Tân can năm văn xương hóa kị hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 6425

Tân năm văn xương hóa kị hàm ý


Tân năm thiên lương hóa kị
Quý thủy
Chủ cùng dọn nhà liên quan đến
Gặp kỷ năm văn khúc hóa kị ứng đồng thời chú ý phá quân cũng hóa kị xem bên ngoài rơi cung vị đưa suy luận cát hung biến hóa
Gặp tân năm văn xương hóa kị ứng đồng thời chú ý thất sát cũng hóa kị xem bên ngoài rơi cung vị đưa suy luận cát hung biến hóa
Văn xương kị cùng tham lang đồng cung gặp hóa kị chủ thị phi bất phân xử sự điên điên đảo ngược lại thường có kiện cáo tổn tài các loại sự tình
Thân e rằng có thương gảy xương các loại
Văn xương cùng phá quân đồng cung gặp hóa kị chủ một chuyện không thành e rằng có thuỷ ách


Tử ( dương thủy ) hóa kị sợ ảnh hưởng việc học hành tài hoa che đậy bị ngăn trở cũng ảnh hưởng tài chính nhận kéo dài
Sửu ( âm thổ ) hóa kị sợ ảnh hưởng việc học hành tài hoa che đậy bị ngăn trở cũng ảnh hưởng tài chính nhận kéo dài
Dần ( dương mộc ) chủ hung cảm xúc bất ổn định phiền lòng bất cứ chuyện gì đều không phù hợp sẽ có không cách nào lượng giải bất khả tư nghị sự việc phát sinh
Mão ( âm mộc ) không nên cùng phá quân đồng cung chủ một chuyện không thành
Thìn ( dương thổ ) tối kỵ hóa kị chủ hung cảm xúc bất ổn định phiền lòng bất cứ chuyện gì đều không phù hợp
Sẽ có không cách nào lượng giải bất khả tư nghị sự việc phát sinh
Gặp cự môn đồng cung gặp hóa kị chủ là người đồi phế không có đấu chí cùng mục tiêu
Tị ( âm hỏa ) hóa kị không lành không nên cùng liêm trinh đồng cung chủ lòng tham không đáy xử sự không điều lý do bị thụ hình phạt
Gặp tham lang ngồi chung cung mệnh gặp sát sợ bị ngoài ý muốn từ chỗ cao quẳng xuống tử vong
Ngọ ( dương hỏa ) chủ hung cảm xúc bất ổn định phiền lòng bất cứ chuyện gì đều không phù hợp
Sẽ có không cách nào lượng giải bất khả tư nghị sự việc phát sinh
Vị ( âm thổ ) hóa kị chủ học không phải sở dụng tài văn chương mông ở văn thư các loại bị phát sinh sai lầm
Thân ( dương kim ) hóa kị sợ ảnh hưởng việc học hành tài hoa che đậy bị ngăn trở cũng ảnh hưởng tài chính nhận kéo dài
Dậu ( âm kim ) hóa kị sợ ảnh hưởng việc học hành tài hoa che đậy bị ngăn trở cũng ảnh hưởng tài chính nhận kéo dài
Tuất ( dương thổ ) tối kỵ văn xương hóa kị chủ hung cảm xúc bất ổn định phiền lòng bất cứ chuyện gì đều không phù hợp
Sẽ có không cách nào lượng giải bất khả tư nghị sự việc phát sinh
Gặp cự môn đồng cung gặp hóa kị chủ là người đồi phế không có đấu chí cùng mục tiêu
Hợi ( âm thủy ) hóa kị không lành không nên cùng liêm trinh đồng cung chủ lòng tham không đáy xử sự không điều lý do bị thụ hình phạt
Gặp tham lang ngồi chung cung mệnh gặp sát sợ bị ngoài ý muốn từ chỗ cao quẳng xuống tử vong

