đấu tranh. Bọn hắn tích cực quán triệt đảng "Tám bảy" hội nghị tinh thần, xâm nhập phát động quần chúng, chuẩn bị cử hành vũ trang bạo động.
1928 năm 6 nguyệt, nguyễn núi cùng trương đỉnh thừa, lô triệu tây bọn người lãnh đạo rung động bát mân được "Vĩnh cửu định bạo động" . Nguyễn núi mặc cho bạo động phó tổng chỉ huy ( trương đỉnh thừa mặc cho tổng chỉ huy ). Dựa theo huyện ủy bố trí, 6 nguyệt 29 nhật, nguyễn núi suất lĩnh vũ trang đầu tiên tại bên trên hồ lôi bạo động, lấy dẫn dụ vĩnh cửu định bên trong thành bọn giặc bảo vệ cứ điểm xuất đến, bảo đảm công thành thắng lợi. Bạo động trung, nguyễn núi xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, lấy được bạo động được sơ bộ thắng lợi. Nhưng là, đóng tại huyện thành kẻ địch giảo hoạt lại án binh bất động. Nguyễn quả dại đoạn quyết định, tiếp lấy suất bạo động vũ trang hướng kim phong địa khu thẳng tiến, cùng lô triệu tây bọn người lãnh đạo vũ trang cử hành kim phong bạo động. Thành nội quốc dân đảng Sông tương Chi đội đạt được kim phong báo nguy được tin tức hậu, nổi trận lôi đình, lập tức điều hai phần ba được binh lực tiến về trấn áp. 7 nguyệt 1 nhật trương đỉnh thừa thừa cơ suất lĩnh kim sa, Tây khê , đông khê các vùng mấy ngàn bạo động đội viên cử hành khê nam bạo động, đội ngũ hạo hạo đãng đãng hướng huyện thành xuất phát. Trải qua quá chiến đấu kịch liệt, công phá huyện thành. Lúc sông tương chi đội đến kim phong lúc, nguyễn núi, lô triệu tây bọn người lãnh đạo đội ngũ sớm đã cao chạy xa bay. Bạo động hậu, nguyễn núi suất lĩnh vũ trang tại hồ phách cùng Kim phong đại sơn Kiên trì khai triển,mở rộng trái lại địch "Tiêu diệt toàn bộ" đấu tranh.
1929 năm 5 nguyệt, tóc trạch đông, chu đức lãnh đạo hồng tứ quân lần thứ hai nhập mân, giải phóng vĩnh cửu định. Tại hồ phách triệu khai Quân xích vệ Cùng địa phương cán bộ hội nghị bên trên, tóc trạch đông tự mình tuyên bố thành lập hồ lôi khu cách mạng uỷ ban, đề cử nguyễn núi mặc cho chủ tịch. Sau đó, tóc trạch đông bọn người lại như 8 nguyệt lần thứ hai đến vĩnh cửu định, trú tại kim phong đại sơn, một mặt dưỡng bệnh, một mặt chỉ đạo cách mạng đấu tranh. Tại trong lúc này, nguyễn nhiều núi thật cùng tóc trạch đông thân thiết trò chuyện, báo cáo tình huống, xin chỉ thị công việc. 1 0 dưới ánh trăng tuần, vĩnh cửu định huyện đại bộ phận địa khu đã giải phóng, lần thứ nhất toàn huyện Công nông binh Đại biểu đại hội ở hồ phách tổ chức, nguyễn núi được tuyển là vĩnh cửu định huyện tô duy ai chánh phủ chủ tịch, năm sau 2 nguyệt tại lần thứ hai toàn huyện công nông binh đại biểu trên đại hội lại lần nữa được tuyển làm chủ tịch kiêm huyện tài chánh uỷ ban chủ nhiệm, lãnh đạo người toàn huyện dân tiến hành thổ địa cách mạng, Vũ trang đấu tranh Cùng kinh tế văn hóa kiến thiết, lấy được rất đại thành tích.
