Trình thương đám

Biên tập Tập trung
Trình thương đám (19 0 3—199 0 ), giang tô thiếu vũ tiến huyện người, trung quốc cận đại nổi tiếng Nhà báo . 1925 năm tốt nghiệp ở Phục sáng đại học , hậu tại phục sáng đại học dạy học mười năm, hậu đi Nước anh Du học. Các đời phục sáng đại học truyền thụ kiêm hệ tân văn chủ nhiệm, Trung quốc hình học Đại học bộ phận truyền thụ, Chính trị đại học , Đông ngô đại học Truyền thụ, Thượng hải 《 thời sự mới báo cáo 》 chủ bút, 《 trung ương nhật báo 》 thủ nhâm xã trưởng. Am hiểu thư pháp, sớm tập lý bắc hải, hậu kiêm học bia thời nguỵ, lan đình, lại đến hoài tố. 1951 năm trải qua hương cảng mất Đài loan , 199 0 năm bởi vì bệnh tại đài loan tạ thế, quanh năm 87 tuổi. Cuộc đời trứ có 《 lúc luận tập 》, 《 thương ba văn tuyển 》, 《 thổ nhĩ kỳ cách mạng lịch sử 》, 《 dân tộc cách mạng lịch sử 》, 《 lịch sử, văn hóa cùng văn vật 》 các loại. [1]  
Tên tiếng trung
Trình thương đám
Nước      tịch
Trung quốc
Dân      tộc
Hán tộc
Nơi sinh
Giang tô vũ tiến
Ngày sinh
19 0 3 năm
Tạ thế ngày
199 0 năm
Chức      nghiệp
Nhà báo
Tốt nghiệp viện giáo
Thượng hải phục sáng đại học

Trình thương đám Giới thiệu tóm tắt nhân vật

Biên tập
Trình thương đám (19 0 3—199 0 ), giang tô thiếu vũ tiến huyện người. 1925 năm tốt nghiệp ở phục sáng đại học, hậu tại phục sáng dạy học mười năm, hậu đi nước anh du học. Các đời phục sáng đại học truyền thụ kiêm hệ tân văn chủ nhiệm, trung quốc hình học đại học bộ phận truyền thụ, chính trị đại học, đông ngô giáo sư đại học, thượng hải 《 thời sự mới báo cáo 》 chủ bút, 《 Trung ương nhật báo 》 thủ nhâm xã trưởng. Tinh thư pháp, sớm tập lý bắc hải, hậu kiêm học bia thời nguỵ, lan đình, lại đến hoài tố. Trung quốc cận đại nổi tiếng nhà báo.

Trình thương đám Cuộc đời kinh lịch

Biên tập

Trình thương đám Cách mạng dân chủ thời kì

Trình thương đám, còn nhỏ đọc dạy học tại nhà. 1912 năm tiến quan anh cao đẳng tiểu học nhà, sau khi tốt nghiệp thi đậu thường châu trung học nhà. Bởi vì cha mệnh đổi sư tòng Tiền chấn hoàng Tiên sinh, trở thành gửi vườn tài tử. 1917 năm 15 tuổi lúc cùng tiền thị thứ nữ mây súc tích đính hôn hậu, tức đi hỗ học tập như nam dương trung học. Hậu thi vào st.johan đại học đọc 3 năm. 192 0 năm văn khoa đi vào phục sáng đại học ra sức học hành chính trị chuyên nghiệp.

Trình thương đám Đại cách mạng thời kì

Đại cách mạng thời kì, 1924 năm tháng giêng cùng tiền vân uẩn kết cưới. 1925 năm tốt nghiệp ở phục sáng đại học bước vào xã hội hậu, bổ nhiệm hải 《 thời sự báo cáo 》 chủ bút. 1927 đầu năm hạ đi nước anh luân đôn đại học chính trị cùng lịch sử học chuyên nghiệp.

