[ thái tử ] can cung hóa kị Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 5 0 2

12 thái tử làm hóa kị nhập [ bản phụ ]


Thái tử làm hóa kị
Phụ mẫu
Trùng bản tật biểu hiện mệnh chủ cùng tử nữ không duyên ( bản tật là tử nữ được tật ách ) là tử nữ có bệnh
( tỉ mỉ xem đại quan ( thái tử nhanh ) tới can cung tứ hóa
Nhược đại quan can cung hóa kị nhập bản thiên trùng mệnh hoặc nhập bản phụ trùng bản tật
Hoặc nhập bổn điền trùng vở hoặc nhập đại phu trùng đại quan hoặc nhập cánh đồng trùng thái tử hoặc bản phu trùng bản quan
Có kể trên mỗi bên tượng biểu hiện đại hạn này tử nữ có bệnh )

// ]]>