Tân can năm thái dương hóa quyền chi ý hàm

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 2 0 3 0

Tân năm thái dương hóa quyền chi ý hàm


Thái dương quan lộc chủ hóa quyền chủ sáng nghiệp
Thái dương hãm địa tuy hóa quyền hóa lộc cũng hung quan lộc cũng không thuận trước cần chung lãn thành bại không đồng nhất xuất ngoại ly tổ có cát
Tử ( dương thủy ) thái dương độc kỵ / lương chiếu mất huy hóa quyền tại tí lạc hãm không lành bên ngoài tô vàng nạm ngọc bại nhứ trong đó hư có nó biểu
Thái dương mất huy hóa quyền lạc hãm có phức cảm tự ti ra vẻ thần bí không phải cát trái lại chủ không phải là
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng


Sửu ( âm thổ ) thái dương thái âm cùng mất huy hóa quyền quyền lực gia tăng
Dần ( dương mộc ) thái dương cự môn cùng sơ thăng quyền lực gia tăng mọi thứ êm xuôi
Tọa dần thân mã địa cự môn đồng cung gặp thái dương hóa quyền lại cự môn hóa lộc kinh doanh có thể làm giàu
Mão ( âm mộc ) thái dương thiên lương cùng sơ thăng nữ nhân mệnh tọa cung phúc đức cát chủ tảo hôn thả phù quý làm quan phu nhân
Thìn ( dương thổ ) thái dương độc kỵ / nguyệt chiếu thăng điện quyền lực gia tăng mọi thứ êm xuôi
Tị ( âm hỏa ) thái dương độc kỵ / cự chiếu thăng điện quyền lực gia tăng mọi thứ êm xuôi
Ngọ ( dương hỏa ) thái dương độc kỵ / lương chiếu nhật lệ trung thiên quyền lực gia tăng mọi thứ êm xuôi
Vị ( âm thổ ) thái dương thái âm cùng lệch viên quyền lực gia tăng mọi thứ êm xuôi
Thân ( dương kim ) thái dương cự môn cùng lệch viên hóa quyền tại thân không lành
Tọa dần thân mã địa cự môn đồng cung gặp thái dương hóa quyền lại cự môn hóa lộc kinh doanh có thể làm giàu
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Dậu ( âm kim ) thái dương thiên lương cùng lặn về tây hóa quyền tại dậu không lành
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng

// ]]>


Tuất ( dương thổ ) thái dương độc kỵ / nguyệt chiếu mất huy thái dương mất huy hóa quyền lạc hãm có phức cảm tự ti ra vẻ thần bí không phải cát trái lại chủ không phải là
Hợi ( âm thủy ) thái dương độc kỵ / cự chiếu mất huy thái dương mất huy hóa quyền lạc hãm có phức cảm tự ti ra vẻ thần bí không phải cát trái lại chủ không phải là
〔 thái dương hóa quyền 〕
Thiên lương đồng độ hoặc đối với củng không thành dương lương xương lộc cách, nên xã hội phục vụ đi nghiệp,
Gặp cát, có thể thành đi nghiệp lên quyền uy, bị đi lệch phong.
Văn xương hóa kị đồng độ không thành dương lương xương lộc cách xử sự tình khinh di chuyển, làm điều xằng bậy quyết định cho nên chịu đựng mất.
Hóa quyền độc lập tính gia tăng khai sáng lực cũng gia tăng, vui vẻ người khác nâng tràng được tính cách cũng gia tăng.
Hóa quyền dễ dàng nhịn không được tịch mịch bị xúc động, gia tăng cuộc sống khó khăn trắc trở
Thái dương nhập miếu cùng lộc tồn đồng độ hoặc đối với củng, chỉ có tương đối dễ dàng tùy ý phát huy mà có lợi
Thái dương hóa quyền nhập mệnh
Thái dương quan quý ngôi sao nhược hóa quyền chủ có quyền thế địa vị vui vẻ thụ người khác nịnh nọt
Hóa quyền bị bởi vì tôn quý được quyền lực hoặc hào khiến bầy chúng được quyền lực gia tăng tự thân phong cách
Nhưng ứng lưu ý không nên múa may mình xuất tận phong đầu mà hồi ngăn trở
Ứng lưu ý cung nô bộc cung tử nữ nhược bên trong cung hư hao tổn tính âm tổn tính tinh diệu nhiều bị biến thành hư di chuyển không được thực
Hóa quyền không nhìn xa phát tán càng sâu không nên mượn tiền cấp hắn người
Nhược gặp văn xương văn khúc lừa gạt tính càng lớn xương khúc hóa kị mượn tiền không cách nào thu hồi
Cùng văn xương văn khúc đồng cung bị biến di chuyển khoa hư di chuyển
Nhược văn xương hóa kị hư di chuyển càng sâu thường không lịch sự suy nghĩ sâu xa vội vàng làm quyết định
Thái dương hóa quyền tỉ hóa lộc tốt hóa lộc chỉ đại biểu sinh hoạt xa hoa ( hư di chuyển ),
Hóa quyền có chăm chú ( ổn định thực ) sự nghiệp của chính mình, có bằng xã hội địa vị hoặc chuyên nghiệp địa vị được thành liền
Thái dương hóa quyền nam tính trợ lực đại
Tọa mão thìn tị ngọ vượng địa hóa quyền chủ uy phong lẫm lẫm có uy nghi chính phái
Tuy phú quý uy quyền nhưng lại cổ quái ương ngạnh dùng riêng không được thảo người vui mừng
Thái dương tuất hợi tí tam hãm địa lao lục bôn ba phức cảm tự ti đặc biệt trọng cường nhan trang tôn nghiêm bất thông đạt tình lý
Hư có nó biểu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bại nhứ trong đó
Nhược hãm địa hóa quyền có hơi cải thiện thái dương tính chất nhưng hội ly hương bỏ tỉnh ( gặp thiên mã càng nghiệm )
Nhược thiên di cung tinh diệu cát nên rời khỏi nơi sinh phát triển
Nữ nhân mệnh không nên tọa mệnh chủ nữ nhân mệnh cứng rắn có khả năng mang theo lộc chưởng quyền mà hôn nhân không mĩ mãn

