Tân can năm cự môn hóa lộc chi ý hàm

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 3672

Tân năm cự môn hóa lộc chi ý hàm


Tân năm cự môn hóa lộc tại miếu vượng chi địa chủ có có lộc ăn danh lợi song thu vào kị cùng dương đà đồng cung là phá cục
Tử ( dương thủy ) cự môn độc kỵ / cơ hóa lộc có danh lợi song thu vào
Sửu ( âm thổ ) cự môn thiên đồng cùng hóa lộc có thăng quan phát tài
Dần ( dương mộc ) cự môn thái dương cùng tại dần thân mão dậu tọa mệnh thân gặp hóa lộc thì có có lộc ăn
Mão ( âm mộc ) cự môn thiên cơ cùng hóa lộc phải nỗ lực cày cấy cố gắng mới có thu vào hoạch
Tọa tân mão gặp văn xương hóa kị cát trung giấu hung phải tử tế suy tính
Thìn ( dương thổ ) cự môn độc kỵ / cùng hãm địa hóa lộc nhạ thị sanh phi nhược tọa cung tài bạch ghê gớm miệng lưỡi tiện lợi lừa điểm nhỏ tiền
Nhược tọa quan lộc cung thì mưu chức không thành thương lượng thất bại


Tị ( âm hỏa ) cự môn độc kỵ / dương ở đây hóa lộc đối cung thái dương lạc hãm đến chiếu quyền uy nhỏ
Vẫn chủ sự nghiệp vẫn có thành tài tiến khá là thiếu miệng lưỡi không phải là cũng giảm thiểu
Ngọ ( dương hỏa ) cự môn độc kỵ / cơ hóa lộc có danh lợi song thu vào
Vị ( âm thổ ) cự môn thiên đồng cùng hóa lộc có thăng quan phát tài
Thiên đồng cự môn tại vị tọa mệnh cung nhân nhật nguyệt phản bối lạc hãm thì khó tránh di động thường thường chuyển hoán công việc hoàn cảnh
Thân ( dương kim ) cự môn thái dương cùng ở đây hóa lộc đối cung thái dương lạc hãm đến chiếu quyền uy nhỏ
Vẫn chủ sự nghiệp vẫn có thành tài tiến khá là thiếu miệng lưỡi không phải là cũng giảm thiểu
Tại dần thân mão dậu tọa mệnh thân gặp hóa lộc thì có có lộc ăn
Dậu ( âm kim ) cự môn thiên cơ cùng hóa lộc phải nỗ lực cày cấy cố gắng mới có thu vào hoạch
Tuất ( dương thổ ) cự môn độc kỵ / cùng hãm địa hóa lộc nhạ thị sanh phi nhược tọa cung tài bạch ghê gớm miệng lưỡi tiện lợi lừa điểm nhỏ tiền
Nhược tọa quan lộc cung thì mưu chức không thành thương lượng thất bại
Hợi ( âm thủy ) cự môn độc kỵ / dương
Ở đây hóa lộc đối cung thái dương miếu vượng đến chiếu tăng cường quyền uy chủ sự nghiệp có thành tựu tài nguyên rộng tiến

// ]]>


Cự môn hóa lộc không phải tài tinh dựa vào miệng kiếm tiền một cái khác nói cự môn là hung tinh hóa lộc càng hung ( hung tính đại )
Cự môn hóa lộc nhập mệnh < cung mệnh là phu tới phúc > tốt nhất phu thê ghê gớm đồng tâm hiệp lực cộng sang sự nghiệp
Nên tự do luyến ái đến trạch bạn tình
Cự môn hóa lộc khẩu tài rất tốt giảng lý do còn có cảm tính khá là tùy cùng không được mạnh mẽ hội nhìn cơ hội nói chuyện
Cự môn hóa lộc cùng dương đà đồng cung là phá cục chủ có cảm tình làm phức tạp cùng tranh chấp vui mừng đồng tính luyến các loại không bình thường nết tốt là sợ gây bệnh
Cự môn hóa lộc có thể nói hòa hợp đạo bị quảng kết nhân duyên tiến hành được đi nghiệp tu phí miệng lưỡi
Khác biểu hiện có có lộc ăn khẩu tài tốt biểu hiện mình tế người hào quang lấy đắc lợi ( hoặc nói ngầm lý đắc lợi hoành tới tay có tài )
Cự môn hóa lộc vẫn chủ đau đớn vui mừng hội gặp lộc tồn hoặc hóa lộc đồng độ trước lịch khó khăn, nhọc nhằn không phải là khó khăn trắc trở chủ phúc dày đến tài nhiều lại thuận lợi nhuận
Tí ngọ cung mệnh cự môn độc tọa hóa lộc tân lộc tồn tại dậu kình dương tại tuất đà la tại thân
Thìn tuất quan lộc cung thái dương hóa quyền,
Thân dần cung tài bạch cung vô chính diệu mượn tinh thiên cùng thiên lương thủ tất mang theo đà la tại thân đồng độ hoặc trùng chiếu
Mượn ngôi sao phúc ấm nhập tài cũng chủ tài bạch tự nhiên tùy tên dự địa vị mà đến không thể trứ ý cầu tài, tài lộc ngược lại khó được
Tại tí tọa mệnh thìn vị trí quan lộc thái dương hóa quyền nhiên thân vị trí tài bạch cung vô chính diệu tất mang theo đà la đồng độ
 