193 0 năm 3 nguyệt, mân tây tô duy ai chánh phủ quyết định thành lập Hồng quân công nông trung quốc thứ chín quân ( hậu cải thành hồng mười hai quân ), nguyễn núi lại kiêm nhiệm hồng mười hai quân đoàn thứ ba đoàn trưởng. Đồng niên 6 nguyệt, nguyễn núi điều nhiệm mân tây tô duy ai chánh phủ Bộ trưởng bộ tài chánh . 193 0 năm 9 nguyệt, mân tây triệu khai lần thứ hai công nông binh đại hội, quyết định xây dựng mân tây công nông ngân hàng. Bởi vì nguyễn núi tại dĩ vãng cách mạng trong đấu tranh cho thấy lãnh đạo mới có thể, được tôn sùng chọn làm ngân hàng uỷ ban chủ nhiệm. 11 nguyệt, mặc cho mân tây công nông ngân hàng người nhậm chức đầu tiên hành trưởng.
Khởi đầu công nông ngân hàng, cái này tại trung quốc cách mạng sử thượng còn là lần đầu tiên. Muốn dồn định một bộ thích hợp hiện đại ngân hàng Quản lý chế độ , nhưng không có bất kỳ cái gì tư liệu, cán bộ trung không ai tại cách mạng trước làm qua ngân hàng viên chức, đúng là một kiện không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng là, tại gian nan khốn khổ dưới tình huống, nguyễn núi lãnh đạo công nông ngân hàng điều tra tài chính, phát hành tiền giấy, bảo tồn tiền mặt, thu mua vàng bạc, phát triển xã hội kinh tế và thực hành lợi tức thấp vay mượn, cùng địch nhân triển khai kinh tế đấu tranh. Còn tổ chức hiệp trợ phát triển ngoại thương, giữ căn cứ địa được Đặc sản địa phương Vận đến vùng bị tạm chiếm bán ra, cấu tiến dược phẩm, vải vóc, muối các loại nhu yếu phẩm, đồng thời cổ vũ cùng tổ chức thương nhân tại tô khu cùng vùng bị tạm chiếm ở giữa tiến hành đang lúc giao dịch. Nhân dân quần chúng nô nức tấp nập gia nhập ngân hàng của mình, rất nhiều thanh niên phụ nữ tự động gỡ xuống trên thân đái được đồ trang sức, đổi giá bán mãi cổ phiếu. Công nông ngân hàng quỹ ngân sách không ngừng phong phú cùng mở rộng, căn cứ địa được xây dựng kinh tế xuất hiện sinh khí bừng bừng được cảnh tượng. Ngân hàng thiết lập trọn vẹn chế độ, biệt mỗi bên căn cứ địa xây dựng công nông ngân hàng có thôi động cùng hướng dẫn ý nghĩa, cũng vì về sau khởi đầu quốc gia tổng ngân hàng đặt cơ sở vững chắc, tích lũy kinh nghiệm. Nguyễn núi là khai sáng mân tây tô khu được tài chính sự nghiệp làm ra cống hiến trọng đại.
1932 đầu năm, bởi vì công tác của đảng cần, nguyễn núi bị điều đến Giang tây Thụy kim, mặc cho trung hoa tô duy ai trung ương lâm thời chánh phủ bộ giáo dục xã hội cục trưởng cục giáo dục, tận sức như trung ương tô khu văn hóa giáo dục sự nghiệp. 1934 năm 1 0 nguyệt, trung ương chủ lực hồng quân bắc thượng trường chinh hậu, nguyễn chân núi cư đảng chỉ thị, lưu tại tô khu kiên trì đấu tranh. Là năm rét đậm, ở một cái hàn phong bén nhọn ban đêm, nguyễn núi bị phản đồ sát hại như trường đinh bốn đều tạ phường hương, thì niên 46 tuổi. (《 đất đỏ kiêu tử 》)

Nguyễn núi Nước ta lúc đầu nhân dân tài chính sự nghiệp người khai thác

Biên tập
1928 năm 6 nguyệt 29 nhật, nguyễn núi suất lĩnh bên trên hồ nông hội cốt cán tiến đánh hồ phách lực lượng bảo vệ hoà bình, khai hỏa âm thanh chấn động bát mân được vĩnh cửu định bạo động thương thứ nhất. Về sau, các nơi thổ địa cách mạng cấp tốc khai triển,mở rộng, tô duy ai chánh quyền nhao nhao tạo dựng lên, 1 0 dưới ánh trăng tuần, hắn bị chọn làm vĩnh cửu định huyện tô duy ai chánh phủ chủ tịch. Đối mặt như hỏa như đồ cách mạng tình thế, quốc dân đảng phản động quân phiệt tăng cường biệt tô duy ai chính quyền quân sự tiến công, còn ở trên kinh tế tiến hành nghiêm mật vừa...lại tàn khốc phong tỏa. Thiết lập tầng tầng cửa ải, chế định nghiêm khắc biện pháp, đoạn tuyệt tô khu cùng ngoại giới bất luận cái gì vật tư lui tới, mưu toan giữ tô khu quân dân vây chết, chết đói; phong kiến địa chủ thân hào tại nông thôn phát cho vay nặng lãi, vật giá lên vùn vụt, đổi nhau đồng bạc, cấp tô khu quân dân tạo thành cực đại kinh tế khó khăn.
