[ thái tử ] cung can hóa kị Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 349

5 thái tử can hóa kị nhập [ bản tài ]


Thái tử can hóa kị
Tài bạch
Là "Cất giữ" bất kị   nhưng không thể gặp năm sinh sao hóa hoặc tự hóa    nếu không hội có cát hung
Tài bạch
Thái tử tại bản huynh quý vị quý can tham lang hóa kị nhập bản tài trùng bản phúc ( đại hạn cung mệnh ) này chủ tai nạn xe
Lưu niên 23 nhâm thân trùng điệp bản mệnh giáp can thái dương hóa kị trùng phá thái dương sinh ra lộc song kị trùng đại tật tháng mười ( đẩu quân ) xảy ra tai nạn xe

// ]]>