// ]]>


Văn xương hóa kị văn xương thuộc kim biểu hiện điển chương quy chương pháp lệnh chế độ các loại khá xơ cứng cứng nhắc đắc ý tượng
Hóa kị lúc biến thành "Sát "Đắc ý hàm cố hữu huyết quang sự tình hoặc văn thư vi quy các loại sự tình hạng
Nhưng nếu có quan tình cảm sinh sản biến hóa lúc cũng rất rõ ràng nói chia tay liền vĩnh cửu không quay đầu cắt đứt hoàn toàn quyết không dính dáng sự tình
Văn khúc hóa kị văn khúc là quý thủy hơi khuynh hướng khẩu tài tiền vàng nam nữ tình cảm các loại nhu tính có giao lưu tính hoặc lưu thông tính ý tưởng
Hóa kị thì vì "Hao tổn" sẽ có thất tình hoặc tổn tài được hiện tượng
Nhược tình cảm sinh sản biến hóa lúc thường có nói lải nhải quấy rầy hoặc duyên tha hồ chưa hết ngó sen đoạn tơ liên các loại dính dáng hiện tượng
Tân làm thái dương hóa quyền tất đi cùng văn xương hóa kị ( thất sát hóa kị ) biểu hiện cường quyền ngoại giao ( thái dương hóa quyền )
Sẽ không cố quy chế pháp luật lại dễ có văn kiện sơ thất ( văn xương hóa kị )
Văn xương hóa kỵ năm sinh lại tự hóa kị thường hội cảm thấy các loại sự tình hạng không hề chương tiết hỗn loạn đâu ba lọt tứ đẳng các loại một thiếu điểm
Văn xương hóa kị là [ văn thư sai sót ]
Kỳ thi , lập ước chừng , cho nên văn thư lui tới lúc , đều ứng cực lực tiểu tâm để tránh xuất hiện sai lầm , tăng thêm phiền phức không cần thiết
Văn xương dù không được liên quan tiền vàng , nhưng hiện đại là thương nghiệp xã hội
Văn thư phong thơ ( khế ước chừng chi phiếu chứng khoán ) các loại thường cùng thương nghiệp liên quan đến cũng bị tạo thành tiền vàng lên tổn thất
Bên ngoài cùng văn khúc hóa kị được phân biệt là, văn khúc hóa kị thì mỗi là mình ứng phụ được trách nhiệm ( tức sai lầm từ tự tạo thành )
Văn xương hóa kị chính là bởi vì hắn người yêu cầu , hoặc người khác sai sót mà bạng châu mình tận tâm trách nhiệm
Văn xương hóa kị thường bị bởi vì vay mượn hoặc đảm bảo mà gây nên tổn thất cho nên không nên mượn tiền cho hắn người sợ một mượn không trở về
Văn xương hóa kị nhược lạc hãm là làm việc không để ý ( hòa hợp quên không trí nhớ ) thường bởi vì chủ quan mà sống khó khăn trắc trở hoặc có tài nhưng không gặp thời học không phải sở dụng