Thảng văn khúc hóa khoa đồng độ ( thân lúc sinh ra ) hoặc hội hợp ( tử lúc thìn lúc sinh ra ) thì là "Thạch trung ẩn ngọc "Cách
Tài lộc đưa tùy danh dự hoặc địa vị mà đến, riêng chỉ trước kia trước phải kinh khó khăn, nhọc nhằn
Lúc này cự môn hóa lộc nhân, càng lấy thao sáng dưỡng hối là nên, rồi mới bắt đầu hợp [ thạch trung ẩn ngọc ] được tính chất
Nếu không vị trí bình phục cao, thế bình phục nguy, bình phục bị bị người xa lánh
 
Tại ngọ cự môn tọa mệnh tuất vị trí quan lộc thái dương hóa quyền nhiên dần vị trí tài bạch cung vô chính diệu tất bị thân đà la trùng
Dần vị trí cung tài bạch ( mượn ngôi sao đồng lương ) hồi đà la tại thân trùng chiếu
Thảng văn khúc hóa khoa đồng độ ( dần lúc sinh ra ) hoặc hội hợp ( giờ ngọ tuất lúc sinh ra ) thì là "Thạch trung ẩn ngọc "Cách
Tài lộc đưa tùy danh dự hoặc địa vị mà đến, riêng chỉ trước kia trước phải kinh khó khăn, nhọc nhằn

// ]]>


Sửu vị cung mệnh [ thiên đồng cự môn ] đồng độ, cự môn hóa lộc tân lộc tồn tại dậu kình dương tại tuất đà la tại thân
Tọa mệnh tại sửu cung nhân thay đổi lộc tồn
Tị quan lộc cung thiên cơ
Dậu cung tài bạch cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương thiên lương thủ thì thái dương hóa quyền + lộc tồn
 
Nhược văn xương hóa khoa cùng hội cung mệnh ( dậu lúc sinh ra ) hoặc cung tài bạch ( sửu lúc sinh ra )
Thì cung tài bạch hình thành lương hảo [ dương lương xương lộc ] cách, này cách có lợi với [ hình chức tòng chính ]
 
Nếu không thành cách, thì thái dương cự môn nhược cát hóa ( tân hóa lộc quý hóa quyền ), cũng có thể có dị tộc người duy trì
Cho nên tốt nhất nên đại diện bên ngoài quốc thương phẩm, hoặc bên ngoài quốc cơ cấu phục vụ
Nếu không thái dương cự môn không được cát hóa cận nên tiến hành phục vụ nết tốt nghiệp, hoặc chuyên nghiệp
Thiên đồng cự môn tại vị tọa mệnh cung nhân, nhật nguyệt phản bối lạc hãm thì khó tránh di động thường thường chuyển hoán công việc hoàn cảnh
 
Nhược cự môn hóa lộc như sửu vị cung mệnh cũng chủ ăn uống tới dục ( có có lộc ăn )
( cung phúc đức đồng lương < phúc đức là phu tới quan > ) cho nên cũng chủ cả đời khổ nhiều luyến
Dần thân cung [ thái dương cự môn ] đồng độ, thái dương hóa quyền, cự môn hóa lộc tân lộc tồn tại dậu kình dương tại tuất đà la tại thân
Nhiên tất cùng đà la đồng độ với thân cung mệnh, hoặc cung mệnh với dần hội kình dương
Bất luận nam nữ, đồng đều chủ thụ dị tộc người duy trì
Thìn tuất cung tài bạch cung vô chính diệu mượn ngôi sao [ thiên cơ thiên lương ] kình dương cùng hoặc trùng
Ngọ tử quan lộc cung cung vô chính diệu mượn ngôi sao [ thiên đồng thái âm ] quan lộc tại ngọ kình dương củng trùng tại tí thì đà la củng trùng
 