// ]]>


Tự hóa quyền tuy là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự tình một thân xử lý thân thân kiêm mặc cho < lão bản mệnh dong thân người >
Tọa dần thân mã địa thái dương cự môn đồng cung người sinh năm tân gặp thái dương hóa quyền lại cự môn hóa lộc kinh doanh có thể làm giàu
Dần thân nhược thái dương hóa quyền thì đồng cung được cự môn tất đồng thời hóa lộc vụ lợi pháp luật giới cùng học thuật giới tinh hệ kết cấu
Có hóa diệu ( hóa quyền hóa lộc ) được tăng cường, chí ít có thể gia tăng đối với lý lẽ mở ra thích được thuyết phục lực
Thái dương hóa quyền cự môn hóa lộc đồng độ ( dần ) hoặc đối với củng ( tị ) lợi nhuận dị tộc đồ đạc trong cửa hàng,
Nên tiến hành ngoại giao mậu dịch công việc, hoặc phục vụ bên ngoài quốc cơ cấu, hoặc bên ngoài quốc thành lập danh dự
Thái dương mừng đến bầy chúng duy trì nhưng thái dương hóa quyền thì không nên mượn tiền cấp người khác ( quá độ khẳng khái vui mừng thi bỏ không nhìn xa )
Thái dương hóa quyền gặp văn xương văn khúc không nhìn xa lừa gạt tính càng lớn
Kị tọa cung can giáp năm sinh hóa quyền gặp được cung can tự hóa kị thì
Thái dương hóa quyền nhập huynh đệ
Thái dương hóa quyền nhập lục thân cung nhược gặp sát ứng ưu thụ lục thân kiềm chế thỉnh thoảng muốn thiên liền
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa huynh đệ có thành tựu huynh đệ chưởng quyền phải phối hợp thiên liền nhược gặp sát sợ bị cản tay
Rơi tuất hợi tí tam hãm huynh đệ không giúp được gì lực huynh đệ chưởng quyền phải phối hợp thiên liền nhược gặp sát sợ bị cản tay
Huynh đệ chưởng quyền phải phối hợp thiên liền nhược gặp sát sợ bị cản tay ứng ưu thụ lục thân kiềm chế thỉnh thoảng muốn thiên liền
Thái dương hóa quyền nhập phu thê
Thái dương hóa quyền nhập lục thân cung nhược gặp sát ứng ưu thụ lục thân kiềm chế thỉnh thoảng muốn thiên liền
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa phối ngẫu đồng đều yêu thích sắp xếp tràng trang hào phóng có hảo vận
Tuất hợi tí tam lạc hãm phối ngẫu ứng có thể tương hỗ thể lượng nhẫn để nên kết hôn muộn thì cát
Thái dương tọa phu thê có hình khắc tính hóa quyền cách ngăn tăng lớn thỉnh thoảng thiên liền phối ngẫu nhược gặp sát thụ phối ngẫu cản tay
Nam mệnh không nên ngồi vào chủ thê mệnh cứng rắn có khả năng mang theo lộc chưởng quyền mà hôn nhân không mĩ mãn
Nữ nhân mệnh thì có lãng phí xa xỉ tập tính
Thái dương hóa quyền nhập tử nữ biểu hiện có sáng nghiệp kinh doanh đắc ý nguyện cùng thực tế cử động
Thái dương hóa quyền nhập tử nữ biểu hiện có sáng nghiệp kinh doanh đắc ý nguyện cùng thực tế cử động