Trình thương đám Chiến tranh cách mạng ruộng đất thời kì

Chiến tranh cách mạng ruộng đất thời kì, 1931 năm từ luân đôn về nước, mặc cho quốc dân hội nghị thư ký. 1932 năm 5 nguyệt 《 trung ương nhật báo 》 đổi nghề xã trưởng chế, trực tiếp biệt trung quốc quốc dân đảng trung ương bộ tuyên truyền phụ trách, mặc cho 《 trung ương nhật báo 》, 《 trung ương thời sự báo tuần 》 xã xã trưởng, trùng khánh 《 thế giới nhật báo 》 tổng chủ bút. Hậu dấn thân vào chánh giới, các đời chính phủ quốc dân quốc nạn hội nghị uỷ viên, chính phủ quốc dân ủy viên quân sự hội thư ký, quốc dân đảng trung ương chính trị hội nghị thư ký, giang tô giám sát sứ. 1937 năm lại đi nước anh luân đôn đại học môn kinh tế chính trị viện bồi dưỡng.

Trình thương đám Chiến tranh kháng nhật thời kì

Chiến tranh kháng nhật thời kì, 1938 năm đến trùng khánh tục mặc cho 《 trung ương nhật báo 》 xã xã trưởng. 1939 năm đông điều nhiệm chính phủ quốc dân viện giám sát bí thư trưởng, trung quốc quốc dân đảng trung ương bộ tuyên truyền phó bộ trưởng. Tại trùng khánh 3 năm nhiều thời gian, còn kiêm nhiệm phục sáng đại học ý mới chủ nhiệm khoa, chủ giảng 《 bình luận tin tức cùng tin tức phỏng vấn 》. 1941 năm 9 nguyệt trong chăn nước quốc dân đảng trung ương phái đi hương cảng, mặc cho 《 tinh đảo nhật báo 》 tổng chủ bút, xa lánh toà báo nội bộ nguyên hữu tiến bộ nhà báo. Thái bình dương trước khi chiến tranh bộc phát về du, cùng thành bỏ ta chờ người hợp tác trong tổ chức nước tin tức công ty, đầu tư kinh doanh trùng khánh 《 thế giới nhật báo 》, chủ trì nên báo xã luận uỷ ban, nhâm tổng chủ bút. Thượng hải 《 Tân văn báo 》 xã trưởng các chức.

Trình thương đám Chiến tranh giải phóng thời kì

Chiến tranh giải phóng thời kì, kháng chiến thắng lợi hậu về hỗ, tiếp quản 《 tân văn báo 》, cũng từ nhâm xã trưởng. Đồng niên được tuyển trung quốc quốc dân đảng thứ sáu giới trung ương uỷ viên. 1948 năm được tuyển là chính phủ quốc dân lập pháp uỷ viên. 1949 năm 5 trên mặt trăng hải đêm trước giải phóng mất hương cảng, mặc cho hương cảng 《 tinh đảo nhật báo 》 tổng chủ bút.

Trình thương đám Đài loan thời kì

Trung hoa nhân dân cộng hòa nước thành lập hậu, 1951 năm từ hương cảng mất đài loan, các đời đài loan "Trung ương đại học ", đông ngô đại học, thời sự thế giới trường dạy nghề truyền thụ, đài loan thư pháp hiệp hội quản lý trưởng. Cũng được tuyển là trung quốc quốc dân đảng thứ chín, mười tên, thập nhất, mười hai giới xem xét uỷ viên, "Nước đại đại biểu ", "Lập pháp uỷ viên" . Người kế nhiệm "Lập pháp viện ", "Ngoại giao uỷ ban" triệu tập uỷ viên. 1976 năm 2 nguyệt từ bên ngoài khởi xướng thành lập sách học được . Sách học được lấy "Nghiên tập nước ta thư pháp nghệ thuật, lan truyền trung hoa văn hóa" làm tôn chỉ, cố định cử hành hội viên thư pháp triển khai, xuân thu cuối kỳ tụ hội, nước ngoài viếng thăm các loại mua chuộc. Viết văn 《 trong đau khổ được đài loan 》, tại gợi ý thế nhân như thế nào vượt qua đau khổ sinh hoạt. Thiện câu đối, tinh thư pháp, sớm tập lý bắc hải, hậu kiêm học bia thời nguỵ, lan đình, lại đến hoài tố. Là thường châu danh túc tiền danh sơn con rể.

Trình thương đám Bởi vì chết bệnh thế

199 0 năm bởi vì bệnh tại đài loan đài bắc thị tạ thế, quanh năm 87 tuổi. Cuộc đời trứ có 《 lúc luận tập 》, 《 thương ba văn tuyển 》, 《 thổ nhĩ kỳ cách mạng lịch sử 》, 《 dân tộc cách mạng lịch sử 》, 《 lịch sử, văn hóa cùng văn vật 》 các loại.