Này bàn cận tọa mệnh cung cát hóa có cường dư cung đều yếu, khó tránh thiếu trợ lực, phúc đức [ cơ lương ] đau khổ luyến cũng không lợi nhuận hôn nhân
Cung mệnh thái dương cự môn tại thân lập cung nhân thái dương tây hạ càng hơn
Cự môn hóa lộc có bằng dị tộc mà tiến tài nên làm mậu dịch ( cùng nơi khác tương quan ) sinh ý
 
Tài bạch mượn ngôi sao [ cơ lương ] từ tên dự địa vị mà đến, tích tài cũng không bị
 
Riêng chỉ nữ nhân mệnh gặp [ cự dương ] hóa lộc quyền tại cung mệnh thường chủ cùng dị tộc thông hôn
Mão dậu cung [ thiên cơ cự môn ] đồng độ, cự môn hóa lộc tân lộc tồn tại dậu kình dương tại tuất đà la tại thân
Thiên cơ cự môn tọa mệnh dậu tất cùng lộc tồn đồng độ, thành [ điệt lộc ] cách.
Thiên cơ cự môn tọa mệnh mão tất cùng lộc bảo lưu hội, thành [ điệt lộc ] cách.
Nhược cung tài bạch [ điệt lộc ] thắng với cung mệnh [ điệt lộc ], này là bản cách cục đặc biệt điểm
 
Riêng chỉ ( hợi tị ) cung tài bạch thiên đồng quá dật nhạc cũng ảnh hưởng [ cơ cự ] được tài lộc khó tránh phí lực hoặc phí miệng lưỡi
Nhược cung tài bạch tại tị ( tọa mệnh dậu ) thì có [ điệt lộc ], tài khí khá là vượng, chủ tay không hưng nhà mà làm giàu
Mà ( vị sửu ) quan lộc cung cung vô chính diệu mượn hội [ thái dương thái âm ] quá di động
Cũng lấy tiến hành phí thần phí miệng lưỡi đi nghiệp là nên.
 

// ]]>

 
Thìn tuất cung cự môn độc tọa hóa lộc tân lộc tồn tại dậu kình dương tại tuất đà la tại thân, hội dương đà, hoặc cùng kình dương cùng triền
Cự môn ở thìn tọa mệnh hóa lộc đối cung thiên di thiên đồng + kình dương trùng mệnh
Cự môn ở tuất tọa mệnh hóa lộc thì kình dương đồng độ
( tí ngọ ) cung tài bạch thái dương hóa quyền
( thân dần ) quan lộc cung cung vô chính diệu mượn tinh thiên cơ thái âm quan lộc tại thân đà la đồng độ
Mà nhược quan lộc tại dần kình dương tại tuất củng trùng
Quan lộc cung mượn ngôi sao thái âm hóa quyền, cũng chủ tên lớn hơn lợi nhuận, hoặc lợi nhuận lộc tùy tên dự mà đến, nên chuyên nghiệp nhân sĩ
Như dạy chức luật sư cũng nên đẩy tiêu công việc, hoặc phục vụ nghiệp là hợp
 
( thìn tuất ) là cự môn hãm ngồi mệnh tuy cự môn hóa lộc cũng không chủ tài lộc phong doanh
Nhược trứ ý cầu tài, trái lại nhiều gian nan vất vả
Thảng có thể đề cao học thức, tạ xã hội địa vị hoặc danh dự cầu tài, thì càng là thích hợp.
 
( dần thân ) cung phu thê thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền phối ngẫu cá tính kiên cường gần như không thương lượng co giãn không gian
Hôn nhân bị biến sợ nan thu thập ly hôn cơ suất cao
Tị hợi cung mệnh cự môn độc tọa hóa lộc, đối cung thiên di thái dương hóa quyền tân lộc tồn tại dậu kình dương tại tuất đà la tại thân
( vị sửu ) cung tài bạch thiên cơ gặp sát
( mão dậu ) quan lộc cung thiên đồng tại dậu có lộc tồn
Hoặc công việc bản thân tức đã có lưu động sắc thái, rồi mới đắc lợi,
 