// ]]>


Thái dương hóa quyền nhập lục thân cung nhược gặp sát ứng ưu thụ lục thân kiềm chế thỉnh thoảng muốn thiên liền
Tử nữ thỉnh thoảng huyên náo biệt nữu mệnh chủ thiên liền tử nữ
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa con nối dõi có thành tựu hoạt động lực cường có sáng nghiệp kinh doanh đắc ý nguyện cùng thực tế cử động
Rơi tuất hợi tí lạc hãm con nối dõi không sức sống uể oải không thành tựu tử nữ thỉnh thoảng huyên náo biệt nữu mệnh chủ thiên liền tử nữ
Thái dương hóa quyền nhập mệnh
Tự hóa quyền tuy là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự tình một thân xử lý thân thân kiêm mặc cho < lão bản mệnh dong thân người >
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa tiền tài có nguồn gốc hao phí tiền thuận tâm như ý
Rơi tuất hợi tí tam hãm tiền tài không khố tồn thường là tiền bôn ba cùng với ứng phó thiếu tiền nổi khổ
Tọa dần thân mã địa cự môn đồng cung gặp thái dương hóa quyền lại cự môn hóa lộc kinh doanh có thể làm giàu
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Thái dương hóa quyền nhập tật ách
Tại thân dậu hóa quyền không lành sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao quan tai ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế
Thái dương hóa quyền nhập tật ách e rằng có tiểu nhân trúng thương phỉ báng tạo dao ảnh hưởng thăng thiên thậm chí trích giáng
Hóa quyền dễ có cao huyết áp chứng bệnh thân khỏe mạnh sáng hồng đăng nhanh mắt đau đầu các loại thậm chí ngọa bệnh ở giường
Hóa quyền tăng cường con mắt thiếu hụt, sát trọng càng sâu
Gặp hoả tinh hoặc hóa kị hội nhập lưu ý cao huyết áp trúng phong ( bể mạch máu )
Văn xương hóa kị đồng độ hoặc đối với củng, táo bón, trĩ sang
Thái dương hóa quyền nhập thiên di
Thái dương hóa quyền nhập thiên di nam mệnh biểu hiện lao lục bôn ba chưởng thực quyền có sáng nghiệp kinh doanh
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa nam tính lục thân có thành tựu
Rơi tuất hợi tí tam hãm nam tính lục thân không giúp được gì lực
Nữ nhân mệnh biểu hiện tại nam tính tụ tập trung lao lục bôn ba
Tự hóa quyền tuy là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự tình một thân xử lý thân thân kiêm mặc cho < lão bản mệnh dong thân người >
Thái dương hóa quyền nhập nô bộc
Thái dương hóa quyền nhập lục thân cung nhược gặp sát ứng ưu thụ lục thân kiềm chế thỉnh thoảng muốn thiên liền
Tại thân dậu hóa quyền không lành nên đổi nghề nghiệp
E rằng có tiểu nhân trúng thương phỉ báng tạo dao ảnh hưởng thăng thiên thậm chí trích giáng
Thái dương hóa quyền nhập quan lộc
Nhược tự hóa quyền tuy là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự tình một thân xử lý thân thân kiêm mặc cho < lão bản mệnh dong thân người >
Nam mệnh biểu hiện có sáng nghiệp mọi thứ tất thân cung đau đớn nhiều miếu vượng hiển quý đằng đạt
Nữ nhân mệnh biểu hiện có nam nhân chí khí