Trình thương đám Trình thương đám từ đề liên

Biên tập
Tiền thân nhất định là trăng sáng;
Tuổi nầy thành thục có thể không đám.
—— từ đề kỵ tặng người ( tự viết thể chữ lệ bút tích liên )

Trình thương đám Trình thương đám chúc mừng tặng liên

Biên tập
Thiệu thế thi thư nghĩ địch bức tranh;
Doanh đình lan ngọc thị huyên linh.
—— chúc mừng tạ mẫu đồng thái phu nhân bên trên thọ ( tự viết hành thư bút tích liên )

Trình thương đám Trình thương đám soạn câu đối phúng điếu

Biên tập
Tận tính dực tán hứng trung phải,
Báo độn ở trinh tháp ảnh lâu.
——1934 năm 12 nguyệt khoác dân quốc cách mạng báo nghiệp đệ nhất nhân trần thiếu bạch
Hoàn một đại sự tình nhân duyên mà đi;
Nên kỳ trường ngủ hải kiệu như sinh ra.
——1962 năm 2 nguyệt khoác đài loan "Trung ương viện nghiên cứu" viện trưởng râu vừa
Huyết lệ kèm trung hồn, giang sơn không việc gì;
Tử sinh quan đại kế, xã tắc có linh.
——1948 năm 11 nguyệt chính phủ quốc dân tối cao quốc phòng uỷ ban phó bí thư trưởng khoác trần bố lôi
Tịch mịch gian khổ học tập, ba năm nằm bất động cô thần lệ;
Thê lương ánh đèn, ngàn năm còn nghi ngờ liệt sĩ lòng.
——1964 năm 3 nguyệt khoác quốc dân đảng lịch sử đảng biên soạn uỷ ban phó chủ nhiệm uỷ viên địch ưng
Mượn thập âm thanh hoa, tự có huân danh thùy vũ trụ;
Trong ngoài thuần khiết, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn đệ nhất.
——1985 năm 4 nguyệt khoác quốc dân đảng trung ương xem xét uỷ ban đoàn chủ tịch chủ tịch dư giếng đường
Học thuật thiện trung tây, thưa thớt gò núi cùng một khóc;
Quan to kiêm danh sĩ, thê lương thân thế lại ai ngờ.
——1981 năm 11 nguyệt khoác đài loan đương cục "Phủ tổng thống" tư chính diệp công siêu
Đàm tiếu luận anh hùng, tương tương đế vương, ai là kiện nhân;
Thê lương cảm giác thân thế, sơn lâm chung đỉnh, thần bản áo vải.
——1969 năm 1 0 nguyệt khoác đài loan đương cục "Phủ tổng thống" quốc sách cố vấn trái thuấn sinh ra
Học nhiều hiểu rộng, lợi nhuận tế chúng sanh, vĩ đại tải đã thành thành vật;
Chỉ lập thiên cổ, diện mục thật sự, nhỏ bé vậy kinh sư nhân sư.
——1964 năm 8 nguyệt khoác đài loan thương vụ ấn thư quán chủ tịch vương vân năm
20 năm kim thạch đồng tâm, thiên đạo nhân sự, đến đây thà rằng luận;
Ngàn vạn thế cởi mở, thương tiếc niệm tồn, cố mà làm.
——1935 năm 4 nguyệt khoác cận đại thi nhân, thư hoạ nhà tạ ngọc sầm
Cầm tay vẫn còn ấm, dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, không tin hồi sinh cuối cùng thiếu phương pháp;
Lâm môn nhất đỗng, thiên địa tịch liêu, cũng biết tạo vật vốn vô tình.
——1968 năm 6 nguyệt khoác đài loan đương cục "Lập pháp viện" viện trưởng trương đạo phiên
Tiên sinh sùng quan đái lĩnh lông mi, từ tri sáng tiết thanh phân, đẩy tây thục phụ lão;
Lệnh tử đẹp luận án gió nghĩa, khó khăn nhất cắt từ nhẫn yêu, chấn động tung cửa trời âm thanh.
——1939 năm 7 nguyệt khoác chính phủ quốc dân ủy viên quân sự hội chính trị bộ thứ ba phòng sở trưởng quách mạt nhược chi phụ quách hướng bái