Cự môn nan là lộc quyền bộ dạng hội,
Ở hợi nhân bởi vì thái dương miếu vượng hóa quyền tại tị thiên di cung, cổ nhân nhận vi [ tên chấn hắn bang ] sắc nhất xuất ngoại giảng học
Cự môn với tị cung thì thái dương tại hợi lạc hãm
 
Ngôi sao này đeo chủ biến động, hoặc luôn luôn chuyển hoán công việc, hoặc tu bôn ba dị địa
 
Thì vẫn lấy chuyên nghiệp là nên, mang theo hưởng thụ tính được chuyên nghiệp ( như khách sạn quản lý, hàng không các loại ) càng hay
Cự môn hóa lộc miệng lưỡi chi tài nên biểu diễn nhân viên có thể thành là ưu tú được tư nghi
Nhược gặp xương khúc, hồng loan thiên hỉ, thiên diêu hàm trì càng tốt
Nhược hội chính diệu hóa khoa chủ thanh danh viễn truyền bá, tất là xã hội văn người, lúc lúc công khai phát biểu ngôn luận
Cự môn hóa lộc không thể thay đổi biến tính chất chủ lao lòng lao lực tiến tài, tiến tài hậu dễ có tổn hao tổn
Lợi lớn, bị ghét người phú quý, nhưng hội hướng sự thật cúi đầu
Sát diệu đồng độ thì là miệng lưỡi rêu rao

// ]]>


Cự môn hóa lộc nhập mệnh
Cự môn chủ không phải là miệng lưỡi, hóa lộc, thì chuyển hóa là thuyết phục lực gia tăng
Hôm nay xã hội cũng đối với diễn nghệ giới có lợi, có thể dùng nó biểu diễn mới có thể ( nhất là ca hát ) được hoan nghênh
Trên cơ bản là vụ lợi học vụ, luật sư, kinh kỷ hoặc truyền bá hoặc diễn nghệ nghiệp
Cự môn là ngầm diệu, dù cho không thay đổi lộc, cũng vui mừng che lấp người khác quang mang hóa lộc vẫn cần lao lòng lao lực lấy tiến tài
Thái dương tới miếu vượng hoặc lạc hãm quyết định cự môn cách cục rốt cuộc
Hóa lộc tính cách rất có biểu hiện mình khuynh hướng thích dùng hằng thủ tiến tài cho nên dễ dàng sinh ra không phải là nên lưu ý nhân tế quan hệ hội ảnh hưởng sự nghiệp
( cổ nhân thuyết pháp cự môn hóa lộc phú quý không bền )
Cự môn hóa lộc nhược gặp tả hữu khôi việt có trợ giúp có giảm thiểu đau đớn cơ hội hoặc tế gặp còn tốt gặp xương khúc chỉ gia tăng thông minh tài trí
Cự môn hóa lộc lại không thích sát diệu đồng độ có sát tức thành đặc biệt ( hóa lộc gặp sát biểu hiện không phẩm vị )
Vưu không thích hỏa linh, chủ đất bằng phong ba thường từ mình trêu chọc
Cự môn hóa lộc có đào hoa sắc thái nhược càng hội đào hoa chư diệu, tình cảm càng dễ bắt đầu gợn sóng
Cự môn hóa lộc tất đi cùng văn xương hóa kị ( thất sát hóa kị ) biểu hiện khẩu tài cho dù tốt lại cảm tính nhiều lời số cùng
( cự môn hóa lộc ) thường có nói nhiều tất nói hớ số điển quên tổ được thiếu thốn ( văn xương hóa kị )
Vui mừng nhập lục thân cung vị mừng nhất cự môn ( tại tuất hợi tí ) thái dương tại ( ngọ tị thìn ) nhập miếu được cung vị tương chiếu củng chủ tình cảm thâm hậu ( ân dày )
Càng gặp phụ tá cùng tam đức diệu, có trợ lực
Gặp sát hình, có thiếu hụt, trợ lực thụ quấy nhiễu, nhiều chi tiết, có bắt đầu không chung, không thể bền bỉ
Cự môn sinh ra lộc tân ( tam kỳ chiếu mệnh khác luận ) không phải sáng nghiệp chủ tọa mệnh không lấy cát luận ( không phải tài tinh hóa lộc nhập mệnh không làm "Tài "Giải thích )
Biểu hiện có có lộc ăn khẩu tài tốt có thể đạo thiện biện nhiều mà không tinh chỉ đồ hưởng thụ khuyết thiếu tích cực phấn đấu được tiến lấy tinh thần
Chủ khẩu tài tốt nói chuyện cảm tính nhạc quan có có lộc ăn vui vẻ nói khoác hao phí đạo xảo ngữ bác học không tinh lấy miệng kiếm tiền tiến tài lý do tài cẩu thả
Nhược mệnh can hóa kị nhập tật ách ( nhất lục cộng tông ) hội đưa cự môn được giỏi tài ăn nói chuyển hóa
Tạo thành sợ với lên tiếng dễ nể nói chuyện ( đệ nhất hạn tuổi thơ ấu )
Tại dần thân mão dậu tọa mệnh thân gặp hóa lộc thì có có lộc ăn khẩu tài tốt bác học không được chuyên tinh thiện đạo từ

