Tống dục

( hổ ngửi lưới chứng nhận tác giả, lục soát hồ ly từ truyền thông tác giả )

Biên tập Tập trung
Tống dục, nam, Hổ ngửi lưới Chứng nhận tác giả, lục soát hồ ly từ truyền thông tác giả. Sinh tại hà nam chu khẩu, tốt nghiệp ở thiểm tây đại học sư phạm, hiện tại ở bắc kinh, đảm nhiệm chức vụ như ma khắp nơi máy ảnh, phụ trách sản phẩm Mở rộng . Tự phong là "Liên kết với nhau lưới trong vòng được một viên tiểu sinh ", biệt Thương mại điện tử Cùng mới truyền thông lĩnh vực cũng có đặc biệt quan điểm cùng nhận biết.
Tên tiếng trung
Tống dục
Ngoại văn tên
Ysong
Nước      tịch
Trung quốc
Dân      tộc
Hán tộc
Nơi sinh
Hà nam thiếu chu khẩu thị
Chức      nghiệp
Hổ ngửi lưới chứng nhận tác giả
Tốt nghiệp viện giáo
Thiểm tây đại học sư phạm
Thơ      ngửa
Chủ nghĩa cộng sản

Tống dục Cổ đại tống dục

Biên tập
Chữ như hối, hào nên yểm, minh triều quý châu thành ( kim quý châu quý dương ) người. Thi nhân. Quý châu tuyên úy sứ đồng tri Tống ngang Phía bắc. Lúc ấy tây nam thổ tù nhiều kiệt ngạo làm binh, bất thông viết văn, riêng chỉ tống ngang, tống dục tới phụ tống bân tốt đọc sách, vui mừng gần văn sĩ, nghiêm đốc bầy con dốc lòng cầu học lấy chấn tục lậu, khiến tống ngang, tống dục cuối cùng thành minh sơ đám đầu tiên thi nhân, tống dục thông minh hiếu học, thay vì thổi phù tống ngang điệt là xướng hoạ, tích vài chục năm, tập là 《 liên phương loại cảo 》. 《 kiềm thơ kỷ lược bỏ 》 ghi âm bên ngoài thơ nhị thủ. Bên ngoài thơ tươi mát nhã lệ, có ngụy tấn thanh tao. Tư ghi âm bên ngoài một câu thơ.

Tống dục Tác phẩm

Biên tập
Ức cũ du
Nhớ kỹ từng du thục đường lúc, lưỡng xuyên nhân vật tận hiểu nhau. Liên tiêu cộng phỏng dương hùng trạch, mang theo rượu gió đăng đỗ phủ từ. Đêm trăng ban công phi dật hứng, gió xuân hoa liễu nhập thơ mới. Đến nay quay đầu thật thành mộ, độc lập thương đài có chút suy nghĩ.
Trăm độ bách khoa nội dung từ dân mạng cộng đồng biên tập, như ngài phát hiện mình được từ điều nội dung không chính xác hoặc không hoàn thiện, hoan nghênh sử dụng bản nhân từ điều biên tập phục vụ ( miễn phí ) tham dự tu chánh. Lập tức tiến về >>
Từ điều nhãn hiệu:
Chữ từ