// ]]>


Tọa mão thần tị ngọ vượng địa vũ chức có thành tựu có thể lập công thăng chức
Rơi tuất hợi tí tam hãm nghề nghiệp không giúp được gì lực thất bại lại không phải là nhiều
Tọa dần thân mã địa cự môn đồng cung gặp thái dương hóa quyền lại cự môn hóa lộc kinh doanh có thể làm giàu
Thái dương hóa quyền nhập điền trạch
Thái dương hóa quyền nhập điền trạch là mở rộng nhà sản có sáng nghiệp kinh doanh đắc ý nguyện cùng thực tế cử động
Nữ nhân mệnh không nên chủ phối ngẫu ở nhà bát lạt chưởng quyền
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa có đưa sản hoặc kế thừa đạt được
Rơi tuất hợi tí tam hãm địa sợ mại điền sản
Tọa mão thái dương nhập miếu thiên lương đồng độ
Tọa dậu thái dương lặn về tây thiên lương đồng độ hóa quyền tại dậu không lành
Thái dương hóa quyền nhập phúc đức
Thái dương hóa quyền nhập phúc đức tọa mão thần tị ngọ vượng địa nghề nghiệp có thành tựu nhiệt tâm xã hội công ích hoặc chính trị
Thái dương hóa quyền nhập phúc đức nữ nhân mệnh tọa cung phúc đức [ phu tới quan ] cát chủ tảo hôn thả phù quý làm quan phu nhân
Rơi tuất hợi tí tam hãm khó hoà hợp tuyển không phải lao lục bôn ba nan hưởng phúc
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Thái dương hóa quyền nhập phụ mẫu
Thái dương hóa quyền chủ sáng nghiệp nhập lục thân cung nhược gặp sát ứng ưu thụ lục thân kiềm chế thỉnh thoảng muốn thiên liền
Nam mệnh cung phụ mẫu vi phu thê tới điền trạch chủ thê ở nhà có khả năng hung hãn
Mão thần tị ngọ vượng địa họ chủ phụ thân có thế sự nghiệp có thành tựu có phụ ấm trợ lực mà phát triển
Tuất hợi tí tam hãm địa họ chủ phụ thân khỏe mạnh vấn đề nhiều
Thái dương tọa phụ mẫu có trường bên trên bối dìu dắt thụ phụ mẫu che chở ấm, thụ cấp trên đề bạt nhược gặp sát trái lại thụ phụ mẫu trường bên trên cản tay
Hãm địa tuy hóa quyền hóa lộc cũng hung quan lộc cũng không thuận trước cần chung lãn thành bại không đồng nhất xuất ngoại ly tổ có cát
Thái dương tọa cung can hóa lộc hóa quyền
Thái dương tọa cung can hóa lộc
Dương can hóa lộc nhập mệnh
Dương can hóa lộc nhập mệnh có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Dương can hóa quyền nhập mệnh tuy là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự tình một thân xử lý thân thân kiêm mặc cho < lão bản mệnh dong thân người >
Dương can hóa lộc nhập huynh đệ sự nghiệp nên cùng người hợp bạn bè kinh doanh làm cổ đông
Dương can hóa lộc nhập phu thê biểu hiện kết hôn hậu độc lực kinh doanh sự nghiệp
Dương can hóa lộc nhập tử nữ sự nghiệp nên cùng người hợp bạn bè kinh doanh làm cổ đông hoặc tự hành sáng nghiệp cũng có thể

// ]]>


Dương can hóa lộc nhập tài bạch có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Dương can hóa quyền nhập tài tuy là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự tình một thân xử lý thân thân kiêm mặc cho < lão bản mệnh dong thân người >
Dương can hóa lộc nhập tật ách nên làm dân gian cơ cấu tới dân đi làm
Dương can hóa lộc nhập thiên di có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Dương can hóa quyền nhập thiên di tuy là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự tình một thân xử lý thân thân kiêm mặc cho < lão bản mệnh dong thân người >
Dương can hóa lộc nhập nô bộc sự nghiệp nên cùng người hợp bạn bè kinh doanh làm cổ đông
Dương can hóa lộc nhập quan lộc có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Dương can hóa quyền nhập quan lộc tuy là lão bản nhưng lại lớn nhỏ tỏa sự tình một thân xử lý thân thân kiêm mặc cho < lão bản mệnh dong thân người >
Dương can hóa lộc nhập điền trạch sự nghiệp nên cùng người hợp bạn bè kinh doanh làm cổ đông hoặc tự hành sáng nghiệp cũng có thể
Dương can hóa lộc nhập phúc đức hợp bạn bè sự nghiệp lấy phu thê lưỡng người có tên nghĩa tham dự làm cổ đông
Dương can hóa lộc nhập phụ mẫu nên làm hình vụ cơ cấu tới dân đi làm như công vụ viên giáo sư các loại

// ]]>