// ]]>


Thìn tuất cự môn hóa quyền, hóa lộc, nếu có sát diệu thì bị tiến giảm mất cứ, chần chờ không được quyết, ngược lại từ tuyển khốn cảnh
Cự môn hóa lộc tân kị cùng kình dương đà la đồng cung phá cục chủ có cảm tình tranh chấp e rằng có đoạn tay áo tới ưa thích cẩn phòng phong lưu bệnh
Cự môn hóa lộc cùng dương đà đồng cung là phá cục chủ có cảm tình làm phức tạp cùng tranh chấp vui mừng đồng tính luyến các loại không bình thường nết tốt là sợ gây bệnh
Tự hóa lộc / tự hóa quyền biểu hiện vui vẻ nói dối tương đối nan tuần phục
Tí ngọ cung cự môn độc tọa hóa lộc, thìn tuất quan lộc cung thái dương hóa quyền,
Thân dần cung tài bạch mượn tinh thiên cùng thiên lương tất mang theo đà la tại thân đồng độ hoặc trùng chiếu
Tại tí tọa mệnh thìn vị trí quan lộc thái dương hóa quyền nhiên thân vị trí tài bạch cung vô chính diệu tất mang theo đà la đồng độ
Thảng văn khúc hóa khoa đồng độ ( thân lúc sinh ra ) hoặc hội hợp ( tử lúc thìn lúc sinh ra ) thì là "Thạch trung ẩn ngọc "Cách
Tài lộc đưa tùy danh dự hoặc địa vị mà đến, riêng chỉ trước kia trước phải kinh khó khăn, nhọc nhằn
Lúc này cự môn hóa lộc nhân, càng lấy thao sáng dưỡng hối là nên, rồi mới bắt đầu hợp [ thạch trung ẩn ngọc ] được tính chất
Nếu không vị trí bình phục cao, thế bình phục nguy, bình phục bị bị người xa lánh.
Cung tài bạch ( đồng lương ) phúc ấm cũng chủ tài bạch tự nhiên tùy tên dự địa vị mà đến không thể trứ ý cầu tài, tài lộc ngược lại khó được
Tại ngọ tọa mệnh tuất vị trí quan lộc thái dương hóa quyền nhiên dần vị trí tài bạch cung vô chính diệu tất bị thân đà la trùng
Thảng văn khúc hóa khoa đồng độ ( dần lúc sinh ra ) hoặc hội hợp ( giờ ngọ tuất lúc sinh ra ) thì là "Thạch trung ẩn ngọc "Cách
Tài lộc đưa tùy danh dự hoặc địa vị mà đến, riêng chỉ trước kia trước phải kinh khó khăn, nhọc nhằn
Tọa dần thân thái dương đồng cung tân năm cự môn hóa lộc là sống lộc lại thái dương hóa quyền nên kinh doanh hội phát đại tài
( có bằng dị tộc mà tiến tài nên làm mậu dịch ( cùng nơi khác tương quan ) sinh ý )
Dần thân nhược cự môn hóa lộc thì đồng cung tất thái dương hóa quyền này vụ lợi pháp luật giới cùng học thuật giới tinh hệ kết cấu
Có hóa diệu ( hóa quyền hóa lộc ) được tăng cường, chí ít có thể gia tăng đối với lý lẽ mở ra thích được thuyết phục lực
Cự môn hóa lộc tính cách rất có biểu hiện mình cho nên dễ dàng sinh ra không phải là hội ảnh hưởng sự nghiệp cổ nói phú quý không bền
Cự môn hóa lộc lại không thích sát diệu đồng độ, có sát tức thành đặc biệt.
Vưu không thích hỏa linh, chủ đất bằng phong ba, thường thường từ mình trêu chọc.
Cự môn hóa lộc hậu tức có đào hoa sắc thái. Nhược càng hội đào hoa chư diệu, tình cảm càng dễ bắt đầu gợn sóng.