Là củng cố màu đỏ chánh quyền, nguyễn núi tuần tự tại vĩnh cửu định huyện thái bình khu, khảm thị, hồ phách các vùng khởi đầu hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã tiêu thụ, hợp tác xã sản xuất. Đoạn trải qua này, vì hắn lãnh đạo mân tây tô duy ai chính quyền xây dựng kinh tế tích lũy kinh nghiệm phong phú.
193 0 năm 6 nguyệt nguyễn núi đảm nhiệm mân tây tô duy ai chánh phủ bộ trưởng bộ tài chánh. Hắn tích cực áp dụng tam cái phương diện biện pháp.
Gia tăng tài chính và thuế vụ thu nhập, chủ yếu là công thương mỗi bên thuế cùng thuế nông nghiệp. Công thương thuế từ chánh phủ thống nhất biệt điếm thuế, thị trường sạp hàng thuế hết thảy ( bình chú nguyên mức thuế ) giảm phân nửa trưng thu, đất công tư nhân tạo mặt tiền cửa hàng lại là mình buôn bán, chiếu thổ địa thuế pháp trưng thu điếm thuế, chỗ trưng thu được số thuế chủ yếu dùng cho tô khu được giáo dục kinh phí trợ cấp; thuế nông nghiệp, lại xưng thổ địa thuế, chưa phân điền trước kia thổ địa thuế phân ngũ đẳng. Tức mễ cốc cú ăn nhân thu vào một thành; có thừa nhân thu vào một thành rưỡi; có thừa lương 2 0 nhận trở lên nhân thu vào 20%; chỉ có nửa lương nhân thu vào nửa thành; không đủ nửa lương nhân không thu. Phân chia ruộng đất hậu thổ thuế đất trưng thu phân tứ đẳng. Tức có nửa lương nhân trưng thu 5%; cú ăn nhân thu vào 1 0 %; hơn phân nửa năm lương nhân thu vào 15%; nhiều một năm lương nhân trưng thu 2 0 %. Thổ địa thuế trưng thu, từ các huyện tô duy ai chánh phủ in và phát hành tam liên biên lai, nộp thuế nhân, hương chánh phủ, huyện chánh phủ mỗi bên chấp nhất liên. Chỗ thu thuế khoản hương có năm thành, khu có hai thành, huyện có hai thành, mân tây chánh phủ có một thành.
Quy phạm tài chánh chi tiêu. Các huyện tô duy ai chánh phủ kinh phí chi tiêu mỗi tháng không được vượt qua đại dương 5 0 0 nguyên; năm trên ngàn người tới hương chánh phủ không được vượt qua đại dương 7 0 nguyên, ba ngàn người đến 5000 người tới hương không được vượt qua đại dương 5 0 nguyên, một ngàn người đến ba ngàn người tới hương không được vượt qua đại dương 3 0 nguyên, 300 người đến một ngàn người tới hương không được vượt qua đại dương 15 nguyên, bất mãn 300 người tới hương không được vượt qua đại dương 1 0 nguyên. Chi phí tạm thời chia làm tiền thuốc men, các loại kỷ niệm hội nghị phí, lâm thời tiền lộ phí, chiêu đãi phí, cái khác các loại năm gáy. Chi phí tạm thời tới chi tiêu hương lấy đại dương 1 0 nguyên bắt đầu 2 0 nguyên làm hạn định, vượt qua quy định số lượng lúc, cần báo cáo huyện tô duy ai chánh phủ phê chuẩn hậu bắt đầu có chi tiêu; đặc chủng phí chia làm phí sửa chữa, văn hóa giáo dục phí, in ấn phí, kinh phí hoạt động, trợ cấp công hội phí, đội nhi đồng đội thiếu niên tiền phong phí, cái khác các loại bảy gáy; văn hóa kiến thiết kinh phí cùng chánh phủ kinh phí, tách ra đơn độc định ra dự toán, từ huyện văn hóa uỷ ban thẩm tra, giao huyện tô duy ai chánh phủ hạch chuẩn dạt kết liễu, kỳ sổ nhãn từ huyện văn hóa uỷ ban cùng huyện tài chánh uỷ ban cộng đồng quy định; cục giao thông ( đứng ) kinh phí, từ mân tây cục giao thông chế định dự toán phát hạ.