Trình thương đám Trình thương đám luật thơ liên

Biên tập
Thưa thớt hùng tâm sau cơn mưa hao phí,
Cho nên núi vạn dặm cộng vô nhà.
Hoảng hốt văn tự tri làm gì dùng, ( câu đối thứ hai trong luật thi bên trên )
Yển kiển công danh cũng từ giai. ( câu đối thứ hai trong luật thi hạ )
Nhìn thấy thế giới chênh lệch có thể đủ vật ngã, ( cái cổ liên bên trên )
Quan thân đã ngộ các loại tiêu mần. ( cái cổ liên hạ )
Bằng vu khói liễu giang nam mộng,
Đạm nguyệt sơ cửa sổ chiếu bích sa.
——《 thơ thất luật · giáp thìn cuối năm sách cảm giác có nghi ngờ chư bạn bè 》 thơ liên

Trình thương đám Phụ lục: trình thương đám sự tình, tin đồn thú vị

Biên tập
Kháng nhật tuyên ngôn
Trình thương đám phụ thân trình cảnh tường cử nhân xuất thân, tứ phẩm dự khuyết tri phủ ngậm được bạn bè, liêu thuộc, tục xưng sư gia. Nổi danh mà không có quyền, có ngậm mà vô tài. Thương đám 3 tuổi lúc, ca ca chết yểu, bá không con, hắn người đàn ông thừa tự hai nhà vợ lẻ, môn đình vắng vẻ. Trình thương đám tại st.johan đại học lúc, làm quen đồng học trần dạy bảo tha thứ tới huynh, đảm nhiệm thượng hải thương lượng báo cáo chủ biên trần dạy bảo ân tức trần bố lôi, duyên sâu nghị dày, từ ảnh hưởng này trình thị cả đời hoạn lộ. Trình thị 193 0 năm lưu anh trở về, từ tưởng giới thạch được thư ký trần bố lôi đề cử, nhậm chức quốc dân đảng 《 trung ương nhật báo 》 xã thủ nhâm xã trưởng, thì niên 28 tuổi, được vinh dự báo giới tân tinh, danh táo nhất thời. Bên ngoài tuổi già, mặc cho quá viện giám sát bí thư trưởng, giang tô giám sát sứ, lại mặc cho lập pháp uỷ viên đạt đến 5 0 ... nhiều năm.
1937 năm cả nước kháng nhật, quần tình mãnh liệt, có hết sức căng thẳng thế. 6 dưới ánh trăng tuần đến 7 trung tuần tháng, tưởng giới thạch từng nhóm mời các giới nhân vật lãnh tụ đến lư sơn, hoặc liên hoan hoặc tiệc trà, vừa ăn vừa nói chuyện mỗi đám bảy tám người, không cao hơn 1 0 người, ngón tay nhập lại định một số yếu viên tiếp khách, bồi ăn mà không phát biểu chánh kiến, trình thị tức là người tiếp khách một trong. Có một ngày giữa trưa, trình thương đám tham gia đại học hiệu trưởng, nổi tiếng thầy nói chuyện mua chuộc, sau bữa ăn tưởng giới thạch ra hiệu hắn lưu lại, ngồi hậu tương nói: "Bố trí lôi tiên sinh bệnh, các ngươi thay ta viết nhất thiên bản thảo." Liên quan tới việc, trình thương đám như 1976 năm đài loan 《 truyện ký văn học 》28 quyển đệ 48 kỳ phát biểu 《 tưởng tổng thống cùng ta 》 một văn, trải qua tự thuật như sau: ủy viên trưởng chỉ thị là "Nhằm vào trước mắt thời cuộc được nhất thiên bản thảo, dự bị đang huấn luyện đoàn phát biểu ", cũng ách muốn nói rõ nội dung cùng ý chính, sơ lược nói chuyện sau mười mấy phút, ngã xin chỉ thị bản thảo từ lúc nào một đường duyệt, ủy viên trưởng chỉ thị, hôm nay buổi chiều bảy lúc. Ngã xem đồng hồ, lúc ấy đã qua buổi chiều nhị lúc nửa, tức gửi lời chào trở ra. Đến tiên mỏm đá tiệm cơm ( cổ lĩnh 49 hào ), lập tức đến trong phòng suy