// ]]>


Nhược thiên di văn xương hóa kị trùng mệnh ngoại trừ trái lại cách,
Chủ tiến tài tất đồng thời phí của, hoặc trước phí của hậu tiến tài, không...nhất nên kinh doanh, mà lại nhân tế quan hệ chênh lệch.
Cự môn hóa lộc gặp văn khúc hóa khoa chủ khẩu tài tốt ngọt đạo mật ngữ bị nịnh hót khác tính
Cự môn hóa lộc nhập huynh đệ
Tình cảm huynh đệ tốt hoặc huynh đệ năng ngôn thiện đạo nói chuyện có cảm tính
Cự môn hóa lộc nhập huynh đệ khẩu tài rất tốt giảng lý do còn có cảm tính khá là tùy cùng không được mạnh mẽ hội nhìn cơ hội nói chuyện )
Lục thân cung gặp cự môn hóa lộc chủ tình cảm lẫn nhau biến ân dày
Nhập huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ rất có cảm tính khẩu tài chắc có có lộc ăn
( chú ý cự môn rơi cung miếu hoặc hãm cùng văn xương tới rơi cung )
Vui mừng nhập lục thân cung vị mừng nhất cự môn ( tại tuất hợi tí ) thái dương tại ( ngọ tị thìn ) nhập miếu được cung vị tương chiếu củng, chủ tình cảm thâm hậu;
Càng gặp phụ tá cùng tam đức diệu, có trợ lực
Gặp sát hình, có thiếu hụt, trợ lực thụ quấy nhiễu, nhiều chi tiết, có bắt đầu không chung, không thể bền bỉ
Cự môn hóa lộc nhập phu thê
Cung phu thê năm sinh hóa lộc: hôn nhân duyên sớm phát, nhưng không nhất định tảo hôn. ( rất sớm đã điểm lạ tính duyên )
Lục thân cung gặp cự môn hóa lộc chủ tình cảm lẫn nhau biến ân dày
Lộc tại phu thê biểu hiện cùng phối ngẫu có tiên thiên duyên phối ngẫu nhạc quan
Mệnh chủ sau hôn nhân khá là bị kiếm tiền cũng vui thích cung dưỡng phối ngẫu hoặc khác tính ( hóa kị nhập trùng nhân không duyên chi tiêu )
Biểu hiện phu thê duyên gầy khác tính duyên tốt gặp sát thì hội ly hôn không phải ly tức khắc
Khác chủ phối ngẫu khẩu tài nhanh gọn có tài hùng biện nên tiến hành lấy miệng là nghiệp
Có đào hoa sắc thái nhược càng hội đào hoa chư diệu, tình cảm càng dễ bắt đầu gợn sóng khác tính duyên tốt, phu thê lục gầy
Gặp sát thì hội ly hôn không phải ly tức khắc
Mừng nhất cự môn ( tại tuất hợi tí ) thái dương tại ( ngọ tị thìn ) nhập miếu được cung vị tương chiếu củng
Chủ tình cảm thâm hậu; càng gặp phụ tá cùng tam đức diệu, có trợ lực
Gặp sát hình, có thiếu hụt, trợ lực thụ quấy nhiễu, nhiều chi tiết, có bắt đầu không chung, không thể bền bỉ.
Tân tự hóa lộc nữ nhân mệnh chủ phối ngẫu so với chính mình nhiều thoại nói ngọt
Phối ngẫu được ngôn ngữ ôn nhu quan tâm có thể dùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn
Mão dậu thiên cơ cự môn đồng độ hoặc tí ngọ thiên cơ phu thê tương đối cự môn nguyên là phi thường kém tổ hợp
Cự môn hóa lộc cũng không có thể hóa giải, nhưng thiên cơ hóa quyền không sát thì khả giải
Chiếu quan lộc không phải tài tinh dựa vào miệng kiếm tiền

