[ thái tử ] cung can hóa kị Nhập [ bản huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 357

2 thái tử can hóa kị nhập [ bản huynh ]


Thái tử can hóa kị
Huynh đệ
Chủ tai nạn
Thái tử can hóa kị nhập [ bản huynh trùng bản nô ]
Biểu hiện ( tử nữ môn sinh ra cổ đông các loại ) cùng mệnh chủ tới ( bằng hữu cấp trên các loại ) duyên phận gầy hoặc đối đãi không tốt, khó coi

// ]]>