Lông dài nứt củ cải

Biên tập Tập trung
Lông dài nứt củ cải ( Tên khoa học : Raphanus sativus var. longipinnatus) là Họ cây mù tạc Củ cải thuộc Củ cải Được Biến chủng . Phân bố tại châu á ôn đới cùng Trung quốc Các nơi các vùng, trước mắt chưa từ nhân công nhập giống tốt vun trồng.
Tiếng trung tên khoa học
Lông dài nứt củ cải
Lạp đinh tên khoa học
Raphanus sativus Linn. var. longipinnatus L. H. Bailey
Giới
Thực vật giới
Cửa
Bị tử thực vật cửa
Cương
Thực vật song tử diệp cương
Nhãn
Chữ thập hao phí nhãn
Khoa
Họ cây mù tạc
Thuộc
Củ cải thuộc
Loại
Củ cải
Phân bố khu vực
Trung quốc các nơi; nguyên sản châu á ôn đới địa khu

Lông dài nứt củ cải Hình thái đặc thù

Biên tập
Học sinh năm hai vai u thịt bắp thân thảo; cây lớn lên mà kiên cố; cơ sinh ra lá trường mà hẹp, trường 3 0 -6 0 ly mễ, có thuỳ 8-12 biệt, không lông chắc có lông cứng. [1]  

Lông dài nứt củ cải Phân bố sinh cảnh

Biên tập
Trung quốc các nơi vun trồng, nguyên sản châu á ôn đới địa khu. [1]  

Lông dài nứt củ cải Chủ yếu giá trị

Biên tập
Thịt cây có ăn sống hoặc lấy tư cách rau quả, vừa có thể ngâm dưa muối, để lâu giấu . Cây cùng hạt giống cung dược dụng. [1]  
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Tự nhiên , Sinh vật giống loài , Thực vật