// ]]>


Văn xương hóa kị cũng có thể biểu trưng là cầu học bị ngăn trở việc học hành làm gãy hoặc kỳ thi thi rớt
Tiến hành truyền bá , viết văn người làm việc , văn xương hóa kị là văn tự gây nên phân nhiễu.
Văn xương hóa kị lại là hôn lễ không hoàn chỉnh hiện ra. Sát diệu trọng , thì thường thường không hôn lễ. Lại chủ tình cảm phát sinh làm phức tạp
Nhược văn xương hóa kị cùng tử tham Tử Phá liêm tham ngồi chung cung phu thê hoặc cung mệnh
Nên ở chung ( không thấu đáo hôn ước hình thức ) chỉ có sẽ không có cảm tình quấy rầy
Văn xương hóa kị chủ bớt điểm , cho nên biểu trưng là tàn nhang , bệnh sởi các thiếu sót hoặc tật bệnh.
Trở lên là văn xương hóa kị được thông thì , nên tường thực tế tinh diệu hội hợp ly rõ ràng mà định ra bên ngoài cụ thể biểu trưng
Nhược "Dương lương xương lộc "Thành cách mà văn xương hoặc thái dương hóa kị thì là đặc biệt ngược lại chủ có tài nhưng không gặp thời nhiều trôi giạt khấp nơi
Cung mệnh đại hạn gặp văn xương hóa kị hoặc văn khúc hóa kị tuyệt không thể thay người bảo đảm cũng ứng phòng bị liên lụy
Hoặc ứng phòng giao thông vé phạt hoặc sự cố phát sinh
Văn xương hóa kị nhập mệnh
Chủ đứa bé lúc tức không thích đọc sách bài tập về nhà không tốt thành tích lui bước hoặc nửa đường xuyết học
Làm trọng lợi nhuận khinh nghĩa khoa tên bất lợi nhiều thị phi văn thư sai sót xúc phạm pháp luật kiện cáo quấn thân
Khác chủ tên dự chịu đựng mọi thứ không như ý e rằng sẽ bởi vì bảo đảm người mà gây chuyện cùng tranh chấp
Gặp phá quân đồng cung văn xương hóa kị e rằng có thuỷ ách một chuyện không thành
Gặp tham lang đồng cung hóa kị e rằng có từ chỗ cao quẳng xuống đến hoặc hồi phân thi chết thảm
Gặp địa không địa kiếp tại cung mệnh ( hoặc lưu niên cung mệnh ) ứng phòng bị gạt hoặc thu lấy không đầu chi phiếu
Không nên mượn tiền cho hắn người một đi không trở lại
Đại tiểu hạn gặp tới tên dự có tổn
Tại dần ngọ tuất lạc hãm văn xương hóa kị chủ hung cảm xúc bất ổn định phiền lòng bất cứ chuyện gì đều không phù hợp
Sẽ có không cách nào lượng giải bất khả tư nghị sự việc phát sinh
Nữ mệnh bị rơi phong trần
Mệnh có sống kị thuộc mộc nột hình chịu bị thua không thích chiếm người tiện nghi
Cung thiên di văn xương tự hóa kị chủ còn nhỏ khỏe mạnh không tốt, khó coi trung khí không đủ thể chất khá là không khỏe
Tọa mệnh thiên cơ + văn xương sinh kỵ ( lại tự hóa kị ) văn khúc ( tự hóa khoa ) thiên khốc các loại tinh tú
Nếu không phùng sinh kị ứng là tuyệt đỉnh thông minh có thể đầy đủ phát huy sức tưởng tượng sinh kỵ quấn dễ thành tâm thuật bất chánh
Cung mệnh phùng sinh năm hóa kị nhược lại gặp tự hóa kị chủ cả đời long đong khổ không thể tả cả đời không được thuận mọi việc ngăn trở
Gặp nguyệt sát chủ bởi vì sắc gây họa
Gặp bạch hổ linh tinh văn xương hóa kị trùng điệp tu phòng bị người vu hãm vũ nhục mà diện mục không sáng

