[ thái tử ] cung can hóa kị Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 445

12 thái tử can hóa kị nhập [ bản phụ ]


Thái tử can hóa kị
Phụ mẫu
Trùng bản tật biểu hiện mệnh chủ cùng tử nữ không duyên ( bản tật là tử nữ được tật ách ) là tử nữ có bệnh
( tỉ mỉ kiểm thị đại quan ( thái tử tới tật ) tới cung can tứ hóa
Nhược đại quan cung can hóa kị nhập bản thiên trùng mệnh hoặc nhập bản phụ trùng bản tật
Hoặc nhập bổn điền trùng vở hoặc nhập đại phu trùng đại quan hoặc nhập cánh đồng trùng thái tử hoặc bản phu trùng bản quan
Có kể trên mỗi bên tượng biểu hiện này đại hạn tử nữ có bệnh )

// ]]>