[ thái tử ] cung can hóa kị Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 352

11 thái tử can hóa kị nhập [ bản phúc ]


Thái tử can hóa kị
Phúc đức
Trùng tài bạch
( nhược đại hạn can hóa kị nhập bản phúc trùng phá sinh ra lộc sinh ra kị đáng hạn chủ hung )

// ]]>