// ]]>


Văn xương hóa kị nhập huynh đệ
Huynh đệ tỷ muội giữa cảm giác tình không được hợp ý lẫn nhau giữa sẽ có văn thư quấy rầy hoặc chỗ lui tới bằng hữu không thủ tín
Hoặc ứng chú ý thân thể khỏe mạnh vấn đề < huynh đệ là tật ách tới Quan lộc >
Hoặc đại hạn huynh đệ chủ vận chênh lệch
Huynh bộc tuyến tình cảm vợ chồng dễ có ngăn trở ( mệnh phu giữa đoạn kiều ) nên kết hôn muộn
Là thiếu trái kị chủ ấm người khác đãi bằng hữu so với tay chân thân thường cùng huynh đệ tỷ muội ý kiến không hợp
Thiếu trái kị thiếu huynh đệ trái chủ ấm người mình lại cùng khốn cũng muốn giúp người ( không thể không sự tình )
Huynh đệ là tài bạch tới điền trạch ( tài khố ) phi hóa kỵ nhập là đời trước được thiếu trái tuổi nầy trả nợ cho mượn sau thu vào không trở về
Tốt nhất không nên hợp tác bởi vì tiền giao ra ( xuất của cải ) sau không cách nào thu về
Tốt nhất không nên đưa tiền tài thải xuất nhất định thu vào không trở về lại hội trở mặt thành thù
Huynh đệ thiếu duyên phần mờ nhạt tiếp khách thiếu huynh đệ có khắc hoặc huynh đệ cá tính mộc nột dễ nể đạo từ
Huynh bộc tuyến tọa hóa kị tức biểu thị thành tựu tuyến hóa kị chủ cả đời khó đã có thành tựu cũng
Chủ tình cảm vợ chồng nhiều khó khăn trắc trở hoặc thỉnh thoảng cãi nhau
Cung huynh đệ tọa hóa kị chủ sợ bởi vì chết bệnh thế ( cung huynh đệ là cung tật ách được khí số vị )
Phải chú ý giường ngủ vấn đề ( đầu hướng hướng dần ~ vị lấy 45~225 độ giữa )
Trùng nô bộc ít bạn
Biểu hiện tu trả trước xuất tốn tiền mới có thể kiếm tiền < huynh đệ là tài bạch tới điền trạch >
Gặp hóa quyền Huynh bộc tuyến gặp quyền kị chủ bá đạo nói lải nhải không rõ ràng lý do chỗ lui tới tầng mặt sâm si không được tề
Tốt nhất không thể cùng bằng hữu nói giỡn
Văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị e rằng có giữ gìn đơn xuất vấn đề hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

// ]]>


Văn xương hóa kị nhập phu thê
Năm sinh hóa kị tọa tứ mã địa là "Sách mã kỵ " "Phá kị" chủ có hung hiểm bôn ba lao lục
Nhược hành vận đại hạn lục thân cung tọa "Sách mã kỵ" đều chủ không phải là chia ly
"Sách mã kỵ" là thiên đố ôn tình nhược nhập đại hạn lục thân cung chủ cùng đáng lục thân tụ thiếu ly nhiều
Nhược gặp nhau nhiều trái lại hội sinh ra không phải là hoặc chuyện khác cho nên
Hoặc là tọa cung tại tứ mã địa "Tự hóa kị" cũng xưng "Sách mã kỵ" chủ bên trong cung nhân hoặc sự tình phân băng ly tích để người phân liệt
Cung phu thê tại dần thân tị hợi mã địa gặp hóa kỵ năm sinh hoặc can cung tự hóa kị xem "Phu thê sách mã kỵ "
Cả đời khó có không thay đổi được hôn nhân
Nhược đại hạn phu thê tiến vào tứ mã địa gặp sinh kỵ hoặc tự hóa kị là "Đại phu sách mã kỵ "
Này hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ thiếu ly nhiều miễn cho cải vả ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn
Sinh kỵ tại phu thê biểu hiện thiếu phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn
Hoặc chung thân không cưới ( tốt nhất kết hôn muộn lại sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )
Hôn nhân nhiều khó khăn trắc trở tình cảm vợ chồng vỡ tan thường có khuê phòng cãi trong nhà
Cổ vân chưa lấy vợ trước nạp sủng ( cung mệnh văn khúc hóa khoa )
Trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo thuộc lòng thư dễ dàng xuất vấn đề tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy
Văn xương hóa kị nhập tử nữ
Văn xương hóa kị nhập tử nữ tử nữ khóa nghiệp không tốt không thích đọc sách
Biểu hiện bản nhân là sinh hoạt tình dục đau khổ
Văn xương hóa kị nhập tài bạch
Văn xương hóa kị nhập tài bạch tài chính gánh nặng đại lãi giao tiền nợ chung cuộc hội phá sản
Văn xương hóa kị nhập tật ách
Văn xương sinh kỵ nhập tật có thần kinh suy yếu chứng bệnh giấc ngủ không đủ khác trùng bản phụ sợ dễ phạm kiện cáo
Nhược thái dương thái âm hoặc thái âm thiên đồng + văn xương hóa kị dễ có nhanh mắt như bạch nội cách trở
Lại thêm linh tinh dễ có thị võng màng lần lượt bỏ đi