// ]]>

Chú ý cự môn là hung tinh hóa lộc càng hung ( hung tính đại )
Tốt nhất phu thê ghê gớm đồng tâm hiệp lực cộng sang sự nghiệp
Nên tự do luyến ái đến trạch bạn tình
Tọa tân mão gặp văn xương hóa kị cát trung giấu hung phải tử tế suy tính
Phối ngẫu khẩu tài rất tốt giảng lý do còn có cảm tính khá là tùy cùng không được mạnh mẽ hội nhìn cơ hội nói chuyện
Cự môn hóa lộc cùng dương đà đồng cung là phá cục
Chủ có cảm tình làm phức tạp cùng tranh chấp vui mừng đồng tính luyến các loại không bình thường nết tốt là sợ gây bệnh
Cự môn hóa lộc nhập tử nữ
Cự môn hóa lộc nhập tử nữ tử nữ thông minh tài văn chương khá là nghe lời đồ cảm tính khẩu tài vui mừng đấu miệng
Lục thân cung gặp cự môn hóa lộc chủ tình cảm lẫn nhau biến ân dày
Mừng nhất cự môn ( tại tuất hợi tí sửu ) thái dương tại ( ngọ tị thìn mão ) nhập miếu được cung vị tương chiếu, chủ tình cảm thâm hậu
Càng gặp phụ tá cùng tam đức diệu, tử nữ cổ đông các loại có trợ lực
Gặp sát hình, có thiếu hụt, trợ lực thụ quấy nhiễu, nhiều chi tiết, có bắt đầu không chung, không thể bền bỉ.
Cự môn hóa lộc nhập tài bạch
Nhược cung tài bạch can là đinh ( cự môn tự hóa kị ) thì tài phú sợ phá bại tại phối ngẫu trong tay
( bởi vì miệng lưỡi đồ đạc trong cửa hàng ) hóa lộc có thể nói hòa hợp đạo bị quảng kết nhân duyên tiến hành được đi nghiệp tu phí miệng lưỡi
Như kinh kỷ, đẩy tiêu, giáo sư, nhưng bị tuyển tổn thất
Tiến hành biểu diễn diễn nghệ truyền bá thúc tiêu bảo hiểm luật sư dân ý đại biểu truyền đạo tinh tượng các loại lấy tiến tài
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Có thể siêng năng công việc tay làm hàm nhai dựa vào khẩu tài tranh biện có tài lý do tài cẩu thả ( cự môn không sở trường lý do tài )
Tọa tuất hãm địa hóa lộc nhạ thị sanh phi nhược tọa cung tài bạch ghê gớm miệng lưỡi tiện lợi lừa điểm nhỏ tiền
Nhược phúc đức văn xương hóa kị trùng ngoại trừ trái lại cách,
Chủ tiến tài tất đồng thời phí của, hoặc trước phí của hậu tiến tài nhân tế quan hệ chênh lệch, không...nhất nên kinh doanh
Tọa dần thân thái dương đồng cung tân năm cự môn hóa lộc là sống lộc lại thái dương hóa quyền nên kinh doanh hội phát đại tài

// ]]>


Cự môn hóa lộc nhập tật ách
Luận tâm tính lộc nhập tật ách khả giải tâm địa thiện lương lòng khoan thể béo tới biểu tượng nhưng là ứng chú ý lộc nhập bệnh vị không tốt ảnh hưởng
Tự hóa lộc / tự hóa quyền biểu hiện vui vẻ nói dối tương đối nan tuần phục
Cự môn chủ quản đạo không hóa lộc hoặc lộc tồn biểu hiện hô hấp hệ thống như hít thở khí quản các loại cùng tràng dạ dày hệ thống được mao bệnh
Hóa lộc ( thực ngôi sao ) thì đại biểu phổi vấn đề
Đối với phổi bất lợi, bình ô xy quan bệnh, có lúc có giảm nhẹ tật bệnh, như ung thư bao tử được tổ hợp, khả giải ngoại trừ uy hiếp
Cự môn hóa lộc nhập thiên di
Bên ngoài dựa vào chính mình khẩu tài cảm tính tốt trường với tranh biện thiện với giao tế tiếp khách có có lộc ăn khả đôn thân mục lân vất vả cần cù lao lục
Chủ xuất ngoại có có lộc ăn ăn tứ phương nhưng nếu tọa cung can hóa kị nhập bản phụ trùng bản tật sợ là cướp số không phúc tiêu thụ
Cự môn hóa lộc nhập nô bộc
Cự môn hóa lộc nhập nô bộc thuộc hạ dễ bảo hoặc năng ngôn thiện đạo nói chuyện có cảm tính
Lục thân cung gặp cự môn hóa lộc chủ tình cảm lẫn nhau biến ân dày
Vui mừng nhập lục thân cung vị mừng nhất cự môn ( tại tuất hợi tí ) thái dương tại ( ngọ tị thìn ) nhập miếu được cung vị tương chiếu củng, chủ tình cảm thâm hậu;
Càng gặp phụ tá cùng tam đức diệu, có trợ lực
Gặp sát hình, có thiếu hụt, trợ lực thụ quấy nhiễu, nhiều chi tiết, có bắt đầu không chung, không thể bền bỉ
Nhập huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ rất có cảm tính khẩu tài chắc có có lộc ăn
( chú ý cự môn rơi cung miếu hoặc hãm cùng văn xương tới rơi cung )
Sinh ra lộc nhập nô bộc lại tự hóa kị ( hoặc nói sinh ra lộc + tự hóa kị ) tốt nhất không nên có tiền vàng lui tới
Chủ mệnh chủ đối với bằng hữu không tệ lại là bằng hữu không vụ lợi mệnh chủ dễ bị liên lụy hoặc hãm hại