ngẫm. Lúc ấy râu vừa chi tiên sinh ra ở tại ngã sát vách, hắn không biết làm thế nào biết ngã sắp nổi cỏ nhất thiên trọng yếu bản thảo, hắn chạy vào phòng ta nói: "Ủy viên trưởng bình thời lời công bố luôn chê quá dài, các ngươi lần này có thể hay không dụng ba trăm chữ hoàn thành này văn?" Ngã đáp: "Có thể sáu bảy trăm chữ hoặc không cao hơn xuất một ngàn chữ hoàn thành này văn, đã là phí sức, ba trăm chữ hoàn thành này văn, ngã vô bản lĩnh này ", hắn cười ra ngoài nói: "Không quấy rầy ngươi rồi!" Ngã ngay tại suy ngẫm phấn bút thời điểm, tiền đại câu ( cho là mặc cho người hầu thất chỗ thứ nhất chủ nhiệm ) gõ cửa tiến vào ngã thất nói: "Các ngươi có thể hay không tướng bản thảo như 5 lúc hoàn tất, bởi vì vì phu nhân ( bình chú: tống mỹ linh ) muốn nhìn bản thảo." Lúc ấy đã vượt buổi chiều 4 lúc, ta nói các ngươi đi mau, đến 5 lúc lại đến lấy cảo. Năm lúc thoáng qua một cái, tiền tiên sinh đúng giờ mà đến, ngã giữ bản thảo giao cho hắn. Đêm đó 8 lúc đúng hẹn đến biệt thự mất... . Hắn ( tưởng giới thạch ) nói: "Bản thảo đã nhìn qua, rất tốt, còn có vài chỗ phải thương lượng châm chước." Về sau liên tục kỷ lúc trời tối ta đều đến biệt thự mất, biệt lời công bố tiếp tục sửa chữa... . Bốn năm ngày hậu phương tại lư sơn huấn luyện đoàn phát biểu, vậy tương đương là toàn diện kháng chiến bắt đầu tuyên ngôn.
Ta chính là 1937 năm 7 nguyệt 17 nhật tưởng giới thạch tại lư sơn huấn luyện đoàn diễn giảng 《 biệt biến cố cầu lư câu hậu tới nghiêm chỉnh biểu thị 》. Toàn văn ước 2 0 0 0 chữ, yếu điểm làm một: hô hào cả nước quốc dân muốn hi sinh rốt cuộc quyết tâm; nhị: vạch biến cố cầu lư câu sự nghiêm trọng tính; tam: đưa ra giải quyết biến cố cầu lư câu mức độ thấp nhất phương án. Lời công bố nghĩa chánh từ nghiêm, uyển chuyển rung động lòng người, trên thực tế là chính phủ quốc dân kháng chiến được tuyên ngôn. Nên lời công bố được tên như "Tỉnh hoà bình chưa tới tuyệt vọng thời kì, quyết không buông bỏ tỉnh hoà bình; hi sinh mạt đến tối hậu quan đầu, quyết không xem thường ‘ hi sinh ’, ‘ chiến sự vừa mở, địa không phân nam bắc, năm không phân lão ấu ’, đều có gìn giữ đất đai kháng chiến tới trách nhiệm, đều ứng ôm hi sinh hết thảy tới quyết tâm, " việc này phát triển kết quả, không chỉ có là trung quốc tồn vong vấn đề, mà chính là thế giới loài người họa phúc liên hệ, "Người là dao thớt, ngã là thịt cá ", chúng ta đã sắp sắp đến cái này cực kỳ nhân thế bi thảm chi cảnh địa. Cái này ở trên thế giới có chút nhân cách được dân tộc, đều không cách nào nhịn được, "Chúng ta hy vọng tỉnh hoà bình, là cầu hà khắc vọng, chuẩn bị ứng chiến, mà quyết không khiêu chiến" các loại, chữ chữ âm vang, khiến người tỉnh ngộ. Bởi vì lời công bố bản thân biểu đạt dân tộc trung hoa được kiên cường ý chí và rộng rãi nhân dân quần chúng đoàn kết kháng chiến được quyết tâm, thật là lịch sử bất hủ chi tác.
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Nhân vật