// ]]>


Văn xương hóa kị nhập thiên di
Biểu hiện thỉnh thoảng thiên di hoàn cảnh biến thiên đại ứng phòng thụ lừa không nên hợp ý hoặc tham đổ để phòng tổn tài
Chủ bên ngoài mọi việc không được thuận ngăn trở nhiều hơn không được tham món lời nhỏ ngược lại thụ lừa bị trộm thiết
Gặp tham lang đồng cung không thể lên cao hoặc dựng máy bay
Văn xương hóa kị nhập nô bộc
Thuộc hạ không được từ mệnh lệnh
Gặp kình dương đà la thiên không địa kiếp đồng cung e rằng có chết yểu giống
Văn xương hóa kị nhập Quan lộc
Ứng lưu ý văn thư khế ước chừng tránh cho có ngụy tạo văn thư bắt chước xâm quyền các loại hành vi
Tại dần ngọ tuất lạc hãm văn xương hóa kị chủ hung không thể tham tuyển bất luận cái gì hình chức tất lạc tuyển
Đối với xuất ngoại thăng thiên tiến cấp các loại sự tình bất lợi lại ứng chú ý tất cả văn kiện khế ước chừng hợp đồng bảo đảm ký ước hoặc đảm bảo
Văn xương hóa kị nhập Quan lộc không thể dễ dàng bảo đảm người

// ]]>


Văn xương hóa kị nhập điền trạch
Văn xương hóa kị nhập điền trạch chớ bảo đảm chứng nhân ứng lưu ý tài sản khế ước chừng sinh quyền chứng khế được đảm bảo
Sinh kỵ nhập điền trạch biểu hiện có con nữ nhân muộn nhưng có con hơi thở sau thương yêu tử nữ
Tại dần ngọ tuất lạc hãm văn xương hóa kị chủ hung điền trạch khả năng bị niêm phong hoặc thế chấp
Nhược cùng linh tinh phong ấn cáo + Quan phù có phong ấn phòng phong ấn bia khắc thương ứng
Văn xương hóa kị nhập phúc đức
Văn xương hóa kị nhập phúc đức không thiết thực tế ý nghĩ tư tưởng là hư vinh đặt nặng tâm vào tinh thần phiền nhiễu nhiều
Tại dần ngọ tuất lạc hãm văn xương hóa kị chủ hung cảm xúc bất ổn định phiền lòng bất cứ chuyện gì đều không phù hợp
Sẽ có không cách nào lượng giải bất khả tư nghị sự việc phát sinh
Nữ mệnh sợ chìm nổi phong trần
Văn xương hóa kị nhập phụ mẫu lưu ý tư pháp hình tụng tới kiện cáo
Tân năm thiên lương hóa kị
Tân năm thất sát hóa kị tùy văn xương hóa kị
Thất sát hóa kị nhập mệnh mệnh có sống kị thuộc mộc nột hình chịu bị thua không thích chiếm người tiện nghi
Cung thiên di văn xương tự hóa kị chủ còn nhỏ khỏe mạnh không tốt, khó coi trung khí không đủ thể chất khá là không khỏe
Thất sát hóa kị nhập huynh đệ đối với huynh đệ bất lợi
Thất sát hóa kị nhập phu thê đối với phối ngẫu bất lợi
Thất sát hóa kị nhập tử nữ đối với tử nữ bất lợi
Thất sát hóa kị nhập tật ách túc sát sao hóa kỵ chủ đối với thân có tổn
Thất sát hóa kị nhập nô bộc đối với bằng hữu bất lợi
Thất sát hóa kị nhập điền trạch biểu hiện có con nữ nhân muộn nhưng có con hơi thở sau thương yêu tử nữ
Thất sát hóa kị nhập phúc đức túc sát sao hóa kỵ chủ đối với thân có tổn
Thất sát hóa kị nhập phụ mẫu đối với phụ mẫu bất lợi lại biểu hiện phụ mẫu đối với tử nữ được dạy dỗ không phương
Trùng tật ách chủ không làm việc đàng hoàng du tới tay tốt nhàn góc đường lưu manh lang thang tử

// ]]>