// ]]>


Cự môn hóa lộc nhập quan lộc
Cự môn không phải tài tinh hóa lộc chủ năng ngôn thiện đạo có dựa vào miệng kiếm tiền nên tiến hành ngoại giao văn giáo kinh kỷ trọng giới truyền bá các loại đi nghiệp
Tân sinh năm người chủ thường có trong công tác có lộc ăn tọa dần thân mã địa thái dương hóa quyền cùng "Sống lộc sống quyền" nên kinh doanh hội kiếm tiền
Nhược quan lộc cung can là đinh thì sự nghiệp sợ phá bại tại phối ngẫu trong tay ( bởi vì cự môn tự hóa kị "Lộc kị "Trùng thành song kị lộc bị mang theo xuất )
Nhược gặp văn xương văn khúc hồng loan thiên hỉ hàm trì thiên diêu các loại ngôi sao đồng cung có ở truyền bá giới ( điện thị cái ) diễn nghệ giới ( điện ảnh điện thị ) thành danh
Tọa tí ngọ hóa lộc có danh lợi song thu vào
Tọa sửu vị thiên đồng cự môn hóa lộc có thăng quan phát tài
Tọa dần thân cự môn thái dương hóa quyền cùng nên kinh doanh hội kiếm tiền
Tọa mão dậu thiên cơ cự môn hóa lộc phải nỗ lực cày cấy cố gắng mới có thu vào hoạch
Tọa thìn tuất hãm địa hóa lộc nhạ thị sanh phi nhược tọa quan lộc cung thì mưu chức không thành thương lượng thất bại
Tại tị hóa lộc bên ngoài đối cung thái dương lạc hãm đến chiếu quyền uy nhỏ chủ sự nghiệp vẫn có thành tài tiến khá là thiếu miệng lưỡi không phải là cũng giảm thiểu
Tại hợi hóa lộc đối cung thái dương miếu vượng đến chiếu tăng cường quyền uy chủ sự nghiệp có thành tựu tài nguyên rộng tiến
Cự môn hóa lộc nhập điền trạch
Cự môn hóa lộc nhập điền trạch có nhận kế di sản hoặc từ đưa chỗ ở xa hoa thường có cao bằng rượu và đồ nhắm tụ hội
Cự môn hóa lộc nhập phúc đức
Cự môn hóa lộc nhập phúc đức năng ngôn thiện đạo nhanh mồm nhanh miệng động đầu óc lấy miệng kiếm được tiền tài có lộc ăn nhiều
Tân sinh năm người chủ cả đời có có lộc ăn tiếp khách nhiều phải là sanh ra ở có tiền được gia đình ăn uống khảo cứu
Cự môn hóa lộc nhập phụ mẫu
Cùng phụ mẫu duyên tốt luận tướng mạo tại khoái lạc hoặc là đến thù lao lúc tình hình thực tế tự biểu hiện ( vui mừng hoặc nhạc )
Lục thân cung gặp cự môn hóa lộc chủ tình cảm lẫn nhau biến ân dày càng gặp phụ tá cùng tam đức diệu, có trợ lực
Vui mừng nhập lục thân cung vị mừng nhất cự môn ( tại tuất hợi tí ) thái dương tại ( ngọ tị thìn ) nhập miếu được cung vị tương chiếu củng, chủ tình cảm thâm hậu
Gặp sát hình trợ lực có thiếu hụt thường thụ quấy nhiễu nhiều chi tiết chắc có bắt đầu không chung không thể bền bỉ
Nhược cự môn hóa lộc với phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu nóng vội doanh lợi nhuận cận là tiền vàng sắc bén ích mà chạy nhanh ( thật sự cha mẹ và con tình cảm hòa hợp )
Cự môn tả hữu cùng hội cha mẹ và con quan hệ chỉ có hội đạt được cải thiện

// ]]>