Thành lập hợp tác xã tiêu thụ. Phát động quần chúng nhập cổ phần góp vốn, mỗi cỗ 1 nguyên ( đồng bạc, như trên ), có lương thực hợp tác xã ( nguyên do lương thực điều hoà cục ) cùng hợp tác xã tín dụng. Hợp tác xã được nguồn vốn: một là phát động quần chúng nhập cổ phần; hai là khu hương tô duy ai chánh phủ chi tiền ( hoặc hạt thóc, gạo làm tài chính ); ba là khu hương tô duy ai chánh phủ tịch thu địa chủ, thổ hào của nổi trung phân phối số lượng nhất định làm tài chính. Hợp tác xã cán bộ, nhân viên cung ứng, người bán hàng, có từ tô duy ai cán bộ chánh phủ kiêm nhiệm, có thông qua xã viên đại hội dân chủ tuyển cử hoặc từ tô duy ai chánh phủ cắt cử. Hợp tác xã nhân viên công tác mỗi tháng lĩnh 1~3 nguyên tiền ăn. Hợp tác xã thành lập tài vụ quản lý cùng quản lý dân chủ chế độ, thiết lập thẩm tra uỷ ban, chủ nhiệm từ xã viên đại hội lựa chọn ra, nhiệm kỳ 1 năm, có ngay cả tuyển liên nhiệm, nhưng không được liên nhiệm 3 năm, mỗi tháng thẩm tra xã ắt một lần. Thông qua công khai hợp pháp cùng đường giây bí mật, hướng quốc dân đảng thống trị khu mua sắm nhân dân sinh hoạt nhu yếu phẩm, cung ứng tô duy ai chính quyền chính đảng cơ quan, quân đội cùng khu quản hạt bên trong được nhân dân quần chúng. Như muối, lúc ấy quốc dân đảng chánh phủ nghiêm ngặt khống chế từ duyên hải tiến vào tô khu. Hợp tác xã tiêu thụ thì trăm phương ngàn kế cùng thương nhân buôn muối nối kết, phái nhân viên đến duyên hải mua sắm, thông qua màu đỏ tuyến giao thông cuồn cuộn vận chuyển về tô khu.
Những này biện pháp không chỉ có phá vỡ địch nhân kinh tế phong tỏa, còn có lực giải quyết hồng quân được cấp dưỡng vấn đề, củng cố màu đỏ chánh quyền, bảo hộ tô khu quân dân sinh hoạt, xúc tiến tô khu xây dựng kinh tế, trợ giúp cách mạng chiến tranh.

Nguyễn núi Nguyễn núi sáng tác 《 cứu nghèo ca 》

Biên tập
"Một nhánh cây trúc cố chấp liền loan, mười tên chi cây trúc cố chấp ngô loan, cũng nên công nông khoái đoàn kết, đi đến cộng sản ngô phải khó... Một lý thông đến trăm lý do thông, mười người có chín nghèo, chín nhà người nghèo đủ đoàn kết, lo gì cách mạng không thành công." Đây là chúng ta tại Vạn nguyên Trong lâu được phòng triển lãm bên trong thấy tỉnh phúc kiến cái thứ nhất nông thôn loại chi bộ người sáng lập nguyễn núi sáng tác 《 cứu nghèo ca 》.
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Địa lý , Địa hình địa vật